Polgármester - társadalmi megbízatásban

Kérdés: A Kttv. 225/K. §-ának (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Ezenfelül további szabályozás nincs. Jogosult-e szabadságra, illetve szükséges-e részére valamilyen feladatköri vagy munkaköri leírás, illetve a munkaidő meghatározása?
Részlet a válaszából: […] ...mellett látja el a feladatait. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Szülési szabadságon lévő alpolgármester - CSED vagy tiszteletdíj

Kérdés: Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és a Mötv. 80. §-ának (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított tiszteletdíjban és költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló. Milyen kötelezettsége van a képviselő-testület mint munkáltató felé a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a szülést követően? A képviselő-testületnek milyen kötelezettsége van a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségének ellátásával, tiszteletdíjával, költségtérítésével és foglalkoztatásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...alpolgármesteri tisztség a CSED folyósításának időtartama alatt szünetel, az alpolgármester munkát nem végez, így részére nem jár tiszteletdíj. Továbbá, figyelemmel arra, hogy munkavégzés nem történik, nem merülnek fel ahhoz kapcsolódóan költségek sem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából

Kérdés: Önkormányzati képviselő vagyok, a tiszteletdíjból vonhatnak le bíróság által megítélt tartozást? Ilyenkor hogyan látom el a képviselőséggel járó feladataimat, telefon, folyóiratok beszerzése, helyszínek megközelítése gépkocsival, írószerek beszerzése stb.?
Részlet a válaszából: […] ...meg azt, hogy milyen jogcímen kapott jövedelmekből kell a levonást teljesíteni, így a képviselő-testület képviselője által kapott tiszteletdíj is e munkabér-fogalom alá tartozik. Mivel pedig az e jogcímen kapott jövedelem nem mentes a végrehajtás (letiltás) alól (Vht...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása

Kérdés: 40 éves munkaviszonyom alapján 2017. december 30. napjával igénybe vettem a nők 40 éves keresőtevékenységére irányadó öregségi nyugdíjat. 2018. január 1-jétől egy pályázati projektben veszek részt, ahol az Mt. szerint alkalmaznak határozott idejű munkaszerződéssel. Emellett önkormányzati bizottság külsős tagjaként tiszteletdíjban részesülök. Az Mt. szerinti munkabérem mellett figyelembe kell-e venni a tiszteletdíjat a nyugdíj melletti foglalkoztatási összeg számításánál, azaz a minimálbér 18-szorosának összegébe beszámítandó-e a tiszteletdíj?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége, hogy az önkormányzati bizottság külsős tagsága biztosítással járó jogviszonynak minősül-e, és az ennek folytán kapott tiszteletdíja nyugdíjjárulék alapja-e. Azaz, kell-e a nyugdíjjárulékot fizetni a tiszteletdíj után. Miután e kérdésre a válasz nem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége - áthárítható-e a polgármesterre?

Kérdés: A város önkormányzata két munkaügyi pert veszített, aminek az összköltsége kb. 12 millió forint. A munkaügyi per oka, hogy a polgármester indokolás nélkül kirúgta az önkormányzati hivatalnál 30 éve dolgozó két szakembert. Ilyen látványos, szakmai indokkal nem alátámasztott elbocsátáskor is az önkormányzatnak kell kifizetni a költségeket, vagy az áthárítható a polgármesterre, mivel őt többen figyelmeztették arra, hogy a pert el fogja veszteni az önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] ...utasítására került sor.Ha polgármester kártérítési felelőssége megállapítható az eljárásban, négyhavi illetménye vagy tiszteletdíja (társadalmi megbízatású polgármester esetén) erejéig felel, amennyiben a kár olyan jogszabályba ütköző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Csecsemőgondozási díjra jogosultság megváltozott feltételei

Kérdés: Könyvelőként munkaviszonyban dolgozom egy cégnél, de emellett egy szakmai folyóiratnak megbízási szerződéssel rendszeresen publikálok. Jelenleg nyolc hónapos terhes vagyok. Azzal tisztában vagyok, hogy TGYÁS-ra akkor leszek jogosult, ha a munkaviszonyból szülési szabadságra megyek. Viszont a publikálást nem szeretném feladni. Azt hallottam azonban, hogy a TGYÁS szabályai megváltoztak 2015. január 1-jével, és nem kapok TGYÁST-t, ha a szerzői tevékenységemet fenntartom. Valóban fel kell adjam ezt a tevékenységemet is, hogy az ellátásra jogosult legyek, vagy elég, ha a munkaviszonyból szülési szabadságra megyek?
Részlet a válaszából: […] ...végzett tevékenység díjazása mellett a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazás és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíj is, de a jogalkotó ezen kivételeket megszüntette, így a csecsemőgondozási díjra való jogosultság csak akkor jár, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Üzemi tanács elnökének díjazása köztulajdonban álló munkáltatónál

Kérdés: Az Mt. már nem tartalmazza azt a szabályozást, miszerint 1000 fő fölött az üzemi tanács elnöke munkáját díjazás ellenében végzi. Ez a lehetőség, ha ki is került az Mt. szövegéből, az üzemi megállapodásba bekerülhet, illetve e tekintetben megállapodhat a díjazásról a munkáltató az üzemi tanáccsal alapesetben. Mivel köztulajdonban álló munkáltatónál az Mt.-nek az üzemi tanácsra vonatkozó szabályaitól nem lehetséges az eltérés, ez azt is jelenti, hogy az üzemi tanács elnökének, valamint a tagoknak járó havi díjazásban/tiszteletdíjban a felek közötti megállapodás nem köthető meg érvényesen? Részesítheti-e jogszerűen díjazásban a köztulajdonban álló munkáltató az üzemi tanács, valamint a központi üzemi tanács tagjait, illetve elnökét?
Részlet a válaszából: […] A köztulajdonban álló munkáltatókra nézve a törvény előírja, hogy az Mt. XIX-XXI. fejezetének rendelkezéseitől - amelyek közé tartozik az üzemi tanács jogállását szabályozó fejezet is - eltérni nem lehet (Mt. 206. §). A munkáltató és az üzemi tanács az Mt. XX....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonybandíjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járódíjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkátvégez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesenfolytatja [Ebtv. 41. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Egyszerűsített foglalkoztatás és ápolási díj

Kérdés: Ápolási díjban részesülőt lehet-e foglalkoztatni egyidejűleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében?
Részlet a válaszából: […] ...ha a Szoctv. másként nem rendelkezik: minden olyanmunkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár. Kivéve a tiszteletdíjalapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezőlegkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Cafeteria a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Folyamatban van a költségvetésünk elfogadása, és meg kell állapítanunk a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők és a jegyző cafeteria-keretösszegét. Kell-e ehhez a képviselő-testület jóváhagyása is? Eltérően kell-e megállapítani a jegyzőt megillető összeget? Kaphat-e a polgármester a cafeteria-rendszerbe tartozó juttatást, ha igen, akkor ki és hogyan határozza meg a juttatások összegét számára?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármester esetében. A Pttv. 11. §-a szerint aképviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, illetményének,tiszteletdíjának meghatározásával, fegyelmi és kártérítési felelősségénekmegállapításával kapcsolatos hatáskörét nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
1
2