Keresés eredménye

149 találat a megadott munkaidőkeret tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaidőkeret bevezetése
Kérdés: Bármelyik munkáltató vezethet be bármelyik munkavállalójára munkaidőkeretet? Van-e valami különös feltétele a bevezetésének a munkáltató tevékenységi körével kapcsolatban? Egy részleg van a cégünknél, ahol megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak (24-48 váltásban), mindenki más heti 40 órás.
Részlet a válaszból: […]munkaidőkeret bevezetése csak a munkavállaló hozzájárulása esetén lehetséges. Idetartozik a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló gyermeke hároméves koráig, illetve ha munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat áll fenn [Mt. 113. (2) bek. a) pont]. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni, amelynek nem kell személyre szólónak lennie, hanem történhet a helyben szokásos és általában ismert módon történő közzététel útján is (pl. a részleg bejáratánál lévő faliújságon) [Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3458
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
Kérdés: A munkavállalóink külföldi munkavégzést teljesítenek, amely keretében október 23-án is dolgozniuk kellett (mivel ez az adott országban nem munkaszüneti nap). Munkaidőkeret viszont nem lett elrendelve a részükre; ilyen esetben is dolgozhatnak?
Részlet a válaszból: […]hét minden napjára (ideértve a munkaszüneti napot is) beosztható, amennyiben a munkaszüneti napi munkavégzés feltételei fennállnak [Mt. 97. § (3) bek.]. Munkaidőkeret hiányában viszont a munkaszüneti napra rendes munkaidő nem osztható be. Ebben az esetben - mivel egyébként a munkaszüneti napi munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3435
3. találat: "Fizetett ünnep" díjazása munkaidőkeretben
Kérdés: Társaságunk dolgozóinak egy része munkaidőkeretben és megszakítás nélküli munkarendben dolgozik. Hétköznapra eső munkaszüneti nap esetén milyen juttatás jár a beosztott, illetve a be nem osztott, munkaidőkeretben dolgozó munkavállalóknak (távolléti díj, ledolgozott idő, munkaszüneti napi pótlék)? Mindkét esetre szeretnék választ kapni, akkor is, ha be van osztva munkára a dolgozó, és akkor is, ha nincs.
Részlet a válaszból: […]munkavállalót díjazás illeti meg; ezt hívja a szakzsargon fizetett ünnepnek. A díjazás mértéke órabéres/teljesítménybéres munkavállalók esetében távolléti díj [Mt. 146. § (3) bek. d) pont], míg havibéresek esetén - bár tételesen nem szabályozott, de levezethető - az alapbér időarányos része [Mt. 136. § (3) bek.], hiszen a havibér összege független a hónap munkanapjainak számától.A fizetett ünnep díjazása attól függetlenül illeti meg a munkavállalót, hogy a hétköznapra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3400
4. találat: Hétvégi munkavégzés díjazása munkaidőkeretben
Kérdés: A művelődési központ közalkalmazottjai napi 8 órában dolgoznak (hétfőtől péntekig). A munkáltató munkaidőkeretet szeretne bevezetni a dolgozók részére (mert a rendezvények mindig hétvégén kerülnek megrendezésre, és akár éjjel 2-ig is eltarthatnak). Ebben az esetben kell-e pótlékot fizetni a hétvégi, délutáni vagy éjszakai munkavégzésre, vagy pihenőnapban kiadható-e a hétvégi munkavégzés?
Részlet a válaszból: […]rendes munkaidőben munkavégzést elrendelni, mivel a művelődési központ rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónak minősül [Mt. 97. § (3) bek., 101. § (1) bek. a) pont]. Értelemszerűen, ilyenkor a hétvégi pihenőnapok helyett a munkaidőkeretben másikat kell kiadni, azzal, hogy hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot mindenképpen be kell osztani [Mt. 105. § (3) bek.].Önmagában a szombati munkavégzésnek külön pótléka nincs,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3399
5. találat: Állásidő elszámolása munkaidőkeretben
Kérdés: Háromhavi munkaidőkeretben (176 + 160 + 168 = 504 óra) a teljesítés a következő volt. Az 1. hónap: rendes beosztási óra 106, állásidő 0, betegszabadság órái 28, szabadság órái 20, összesen 154 óra. A 2. hónap: 168, 8, 0 és 16, összesen 192 óra, a 3. hónap: 166, 0, 12 és 0, összesen 178 óra. Beosztástól eltérő rendkívüli munkavégzés is volt 12, 2 és 16, összesen 30 óra (ezt a munkaidőkeretben teljesített óraszámoktól függetlenül, időarányos alapbérrel és pótlékkal az adott hó végén mindig kifizettük, és nem terheltük vele a munkaidőkeret óraszámát). A keret zárásakor hány óra lesz a munkavállalót megillető munkaidőkereten felüli munkavégzés óraszáma? 504-524 (154 + 192 + 178) = 20 óra (időarányos alapbérrel és bérpótlékkal elszámolandó) kereten felüli munkavégzés lesz záráskor, vagyis a 8 óra alapbérrel kifizetett állásidőt a munkaidőkeret teljesített részének kell tekinteni, vagy 504-516 (154 + 184 + 178) = 12 óra, vagyis a 8 óra állásidőt nem kell figyelembe venni? Melyik álláspont a jogszerű?
Részlet a válaszból: […]teljesített órákkal csak a munkaidőkeret lejártakor kell elszámolni. Ekkor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni. Ha a munkavállaló az így elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben részesült, a különbözetet számára a következő havi munkabérrel ki kell fizetni (Mt. 156. §).Az állásidő azt jelenti, hogy a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget [Mt. 146. § (1) bek.]. Azaz, az állásidő fogalmilag beosztás szerinti munkaidőben valósul meg, amelyet így a munkaidőkeretben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3333
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Munkaidőkeret bevezetése
Kérdés: Gyárunk be szeretné vezetni a hathavi munkaidőkeretet a több műszakos munkarendben dolgozó kollégák számára. Szükséges ehhez a munkaszerződések módosítása, vagy elég egy belső szabályzatot kiadni?
Részlet a válaszból: […]esetben a munkaidőkeret bevezetése is a munkavállaló beleegyezéséhez kötött. Egyébként a törvény csak annyit ír elő, hogy a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közzététel megfelelő, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. Tehát, nem kell személyre szabottan, írásos tájékoztatót átadni minden munkavállalónak a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról, hanem elég, ha a gyárban szokásos módon közzétesznek egy felhívást, hogy a munkaidőkeret mikor kezdődik, és mikor végződik (pl. faliújság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3287
7. találat: Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása
Kérdés: Egy munkavállaló két műszakos munkarendben dolgozik. Pénteki napon 22:00-6:00 volt a munkaidő-beosztása, viszont elrendeltek részére túlórát, tovább kellett maradni szombaton még délelőtt 10:00-ig. Ebben az esetben a plusz négy órára 100%-os pótlék jár részére? (A cégnél nincsen munkaidőkeret.)
Részlet a válaszból: […]bek.], ami alapján a munkavállaló szombaton reggel 6:00-ig rendes munkaidőben végzett munkát. A heti pihenőnap 6:00-tól elkezdődött, így az azt követően, 10:00-ig végzett munka a munkaidő-beosztástól eltérő, pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő lesz [Mt. 107. § a) pont]. Erre a munkavállalónak - alapbérén felül - 100% bérpótlék,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3251
8. találat: Szakszervezeti egyeztetés munkaidőkeret elrendelése esetén
Kérdés: A kollektív szerződésünk alapján szeretnénk elrendelni egyéves munkaidőkeretet. Ilyen esetben kell a szakszervezettel előzetesen egyeztetnünk?
Részlet a válaszból: […]§ (4) bek.] - így előzetesen van joga tájékoztatást kérni arról is, hogy a munkáltató tervezi-e a kollektív szerződés alapján az éves munkaidőkeret bevezetését. A szakszervezet továbbá jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni [Mt. 272. § (4) bek.]. Ennek keretében - hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás hiányában - legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított hét napig a feleknek érdemi, megfelelő szintű és megállapodásra törekvő tárgyalást kell folytatnia a kérdésben, és addig a munkáltató a tervezett intézkedését nem hajthatja végre [Mt. 233. § (2)-(3) bek.], azaz a munkaidőkeretet nem vezetheti be (indíthatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3193
9. találat: Tizenkét havi munkaidőkeret kölcsönzött munkavállalóknak
Kérdés: Kölcsönvevőként foglalkoztatunk munkavállalókat. A nálunk hatályos kollektív szerződés alapján elrendelhetünk-e 12 havi munkaidőkeretet a kölcsönzött kollégáknak, vagy sem? Kérem szíves álláspontjukat a kérdésben!
Részlet a válaszból: […](3) bek.]. Munkaerő-kölcsönzés esetén viszont a kölcsönvevő és a kölcsönzött munkavállaló között munkaviszony nem áll fenn, közöttük csak a munkáltatói minőségek átengedésén alapuló speciális jogviszony van - munkaviszonya a kölcsönzött munkavállalónak csak a kölcsönbeadóval áll fenn [Mt. 214. § (1) bek. b) pont].Ugyan a kölcsönvevő lesz jogosult a kikölcsönzés tartama alatt a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket gyakorolni, illetve teljesíteni [Mt. 218. § (4) bek. c) pont], ezt azonban csak a jogszabályi keretek között teheti meg. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3192
10. találat: Munkabér elszámolása munkaidőkeretben
Kérdés: Az ágazati kollektív szerződés alapján hathavi munkaidőkeretben dolgozunk. A munkavállalók havonta a teljesített órák, illetve a teljesítmény alapján kerülnek elszámolásra (éjszakai, ügyeleti stb. pótlékokat megkapják). Akinek a keret végén (decemberben 128 óra) kevesebbet kell dolgozni a havi kötelező óránál (az előző hónapokban többet dolgozott), ezért a munkabére nem éri el a kötelező óra alapján számított bér összegét, neki ezt az összeget kell fizetni december hónapra? Ha igen, a többletkifizetés az előlegfizetés szabályai szerint visszavonható-e, vagy a ténylegesen ledolgozott időre (128 órára) járó bért kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]szabályozás hasonló órabér esetén is. A törvény szerint az egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkáltató a munkavállaló munkabérét havonta az adott hónapban irányadó általános munkarend (hétfőtől péntekig beosztott öt munkanap) szerinti munkanapok számának és a napi munkaidőnek az alapulvételével köteles elszámolni és kifizetni. Ez azt jelenti, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás mellett az órabéres munkavállaló minden egyes hónapban - mintegy átalányként - az órabér és az általános munkarend szerint teljesítendő óraszám szorzata alapján kapja meg a munkabérét. Így a munkaidőkeretben dolgozó, órabéres munkavállaló díjazása sem ingadozik havonta a ténylegesen beosztott munkaidő mértéke függvényében.A ténylegesen teljesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3175
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés