Keresés eredménye

100 találat a megadott munkaviszony megszüntetése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szabadságmegváltást mellőző megállapodás érvényessége
Kérdés: Az egyik munkavállalónk a cégcsoport egy másik cégéhez fog átszerződni. A szabadságai már előre be vannak osztva a teljes évre (a munkaviszony megszűnését követő időpontra is), és a munkavállaló is így tervezte a pihenését. Van lehetőség arra, hogy a munkavállalóval olyan megállapodást kössön a munkáltató, amely szerint a munkaviszony végén az időarányos szabadságot nem váltja meg, mivel azt a másik munkáltató fogja neki kiadni, az eredetileg tervezett időpontban?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban az, ha a ki nem adott szabadságait nem váltja meg a munkáltató, és így kevesebb munkabérhez jut?Álláspontunk szerint ilyen megállapodásból a munkavállaló számára az adott munkaviszonyban semmilyen előny nem származhat, így az mindenképpen semmis lesz. Az a kérdés pedig, hogy egy új munkaviszonyban egy másik munkáltató milyen kötelezettségekkel fog rendelkezni:a) egyrészt az adott személy (munkáltató) nélkül nem is szabályozható, a jelenlegi munkáltató és a munkavállaló megállapodása az új munkáltató számára kötelezettségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3432
2. találat: Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
Kérdés: Meg lehet-e állapodni a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében úgy, hogy a munkáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszahívni őt a tisztségéből?
Részlet a válaszból: […]történő visszahívásra jogszerűen van lehetőség, ha az intézkedés a felmondás követelményének megfelel, mert vezető állású munkavállaló esetén a munkáltatót ilyenkor indokolási kötelezettség nem terheli [Mt. 210. § (1) bek. b) pontja]. A Kúria azonban egy közelmúltbeli ítéletében kimondta, hogy a vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, hogy a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat. Ellenkező értelmezés esetén a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli - indokolás nélkül kiadható -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3422
3. találat: Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a kölcsönvevő megszünteti a kikölcsönzését, akkor ez a munkaviszony felmondására megfelelő indokként szolgál?
Részlet a válaszból: […]minősül a kikölcsönzés megszűnése [Mt. 220. § (1) bek.], ami a munkaviszony felmondásának indokául szolgálhat [Mt. 66. § (2) bek.]. A munkáltató működésével összefüggő ok fogalmilag tágabb, mint az elháríthatatlan külső ok.A határozott időre létesített munkaviszonyok jellemzője, hogy a feleknek számolniuk kell azzal, hogy a teljes időtartam alatt teljesíteniük kell; jelen esetben a kölcsönbe adónak azzal, hogy a munkavállalót ki kell kölcsönöznie egy kölcsönvevőhöz. Álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3420
4. találat: "Problémás" munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
Kérdés: A munkavállalónk 17 éve áll munkaviszonyban egészségügyi szolgáltató cégünkkel. Én - mint vezető - már 6 éve "kínlódom" vele. Az idők során sok probléma adódott vele, számos alkalommal megszegte az együttműködési kötelezettségét, nem teljesítette a munkáltató kérését, utasítását. Ha például megkérem, hogy mindennap sepregessen össze, és vigye ki a szemetet, az a válasz, hogy már kedden megcsinálta, holott megítélésem szerint alapvető fontosságú, hogy mindennap rend legyen magunk körül. Van egy súlyos beteg kolléganőnk, aki annak ellenére, hogy alig tud mozogni, erején felül teljesít, neki sem segít. Több beteg panaszkodott arra is, hogy arrogáns. A recepteket nem készíti el időben, ezért a betegeknek többször vissza kell jönniük azokért. Ha szóvá teszem, miért nem készítette el a betegnek, amit kér, azt mondja, a beteg hazudik. Amikor beteg lett, és megkértem, menjen haza pihenni, mert nem fertőzheti meg a többieket, és persze betegen nem dolgozhat, az arcomba kiabálta, hogy nem megy haza, mert nincs pénze. Ez az állapot tarthatatlan, minden kérésre nem a válasz, és sok a vita is. A cégünk így nem tud fejlődni. Szerettük volna, ha képezi magát, de erre is nemleges volt a válasz. Ezenfelül nem tudom otthagyni egyedül a cégnél, mert utóbb mindig ki kell javítani a hibákat, amiket vét. Hogyan tudnék megválni tőle?
Részlet a válaszból: […]hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (1) és (3) bek.]. Ha a kötelezettségszegés folyamatos vagy rendszeresen ismétlődik, a gyakorlat értelmében a tudomásszerzéstől számítandó 15 napos határidő nem kezdődik el mindaddig, amíg ez az állapot fennáll.Mindazonáltal a leírtak nagyobb valószínűséggel alapozhatják meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával indokolt felmondást [Mt. 66. § (2) bek.]. Az alkalmazott által elkövetett, rendszeresen ismétlődő kötelezettségszegések (az együttműködési kötelezettség megszegése, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3364
5. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése
Kérdés: Egyéves határozott időre létesítettem munkaviszonyt a munkáltatómmal. A próbaidő már letelt, de a munkateher és a kevésbé szimpatikus kollégák miatt sajnos úgy érzem, hogy nem találtam meg az igazi helyemet, így tovább akarok lépni. Kaptam is egy ajánlatot, sokkal jobb feltételek mellett, több pénzért. Azt tudom, hogy azonnali hatállyal nem mondhatok fel, de megszüntethetem-e a munkaviszonyt jogszerűen egyéb módon?
Részlet a válaszból: […]felmondásra. Ilyen esetben az lehet a megoldás, hogy megpróbálja a munkáltatói jogkör gyakorlója elé tárni a távozási szándékát, és közös megegyezéssel javasolja megszüntetni a munkaviszonyt, melyre bármikor, indokolás nélkül sor kerülhet, és szólhat akár azonnali hatállyal, vagy egy bizonyos, a felek által meghatározott jövőbeli időpontra. Ehhez ugyanakkor a munkáltatónak is hozzá kell járulnia.Nyilvánvaló módon nem javasoljuk, hogy a munkaviszonyát indokolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3302
6. találat: Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján
Kérdés: A munkaviszony megszüntetése, illetve megszűnése esetén a megszűnés napja lehet-e pihenőnap?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3301
7. találat: Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
Kérdés: Bértámogatással vagyok foglalkoztatva, de nem vált be számomra a munkahely. Milyen feltételekkel mondhatok fel?
Részlet a válaszból: […]határozatlan idejű, a munkavállalónak a felmondását nem kell megindokolnia, csupán a 30 napos felmondási időt kell letöltenie (munkaszerződése, vagy ha van kollektív szerződés a munkáltatónál, ettől a felmondási időtől eltérhetett, így ezt érdemes megnéznie) [Mt. 67. § (1) bek., 69. § (1) bek.]. Ebben az esetben a felmondási idő letöltése kötelező, kivéve, ha a munkáltató eltekint ettől. A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek.], a munkaviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg. Ha a munkaviszony határozott idejű volt, a felmondási idő ugyanígy alakul, azonban a felmondását köteles megindokolni. A felmondásának indoka a hatályos szabályok értelmében csak olyan ok lehet, amely az Ön számára a munkaviszony fenntartását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3300
8. találat: Keresőképtelenség a munkaviszony végéig
Kérdés: Jelenleg egy autóalkatrészeket gyártó cégnél dolgozom gyári alkalmazottként. A munkáltatómmal 2017. április 26-án egyéves határozott idejű szerződést kötöttünk. Elég sok kritika ér a főnökeimtől a munkám minőségét illetően, toleranciának még a nyomát sem érzem. Pedig én igyekszem a legjobb tudásom szerint dolgozni, de a folyamatos három műszak, és az ebből következő hatalmas terhelés miatt sajnos néha becsúsznak hibák. Ezért arra gondoltam, hogy 2018. április 26-áig (a határozott idejű szerződésem lejártáig) szeretnék eljönni táppénzre, hogy kivizsgáltassam magam, mert számos egészségügyi problémám van. Megtehetem-e jogi következmény nélkül, hogy három hónapra táppénzre megyek a gyógyulásom érdekében? Ha nem, mit javasolnak megoldásként? Sajnos a közös megegyezésről szó sem lehet, abba nem egyeznek bele a főnökeim, mert munkaerőhiány van. Anyagi helyzetem miatt a hátralévő munkabéremet sem tudom megfizetni nekik.
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet tartalmazza. E szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. Amennyiben jogalap nélkül marad távol a munkahelyétől keresőképtelenségre hivatkozva, holott valójában nem az, több munkajogi következménnyel is számolhat. A munkáltató felmondással vagy akár azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti a munkaviszonyt, az erre irányadó feltételek fennállása esetén az Mt. 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt is alkalmazhat, illetve akár írásbeli, akár szóbeli figyelmeztetésben is részesítheti Önt.A munkaviszony megszüntetésére a kérdésben írottakon felül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3263
9. találat: Kikölcsönzés - ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő
Kérdés: Kölcsönzött munkaerőként alkalmaz egy bevásárlóközpont üzemeltetése "centerinformációs" munkakörben, kiszervezve a biztonsági szolgálattól. A szerződésben a munkavégzés helye is ide köt. Felújítás miatt a bevásárlóközpont négy hónapra bezár. A munkáltatóm kizárólag biztonsági őröket foglalkoztat, csak hárman vagyunk ebben a speciális helyzetben hölgyek. Kérdésem a bezárás időtartamára vonatkozna. Milyen lehetőségeink vannak, mire számíthatunk? A munkavégzés helyét lehetetlenítik el gyakorlatilag, ebben a munkakörben máshol nem tud a munkáltató alkalmazni minket. Ez azt jelenti, hogy - miután kiadta a szabadságunk háromnegyedét - kénytelenek leszünk fizetetlen szabadságon várni az építkezés befejezését, ami akár több hónapot is csúszhat? A célom a munkahelyem megtartása hosszú távon, három éve dolgozom itt. Több hónap kiesést azonban nem engedhetek meg magamnak. A jelenlegi munkaszerződésem határozatlan idejű, és egy éve készült.
Részlet a válaszból: […]lehetőségével is (Mt. 53. §), és ez alapján a munkaszerződésében foglalttól eltérő munkakörben is utasíthatja munkavégzésre, legfeljebb 44 munkanapig egy másik kölcsönbe vevőnél. Természetesen közös megegyezéssel ennél hosszabb idejű munkaszerződés-módosításban is megállapodhatnak, ha egy más profilú kölcsönvevő cég tudná alkalmazni a köztes időben (Mt. 58. §).Ha nincs mód az újabb kikölcsönzésre, akkor az átmeneti időszak áthidalható a szabadság kiadásával. Ennek hiányában - mivel a kölcsönbeadó nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének - a két kikölcsönzés közötti időszakra Ön az alapbérére jogosult (Mt. 146. §). Tudni kell azonban, hogy a kölcsönbe adó jogosult felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3246
10. találat: Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása
Kérdés: A munkaszerződésem szerint: "Munkáltató határozott időre alkalmazza a munkavállalót XY kolléganő távollétének idejére, előreláthatólag 2018. február 27. napjáig." A kolléganő várhatóan ekkor jött volna vissza gyermeke mellől dolgozni, de idén januárban bejelentette, hogy újból babát vár augusztus elejére. Ilyen esetben automatikusan módosul a határozott idejű szerződésem, azaz tovább dolgozhatok a kolléganő visszatértéig? Ha mégsem szeretnék tovább dolgozni, akkor felmondhatok, illetve a munkáltatóm felmondhat nekem?
Részlet a válaszból: […]munkáltatóval, és írásban kérni egy újabb tájékoztatást a kolléganő várható visszatéréséről. Megjegyezzük, a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet ekkor sem haladhatja meg.A határozott idejű munkaszerződést lejárat előtt a felek felmondhatják, de csak a törvényben meghatározott indokokból. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (8) bek.]. Ilyenkor a munkavállalót a felmondási idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3206
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés