Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott túlfizetés visszakövetelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: "Túlvett" szabadság - a távolléti díj visszakövetelhetőségének korlátai

Kérdés: A régi Mt. 136. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rendelkezett a munkaviszony-megszűnés esetén a túlvett szabadság munkavállaló általi visszafizetéséről. Az új Mt. erre vonatkozóan nem rendelkezik, csupán a ki nem vett időarányos szabadság pénzbeli megváltásáról. Jogszerűen jár-e el a munkáltató, ha a régi gyakorlatot alkalmazva, levonja a munkavállaló járandóságából a túlvett szabadság ellenértékét?
Részlet a válaszból: […]munkáltató az időarányosnál nagyobb mértékben igénybe vett rendes szabadságra járó munkabért visszakövetelje. Álláspontunk szerint azonban ez - bizonyos korlátokkal - levezethető a törvény egyéb rendelkezéseiből. A mértéken felül igénybe vett rendes szabadságra járó díjazás ugyanis jogalap nélkül kifizetett munkabérnek minősíthető, amelyet a munkáltató 60 napon belül visszakövetelhet. Ha a szabadságra járó díjazás kifizetésére ennél korábban került sor, az viszont már nem érvényesíthető. Erre ugyanis csak akkor lenne lehetőség, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő [új Mt. 164. §]. A szabadság kiadásakor azonban egyik körülmény sem állt fenn, hiszen a kifizetés csak utóbb, a munkaviszony év közbeni megszüntetésével válik alaptalanná. A jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésének szabályai­tól kollektív szerződés vagy a felek megállapodása csak a munkavállaló javára térhet el [új Mt. 165. § (2) bek. c) pont]. Megjegyezzük, hogy e szabály alapján nincs helye a "túlvett" szabadságra járó bér munkabérből való levonásának. Erre csak akkor van lehetőség, ha a levonáshoz a munkavállaló hozzájárult [új Mt. 161. § (1) bek.]. A visszakövetelés alapozható arra a szabályra is, amely szerint a munkavállalót a tárgyhónapot követő huszadik napig tájékoztatni kell, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1407

2. találat: Időarányosnál hosszabb szabadságra járó díjazás visszakövetelése

Kérdés: Cégünk egyik dolgozójának július 2. napjával megszűnt a munkaviszonya, és év közben több szabadságot vett ki, mint amennyi arányosan járt volna neki, ezért a júliusi bére negatív összeg lesz. Visszakövetelhetem tőle az így számfejtett nettó bért? A 08-as bevallás nem fogad el negatív összeget a bér soron. Hogyan kell a bevallásban ezt feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]szűnt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári szolgálatra hívták be [1992. évi Mt. 136. § (2) bek.]. Az időarányosan járóhoz képest igénybe vett többletszabadságra járó munkabért tehát valóban vissza kell fizetni. Nincs szó azonban arról, hogy ez az összeg levonható lenne a munkabérből. A munkabérből való levonásnak ugyanis csak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye. Emellett a munkáltató követelését a munkabérből akkor vonhatja le, ha ahhoz a munkavállaló hozzájárult (a levonásmentes munkabérrészig), vagy ha az előlegnyújtásból ered [Mt. 161. § (1) bek.]. A munkavállaló júliusi járandóságából tehát csak akkor lehet levonni a "túlvett" szabadságra járó díjazást, ha ehhez a munkavállaló hozzájárul. Ha a munkáltató követelése a kifizetendő munkabért meghaladja, akkor nem "negatív munkabért" kell számfejteni, hanem a munkabérrel nem fedezett követelést a munkavállalónak más módon kell kielégítenie. Megjegyezzük, hogy a munkabérből a munkavállaló hozzájárulása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1406