Távmunka és költségtérítés

Kérdés: A felek által megállapodott részbeni távmunkában (home office-ban) történt munkavégzés esetén lehetősége vagy kötelezettsége a munkáltatónak a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült költségeket (pl. internet stb.) megtéríteni? Amennyiben kötelezettség, milyen költségekre vonatkozik, illetve a jogszabály által biztosított rezsiátalány (minimálbér 10%-a) megfizetésével eleget tesz-e a munkáltató ezen kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] ...elmaradása lehet, hogy kompenzálja.A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címkék:    

Távmunka - a veszélyhelyzet különös szabályai

Kérdés: Munkavállalónk területi képviselőként dolgozik, munkaideje nagy részében az országot járja, az adminisztratív munkákat pedig vagy otthon, vagy az irodában végzi el. Jól értjük, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás alapján ő is lehet távmunkás, mivel most nem feltétel, hogy a munkáját számítógépen végezze?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. általános szabályai szerint a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. E szerint tehát feltétel, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:  

Távmunkások szavazása üzemitanács-választáson

Kérdés: Munkavállalóink egy része távmunkában dolgozik, és ritkán jönnek be a központba. Annak érdekében, hogy az üzemi tanács választása érvényes (és eredményes) legyen, felmerült a postai úton történő szavazás lehetősége. Megoldható ez a jogszabályi keretek között?
Részlet a válaszából: […] A választás előkészítése, lebonyolítása, valamint a választási eljárás részletes szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata [Mt. 240. § (1) bek.]. Ennek keretében a választási bizottság meghatározza a választás időpontját és lebonyolításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.
Kapcsolódó címkék:    

Utazási költségtérítés távmunkásoknak

Kérdés: Társaságunk adminisztratív területen több távmunkást foglalkoztat, akik otthonról dolgoznak. Ugyanakkor, ritka alkalmakkor nekik is meg kell jelenniük a cég központjában, például továbbképzések, értekezletek esetén. Kérdésünk, hogy ilyenkor hogyan kell elszámolni nekik az utazási költségeiket: ez kiküldetésnek vagy munkába járásnak minősül? Vagy a távmunkásoknak (mivel nincs is munkavégzési helyük) nem is járhat a munkába járásra költségtérítés?
Részlet a válaszából: […] ...kiindulópont: mi szerepel a munkavállaló munkaszerződésében. A távmunkásnak is meg kell adni a munkavégzési helyét a munkaszerződésben, az általános szabályok szerint, azaz nem igaz, hogy a távmunkásnak ne lenne munkavégzési helye. Ha nem adtak meg külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Távmunka - az egészségügyi alkalmasság vizsgálata

Kérdés: Nemrég alapítottuk informatikai cégünket. A munkavállalóinkat távmunka keretei között alkalmazzuk. Ebben az esetben is el kell küldenünk a munkavállalókat orvosi vizsgálatra?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszony minősül [33/1998. NM rendelet 1. § m) pont].Tekintettel arra, hogy a távmunkavégzés is az Mt. által szabályozott atipikus munkaviszony, a munkáltatónak előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.
Kapcsolódó címkék:    

Távmunkás költözése

Kérdés: Távmunkás munkaszerződésében érvényesen kiköthető-e az, hogy a munkavállaló a munkavégzés helye megváltoztatásának szándékáról (elköltözés, lakáseladás, lakáscsere) köteles a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a munkáltatóval együttműködni annak megvizsgálásában, hogy a távmunka végzésének feltételei a munkavállaló új munkakörnyezetében biztosíthatók-e?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 196-197. §-a a korábbiaknál kevésbé részletesen szabályozza a távmunkára szóló munkaszerződés szabályait. Az itt megfogalmazott speciális szabályokon túlmenően a munkaviszonyra vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni. A távmunkás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Távmunkás kismama

Kérdés: Várandós kismama az Mt. általános szabályai szerinti határozatlan idős munkaviszonyban áll a munkáltatóval. A szülési szabadság alatt a kismama dolgozhat-e a jelenlegi munkáltatójánál távmunkavégzésre irányuló munkaszerződés alapján?
Részlet a válaszából: […] ...amint azt a Cst. 75. §-a, valamint a Csvt. 9. §-a rögzíti.A szülési szabadság lényege tehát a munkavégzés szüneteltetése. A távmunkavégzés ugyanakkor a munkaviszonyban a munkavállalót terhelő munkavégzési kötelezettség egyik módja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 10.
Kapcsolódó címkék:    

Távmunkában foglalkoztatott kormánytisztviselő szabadsága

Kérdés: Távmunkában foglalkoztatott GYES-en lévő férfi kormánytisztviselőnél a szabadság mértékének számítása hogyan és mi alapján történik?
Részlet a válaszából: […] ...távmunkában foglalkoztatott kormánytisztviselő a Cst. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján akár teljes munkaidőben is foglalkoztatható, hiszen a munkavégzés az otthonában történik, ez a körülmény nem zárja ki a GYES-ben részesülést. Azt, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Távmunkavégzés - hetente egyszer?

Kérdés: Minősíthetjük-e távmunkavégzésnek azt, ha a munkavállalónk hetente egy munkanapot rendszeresen a céges irodától távol dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 192/D. §-a szerint a távmunkát végző munkavállaló amunkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általaválasztott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen,információtechnológiai és informatikai eszközzel végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címke:

Kárfelelősség távmunkát végző munkavállaló esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkat távmunka keretében foglalkoztatjuk, és úgy állapodtunk meg, hogy a vezetőjétől kizárólag a feladatokat kapja meg, de szakmai szempontból önállóan dolgozik, és csak a határidőket kell tartania. Sajnos ez egy esetben nem sikerült, amivel jelentős összegű kára keletkezett a cégnek, mivel kötbért kellett fizetnünk. Igaz az, hogy ilyenkor a munkavállalónak meg kell térítenie a kár összegét?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató és a munkavállaló írásbanmegállapodhatnak, hogy a munkáltató utasítási joga kizárólag a távmunkát végzőmunkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Ekkor amunkáltató a munkavégzési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
Kapcsolódó címkék: