Német állampolgár külföldi foglalkoztatása

Kérdés:

Egy magyarországi cégnél német állampolgárságú nyugdíjast üzleti referensként szeretnénk megbízási szerződéssel alkalmazni. A feladata megrendelés szerzése lenne, a munkát viszont lényegében Németországban, Franciaországban, tehát Nyugat-Európában végezné. Egyáltalán alkalmazható-e így, ha igen, milyen feltételekkel? Jövedelme meghatározható-e euróban?

Részlet a válaszából: […] A megbízási jogviszony egy polgári jogi jogviszony. Ha megbízási szerződést kívánnak kötni a német állampolgárságú nyugdíjas személlyel, annak általánosságban nincs akadálya. A megbízási szerződés tartalmát a felek szabadon határozhatják meg. Megállapodhatnak abban is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkavégzés helye, a bér pénzneme és az adózás

Kérdés: Cégünk egy Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság. A rendszergazdánk Svédországban él, onnan dolgozik. A szerverek, laptopok és azokon a szoftverek Magyarországon vannak. Mi számít a munkavégzés helyének? Ott, ahol fizikálisan a munkavállaló van, vagy ahol a feladatot ellátja? Ő nem programozó, aki saját otthonában saját gépén fejleszt, és az eredményt továbbküldi, hanem egy rendszergazda. A Magyarországon lévő gépekbe lép be, távolról itt frissít programokat. A munkabérét euróban szeretnék meghatározni. Ebben az esetben lehetséges? Ez külföldi munkavégzés? Svédországban is dolgozik, ott biztosított. Se személyi jövedelemadót, se járulékot nem vonunk tőle. Ha lehetséges az eurós kifizetés, az milyen árfolyamon számítódik? Az Szja-tv. rendelkezik az átváltási árfolyamról, de mivel nem vonunk személyi jövedelemadót tőle, így nem tudjuk, melyik jogszabály az irányadó. Hogyan számfejtünk, ha nem ad le illetőségi igazolást a kinti biztosítottságáról?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkáját szokás szerint végzi [Mt. 45. § (3) bek.]. A kérdés megválaszolása során feltételezzük, hogy a munkavállaló munkahelye nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Munkabér megállapítása külföldi pénznemben

Kérdés: Külföldi tulajdonosunk ragaszkodik ahhoz, hogy a menedzsment tagjainak díjazását – akik jellemzően nem magyar állampolgárok, és sokszor külföldön is élnek – euróban állapítsuk meg. Ha jól tudom, a még hatályos Mt. alapján ezt nem lehetett megtenni. Az új szabályozás hoz ebben változást?
Részlet a válaszából: […] A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. Ettől eltérni csakabban az esetben lehet, ha a munkavégzés külföldön történik, vagy jogszabály azeltérésre lehetőséget ad [új Mt. 154. § (1) bek.]. Ha például a külföldianyacéghez rendelik ki munkavállalójukat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Munkabér euróban?

Kérdés: Megállapodhatunk-e abban, hogy a munkabért euróban fizetjük, ha a munkavállaló nagyrészt külföldön végez munkát? Szerintünk ez az Mt.-től a munkavállaló számára kedvező eltérést jelentene, ami alapján el lehetne térni attól a szabálytól, ami a forintban történő bérkifizetést írja elő. Mindez pedig a munkavállaló beleegyezésével is történne.
Részlet a válaszából: […] A Devtv. 1. §-a szerint a Magyar Köztársaság törvényesfizetőeszköze a forint. Az Mt. 154. § (1) bekezdése szerint a munkabért -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a magyar törvényes pénznemben kellmegállapítani és kifizetni. A munkabér vonatkozásában az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.