Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bizalomvesztés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizalomvesztésre alapított felmentés vagy hivatalvesztés

Kérdés: Egyik - válófélben lévő - kolléganőnk sorozatosan késett, a munkahelyén iktatással kapcsolatos munkaköri feladatait bizonyíthatóan egyáltalán nem látta el, amikor vezetője erre figyelmeztette, minősíthetetlen hangnemben válaszolt neki, munkaidejét a büfében és kollégáinak a magánéleti problémáit mesélve töltötte el, ami kollégáiban ellenérzést keltett, és munkavégzésüket is akadályozta. A munkáltató - a Kttv. hatálya alá tartozó önkormányzat - bizalomvesztésre hivatkozással kívánja megszüntetni a jogviszonyát, lévén, hogy megsértette a Kttv. 76. §-ának (2) bekezdésében szereplő kötelezettségeit, nevezetesen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, továbbá a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést. Megtehetjük-e biztonsággal ezt a lépést munkáltatói részről?
Részlet a válaszból: […]céljából, munkára képes állapotban - nem állt a munkáltató rendelkezésére; nem működött együtt vezetőjével és munkatársaival; nem tanúsított általában olyan magatartást, hogy ez más munkáját ne zavarja.Az irányadó bírói gyakorlat szerint a "vezetője bizalmát elvesztette" okra felmentés nem alapítható, ha a munkáltató fegyelmi eljárás megindítására alapot adó - a Kttv. 76. §-ának (2) bekezdése körébe nem sorolható - kötelezettségszegéssel indokolja a kormánytisztviselő felmentését. A Kttv. 76. §-ának (1) bekezdésében szereplő kötelezettségek vétkes megszegése esetén kötelező a fegyelmi eljárás megindítása. A kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségek vétkes megszegése nem vonhat maga után a "vezetője bizalmát elvesztette" jogcímen felmentést. Kiüresítené a fegyelmi eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ha a munkáltató a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegését bizalomvesztésként értékelné, s erre tekintettel felmentéssel szüntetné meg a kormánytisztviselő jogviszonyát [3/2016. (III. 21.) KMK vélemény a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata iránti per egyes kérdéseiről]. "A Kttv. 76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak megsértése esetén a munkáltatónak fegyelmi eljárást kell lefolytatnia, és nem a jogviszonyt megszüntetnie bizalomvesztés címén" [7/2016. számú munkaügyi elvi döntés].A jogalkalmazási zavart az okozza,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3818

2. találat: Felmondás - a háttérben bizalomvesztéssel

Kérdés: Tavaly szeptemberben volt egy jelentősebb összegű hiányom a pénztárban, amit megtérítettem a munkáltatónak. Most talált helyettem másik pénztárost, engem pedig erre az esetre hivatkozva, bizalomvesztéssel indokolva küldene el. Szerintem ez igazságtalan, hiszen hosszú hónapok teltek el azóta! Mit tehetek?
Részlet a válaszból: […]egyébként jogszerűen okot adó magatartás következménye. Az ítélkezési gyakorlat szerint a vezető bizalmának elvesztése mint felmondási indok csak a munkavállaló magatartásában vagy munkájában megnyilvánuló, és bizonyítható objektív tényen alapulhat (EBH 2016.24).Az Önnél mint pénztárosnál keletkezett nagyobb összegű hiány alapul szolgálhatott volna a munkáltatói felmondáshoz. A felmondás során is meg kell tartani a rendeltetésszerűség elvét és az okszerűség követelményét. A kérdés szerinti esetben meghatározó a szeptembertől februárig eltelt idő. Visszatérve a bírói gyakorlathoz: a munkáltatónak a felmondás indokának valósága mellett annak okszerűségét is bizonyítania kell. Ez utóbbi nem lehetséges abban az esetben, ha a kifogásolt magatartás tanúsítását követően hónapokkal kerül sor a munkaviszony megszüntetésére (EBH[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2908
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Munkakör ellátásához szükséges bizalom

Kérdés: Az új Mt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában olvastuk, hogy "a munkavállaló köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani". Mit jelent ez? Ha elvesztem a bizalmamat a munkavállalóban, akkor felmondhatok neki?
Részlet a válaszból: […]szükségképpen, az általános társadalmi felfogás és elvárás szerint kötődik meghatározott munkakör ellátásához." Az új Mt. 66. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet, a törvény indokolása szerint "megalapozza a munkáltatói felmondást a bizalomvesztés" is. Bár a bizalomvesztés eddig nem szerepelt kifejezetten a munkajogi kódexben, de a bírói gyakorlat ismerte. A világos, valós és okszerű indokolás követelményének megfelelően nem volt világos indokolásnak tekintendő például "a munkavállaló iránti munkáltatói bizalom megingására vagy a bizalomvesztésre" történő általános hivatkozás, az azt megalapozó tények megjelölése nélkül. Nem várható, hogy a bírói gyakorlat a jövőben eltekintsen ettől a követelménytől, hiszen az új Mt. 64. §-ának (2) bekezdése is a munkáltatóra telepíti a felmondás indokolása fent említett hármas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1350