Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott tájékoztatáshoz fűződő jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

Kérdés: Felfüggesztheti-e egy betegellátást végző osztály működését a kórház igazgatója előzetes dolgozói tájékoztatás, egyeztetés nélkül?
Részlet a válaszból: […]egység valamennyi dolgozója "kollektív büntetésben" nem részesíthető. Ehhez kapcsolódóan az Mt. 55. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltatónak arra van lehetősége, hogy - amennyiben ez a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt - a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb 30 napos időtartamra mentesítse a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ez a szabály közalkalmazottakra is irányadó a Kjt. 44/A. §-a alapján. Erre az időre távolléti díj jár [Mt. 146. § (3) bek. b) pont].Ha a munkáltató egyéb okból nem tud munkát biztosítani, az emiatt kieső munkaidőre (állásidőre) a munkavállalót alapbére, a közalkalmazottat illetménye illeti meg, ugyanis az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése szerint ekkor a munkáltató a beosztás szerinti munkaidőben a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget [Kjt. 80. §, 85/A. § m) pont].Ami a közalkalmazottakkal vagy a munkavállalókkal való előzetes egyeztetést illeti: az Mt. 264. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató döntése előtt legalább 15 nappal kikéri az üzemi/közalkalmazotti tanács véleményét az alkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2883

2. találat: Szakszervezet joga a munkavállalók tájékoztatásához

Kérdés: Nem vagyunk reprezentatív szakszervezet kollektív szerződés megkötése szempontjából, de a tárgyalásokon részt vettünk, és a végül kialakult egyezséggel magunk is egyetértettünk. Erről szerettük volna tájékoztatni a munkavállalókat is, de akkor a másik szakszervezet a munkáltatóval egyetértve kijelentette, hogy ezt nem tehetjük, mivel nem vagyunk szerződéskötésre jogosultak, ezért a megállapodás nem a mi érdemünk, ne akarjuk annak feltüntetni. Jól gondoljuk, hogy erre nincs joguk?
Részlet a válaszból: […]272. § (2) bek.]. E joga gyakorlása során jogosult saját szerepéről - így a bértárgyalásokon született eredménnyel való egyetértéséről - is tájékoztatni.A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti [Mt. 6. § (2) bek.]. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében kifejtette, hogy ha a kollektív szerződésben rögzített bérfejlesztéssel mindegyik, annak megtárgyalásában részt vett szakszervezet egyetértett, akkor a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás elvébe ütközik az, ha valamelyik érdekképviseleti szerv kizárólag azért nem hajlandó a kollektív szerződés körébe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2606

3. találat: Szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő jogának terjedelme

Kérdés: Kollektív szerződéssel és szakszervezettel rendelkező nagyvállalat vagyunk. A szakszervezet a kollektív szerződés módosításához és a bértárgyaláshoz évekre visszamenően különböző adatokat kért, amelyek részben rendelkezésre állnak, azonban részben külön adatgyűjtést, illetve feldolgozást igényelnének. Milyen adatokat kell megadnunk neki? Azt mondhatjuk, hogy üzleti titok miatt nem akarunk kiadni bizonyos információkat?
Részlet a válaszból: […]a) pont]. A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné. Önmagában azonban az üzleti titok védelme nem elegendő ahhoz, hogy arra hivatkozással tagadja meg a munkáltató a tájékoztatást [Mt. 234. § (1)-(2) bek.].A Kúria egy elvi döntésében kifejtette, hogy az Mt. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A tájékoztatáshoz fűződő jogát a szakszervezet sem gyakorolhatja úgy, hogy az a munkáltató működésének indokolatlan, aránytalan terhelésével járjon. Az Mt. 6. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott általános magatartási követelményeknek e körben az az eljárás felel meg, amikor a szakszervezet észszerű határidő tűzésével, a munkáltató rendelkezésére álló, illetve a munkáltató által kezelt adatok tekintetében kér tájékoztatást.Annak megítélésénél, hogy a rendelkezésre álló adatoknak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2605