Keresés eredménye

96 találat a megadott részmunkaidő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Részmunkaidős munkavállaló "figyelmetlenségből"
Kérdés: Munkavállalónk a gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadságáról visszatérve bejelentette, hogy mivel a gyermeke csak kétéves, a törvényi lehetőséggel élve a gyermek hároméves koráig részmunkaidőben kíván dolgozni. Ennek nyomán a munkaviszonya módosításra került, de sajnos nem figyeltünk oda, és a gyermek harmadik életévének betöltését követően is részmunkaidőben foglalkoztattuk. Erre most derült fény, holott már két éve nem lenne jogalapja a részmunkaidőnek. Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]meghosszabbítva az eredetileg határozott időre szóló részmunkaidőt. Mivel a felek egyező akaratának megfelelő ténybeli állapot, az akaratukból következően a részmunkaidő a gyermek hároméves korának betöltését követő alkalmazása teljesedésbe ment, és mivel ez az állapot huzamosabb ideig (két éve már) fennállt, utóbb egyik fél sem hivatkozhat egyoldalúan arra, hogy "térjenek vissza" az eredeti teljes munkaidős foglalkoztatáshoz. A munkaszerződés eredeti módosításának időbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3483
2. találat: Megrendelésektől függő munkavégzés
Kérdés: Jelenlegi vendéglátó (egyéni vállalkozói) tevékenységemet fényképészettel szeretném bővíteni, új alkalmazott bevonásával. Milyen keretek között foglalkoztathatom, mivel munkája a megrendelésektől függ majd? Sem a normál 5+2 napos munkarenddel, sem a munkaidőkeretes munkaidő-beosztással nem tudok vele szerződni.
Részlet a válaszból: […]heti negyven, illetve napi nyolcórás munkaidő töredéke is lehet, melyet egyenlőtlen munkaidő-beosztással és ezen belül munkaidőkeret alkalmazásával is gazdaságosan lehet alkalmazni. Megoldás lehet a törvényi keretek között az egyszerűsített foglalkoztatás is, azon belül az alkalmi munkavállalás konstrukciója, illetve adott esetben a munkaerő-kölcsönzés. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja mega) az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3447
3. találat: Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
Kérdés: Lehet-e osztályfőnök vagy munkaközösség-vezető az, aki csökkentett munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik? Hogyan kell a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt számolni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]megtartása, továbbá heti legfeljebb két óra időtartamban osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői vagy a munkaközösség-vezetéssel összefüggő, heti legfeljebb egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok ellátása rendelhető el. (Bár a törvény a teljes munkaidő százalékát említi, csökkentett vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén is értelemszerűen e százalékos arányok alapján állapítandó meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3430
4. találat: Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák
Kérdés: Angoltanárként dolgozom egy általános iskolában, napi négyórás részmunkaidőben. Gyakornokként vagyok besorolva. Az előző évben hetente 11 órát tartottam, ezt most ősztől felemelték heti 15 órára, arra hivatkozva, hogy másként nem tudják megoldani a tantárgyfelosztás szerinti órák megtartását. Szabályos ez?
Részlet a válaszból: […]Ennek szabályait a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4)-(5) bekezdése tartalmazza. A pedagógusnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, vagyb) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagyc) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3392
5. találat: Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt
Kérdés: 1964-ben születtem, 1-2 éven belül 40 éves munkaviszonnyal rendelkezem. A munkáltatóm 2018. szeptember 1-jétől hat órában kíván alkalmazni nyolc óra helyett. Helyesen jártak-e el, hogy - lassan a nyugdíj előtt - lecsökkentették a munkaidőmet? Én nem írtam alá az új munkaköri leírást, sem egyéb papírt. Mit kell ilyen esetben tennie a munkáltatónak, és mit tehetek én?
Részlet a válaszból: […]a munkaidőt, a munkavállaló beleegyezése nélkül. Ha a munkáltatónak ilyen terve van, ehhez meg kell szereznie a munkavállaló beleegyezését. Ha Ön ehhez nem kíván hozzájárulni, a munkáltató köteles az eredeti szerződése szerint, teljes munkaidőben foglalkoztatni. Megjegyezzük, hogy egyébként a részmunkaidős munkaviszony is szolgálati időnek minősül a nyugdíjjogosultság szempontjából. Azonban, ha a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelme a minimálbérnél kevesebb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3389
6. találat: Szabadság másodállásban
Kérdés: Van egy bejelentett főállásom (heti 40 óra), de egy másik cégbe is be vagyok jelentve heti négy órában (egy cégcsoport). Ha a főállású munkahelyemről elmegyek akár egy nap szabadságra, akkor ugyanazt a napot ki kell vennem a heti négy órában bejelentett munkahelyemről is? Mennyi pluszszabadság jár a heti négyórás bejelentett munkám után?
Részlet a válaszból: […]következik a hátrányos megkülönböztetés tilalmából (Mt. 12. §). Ez tehát azt jelenti, hogy a részmunkaidőben dolgozó munkavállaló is évi 20 munkanap alapszabadságra jogosult, és a teljes munkaidőre szerződöttekre azonos feltételekkel járnak részére a pótszabadságok. A bírói gyakorlat rámutatott, hogy ha a munkavállaló egyszerre több munkaviszonyban is áll, a szabadság a további munkaviszonya után is megilleti (MK 18. számú állásfoglalás). Minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3386
7. találat: Szabadság kiadása napban vagy órában
Kérdés: Egészségügyi intézményünk közalkalmazottakat foglalkoztat. A részmunkaidőben dolgozónk szabadságát az Mt. 124. §-a és a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint munkanapban állapítjuk meg. Jól járunk-e el, ha heti 24 órás részmunkaidő esetében napban vagy akár órában kiadva és elszámolva biztosítjuk a szabadságot?
Részlet a válaszból: […]szabadság kiadásánál kétféle kiegyenlítő módszer közül lehet választani.Az első szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot [Mt. 124. § (1)-(2) bek.]. Ekkor a kiegyenlítés ott jelenik meg, hogy a szabadnapokra is eshet kiadandó szabadság, amikor egyébként nem lenne munkavégzési kötelezettsége a munkavállalónak (pl. egy hétfőtől csütörtökig munkavégzésre beosztott részmunkaidős egyhétnyi távolléte nem 4, hanem 5 nappal fogja csökkenteni a szabadságnapjainak számát).A másik módszer szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság - az előbbiektől eltérően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3375
8. találat: Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
Kérdés: Részmunkaidős (20 órás) eladóként, ha az ünnepnap hétköznapra esik, hány napot kell dolgoznom a héten? Általában napi 10 órás műszakok vannak.
Részlet a válaszból: […]a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani, amelynek során az általános munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A számításnál a munkaszüneti napra eső napi munkaidővel kell számolni, azaz az Ön szerződés szerinti napi munkaidejével, a jelen esetben négy órával [Mt. 88. § (1) bek.]. Másként megfogalmazva, ha hétköznapra esik a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3322
9. találat: Várandós munkavállaló - nem kötelező a részmunkaidő
Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy részmunkaidőben szeretne dolgozni, mivel gyermeket vár. A munkaköre egyáltalán nem megterhelő és a terhességét sem veszélyezteti. A munkavállaló szerint neki az eredeti szerződése szerinti bér jár, a csökkentett munkaideje mellett is. Nem találtunk erre való utalást a törvényben, jogos a munkavállaló kérése?
Részlet a válaszból: […]vonatkozásában, az eredeti alapbér megtartásával, ám ez csak akkor alkalmazandó, ha a munkavállalót egészségügyi okokból nem lehet foglalkoztatni az eredeti munkakörében (továbbá másik megfelelő, felajánlható munkakör a munkáltatónál nincs). Ehhez a kezelőorvos igazolása szükséges (Mt. 60. §). A kérdés szerinti esetben ilyen körülmény nem merült fel. Összegezve, egyrészt a munkavállalónak azt kell mérlegelnie, hogy a részmunkaidőre való áttéréssel a munka díjazása is arányosan csökkenni fog, másrészt a munkaadó szempontjából fontos munkaszervezési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3320
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében
Kérdés: Jelenleg logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s tanfolyamon veszek részt esti tagozaton. Emellett 6 órás bejelentett részmunkaidős munkaviszonyban dolgozom. A szakma elsajátításához 160 óra (20 nap - 8 órában) szakmai gyakorlatot kell teljesítenem. Az iskolában azt mondták, hogy ez a bejelentett 6 órás munkaviszony nem felelne meg az előírtaknak. Érdemes lenne a munkáltatómat megkérni, hogy erre az egy hónapos gyakorlati időre módosítsa szerződésünket 8 órás munkaviszonyra, illetve milyen egyéb teendőim lennének ezzel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]múlik, hogy "belemegy-e" ebbe vagy sem. A módosítás végrehajtására ebből következően nincs a munkáltatónak kötelezettsége, viszont ha ez megtörténik, értelemszerűen az alapbérének is követnie kellene a napi munkaidő egynegyedével történő megemelését. A munkaszerződés módosításának írásba foglalása a munkáltató kötelessége [Mt. 22. § (4) bek., 23. § (1) bek.].Megjegyezzük ugyanakkor, amennyiben a szakmai gyakorlat ideje 160 órában van meghatározva, de az nem kifejezett követelmény, hogy ez hány nap alatt, illetve teljes munkaidőben kellene teljesíteni, akkor álláspontunk szerint a 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban teljesített összesen 160 óra munkavégzés - 27 munkanappal számolva - szintén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3276
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés