Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása

Kérdés: 40 éves munkaviszonyom alapján 2017. december 30. napjával igénybe vettem a nők 40 éves keresőtevékenységére irányadó öregségi nyugdíjat. 2018. január 1-jétől egy pályázati projektben veszek részt, ahol az Mt. szerint alkalmaznak határozott idejű munkaszerződéssel. Emellett önkormányzati bizottság külsős tagjaként tiszteletdíjban részesülök. Az Mt. szerinti munkabérem mellett figyelembe kell-e venni a tiszteletdíjat a nyugdíj melletti foglalkoztatási összeg számításánál, azaz a minimálbér 18-szorosának összegébe beszámítandó-e a tiszteletdíj?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége, hogy az önkormányzati bizottság külsős tagsága biztosítással járó jogviszonynak minősül-e, és az ennek folytán kapott tiszteletdíja nyugdíjjárulék alapja-e. Azaz, kell-e a nyugdíjjárulékot fizetni a tiszteletdíj után. Miután e kérdésre a válasz nem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.