Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott csoportos létszámcsökkentés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kölcsönzött munkavállalók csoportos létszámcsökkentésnél - nem számítanak

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a munkaerő-kölcsönzés keretében (kölcsönbe adóként) foglalkoztatott munkavállalókat, ha létszámcsökkentést tervezünk, ami a nem kölcsönzött állományt is érinti? A kölcsönzött munkavállalókra a csoportos létszámcsökkentés szabályai nem alkalmazandók, de a kölcsönbe adónál a statisztikai állományi létszám meghatározása során ettől függetlenül figyelembe vehetők?
Részlet a válaszból: […]harminc munkavállalómunkaviszonyát kívánja, az egy megyében (a fővárosban) lévő telephelyein összesen, harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni [Mt. 71. § (1), (3) bek.].Munkaerő-kölcsönzés esetén ugyanakkor az Mt. 71-76. §-ainak rendelkezéseit, azaz a csoportos létszámcsökkentés szabályait nem kell alkalmazni [Mt. 222. § (4) bek.].Álláspontunk szerint, a szabály célját is figyelembe véve - ami alapvetően csak a kölcsönzött munkavállalók vonatkozásában kívánta elkerülni az intézmény alkalmazását -, ezt úgy kell értelmezni, hogy a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalókat sem az elküldésre kerülő munkavállalók létszámánál, sem a munkáltató statisztikai létszámánál nem lehet figyelembe venni. Ebből következően, ha a nem munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a csoportos létszámcsökkentés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3659

2. találat: Felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: A munkáltatónknál csoportos létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Ennek során egy speciális eset adódott, amelynek jogi értelmezésében különböző álláspontok merültek fel. Az Mt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentés esetén az érintett munkavállalókat a felmondás közlését megelőzően 30 nappal tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást rendkívül fontos körülményként kell figyelembe venni az Mt. 65. § (3)-(5) bekezdései vonatkozásában. A tájékoztatás után hetekkel, de még a felmondás kiadása előtt két héttel az egyik munkavállaló munkavédelmi képviselőként a munkavédelmi bizottság döntése szerint munkajogi védelmet kapott. A munkavédelmi bizottság a döntéséről a munkáltatót azonnal, szabályszerűen tájékoztatta. Álláspontunk szerint a munkáltató nem köteles a munkajogi védettséget figyelembe venni, mert megítélésünk szerint az Mt. 65. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha az Mt.-ben nincs rá kifejezett utalás. Azaz ha a csoportos létszámcsökkentés hivatalosan bejelentésre került, és ezt követően részesülne a munkavállaló bármilyen munkajogi védelemben, azt jogszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Helyesen gondoljuk, hogy a munkajogi védelem tekintetében is automatikusan kell alkalmazni az Mt. 65. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt [Mt. 65. § (3) bek.]. Csoportos létszámcsökkentés esetén azonban ezen körülményeknek nem a felmondás közlésének, hanem a fent hivatkozott tájékoztatás közlésének időpontjában kell fennállnia ahhoz, hogy a munkavállaló védelem alatt álljon [Mt. 65. § (4) bek.]. Amennyiben a felmondási tilalomra okot adó feltétel a tájékoztatást követően következett be, akkor sem illeti védelem a munkavállalót, ha a felmondás közlésekor esetlegesen már fennállt a védett helyzet.Az Mt. a tilalmak mellett valóban nem említi a munkavédelmi bizottság tagja számára biztosított védelmet. Azonban az Mvt. rögzíti, hogy a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell érteni [Mvt. 76. § (3) bek.]. Ha munkajogi védelemre megjelölt választott szakszervezeti tisztségviselő esetén a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 273. § (1) bek.] a tisztségviselő megbízatásának idejére és annak megszűnését követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2499

3. találat: Felmondási tilalom csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentés volt. Azt követően, hogy erről én is megkaptam a tájékoztatást, teherbe estem. A felmondás közlésekor ezt meg is mondtam a munkáltatómnak, de azt mondta, hogy ez nem befolyásol semmit, holott úgy tudom, hogy felmondási védelem alatt állok terhesen, és elegendő ezt a felmondás közlésekor megmondani a munkáltatónak. Jogszerűen járt el a munkáltató? Ha nem, egy per során számomra kedvező ítélet születhet?
Részlet a válaszból: […][Mt. 65. § (5) bek.]. Ennek a tájékoztatásnak pedig legkésőbb a felmondás közlésekor meg kell történnie ahhoz, hogy a munkavállaló hivatkozhasson a felmondási tilalomra.Csoportos létszámcsökkentés esetén azonban ettől eltérő szabályokat állapít meg a törvény. A felmondási védelem alkalmazásakor - míg az általános szabályok szerint a felmondás közlésének időpontja az irányadó -, addig a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási tilalom okának már a csoportos létszámcsökkenésről szóló tájékoztatás munkavállalóval történő közlésekor fenn kell állnia [Mt. 65. § (4) bek.]. Ahhoz, hogy a munkavállalót megillesse a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási védelem, már legkésőbb a tájékoztató közlésekor fenn kell állnia az alapul szolgáló oknak, a várandósságról a munkáltatót tájékoztatni kell. Ha ezt a munkavállaló elmulasztja, a felmondás közlésekor nem illeti meg felmondási védelem. Ettől véleményünk szerint eltérő megítélés alá esik, ha az említett tájékoztatás időpontjában a munkavállaló a várandósságról még nem tud. Ekkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2129

4. találat: Csoportos létszámcsökkentés feltételei

Kérdés: Cégünk felszámolás alá került, a termelést le kell állítanunk. Jelenleg huszonöt munkavállalónk van, de a tevékenység zárásához csak öt személyre lesz szükség, a többiek munkaviszonyát a felszámoló meg fogja szüntetni. Az új szabályok alapján is csoportos létszámcsökkentésnek fog számítani ennyi ember elbocsátása? Beleszámít a csoportos létszámcsökkentésbe, ha valakivel közös megegyezéssel szüntetjük meg a munkaviszonyt?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállalómunkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni [Mt. 71. § (1) bek.]. Ha a munkáltatónak több telephelye van, ezen feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos megyében található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát [Mt. 71. § (3) bek.]. Esetünkben csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a huszonöt munkavállaló közül legalább tíz munkaviszonyát a munkáltató működésével összefüggő okból kell megszüntetni.A csoportos létszámcsökkentés szempontjából figyelembe kell venni a munkáltató működésével összefüggő okra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1683

5. találat: Folyamatban lévő csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

Kérdés: 2012 júniusában üzemi tanács híján tájékoztattuk a cégünknél működő szakszervezetet, hogy csoportos létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani. A konzultáció 2012. június 28. napja óta mind a mai napig folyik. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy a csoportos létszámcsökkentés elhatározását az üzemi tanáccsal kell közölni. Ilyen esetben mi a teendő? Újra kell kezdenünk az egész eljárást, és megtenni az új jogszabályok szerinti tájékoztatásokat?
Részlet a válaszból: […]munkáltató köteles volt a munkavállalók képviselőivel írásban közölni a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, illetve a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerinti időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámát [Mt. 94/B. (3) bek.]. Ezzel szemben az új Mt. kimondja, hogy a munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentést tervez, akkor az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles, és a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni a fentebb is rögzített körülményekről, továbbá a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételéről és mértékéről [új Mt. 72. § (1)-(2) bek.]. Tehát a tájékoztatási kötelezettség a korábbitól eltérően az üzemi tanács felé áll fenn, és azon témakörökre is ki kell terjednie, melyeket a korábbi Mt. szerint a munkáltatónak a konzultáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1419

6. találat: Munkaerő-kölcsönzés rugalmassága

Kérdés: Az új Mt. szigorítja a munkaerő-kölcsönzés szabályait. Úgy tudjuk, a kölcsönzött munkavállalóknak is járni fog végkielégítés, és a csoportos létszámcsökkentés során is figyelembe kell őket venni. Kérem, tájékoztassanak arról, hogyan változnak a munkaviszony megszüntetésének szabályai kölcsönzésnél, mert kalkulálni szeretnénk a várható költségeket!
Részlet a válaszból: […]felmondás szubjektív határideje (15 nap) e tájékoztatástól számítandó; - ‑a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a munkavállaló joghatályosan csak a kölcsönbeadóval közölheti; - ‑mivel a kölcsönbeadó közvetlenül nem foglalkoztathatja a munkavállalót, eltérő megállapodás hiányában a kölcsönbeadó felmondása esetén a munkavállaló a teljes felmondási idő tartama alatt mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól; - ‑a felmondási idő szempontjából, ha a felek között a felmondás közlését megelőző két éven belül többször állt fenn határozott idejű munkaviszony, ezek tartamát össze kell számítani. Az új Mt. alapján emellett az általános szabályok szerint jár végkielégítés a kölcsönzött munkavállalónak, alkalmazni kell a csoportos létszámcsökkentés szabályait, és a felmondási idő hossza, valamint a jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei is az általános rendelkezések szerint alakulnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a csoportos létszámcsökkentés szabályainak alkalmazása értelemszerűen csak a kölcsönbeadónál merülhet fel, hiszen a munkaviszonyt megszüntetni csak a kölcsönbeadó jogosult. A kölcsönvevőnél a csoportos létszámcsökkentésbe nem számítandók bele azok a kölcsönzött munkavállalók, akiknek kikölcsönzését a kölcsönvevő megszünteti. A fenti változások valóban szigorítják a kölcsönzés szabályait. Ki kell emelni azonban egy további újdonságot, ami viszont jelentősen lazít a mai rendelkezéseken. Az Mt. előírja, hogy a kölcsönbeadó a megfelelő munkalehetőség hiányára hivatkozva csak akkor mondhat fel a munkavállalónak, ha a kikölcsönzésre irányuló kísérletei 30 napig eredménytelenek voltak [Mt. 193/J. § (3) bek.]. Az új Mt. ezt a kötelezettséget megszünteti. Kimondja ugyanis, hogy a felmondás indokolása tekintetében a kölcsönbeadó működésével összefüggő oknak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1355

7. találat: Szakszervezet és munkáltató konzultációja csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalatunknál több szakszervezet is működik. Előreláthatóan az év második felében csoportos létszámcsökkentésre kerül sor. A hatályos szabályok szerint ilyen esetben konzultációt kellett folytatnunk a szakszervezettel. Ez a kötelezettségünk az új Mt. szerint is fennáll majd, vagy változnak az erre vonatkozó jogszabályok?
Részlet a válaszból: […]munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, akkor az üzemi tanáccsal köteles tárgyalni [Mt. 72. § (1) bek.]. Az új Mt. tehát mellőzi mind a szakszervezeteket, mind a munkavállalók képviseletéből létrehozott bizottságot. A munkáltató által kezdeményezett konzultációs kötelezettség tehát csak az üzemi tanáccsal szemben terheli a munkáltatót. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a szakszervezetnek jogában áll, hogy a munkáltatói intézkedéssel, döntéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölje, és azzal összefüggésben konzultációt kezdeményezzen [új Mt. 272. § (5) bek.]. Ilyen esetben a konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen a felek megfelelő képviselete, a közvetlen, személyes véleménycsere és az érdemi tárgyalás [Mt. 233. § (2) bek.]. A folyamatban lévő konzultáció alatt, de - hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás hiányában - legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1352

8. találat: Csoportos létszámcsökkentés létszámhatára

Kérdés: A Ktv. 17/B. § (2) bekezdése alapján a tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentéssel érintett köztisztviselők létszáma 30 napon belül 20 főnél kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 5 fő, 20-nál több és 100-nál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén pedig legalább 10 fő legyen. Kereken 20 fő (közszolgálati jogviszonyban álló + munkaviszonyban álló) foglalkoztatásánál hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszból: […]munkaköréről, szakképzettségéről és átlagkeresetéről, annak érdekében, hogy a számukra új munkalehetőség feltalálását megkönnyítse. Ha a munkáltató kereken 20 főt foglalkoztat, akkor a normaszöveg pontatlanságából eredően valóban nem dönthető el egyértelműen, hogy csak legalább 10, vagy akár már 5 fő felmentése esetén is értesítenie kell-e a foglalkoztatási szervet. A további létszámhatároknál a Ktv. így fogalmaz: "100 vagy annál több", illetve "300 vagy annál több köztisztviselő foglalkoztatása esetén..." [Kjt. 17/B. § (2) bekezdés c), illetve d) pont]. Ebből analógia alkalmazásával arra lehet következtetni, hogy az eredeti jogalkotói szándék szerint nem "20-nál több fő", hanem "20 vagy annál több fő" foglalkoztatásakor kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1164

9. találat: Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: 90 főt foglalkoztató cég elküldhet-e havonta 9 főt (közös megegyezéssel vagy munkáltatói felmondással), vagy pedig - mivel több hónapról van szó - ez már csoportos létszámcsökkentésnek minősül?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyát a munkáltató a működésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, határozott idejű munkaszerződés esetén az Mt. 88. § (2) bekezdése szerint egyoldalúan (a határozott időből hátralévő időre, de legfeljebb egy évre számított átlagkereset megfizetése mellett) megszünteti, illetve a felek közös megegyezéssel szüntetik meg. Negyedszer: a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését 30 napos időszakok alapján kell meghatározni, mégpedig a munkáltató döntésében meghatározott ütemezés szerint. Ha a munkáltató az adott időszakon belül az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől, illetve megállapodás kötésétől számított 30 napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, illetve megállapodást köt, az ezzel érintett munkavállalókat az előző ütemben érintett munkavállalók létszámához kell számítani a csoportos létszámcsökkentés szempontjából. Jelen esetben tehát, ha a 90 fős átlagos statisztikai létszámmal rendelkező munkáltató 9 munkavállalójának munkaviszonyát szünteti meg a fent írt jogcímeken, akkor mindaddig, amíg az utolsó megszüntetéstől - pontosabban a felmondás közlésétől, közös megegyezéses jogviszony-megszüntetés esetén pedig az arról való megállapodástól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1127

10. találat: Csoportos létszámcsökkentés - ütemezési kérdés?

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentést hajtunk végre, és ez több megyében lévő telephelyünket érinti. Az egyiken a munkavállalók nagy részétől meg kellett válnunk. A törvénynek megfelelően tájékoztattuk őket, konzultáltunk a képviselőikkel, és a munkaügyi központ felé is megtettük a bejelentéseket, majd 2011 augusztusának első hetében minden érintettnek felmondtunk. A telephelyen négy munkavállaló maradt. Mostanra azonban sajnos az ő munkájukra sincsen szükség. Mivel ez a létszám már nem éri el a csoportos létszámcsökkentéshez szükséges mértéket, jól gondoljuk, hogy nekik minden egyéb procedúra nélkül akár augusztus 20-áig is felmondhatunk?
Részlet a válaszból: […]található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani [Mt. 94/A. § (3) bek.]. A hivatkozott harmincnapos időszak szempontjából a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni. Ha a munkáltató az adott időszakon belül az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől, illetve megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, illetve megállapodást köt, az ezzel érintett munkavállalókat az előző ütemben érintett munkavállalók létszámához kell számítani. [Mt. 94/C. § (3) bek.] A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondást, illetve az Mt. 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést, megállapodásnak a közös megegyezést kell tekinteni [Mt. 94/C. § (4) bek.]. A fentiek alapján: ha az Mt.-ben foglaltak szerint lefolytatták a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eljárást, és az érintett munkavállalókkal augusztus elején rendes felmondást közöltek, és ugyanazon a telephelyen augusztus 20. napjáig további - a csoportos létszámcsökkentéssel nem érintett - munkavállalók munkaviszonyát kívánják rendes felmondással vagy közös megegyezéssel megszüntetni - mivel ennek dátuma még az említett 30 napos időtartamba tartozik -, a négy munkavállalót a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1097
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést