Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - időkorlát-megállapodásban

Kérdés: Meg lehet-e állapodni a munkavállalóval abban, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama a munkáltató egyoldalú rendelkezése szerint naptári évenként akár 1000 óra is lehet?
Részlet a válaszból: […]Megjegyzendő azonban, hogy az Mt. esetenként lehetővé teszi azt is, hogy a felek által meghatározott eltérés a munkavállaló hátrányára szóljon, és egyes rendelkezésekkel kapcsolatban minden irányú eltérést megtilt. Mivel az Mt. - sem annak 53. §-a, sem a VIII. fejezetben található "Eltérő megállapodások" alcím alatti 57. §-a - nem tartalmaz az általánost felülíró szabályt, a munkavállaló és a munkáltató nem állapodhat meg érvényesen abban, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama a munkáltató egyoldalú rendelkezése szerint naptári évenként akár 1000 óra is lehessen, ez ugyanis általában a munkavállaló hátrányára történő eltérés lenne. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy mivel az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.], adott esetben elképzelhető, hogy a megállapodás olyan előnyöket biztosít a munkavállalóra nézve, amelyek a naptári évenkénti 1000 órás eltérést is figyelembe véve összességében előnyösebb helyzetet teremtenek a munkavállalónak. Mivel a kérdésben erre nem történik utalás, azt feltételezzük, hogy a jelen esetben erről nincs szó.Annak nincs akadálya, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyedileg, azaz esetről esetre úgy állapodjon meg, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4227

2. találat: Helyettesítés - a díjazás összege

Kérdés: Az egyik osztályon a régebbi munkavállalóink közül többen is elmentek szülni, és helyettesítésük idejére feladataik nagyobb részét egy másik, ott dolgozó, nemrég kezdett munkatársuk vette át, aki azokat most a saját munkaköre mellett látja el. Az ő alapbére alacsonyabb, mint a helyettesített munkavállalók bére. Ebben az esetben neki ki kell fizetnünk a magasabb alapbért?
Részlet a válaszból: […]szerinti alapbérre jogosult [Mt. 53. § (5) bek.]. A Kúria egy ítéletében kifejtette, hogy az Mt. 53. §-ában foglaltak akkor is alkalmazhatók, amikor a munkavállaló az eredeti munkaköri feladatai ellátása mellett végez más munkakörébe tartozó feladatokat. Ebben az esetben díjazása attól függ, hogy a saját és a másik munkavállaló munkaköri feladatai ellátásának időtartama elkülöníthető-e, mivel csak ekkor lehet jogosult a másik munkavállaló övétől magasabb összegű időarányos alapbérére; önmagában az a tény, hogy többlettevékenységet kellett végeznie, nem elegendő. Amennyiben azonban a más munkakörökbe tartozó feladatok ellátásának időtartama nem elkülöníthető a saját munkaköri feladatainak ellátásától, akkor a magasabb díjazásra nem tarthat igényt. Más kérdés, ha a többlettevékenység ellátása a rendes munkaidőn kívül történik; ekkor viszont nem a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai, hanem a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok alapján formálhat igényt díjazásra (BH2021. 52). A bíróság tehát a törvényi szabályokhoz képest egy további feltételt, az időben elkülöníthetőséget is a díjazás feltételéül határozott meg.Ezzel összefüggésben kiemelendő, hogy a fenti szabályok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4190

3. találat: Költségtérítés - a munkaszerződéstől eltérő helyre utazás

Kérdés: Egy vidéki városban székhellyel rendelkező cég budapesti irodájába vettek fel, a munkaszerződésem alapján a munkavégzésem helye Budapest. Saját autómmal heti rendszerességgel járok a vidéki székhelyre, munkaügyben. Felvételemkor a cégvezető biztosított arról, hogy ezeket az utazásokat elszámolják, csak rögzítsem a kiküldetési rendelvénybe, viszont amikor leadtam a kiküldetési rendelvényeimet, azt a tájékoztatást kaptam, hogy ilyen térítés nincs.
Részlet a válaszból: […]munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.Mindezen szabályok együttes értelmezéséből az következik, hogy amennyiben a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként a munkáltató budapesti telephelye vagy Budapest városa szerepel, a vidéki településen található székhelyen történő munkavégzés a munkáltató utasítására, a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen történő foglalkoztatásnak - belföldi kiküldetésnek - minősül. Az utazás költségét a munkáltatónak meg kell térítenie. Emellett a 437/2015. Korm. rendelet előírja, hogy a belföldi hivatalos kiküldetésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4136

4. találat: Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - irányítóból beosztott

Kérdés: Nemrégiben egy, az átlagosnál nagyobb felelősséggel járó munkakörre alkalmaztunk egy munkavállalót teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszonyban. A próbaideje már lejárt, de ezt követő néhány hónapos "türelmi idő" után végül le kellett vonnunk a következtetést: sajnos nem tud sikeresen megbirkózni a munkaköri feladataival. Mivel szinte biztos, hogy nem fogadná el a munkaszerződésének más munkakörre történő módosítását, egyelőre erre még nem tennénk neki ajánlatot. Arra gondoltunk, hogy élnénk az Mt. által biztosított lehetőséggel, és a törvény adta maximális keretek között ideiglenesen "átirányítanánk" egy másik munkakörbe, hogy addig is időt nyerjünk, és átgondolhassuk, mi lenne cégünk számára a legmegfelelőbb. Jogszerű lehet-e a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás ilyen esetben, figyelemmel arra, hogy az a munkakör, amit el kellene látnia, lényegében egy beosztotti munkakör lenne ugyanannál a szervezeti egységnél, ahol eddig részben irányítói feladatokat látott el?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a munkavállaló foglalkoztatása minden bizonnyal 2020-ban kezdődött, így elviekben nincs akadálya annak, hogy 2021-ben kihasználják az Mt. által biztosított időbeli kereteket. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról ugyanakkor a munkavállalót tájékoztatniuk kell, aki a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre lesz jogosult [Mt. 53. § (2) és (5) bek.].A fentiekkel kapcsolatosan körültekintően kell eljárni, mivel előfordulhat, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a munkavállaló számára aránytalan sérelmet okoz, különös tekintettel arra, hogy egy alacsonyabb, beosztotti munkakört kellene ellátnia ugyanannál a szervezeti egységnél, amelynél jelenleg is dolgozik. A munkáltató a munkavállaló érdekeit ugyanis a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása - jelen esetben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - nem okozhat a munkavállalónak aránytalan sérelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4135

5. találat: Home office - jogi megoldás a veszélyhelyzet után

Kérdés: Cégünknél felmerült, hogy a járványügyi veszélyhelyzet után is kihasználnánk a home office nyújtotta előnyöket. Ezt azonban nem állandóan, csupán eseti jelleggel, hetente egy-egy alkalommal vehetnék igénybe a munkavállalók. Szükség van-e jelen helyzetben a munkaszerződések módosítására például akként, hogy a munkavégzés helyét Magyarország területére határoznánk meg annak érdekében, hogy valamennyi munkavállaló lakó-, illetve tartózkodási helye "beleférjen"? Ha nem módosítjuk, vonatkozik-e erre a home office-ra a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás negyvennégy munkanapos időbeli korlátja?
Részlet a válaszból: […]53. §-a szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, hiszen a munkáltató nem kötelezi a munkavállalót arra, hogy az otthonában végezzen munkát, hanem csupán arról van szó, hogy saját mérlegelési jogkörében eljárva, egyoldalúan kötelezettséget vállal (Mt. 16. §) arra, hogy amennyiben a munkavállaló él e lehetőséggel, az általa megjelölt lesz a munkavégzés helye. Ebből következik az is, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - naptári évenkénti 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát kitevő - felső korlátja sem alkalmazandó.Ha a munkáltató egyoldalúan rendeli el a home office-t, annak kereteit is maga jogosult meghatározni. Így időben korlátozhatja az igénybevétel lehetőségét (pl. hetente egy alkalomra, határozott időre), de jogosult a visszavonás jogát is biztosítani a maga számára. Ugyanakkor amennyiben a visszavonás jogát a munkáltató nem köti ki (pl. munkáltatói szabályzatban), akkor csak az Mt. 16. §-ának (2) bekezdésében rögzített feltételek esetén módosíthatja a kötelezettségvállalása tartalmát.Összegezve:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3950

6. találat: Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az otthoni munkavégzés helyett

Kérdés: Irodai alkalmazott munkavállalónk számára a járványügyi helyzetre tekintettel otthoni munkavégzést engedélyeztünk (home office), de felmerült, hogy néhány hétig most szükség lenne a munkájára az irodánkban, vagyis az eredeti munkavégzési helyén. Ez a munkakörétől eltérő, könnyű fizikai munka lenne, a munkavállaló nem lenne kitéve különös veszélynek, ügyfelekkel nem érintkezne. Megtehetjük-e, hogy erre kötelezzük őt?
Részlet a válaszból: […]egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat [Mt. 51. § (3) bek.]. Továbbá meg kell tartani a méltányos mérlegelés követelményét, azaz kötelesek a munkavállaló érdekeit ezen általános magatartási követelmény alapján figyelembe venni, és ebből következően a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [Mt. 6. § (3) bek.].Mivel néhány hétig kívánják a munkavállalót eltérő munkakörben foglalkoztatni, úgy tűnik, hogy a foglalkoztatás tartama nem fogja meghaladni a törvényi maximumot: a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama ugyanis naptári évenként összesen nem haladhatja meg a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy a 352 órát. Utóbbi elszámolást akkor célszerű egyébként alkalmazni, ha a munkanapnak csak egy részében dolgozik a munkaszerződésétől eltérő munkakörben a munkavállaló. Figyelemmel kell lenni azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3924

7. találat: Munkakörtől eltérő feladat ellátása - utasításra vagy szerződés/kinevezés módosítással

Kérdés: Az Mt. alapján a közalkalmazottat a munkáltató egyoldalú döntéssel egy éven belül 44 beosztás szerinti napra a kinevezésétől eltérő munkakörben jogosult foglalkoztatni. Jelen esetben "átirányításról" lenne szó. Ha lejár a 44 beosztás szerinti munkanap, van-e lehetőség rá, hogy közös megegyezéssel az átirányítást a felek meghosszabbítsák, esetleg a veszélyhelyzet idejére?
Részlet a válaszból: […]jogviszony év közben kezdődött, határozott időre, vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a közalkalmazottat tájékoztatni kell [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. Amennyiben a munkáltató a közalkalmazottat egyoldalú utasítás alapján a kinevezésében foglaltaktól eltérő munkakörben egy naptári éven belül 44 beosztás szerinti munkanapot már foglalkoztatta, semmi akadálya nincs annak, hogy ezen időtartam elteltével a felek közös megegyezéssel határozott időre - például a járványügyi veszélyhelyzet idejére vagy általuk meghatározott más időtartamra - meghosszabbítsák az eltérő munkakörben történő munkavégzés kötelezettségét. Megjegyzendő, a felek a kinevezésben foglalt munkakört akár határozatlan időre is módosíthatják. Az Mt. 53. §-a ugyanis a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3887

8. találat: Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért

Kérdés: Munkáltatóm Magyarországon bejelentett holland tulajdonú kft., ennek alkalmazottja vagyok. A cégcsoporton belül van holland és német vállalkozás is. A magyar kft. dolgozójaként felültethet-e a cégcsoporton belüli német társaság tulajdonában lévő, német bejelentett forgalmi rendszámú tehergépkocsira dolgozni a magyar munkáltatóm, a magyar kialkudott munkabérért, és ha igen, milyen feltételekkel? Ilyen esetben a magyarországi juttatásokon felül kellene-e valami pluszjuttatásban részesítenie a magyar munkáltatómnak? Ekkor nem érvényes, hogy magyar állampolgár nem vezethet külföldi forgalmi rendszámú gépkocsit?
Részlet a válaszból: […]részére végzett munka csak átmenetileg, évente - ha kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 44 munkanapig (352 óráig) lehetséges általános teljes munkaidő esetén [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. Amennyiben a gépjárművel a munkavállaló EU-n belül, külföldre történő szolgáltatásnyújtás keretében végez munkát, és ennek okán az unió más tagállamában külföldön tartózkodik, a fuvar célországában - illetve bizonyos értelmezések szerint az áthaladás tartama alatt a tranzitországokban is - érvényes egyes munkajogi szabályokat, így a minimális bérszintre vonatkozó jogszabályi előírásokat is meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai által meghatározott legalacsonyabb bért (ha ilyen az adott országban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3442

9. találat: Távozó munkavállaló helyettesítése

Kérdés: A kolléganőm felmondott, és nekem kell elvégezni az ő feladatát is. Az új számítógépes rendszert és a munkáját is meg kell tanulnom mindössze egy hónap alatt. Harmincnégy éve dolgozom ennél a cégnél. Mit tehetek? Úgy érzem, nem tudom így tovább végezni a munkámat.
Részlet a válaszból: […]ezt egyértelműen közölje a munkáltatójával, a bizonyíthatóság érdekében írásban. Ezzel lehet ugyanis elkerülni azt is, hogy a munkaszerződés módosítása írásba foglalás nélkül, az Ön ráutaló magatartása mellett teljesedésbe menjen [Mt. 22. § (4) bek.]. Ha azonban a munkakörük azonos volt, nem kizárt, hogy a munkáltató kötelezze Önt arra, az újabb számítógépes rendszert is megismerje, és megtanulja azt használni.Ha a munkáltató csak ideiglenesen kívánja kötelezni Önt arra, hogy eredeti munkaköre mellett a volt munkatárs munkakörét is lássa el, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra irányadó szabályok szerint teheti ezt meg. Átmenetileg kötelezheti akár a munkaszerződéstől eltérő munkakörben történő munkavégzésre is. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról ebben az esetben Önt a munkáltatónak tájékoztatnia kell.Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy az Mt. értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3426

10. találat: Kikölcsönzés - ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő

Kérdés: Kölcsönzött munkaerőként alkalmaz egy bevásárlóközpont üzemeltetése "centerinformációs" munkakörben, kiszervezve a biztonsági szolgálattól. A szerződésben a munkavégzés helye is ide köt. Felújítás miatt a bevásárlóközpont négy hónapra bezár. A munkáltatóm kizárólag biztonsági őröket foglalkoztat, csak hárman vagyunk ebben a speciális helyzetben hölgyek. Kérdésem a bezárás időtartamára vonatkozna. Milyen lehetőségeink vannak, mire számíthatunk? A munkavégzés helyét lehetetlenítik el gyakorlatilag, ebben a munkakörben máshol nem tud a munkáltató alkalmazni minket. Ez azt jelenti, hogy - miután kiadta a szabadságunk háromnegyedét - kénytelenek leszünk fizetetlen szabadságon várni az építkezés befejezését, ami akár több hónapot is csúszhat? A célom a munkahelyem megtartása hosszú távon, három éve dolgozom itt. Több hónap kiesést azonban nem engedhetek meg magamnak. A jelenlegi munkaszerződésem határozatlan idejű, és egy éve készült.
Részlet a válaszból: […]lenne a legideálisabb -, hogy egy másik kölcsönvevőhöz kölcsönözze ki, ahol folytathatja a munkáját. A kölcsönbe adó élhet a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségével is (Mt. 53. §), és ez alapján a munkaszerződésében foglalttól eltérő munkakörben is utasíthatja munkavégzésre, legfeljebb 44 munkanapig egy másik kölcsönbe vevőnél. Természetesen közös megegyezéssel ennél hosszabb idejű munkaszerződés-módosításban is megállapodhatnak, ha egy más profilú kölcsönvevő cég tudná alkalmazni a köztes időben (Mt. 58. §).Ha nincs mód az újabb kikölcsönzésre, akkor az átmeneti időszak áthidalható a szabadság kiadásával. Ennek hiányában - mivel a kölcsönbeadó nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének - a két kikölcsönzés közötti időszakra Ön az alapbérére jogosult (Mt. 146. §). Tudni kell azonban, hogy a kölcsönbe adó jogosult felmondással megszüntetni a munkaviszonyt, önmagában arra hivatkozással, hogy a munkavállaló kikölcsönzése megszűnt [Mt. 220. § (1) bek.]. Ezért valószínűtlen, hogy a kölcsönbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3246
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést