Keresés eredménye

142 találat a megadott rendkívüli munkavégzés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rendkívüli munkavégzés alapbér-osztószámának számítása
Kérdés: A túlórák alapbér-osztószámára vonatkozik a kérdésünk. Egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló számára túlórát kell fizetni. Beosztás szerinti havi óraszáma 168 óra. Havibéres munkavállaló. Az általános munkarend szerinti osztószám 160. A túlórák alapbérének számítása során a munkarend szerinti 168 órával kell osztani a havibért, vagy az általános munkarend szerinti 160 órával?
Részlet a válaszból: […]munkanap van. Ez a számítás azonban csak a bérpótlék alapjára vonatkozik, az egy órára járó alapbér kiszámítására nem. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál ugyanis a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét kell megszorozni az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával [Mt. 136. § (3) bek.]. Az általános munkarend szerinti munkanapok száma azt jelenti, hogy az osztószámhoz mindig azt kell meghatározni, hogy az adott hónapban hány nap esett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3441
2. találat: Rendkívüli munkaidő kerekíthetősége
Kérdés: Telefonos operátoraink kötött munkaidőben dolgoznak, de a munkaidejük utolsó öt percét leszámítva kötelesek hívást fogadni. Előfordul, hogy az utolsónak felvett hívás öt percnél hosszabb lesz, és így csak a rendes munkaidejük után végeznek. Rendkívüli munkaidőt csak akkor számolunk el nekik, ha a munkaidőn túli munkavégzés eléri a 15 percet, mert különben kezelhetetlen lenne a néhány perces "túlórák" elszámolása. Szabályos-e ez a megoldásunk?
Részlet a válaszból: […]fogad, tehát teljesen egyértelmű, hogy munkát végzett, és az is, mindez hány percig tartott. A fentiek alól nem mentesülhet a munkáltató azon az alapon, hogy a percalapú elszámolás nehézkes lehet, már csak azért sem, mert ez egyszerű programozási kérdés. Az órás elszámolásra, órabérrel való kalkulálásra képes bérszámfejtő szoftver minden további nélkül alkalmassá tehető az órás egységek további osztására és a percalapú elszámolásra.Annak egyébként nincs akadálya, hogy a munkáltató átalányban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3412
3. találat: Rendkívüli munkavégzés - pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
Kérdés: Nyugdíjas-szövetkezet tagja nem jogosult túlmunkapótlékra, ha napi 8 óránál többet dolgoztatják?
Részlet a válaszból: […]egyedül a minimálbérre, illetve garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezések irányadók [Szövtv. 29. § (2) bek.]. Ezenkívül csak néhány védelmi jellegű szabály érvényesül; így haa) a feladatteljesítés tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani; valamintb) két egymást követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3356
4. találat: Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
Kérdés: A munkavállaló bruttó havibére 560 000 forint. Májusban túlórát teljesített (május 1-jén és május 21-én, pünkösdkor), munkaidőkeret nincs. Az én számolásom szerint az alap 560 000/168 = 3333,33x8 = 26 667 forint, a 100% pótlék pedig 560 000/174 = 3218,39x8 = 25 747 forint. Ezzel szemben a bérszámfejtő cég megadja ugyanezt az alapot (26 667 Ft), de kétszer a 100%-os pótlékot (25 747x2 Ft). Melyik számolási módszer helyes a törvény szerint? Valóban kétszer kell megadni a 100%-os pótlékot?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót. A bérszámfejtő cég helyesen jár el, amikor kétszer 100% pótlékot számfejt, de az nem csak a rendkívüli munkavégzés pótléka, azok közül az egyik tétel a munkaszüneti napi pótlék.Megjegyezzük, az alapbérrész kiszámítása tekintetében viszont nem jó a kérdés szerinti módszer. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3354
5. találat: Szabadidő a rendkívüli munkavégzésért közalkalmazotti jogviszony esetén
Kérdés: A Kjt. szerint lehet-e a munkáltatónak túlóra terhére szabadságot kiírni?
Részlet a válaszból: […]munkaidő heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik. A 100%-os pótlék esetén csak a heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) eső túlóra váltható meg másik pihenőnap (pihenőidő) biztosításával, de 50% pótlék ekkor is jár.Munkaszüneti napra eső rendkívüli munkavégzés esetén azonban mindenképpen pótlék jár, szabadidő nem alkalmazható kompenzációként. A szabadidőt vagy heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, illetve egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3324
6. találat: Rendkívüli munkaidő éves mértéke
Kérdés: Lehet-e az éves túlórakeretet (250 óra) külön közös megállapodással felemelni 300-400 vagy évi 500 órára az Mt. 135. §-ának (1) bekezdésére tekintettel? Kollektív szerződés nincs nálunk.
Részlet a válaszból: […]rendkívüli munkaidő éves mértékére vonatkozó szabálytól. Így az általános szabályt kell alkalmazni, azaz az eltérés csak a munkavállaló javára lehetséges. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (1)-(2) bek., 135. § (1) bek.].Álláspontunk szerint önmagában nem tekinthető a munkavállaló javára szóló eltérésnek, ha a munkaszerződés 250 óra fölé emeli az elrendelhető rendkívüli munkaidő éves korlátját, akkor sem,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3289
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Munkaközi szünetek későbbi ledolgoztatása
Kérdés: A munkáltató új munkarend bevezetését tervezi. E szerint a napi nyolcórás munkanapokra járó 20 perc szüneteket a munkáltató össze akarja vonni, és havonta egy-egy vasárnapi munkavégzés alkalmával le akarja dolgoztatni. Eddig vasárnap délutánra túlórát rendeltek el, alapbérrel, 50% vasárnapi és 100% túlórapótlékkal fizetve. Erre jogilag van-e lehetősége, illetve ha a túlóra csökkentése az alapcél, ez nem minősül-e rendeltetésellenes joggyakorlásnak?
Részlet a válaszból: […]Figyelemmel kell lenni azonban a heti pihenőidő-szabályokra, hiszen a vasárnapi munkavégzéssel érintett héten a munkavállaló nem kap két pihenőnapot. Ez szabályosan a heti 48 óra egybefüggő pihenőidő alkalmazásával oldható meg, azzal, hogy ezt a munkáltató egyenlőtlenül osztja be. Amennyivel kevesebb lesz tehát a munkavállaló pihenőideje a vasárnapi munkanappal érintett héten (de legalább 40 óra), annyival hosszabb pihenést kell neki biztosítani a munkaidőkeret valamely másik hetében (heteiben) [Mt. 106. § (3) bek.]. Arra is ügyelni kell, hogy vasárnapra nem minden munkáltató oszthat be rendes munkaidőt (Mt. 101. §), és a vasárnapi munkavégzés vasárnapi pótlékot vonhat maga után. Ha a munkavállaló kizárólag a több műszakos tevékenység miatt osztható be a vasárnapra, akkor az e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3288
8. találat: Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
Kérdés: Az egyik területünkön az alábbi munkarendet vezetjük be, amelyben az érintett munkatársaink délelőtti, délutáni, éjszakai műszakok forgásában fognak dolgozni. Minden munkarendben el kell dönteni, hogy a hét mikortól indul. Ha a hét kezdetét hétfő 06:00 órára hirdetem meg ebben a munkarendben, akkor az éjszakai műszakban vasárnapra meg kell fizetni a pihenőnapra járó pótlékot, valamint a vasárnapi pótlékot is? Ha a hét kezdetét vasárnap 22:00 órára teszem, akkor viszont a csütörtök 06:00 órakor lejár a "munkahét", ezért mind a két péntekre (délelőtti és délutáni műszakokban is) meg kell fizetni a pihenőnapi rendkívüli munkára járó pótlékot, azaz 100% + 100%-ot? Helyes a következtetésem?
Részlet a válaszból: […]kezdődik, akkor a vasárnap 22:00 és a hétfő 6:00 közötti időszakban teljesített munkavégzés még vasárnapi munkavégzésnek minősül. Amennyiben ez a nap a munkavállaló pihenőnapja, akkor ez a munkaidő-beosztástól eltérő, pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő lesz [Mt. 107. § a) pont]. Erre a munkavállalónak - alapbérén felül - 100% bérpótlék, vagy - a munkáltató ilyen tartalmú döntése esetén - 50% bérpótlék és egy másik heti pihenőnap jár [143. § (4) bek.]. Ez utóbbit viszont munkaidőkeret hiányában a munkáltató ténylegesen nem tudja kiadni, így a 100% bérpótlék irányadó. Emellett - ha a munkavállaló a több műszakos tevékenység mellett egyéb okból nem lenne vasárnap rendes munkaidőben beosztható (Mt. 101. §) - megilleti az 50%-os vasárnapi pótlék is [Mt. 140.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3256
9. találat: Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása
Kérdés: Egy munkavállaló két műszakos munkarendben dolgozik. Pénteki napon 22:00-6:00 volt a munkaidő-beosztása, viszont elrendeltek részére túlórát, tovább kellett maradni szombaton még délelőtt 10:00-ig. Ebben az esetben a plusz négy órára 100%-os pótlék jár részére? (A cégnél nincsen munkaidőkeret.)
Részlet a válaszból: […]bek.], ami alapján a munkavállaló szombaton reggel 6:00-ig rendes munkaidőben végzett munkát. A heti pihenőnap 6:00-tól elkezdődött, így az azt követően, 10:00-ig végzett munka a munkaidő-beosztástól eltérő, pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő lesz [Mt. 107. § a) pont]. Erre a munkavállalónak - alapbérén felül - 100% bérpótlék,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3251
10. találat: Rendkívüli munkavégzés elrendelhetősége
Kérdés: Kötelezhető-e túlórára a dolgozó akkor is, ha a megbeszélésen többen is tiltakoznak, mert nem bírják? A munkáltató ezt nem veszi figyelembe, egyszerűen megrendeli a buszjáratot 2 órával későbbre. A heti 48 órát is túllépi, van, hogy heti háromszor 2 órát és szombatot (4 órát) rendel el, határidőre hivatkozva. Van másik vállalkozása is, ahová vihet a munkából, ha nem tudjuk megcsinálni, 4 éve ez rendszeres, azzal védekezik, hogy van, amikor nincs munkánk, és állásidőt fizet. Megteheti ezt a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]is megállapít, mely szerint teljes napi munkaidő esetén - ha a munkaviszony a teljes naptári évben fennállt - a munkavállaló naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő teljesítésére kötelezhető [Mt. 109. § (1) bek.]. Ha a munkáltató és a szakszervezet kollektív szerződést kötöttek, érdemes annak rendelkezéseit is megvizsgálni, hiszen a felek a szerződésükben az évi 250 órás felső határt megemelhetik, ebben az esetben a munkáltató akár évi 300 óra rendkívüli munkaidőt is elrendelhet [Mt. 135. § (3) bek.]. A 250 vagy esetenként akár 300 órás éves keretbe azonban nem csupán a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő, hanem a munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkaidő is beleszámít.A munkáltató az Mt. általános magatartási követelményeinek megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3244
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés