Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott többes jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alkalmi munka a fizetés nélküli szabadság tartama alatt

Kérdés: A munkáltató munkavállalója jelenleg fizetés nélküli szabadságon van (GYES-en). A munkáltatónál felmerült többletmunka miatt szüksége lenne kiegészítő munkaerőre. Megteheti-e jogszerűen a munkáltató, hogy a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóját (ezen jogviszonya fenntartása mellett) a szükséges napokon alkalmi munkavállalóként foglalkoztatja?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony, érvénytelen az ugyanezen felek között létesített második - tipikus vagy bármely más atipikus - munkaviszony is, ez ugyanis az Mt. egyes rendelkezéseinek megkerülését eredményezi, illetve eredményezheti, így például a munkaidő, a rendkívüli munkavégzés vagy a pihenőidő szabályainak kijátszásához vezethet. Semmis ugyanis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre [Mt. 27. § (1) bek.]. Ily módon sem a munkáltatónál felmerült többletmunka szükségessége, sem más körülmény nem adhat jogszerű indokot arra, hogy a munkáltató a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóját - az eredeti munkaviszonyának fenntartása mellett - egyes napokon alkalmi munkavállalóként foglalkoztassa.Mivel a munkavállaló gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadságon van, szükséges felhívni a figyelmet arra is, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3869

2. találat: Többes munkaviszony helyett kettős munkakör

Kérdés: Önálló egyházi jogi személynél munkaviszony keretében foglalkoztatott fejlesztőpedagógussal és portással köthetünk-e szociális gondozói megállapodást? A szociális gondozói megállapodás szerinti feladatok ellátásához mindkét dolgozó rendelkezik megfelelő képesítéssel.
Részlet a válaszból: […]létesíthető. Ha már jelenleg is munkaviszonyban állnak fejlesztőpedagógus, illetve portás munkakörben, az a kérdés merül fel, hogy ugyanazon felek között létesíthető-e egymással több párhuzamos munkaviszony eltérő munkakörökre vagy sem. Az Mt. ezt - ellentétben a Kjt.-vel - kifejezetten nem tiltja, illetve nem köti feltételekhez. Arra ugyanakkor figyelemmel kell lenni, hogy rendeltetésellenes az olyan szerződéskötés, amely ténylegesen lehetetlen szolgáltatást követel meg a munkavállalótól: két teljes munkaidős munkaviszony párhuzamos ellátása. Különösen portások esetén, akiknek készenléti jellegű munkakörben az Mt. 92. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján 12 óra/nap lehet a munkaidejük mértéke, akár napi 24 órás beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3841
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közalkalmazotti jogviszony mellett megbízási szerződés

Kérdés: Van-e lehetőség egy munkáltatónál ugyanazon személyt teljes munkaidős közalkalmazotti és részmunkaidős megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatni? A megbízási jogviszony keretében ellátandó munkát a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyához kötődő szabadnapjain, illetve a munkanapjain, munkaidőn túl látná el.
Részlet a válaszból: […]tevékenysége alapján az azt szabályozó ágazati törvény - alapján közalkalmazotti jogviszonyt kell létrehozni, megbízási jogviszony nem létesíthető (lásd pl. BDT2005. 1096). Azon feladatok vonatkozásában viszont, amelyekre nézve nem kötelező a közalkalmazotti jogviszony létrehozása, akár megbízási jogviszony is létesíthető.A közalkalmazotti és a megbízási jogviszony egymás mellett történő, párhuzamos fennállása tehát nem kizárt, de a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (Kjt. 42. §). Lényeges tehát, hogy a megbízási jogviszonynak a közalkalmazott munkakörétől, illetve olyan feladatoktól, amelyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3697

4. találat: Ügyfélkörelvonás - egyéni vállalkozás munkaviszony mellett

Kérdés: Cégünk könyvviteli szolgáltatással foglalkozik. Egyik dolgozónk ugyanezen tevékenységi körrel egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Erről az ügyfélkapus visszaigazolás alapján szereztünk tudomást. Ebben az esetben milyen lehetősége van a munkáltatónak? Mit tehetünk a saját ügyfélkör védelme vagy a munkaidő alatti saját vállalkozói tevékenység tilalma (pl. telefonok, e-mailek kezelése) céljából? Jogosult volt egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására a munkáltató hozzájárulása nélkül?
Részlet a válaszból: […]gazdasági érdekeit veszélyeztetné [Mt. 8. § (1) bek.]. Természetesen e tilalom hatálya alá tartozik az, ha a munkavállaló a munkáltatója tevékenységi körével azonos vállalkozást indít. A szabály alapján nemcsak maga a károkozás, de a jogos gazdasági érdekek veszélyeztetése is tilos. A saját konkurens vállalkozás indítása számos ilyen veszéllyel járhat, így például a kérdésben is említett ügyfélkörelvonással, vagy a munkaidőben saját tevékenység végzésével (esetleg a munkáltató eszközeivel). Ezért a munkáltató joggal követelheti, hogy a munkavállaló szüntesse meg az azonos tevékenységre irányuló egyéni vállalkozását. A problémát megelőzendő továbbá előírhatja, hogy a tevékenységével azonos vagy hasonló további munkavégzésre irányuló jogviszonyok létesítését előzetesen be kell jelenteni, és ezek csak a munkáltató engedélyével végezhetők.E szabályok megszegése súlyos kötelezettségszegésnek minősül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3696

5. találat: Autómentő munkaideje

Kérdés: Ha tűzoltóság mellett másodállásban autómentő tevékenységet akarok folytatni, mennyit dolgozhatok? Foglalkoztathatok így egy másik sofőrt magam helyett, ha ő napi 8 órát dolgozik egy egyéb cégnél?
A tűzoltók a Hszt. hatálya alatt állnak. A Hszt. 109. §-a értelmében a szolgálati jogviszony melletti további jogviszony létesítése, tevékenység folytatása az összeférhetetlenségi szabályok megtartásával történhet. A hivatásos állomány tagja általános szabály szerint csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel vagy tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, vagy veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét. Engedély nélkül csak bejelentéshez kötött a szolgálati időn kívüli
Részlet a válaszból: […]tevékenység folytatása, illetve- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítéselehetséges. Vezetői beosztást betöltő személy - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülőség kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet.A fentiek alapján az autómentőként történő munkavégzéshez engedélyt kell kérni a munkáltatói jogkörgyakorlótól. Ha a munkaidőre, terhelésre tekintettel úgy ítéli meg, hogy a tevékenység végzése a tűzoltói munkavégzés kötelességszerű ellátását veszélyezteti, az engedélyt megtagadhatja. Ha az engedélyt megadták, akkor autómentő tevékenység munkavállalóként az Mt. szerinti 8 órás munkaidőben, vállalkozóként korlátozás nélkül folytatható (a vállalkozónak nincs munkaideje). Mindkét esetben a korlátozást az fogja jelenteni, hogy emellett a tűzoltói tevékenységre létesített szolgálati jogviszonyból származó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3376
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban

Kérdés: Új munkavállalónk az előző munkahelyen "kivett" szabadsága alatt munkába állhat-e nálunk? Munkaviszonya hónap végével szűnik meg, de egy héttel korábban már alkalmazni szeretnénk.
Részlet a válaszból: […][Mt. 6. § (1)-(2) és (4) bek.] alapján - köteles tájékoztatni a korábbi munkáltatóját, ugyanis e munkaviszonya tekintetében továbbra is fennáll azon kötelezettsége, melynek értelmében a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ha a korábbi munkáltató úgy ítéli meg, hogy az új munkaviszony létesítése, illetve az új munkáltatónál történő munkába állás a munkaviszony fennállása alatt veszélyezteti a jogos gazdasági érdekeit (pl. a munkavállaló Önökkel - mint korábbi munkaadója közvetlen versenytársával - létesíti az új munkaviszonyt), felszólíthatja a munkavállalót, hogy ez idő alatt tartózkodjon e magatartásoktól.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3349

7. találat: Munkaidő felső határa az egészségügyben, több jogviszony esetén

Kérdés: Ha van két munkahelyem az egészségügyben, dolgozhatok heti 60 óránál többet?
Részlet a válaszból: […]együttes időtartama - kivéve az önként vállalt többletmunkát és a 12 órát meghaladó munkaidőben ellátott egészségügyi ügyeletet - 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát. Továbbá az egészségügyi tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több vagy többfajta jogviszony keretében kerül sor. Az egészségügyi tevékenység különböző jogviszonyokban eltöltött együttes időtartamának meghatározása során az ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon belüli tényleges egészségügyitevékenység-végzés időtartamát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3213

8. találat: Idősek otthona vezetőjének összeférhetetlensége

Kérdés: Idősek otthona vezetője (magasabb vezető) betölthet-e másik intézménynél (szintén idősek otthona) bármilyen vezetői beosztást, illetve létesíthet-e további jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végz ő , illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezet ő tisztségvisel ő i, felügyel ő bizottsági tagságot vállaljon. A 43. § (1) bekezdése pedig valamennyi közalkalmazottra - így az intézményvezet ő re - is el ő írja, hogy amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos id ő tartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató el ő zetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet ő .Ha tehát a másik id ő sek otthona gazdasági társaságként m ű ködik, annak vezetése nem vállalható el. Ha pedig költségvetési intézményként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3005