Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

tagdíj Szakszervezetitagdíj-levonásról szóló tájékoztatás
Cégünk munkavállalói közül többen is szakszervezeti tagok. A szakszervezet a közelmúltban kérte, hogy minden hónapban adjunk kimutatást arról, melyik munkavállaló esetében teljesítette a tagdíjlevonást. Feltétlenül meg kell ezt tennünk?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 122. számában (2015. szeptember 21.), 2387. kérdésszám alatt
tagi viszony
tájékoztatás jogorvoslatról Jogorvoslatról való tájékoztatás elmaradásának következménye
Adminisztrátorként dolgoztam, a felmondásomat postán kaptam meg. A felmondásban nem szerepelt, hogy mit tehetek a felmondással szemben, milyen jogaim vannak, a felmondás csak egy igazolásból állt, amely szerint a munkáltatómnál megszűnt a jogviszonyom. Kérdésem, hogy lekéstem-e a kereset benyújtását, ha túl vagyok a felmondás közlésétől számított 30 napon?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 6. számában (2008. szeptember 1.), 112. kérdésszám alatt
tájékoztatáshoz fűződő jog
tájékoztatási kötelezettség
tájékoztató
találmány
támogatás
támogatás visszafizetése
tanítás nélküli munkanap Pedagógus munkaideje a nyári szünet alatt - tanítás nélküli munkanapok
Nem szorgalmi időszakban hogyan kell töltenie a pedagógusnak a munkaidőt? Milyen munkaidő vonatkozik erre az időszakra? Ha például egyik nap reggel fél 8-tól este 5-ig egyetlen szóbeliző diák miatt bent kell lennem az intézményben, akkor lehetőségem van esetleg másnap rövidebb időt bent tölteni, vagy egyáltalán be sem jönni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 184. számában (2019. augusztus 5.), 3654. kérdésszám alatt
tanítási szünet Tanítási szünet és szabadság
A 2019/2020-as tanévben iskolánkban február 10-től 14-ig síszünet volt. A tanév rendje szerint hat tanítás nélküli munkanap lehet egy általános iskolában, amiből egyet pályaorientációra kell felhasználni. A munkáltató február 13-14., hétfő, keddi napokra tett ebből két napot, a többi napra mindenkinek szabadságot kellett kiírni a szünet napjaira. Miért nem mehetett a teljes síszünet ebből a hat napból, miért kényszerít a munkáltató arra, hogy szabadságot vegyünk ki?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 196. számában (2020. május 12.), 3877. kérdésszám alatt
tanóra Munkaóra vagy tanóra
A 20/2012. EMMI rendelet 16. §-ának (2) bekezdése szerint az elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje 45 perc, de az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy az óra hossza 35-135 perc között mozoghat, és az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat 45 perces órákra átszámítva kell figyelembe venni. A pedagógusok munkaidejére vonatkozóan az Nkt. 62. §-ának (5)-(6) bekezdései azt írják elő, hogy a pedagógus a heti teljes munkaidejének 80%-át (ún. kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A teljes munkaidő 55-65%-ában (ún. neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. Az Mt. 92. §-ának (1) bekezdése pedig kimondja, hogy a teljes napi munkaidő napi 8, heti 40 óra. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a 40 óra alapulvételével heti 22-26 óra. Ezen 60 vagy 45 perces tanórát kell érteni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 155. számában (2017. október 16.), 3089. kérdésszám alatt
tanú Munkaszerződés - tanúk nélkül
A munkáltatómnál a külsős tanácsadóként működő jogi iroda előírta, hogy a munkajog hatálya alá tartozó munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és a tanulmányi szerződéseket két tanú is lássa el a kézjegyével. Helyes vagy helytelen ez a gyakorlat? A Ptk. előírásaira hivatkoznak a tanácsadók.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 110. számában (2014. december 15.), 2151. kérdésszám alatt
tanulmányi munkaidő-kedvezmény
tanulmányi szabadság
tanulmányi szerződés
tanuló
tanulószerződés
tanulószerződés felbontása Tanulószerződés felbontása
Tanuló vagyok, a második szakmám megszerzésén fáradozom. Az iskolával tanulószerződést kötöttünk, havonta kb. 14 000 Ft ösztöndíjat kaptunk. Mivel már van egy OKJ-s szakmám - ez is az -, ezért évente 180 000 Ft-ot kell befizetnünk. Most megvonták az ösztöndíjat, arra hivatkozással, hogy ez a második szakmára irányuló képzés. Felbontották a tanulószerződést. Jogszerű volt ez az intézkedés?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 83. számában (2013. április 9.), 1599. kérdésszám alatt
táppénz
tárgyalás felfüggesztése Munkaügyi per - felfüggesztés a büntetőeljárásra figyelemmel
A munkáltatóm azonnali hatályú felmondással megszüntette a munkaviszonyomat, mert állítása szerint loptam a cégtől. Fel is jelentett, és most büntetőeljárás folyik ellenem. Mivel valótlan, amit állít, én bepereltem, jogellenes felmondás miatt. A tárgyalást viszont felfüggesztette a bíróság, mert meg kell várni, mi lesz a nyomozással. Az azonnali hatályú felmondással sok juttatástól elestem, ráadásul, így új munkát sem találok a szakmámban. Van erre egyáltalán lehetősége a bíróságnak? Mit tehetek, hogy minél előbb lezáruljon a munkaügyi perem, és legalább a pénzemhez jussak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2323. kérdésszám alatt
tárgyi költségmentesség Munkaügyi perek - mikortól szűnt meg a tárgyi költségmentesség?
Tavaly novemberben a munkáltatómmal szemben keresetet nyújtottam be a munkaügyi bírósághoz. Az első tárgyalás idén február 21-én volt. A kérdésem: a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetése engem is érint-e?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 3. számában (2008. június 30.), 44. kérdésszám alatt
társas vállalkozó Társas vállalkozó bejelentési kötelezettsége
Cégünk ügyvezetője a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. Évente egyszer részesül díjazásban, és nem tagja a cégnek, ugyanakkor máshol rendelkezik napi nyolcórás munkaviszonnyal. Ilyen esetben a bejelentést a megbízás kezdetekor vagy a kifizetéskor kell megtenni? Ha csak a kifizetéskor, akkor milyen időszakra vonatkozik a biztosítási jogviszonya, amennyiben a díjazást január 1. és december 31. közötti időszakra kapta? Más szabály vonatkozik-e rá abban az esetben, ha az ügyvezető tagja is a cégnek, de szintén van máshol napi nyolcórás munkaviszonya vagy tagi jogviszonya?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 91. számában (2013. október 7.), 1764. kérdésszám alatt
társasági szerződés Ügyvezető díjazásáról szóló döntés
Egy kétszemélyes korlátolt felelősségű társaság nyugdíjas többségi tulajdonosa látja el a társaság ügyvezetését. Lehetséges-e a havi jövedelmének megemelése, amennyiben a kisebbségi tulajdonos a taggyűlésen nem járul hozzá az ügyvezető havi díjazásának megemeléséhez?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 130. számában (2016. március 21.), 2555. kérdésszám alatt
tartalékállomány Tartalékállomány alatti munkavégzés
2012. március 18-ával létszámcsökkentés miatt felmentéssel megszűnt a kormánytisztviselői jogviszonyom. A felmentési időm 2 hónap, mely 2012. január 18-tól 2012. március 18-ig tart, tartalékállományba helyezéssel. Erre az időre teljesen mentesítettek a munkavégzés alól. Ha én ez alatt a 2 hónap alatt egy magáncégnél elhelyezkedem (törvényesen, bejelentve stb.), akkor a végkielégítésemet és a tartalékállomány ideje alatt biztosított fizetésemet elveszítem?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 67. számában (2012. április 10.), 1291. kérdésszám alatt
tartozás Munkabérre vezetett végrehajtás szabályai
Cégünknél az egyik dolgozónk nevére több letiltás is érkezett az elmúlt időszakban. Az első egy végrehajtói letiltás - tartozás jogcímen - 2,9 millió forintos főkövetelésre, amit fizetésének 33%-áig terjedően vontunk le. Ezt követően érkezett még egy végrehajtói letiltás kölcsöntartozás jogcímen, és egy letiltás az önkormányzattól is, melyeket már nem tudtunk levonni, azokat sorrendben előjegyeztük. Ezek után a bíróság 45 000 Ft-os gyermektartásdíjat állapított meg 2011. április 1. napjától kezdődően. A kérdésem a levonási sorrendre és mértékére vonatkozik. A nettó 114 500 Ft-os átlagkeresetére függesszük-e fel az első 33%-os végrehajtói letiltást, és helyette vonjuk a 45 000 Ft-os gyermektartásdíjat, vagy a gyermektartásdíj mellett fizetését 50%-ig a végrehajtói letiltással is terheljük? Ez utóbbi 50%-os levonáshoz szükséges-e a munkavállaló hozzájárulása?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 53. számában (2011. június 6.), 1010. kérdésszám alatt
tartozás átvállalása Gyorshajtási bírság átvállalása a munkavállalótól
Teherfuvarozó vállalkozásként sok esetben kerülünk olyan helyzetbe, amikor a munkavállaló sofőrjeinket gyorshajtás miatt megállítják, és a közúti közlekedésről szóló törvény megsértése miatt helyszíni bírsággal sújtják. Jellemző, hogy a kamionokat a bírság megfizetéséig nem is engedik tovább, a munkavállalónál viszont nincs elegendő pénz a befizetéshez. Így általában elutaljuk a bírság összegét - ami akár több százezer forint is lehet - annak érdekében, hogy a szállítmány ne álljon, és elkerüljük a komoly késedelmi kötbéreket. Milyen módon lehet a gyorshajtás miatt kifizetett összegeket visszakövetelni a munkavállalótól? Ez a munkavállalói kártérítési felelősség körébe tartozik?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 55. számában (2011. július 18.), 1062. kérdésszám alatt
tartozáselismerés
tartozásigazolás Tartozásigazolás bekérésének kötelezettsége
Az adós megszüntette a munkaviszonyát, a munkáltató kiadta a tartozásigazolást az adósnak. Viszont az új munkáltatója nem kérte be a munkáltatói igazolást; az adós három hónapon belül megszüntette a munkaviszonyát, és a munkáltató nem adott ki a munkavállalónak tartozásigazolást, mert nem tudott arról, hogy a munkavállalójuk adósként szerepel. Ezzel a trükkel sokan élnek, és meg tudnak szabadulni a bérből letiltás folytatásától. Kinek a feladata az, hogy feltárja, melyik munkáltató vette fel szabálytalanul a munkavállalóját úgy, hogy nem kérte be a tartozásigazolást, és lehet-e az ilyen munkáltató felelős?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 156. számában (2017. november 6.), 3099. kérdésszám alatt
távmunka
távollét
távolléti díj
távolléti díj számítása
tehermozgatás Kézi tehermozgatás - kockázatértékelés és intézkedések
Egy mezőgazdasági vállalkozó termékeit csomagoló részlegnél dolgozom. Nekünk, nőknek nehezebb a tele üvegeket, dobozokat emelgetni és arrébb rakni, mikor előkészítjük a teherautókba való bepakoláshoz. Kértük a vállalkozót, hogy biztosítson férfi munkatársakat, de kérésünk süket fülekre talált. Milyen jogaink vannak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 182. számában (2019. június 24.), 3615. kérdésszám alatt
telephely
teljes bizonyító erejű magánokirat Munkaszerződés - tanúk nélkül
A munkáltatómnál a külsős tanácsadóként működő jogi iroda előírta, hogy a munkajog hatálya alá tartozó munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és a tanulmányi szerződéseket két tanú is lássa el a kézjegyével. Helyes vagy helytelen ez a gyakorlat? A Ptk. előírásaira hivatkoznak a tanácsadók.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 110. számában (2014. december 15.), 2151. kérdésszám alatt
teljes munkaidő Sugárártalomnak kitett munkahely - a munkaidő és az expozíciós idő
A Kjt. hatálya alá tartozó intézmény esetén a törvény végrehajtási rendeletének (356/2008. Korm. rend.) 11. §-a alapján a teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen töltenie a munkahelyén legalább napi három órán át sugárártalomnak kitett közalkalmazottnak. Ebben az esetben a teljes munkaidős közalkalmazottnak mennyi a törvényes heti munkaideje? Mi szerepeljen a kinevezésben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 199. számában (2020. július 14.), 3936. kérdésszám alatt
teljesítménybér
teljesítményértékelés
teljesítménykiigazítás
teljesítménykövetelmény
terhesség miatti keresőképtelenség Betegszabadság szabályainak változása
Úgy tudjuk, május 1-jétől bizonyos esetekben mentesül a munkáltató a betegszabadság fizetésének kötelezettségétől. Kérem, tájékoztassanak a részletekről!
Megjelent a Munkaügyi Levelek 54. számában (2011. június 27.), 1027. kérdésszám alatt
termelési szünet Megszakítás nélküli tevékenység minősítésének igazolása
A törvény szerint a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli lehet, ha a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen az adott tevékenység másként nem folytatható. Elegendő-e ehhez, ha ezt a munkáltató egy felkért mérnök szakértő nyilatkozatával igazolja?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 111. számában (2015. január 12.), 2170. kérdésszám alatt
termelési technológia Megszakítás nélküli tevékenység - ha nem egész évben végzik
Cégünknél a termelés alapvetően két nagyobb időegységben működik. Az év egyik részében a teljes gyártósor üzemel, mivel ekkor jellemzően magasabb a megrendelési állomány, míg az év fennmaradó időszakában csak a gyártósor egy részét működtetjük az alacsonyabb megrendelési állomány miatt. Az év azon részében, amikor a megrendelési állomány magasabb, szükséges lenne, hogy mindennap, tehát a munkaszüneti napon is megállás nélkül termeljünk. Elrendelhetünk erre az időszakra megszakítás nélküli működést?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 86. számában (2013. június 10.), 1679. kérdésszám alatt
természetbeni juttatás Természetbeni juttatásként közlekedési kedvezmény adómentessége
Az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről szóló 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja közlekedési kedvezménynek tekinti azt a természetbeni juttatást, amelyet a helyközi közúti vagy helyi személyszállítási közszolgáltatást végző társaság munkavállalója, nyugdíjasa, munkavégzésével összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt rokkantsági járadékban részesülő vagy jogszabály alapján súlyosan fogyatékosnak minősülő volt munkavállalója, valamint ezen említett személyek igényjogosult hozzátartozója, valamint halálos üzemi balesetet szenvedett volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozója részére díjmentes vagy kedvezményes utazás céljára a 2. §-ban foglalt feltételek mellett biztosítanak. Az 1. § (2) bekezdésében található az "igényjogosult hozzátartozó" fogalmának meghatározása a fentiek tekintetében: a magánszeméllyel közös háztartásban élő házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs, az eltartott gyermek (ideértve a mostoha-, a nevelt és örökbe fogadott gyermeket is) 18 éves koráig, vagy nappali tagozatos iskolai tanulmányainak befejezéséig, vagy a családi pótlék folyósításának idejéig. A munkáltató saját szabályzatában úgy rendelkezik, hogy a kedvezményre jogosult munkavállaló elhalálozása esetén özvegye az esetleges újabb házasságkötésig, gyermeke pedig az ezen a jogcímen szerzett jogosultság feltételeinek fennállásáig kedvezményét megtarthatja. A kérdésünk az, hogy az elhunyt munkavállaló özvegye (aki újabb házasságot nem kötött, a volt munkavállaló lakcímén lakik) és gyermeke igényjogosult hozzátartozónak minősül-e a fenti jogszabály alapján? Vagy­is adómentesen adhatja-e részükre a helyközi közúti személyszállítást végző társaság (a munkáltató) a közlekedési kedvezményt, tekintettel a jogszabályra és saját szabályzatára?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 90. számában (2013. szeptember 16.), 1751. kérdésszám alatt
természetbeni munkabér
tévedés Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt
A munkavállalónkról kiderült, hogy egy ideje van egy másik állása is. Az ezt követő időszakban többször került keresőképtelen állományba, mi pedig kezdeményeztük a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közös megegyezésbe belement, de azt követően egy héttel levélben jelentkezett, és tévedésre hivatkozva megtámadta a közös megegyezést, mivel időközben kiderült, hogy várandós, és ha ezt tudta volna, akkor nem ment volna bele a közös megegyezésbe. Valóban sikeresen megtámadhatja a közös megegyezést?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 179. számában (2019. április 15.), 3566. kérdésszám alatt
téves közalkalmazotti besorolás
téves utalás Bérkifizetés téves bankszámlára
Egyik dolgozónk bérét véletlenül téves bankszámlaszámra utaltuk, mivel édesapja nevére ment a fizetése, akit ugyanúgy hívnak. A dolgozó a bérét édesapjától megkapta teljes egészében. Van-e ebben az esetben bármilyen írásbeli teendőnk, hogy azt rögzítsük, vagy a szóbeli tájékoztatása elégséges, hogy megkapta? Esetleg írassunk vele alá egy nyilatkozatot, vagy édesapja inkább utalja vissza részünkre az összeget?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 149. számában (2017. május 22.), 2963. kérdésszám alatt
TGYÁS
tiszteletdíj Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása
40 éves munkaviszonyom alapján 2017. december 30. napjával igénybe vettem a nők 40 éves keresőtevékenységére irányadó öregségi nyugdíjat. 2018. január 1-jétől egy pályázati projektben veszek részt, ahol az Mt. szerint alkalmaznak határozott idejű munkaszerződéssel. Emellett önkormányzati bizottság külsős tagjaként tiszteletdíjban részesülök. Az Mt. szerinti munkabérem mellett figyelembe kell-e venni a tiszteletdíjat a nyugdíj melletti foglalkoztatási összeg számításánál, azaz a minimálbér 18-szorosának összegébe beszámítandó-e a tiszteletdíj?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 167. számában (2018. július 16.), 3308. kérdésszám alatt
titoktartási kötelezettség
továbbfoglalkoztatás
továbbképzés
több közszolgálati jogviszony
több munkáltatóval létesített munkaviszony
több munkaviszony
több műszakos munkarend
több műszakos tevékenység
többes jogviszony
többes munkakör
többlet-végkielégítés Végkielégítés a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésekor
Van-e jogszerűen lehetősége a munkáltatónak arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a törvényi mértéken felül többlet-végkielégítést juttasson a közalkalmazott részére?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 40. számában (2010. augusztus 30.), 783. kérdésszám alatt
töredéknap
törzsgárdajutalom Törzsgárdajutalom és 98%-os különadó
Felmentett kormánytisztviselőt megillető törzsgárdajutalom a különadó körébe tartozik-e (analóg-e a jubileumi jutalommal)?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 52. számában (2011. május 16.), 1001. kérdésszám alatt
törzsidő és peremidő Rugalmas munkaidő-beosztás
A kötelezően a munkahelyen töltendő törzsidőből és a munkavállaló döntése alapján a peremidő alatt szabadon beosztható munkaidőből álló munkarend esetén minősíthető-e a peremidőben történő munkavégzés rendkívüli munkaidőnek, vagy csak a peremidő kezdete előtti, illetve végét követő időszakra, illetve a heti pihenőnapra eső munkavégzés minősül ilyennek? Kell-e ilyenkor munkaidőkeretet alkalmazni, vagy elegendő egy, a rugalmas munkarendre vonatkozó munkáltatói szabályzatban meghatározott elszámolási időszak? Korlátozhatja-e a munkáltató annak mértékét, hogy az egyes elszámolási időszakokra eső többletmunkaidőből mennyi az a legmagasabb mérték, amelyre a munkavállaló a következő elszámolási időszakban mentesülhet a munkavégzési kötelezettsége alól? Illetve - fordítva - előírhatja-e, hogy mennyi az a maximum időtartam, amely átvihető a következő elszámolási időszakra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 1. számában (2008. május 19.), 12. kérdésszám alatt
tulajdonosi kapcsolat Munkaerő-kölcsönzés - nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
Két kölcsönvevő (építőipari) cég közül az egyik a másik tulajdonosa. Ez a két cég kölcsönvevőként szerepel egy-egy kölcsönzésre irányuló szerződésben, két különböző kölcsönzőcégtől vesznek igénybe munkavállalókat. A kikölcsönzött munkavállalók köre szinte azonos. Semmisnek minősülnek-e ezek a megállapodások az Mt. alapján?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 167. számában (2018. július 16.), 3306. kérdésszám alatt
túlfizetés visszakövetelése
túlóra
túlóraátalány Túlóraátalány - számítási szabályok
Az Mt. lehetőséget ad arra, hogy a túlóráért járó bérpótlék helyett átalányt fizessen a munkáltató. Figyelemmel arra, hogy az Mt. nem határozza meg a túlóraátalány kiszámításának a módját, abban kérünk iránymutatást, hogy hogyan számoljuk ki az átalány összegét?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 22. számában (2009. augusztus 17.), 426. kérdésszám alatt