Keresés eredménye

81 találat a megadott végkielégítés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
Kérdés: Egyházi intézményben dolgozom 2013 óta. Egészségi állapotom kicsit megromlott, az utóbbi időben sokat voltam táppénzen emiatt. Ezt a főnökség és egyes kollégáim nehezményezték és szóvá is tették. Az intézmény lakói szeretnek, kollégáim nagyobb részével jól kijövök, a munkámat rendesen elvégzem. Az egyik kollegina viselkedése azonban bántó és sértő már egy ideje. A főnökségnek ezt több ízben jeleztem is, de semmi nem történt az ügyben. Eddig sokszor megtörtént már, hogy a főnökség előtt valótlan dolgokat állított mind a lakókkal, mind pedig velem kapcsolatban, ezért jeleztem nekik, hogy így nem szeretnék itt tovább dolgozni, és szeretném beadni a felmondásom, de pontos dátumot nem mondtam. A főnököm már a munkám során is azzal zaklat, hogy "akkor adjam be a felmondásom már holnap", és ne is indokoljam meg, végkielégítést se kérjek, ő eltekint a harminc nap felmondási idő felének letöltésétől. Táppénzre azonban nem mehetek addig, mert az idő alatt is felmondhat nekem, és ő meg is fogja indokolni, hogy miért. Ez számomra nagyon zavaró, illetve kínos. Egyes nővér kollégáim viselkedése mind velem, mind a lakókkal szemben is sok kívánnivalót hagy maga után. Emiatt a lakók sokat panaszkodnak, de a főnökség nem hisz sem nekem, sem a nekik - utóbbiakra ráfogják, hogy demensek (ész, értelem nélküli állapot). Sajnálom őket, nem mernek már szólni sem, mert félnek, hogy csak rosszabb lesz nekik. Én már ezt nem bírom sokszor nézni, és szóvá szoktam tenni, ami miatt haragszik rám négy-öt kolléga. A többi kollégám sem szól, mert féltik a munkahelyüket, így nincs bizonyítékom. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy mik a lehetőségeim. Várjam meg, hogy a főnököm mondjon fel? Mit lehet tenni, ha a felmondás indokolásában számomra elfogadhatatlant ír? Köteles vagyok ilyenkor az indokolást elfogadni?
Részlet a válaszból: […]annak érdekében, hogy az adja be a felmondását. Ha a munkaviszonya határozatlan idejű, az Mt. alapján nem kell (és nem is tanácsos) megindokolnia a felmondását. Ha azonban határozott időre szól, azt csak abban az esetben tudja megszüntetni jogszerűen felmondással, ha annak oka olyan körülmény, amely az Ön számára lehetetlenné tenné a munkaviszony fenntartását, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Megjegyezzük, ha Ön mond fel, a felmondási idő az Mt. általános szabálya szerint harminc nap, amit le is kell dolgoznia. Azaz, nincs kötelező felmentési idő. A munkáltató azonban dönthet úgy, illetve meg is állapodhatnak arról, hogy a felmondási idő egy részét nem köteles munkavégzéssel tölteni. Szintén érdemes utalni arra, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3454
2. találat: Munkaviszony tartamának módosítása
Kérdés: Munkáltatóm közölte velem, hogy a cégnél létszámleépítés várható. Annak elkerülése érdekében, hogy ez engem is érintsen, lehetőség lenne arra, hogy a munkaviszonyt kétéves határozott idejű munkaviszonyra módosítsuk. Ha ezt nem fogadom el, előreláthatólag felmondanak nekem. A felettesem szerint, amennyiben elfogadom a határozott időt, később az is megeshet, hogy utóbb ismét határozatlan időtartamúvá módosítsák a munkaviszonyom. Abban a szerencsés esetben, ha a jövőben ismét határozatlan idejűvé módosulna, folytonosnak fog-e minősülni (pl. a végkielégítés szempontjából)?
Részlet a válaszból: […]az említett felajánlás kikötése elmarad, valószínűleg a munkaviszonya a határozott idő lejártával szűnne meg két év elteltével. Ez esetben Önt nem illetné meg a végkielégítés sem. Megjegyzendő, hogy amennyiben két éven belül munkáltató általi felmondással szűnne meg a munkaviszonya, kizáró ok hiányában végkielégítésre is jogosult lehetne. A végkielégítés összegének megállapítása során a módosítást megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3453
3. találat: Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
Kérdés: 33 éves közszolgálati jogviszony után, szabadságom alatt felmondott a munkahelyem. Miután hivatalosan még senki nem értesített, a szabadságom lejárta utáni első munkanapon úgy megyek dolgozni, mintha nem történt volna semmi? 33 éves közszolgálati jogviszonnyal hány havi végkielégítésre vagyok jogosult?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselő nem jogosult végkielégítésre, haa) a felmentésére nem megfelelő munkavégzés, méltatlanság, bizalomvesztés okán került sor, vagyb) a közszolgálati jogviszony megszűnésének oka a jogviszonyváltás, illetvec) a köztisztviselő legkésőbb a felmentési idő napján nyugdíjasnak minősül.A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közszolgálati jogviszonyt megszüntető közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt, illetve a munkáltató személyében bekövetkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3449
4. találat: Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak
Kérdés: Cégünk által alkalmazott, és 2016. november 18. napjától rokkantsági ellátásban részesül (rokkantsági foka 50%) egy fizikai állományba tartozó dolgozónk. Munkaszerződésének módosítását kezdeményeztük, mivel nem akarjuk csak heti 20 órában foglalkoztatni a jelenlegi órabére megtartása mellett. Amennyiben nem fogadja el ezen ajánlatunkat, a részünkről történő munkaviszony-felmondás esetén jár-e neki a rendes felmondás szerinti felmentési idő és végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]mégis fel tudnak ajánlani a munkavállaló számára olyan munkakört, amely a megváltozott munkaképességnek, végzettségének, képzettségének is megfelel, ezt nem tiltja a törvény. A munkaszerződés tartalma - a minimális tartalmi elemek, továbbá mindaz, amit ezenfelül a felek szándékuktól függően megjelenítettek a munkaszerződésben, így a heti teljes vagy részmunkaidő mértéke, az órabér mértéke - csak mindkét fél együttes beleegyezésével módosítható (Mt. 58. §). Ez abban az esetben is így van, ha a munkavállaló rokkantsági ellátásban részesül, tartós foglalkoztatási rehabilitációra szorul, ám egyéb okból rehabilitációja nem javasolt. Ha a munkavállaló a munkáltató módosítási ajánlatát nem fogadja el, a munkaviszony megszüntetésére az általános szabályokat kell alkalmazni.Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3305
5. találat: Nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával összefüggő felmentés
Kérdés: 2018. február végén igénybe szeretném venni a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultságát. Ebből Romániában 23 év, Magyarországon 17 év munkajogviszonyom van. A 17 év munkajogviszonyból 13 év közalkalmazotti jogviszony. Kérdésem, hogy ilyen esetben jár-e végkielégítés és felmentési idő?
Részlet a válaszból: […]hogy a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesíti [Kjt. 30. § (4) bek.], a felmentési ideje a Kjt. 33. §-a szerint fog alakulni. A felmentési idő legrövidebb mértéke 60 nap, a 8 hónapot azonban nem haladhatja meg. Mivel a kérdésből nem tűnik ki, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazása folyamatosan fennállt-e az utóbbi 13 évben, illetve az sem, hogy a korábbi munkajogviszonyok, illetve a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony között van-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3129
6. találat: Végkielégítésre való jogosultság rokkantsági ellátás esetén
Kérdés: Leszázalékoltak a C2 kategóriában (az egészségügyi állapotom 50%), rokkantsági ellátásra vagyok jogosult (egyelőre táppénzt kapok). Felmondásom esetén jár-e számomra a végkielégítés? 21 éve vagyok a jelenlegi cégemnél.
Részlet a válaszból: […]irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül közlik, a végkielégítés háromhavi távolléti díj összegével emelkedik meg [Mt. 77. § (4) bek. c) pont]. Nem jár végkielégítés azonban akkor, ha a felmondás közlésének időpontjában Ön nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], vagy ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3021
7. találat: Felmentési idő és végkielégítés nyugdíjazás esetén
Kérdés: A munkavállaló 2017 júliusában menne nyugdíjba. Kötelező-e biztosítani a leendő nyugdíjas részére a felmentési időt, vagy amennyiben az utolsó napig is dolgozna, akkor a munkáltatónak meg kell-e váltani azt, hasonlóan a szabadságmegváltáshoz? Ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg, és a munkavállaló a munkaviszony megszűnésének napjáig dolgozik, azaz nem mentesül a munkavégzés alól, akkor a leendő nyugdíjasnak jár-e végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]lenne jogosult [Mt. 69. § (2) - (3) bek.]. Ebb ő l következ ő en nem tekinthet ő jogszer ű eljárásnak az, ha a munkáltató a felmondása esetén a teljes felmondási id ő t " ledolgoztatja " a munkavállalóval, és csak a felmentési id ő ellenértékét fizeti meg számára. Megjegyzend ő , hogy az Mt. 77. §-ának (5) bekezdése értelmében nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének id ő pontjában nyugdíjasnak min ő sül.Ha a munkavállaló mond fel a " nyugdíjba vonulására " tekintettel, nem kell felmentési id ő t biztosítania a munkáltatónak, ilyenkor a munkavállaló köteles a felmondási id ő teljes tartamát munkavégzéssel tölteni. Ett ő l függetlenül annak sincs akadálya, hogy a munkáltató - akár egyoldalúan, akár a felek megállapodása alapján - a felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3007
8. találat: Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére
Kérdés: 2016. november 30-án a munkáltató felmentést közölt egy közalkalmazottal. A felmentési idő hat hónap, amely 2016. december 15-étől indult, a közalkalmazott a munkavégzés alóli teljes időre mentesítve lett. A közalkalmazott átsorolására 2017. január 1-jén került sor, és ennek következtében az illetménye is emelkedett. A kérdésem az Mt. 148. § (3) bekezdésében foglaltakra irányul, azaz a 2017. január 1-jei illetményemelkedés miatt a felmentési időre járó távolléti díjat, illetve a felmentés utolsó napján járó végkielégítést is már a magasabb illetmény alapján kiszámolt távolléti díjjal kell kiszámolni?
Részlet a válaszból: […]értelmében a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenl ő részletekben jogosult [Kjt. 37/A. (2) bek.], a végkielégítést pedig a felmentési id ő utolsó napján köteles kifizetni a munkáltató [Kjt. 37. § (10) bek.]. Ebb ő l következ ő en, ha a közalkalmazott illetménye az átsorolására tekintettel 2017. január 1-jén megemelkedett,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2999
9. találat: Új munkaviszony létesítése a felmondást követően
Kérdés: Rokkantsági ellátásra váltam jogosulttá. Munkáltatóm felmondott, és a végkielégítést is kifizeti. Ha javul az állapotom, és lehetőség lesz rá, visszavehet-e könnyebb munkára, vagy tekintettel arra, hogy kifizette a végkielégítést, már nem is foglalkoztathat?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2984
10. találat: Munkaviszony megszüntetése új munkahely kijelölése miatt
Kérdés: Egy vagyonvédelmi cég egyik középvezetője vagyok. A cég egy multiüzemnél alvállalkozó lassan hat éve. Az első perctől kezdve ezen a telephelyen dolgozom. A multiüzem egy új tendert írt ki, amit a munkáltatóm nem nyert el, ezért pár hét múlva a nyertes vagyonvédelmi cég folytathatja a korábban általunk ellátott tevékenységet. A munkaszerződésem szerint a munkáltatóm Magyarország területén bárhol foglalkoztathat, ha úgy adódik. A munkáltató csak az új vagyonvédelmi cég érkezése előtt pár nappal kívánja közölni velem, hogy az ország melyik területére akarnak helyezni. Más városba nem szeretnék menni, ráadásul idős, beteges édesanyám gondozását is én látom el, igaz, erről nincs orvosi igazolásom. A munkáltatóm azt szeretné, hogy én mondjak fel, vagy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyt, végkielégítésről azonban hallani sem akarnak. Van-e esélyem a végkielégítésre? Amennyiben a közös megegyezést nem írom alá, megszüntethetem-e a munkaviszonyom azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]Ekkor a munkáltató kérheti akár annak igazolását is, hogy Ön valóban ellátja-e a gondozással kapcsolatos feladatokat.Ettől függetlenül Ön nem kötelezhető arra, hogy felmondással szüntesse meg a munkaviszonyát, sem pedig arra, hogy a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezésre vonatkozó munkaviszony-megszüntetési ajánlatot elfogadja. Mindez egyedül az Ön döntésétől függ.A munkavállalót sem a közös megegyezés, sem felmondása esetén nem illeti meg az Mt. rendelkezései szerinti végkielégítés, nincs azonban akadálya annak, hogy a munkáltató önként vállalja ennek megfizetését. Az erre vonatkozó kötelezettségvállalás tipikusan belefoglalható a közös megegyezésről szóló megállapodásba, a munkáltató azonban nem kötelezhető arra, hogy ilyen tartalmú fizetési kötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2973
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés