Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott távmunka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Távmunkások szavazása üzemitanács-választáson

Kérdés: Munkavállalóink egy része távmunkában dolgozik, és ritkán jönnek be a központba. Annak érdekében, hogy az üzemi tanács választása érvényes (és eredményes) legyen, felmerült a postai úton történő szavazás lehetősége. Megoldható ez a jogszabályi keretek között?
Részlet a válaszból: […]és lebonyolításának pontos rendjét. A választás mikéntjére a törvény nem tartalmaz szabályokat, azt a választási bizottság határozhatja meg. Nincs akadálya annak, hogy a választás több formában bonyolódjon, hogy a munkavállalók egy része a "hagyományos" formában, szavazóhelyiségben adja le voksait, míg mások postai úton.A postai szavazás során is biztosítani kell azonban a választás alapvető szabályait; azt, hogy a munkavállaló valóban jogosult legyen szavazni (Mt. 239. §), valamint a választás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2888
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Utazási költségtérítés távmunkásoknak

Kérdés: Társaságunk adminisztratív területen több távmunkást foglalkoztat, akik otthonról dolgoznak. Ugyanakkor, ritka alkalmakkor nekik is meg kell jelenniük a cég központjában, például továbbképzések, értekezletek esetén. Kérdésünk, hogy ilyenkor hogyan kell elszámolni nekik az utazási költségeiket: ez kiküldetésnek vagy munkába járásnak minősül? Vagy a távmunkásoknak (mivel nincs is munkavégzési helyük) nem is járhat a munkába járásra költségtérítés?
Részlet a válaszból: […]szerepel a szerződésben), akkor az ettől eltérő minden munkavégzési helyre való utazás kiküldetés, amiért az ennek megfelelő (teljes, illetve a mindenkori adószabályok szerinti) költségtérítés jár (Mt. 53. §). Így ez a szabály lesz alkalmazandó, amikor az egyébként irányadó otthoni munkahelyéről kivételesen be kell mennie a cégközpontba.A fentieket erősíti meg a 2006/15. sz. Adózási kérdés, amely szerint, amennyiben a dolgozó szerződésben rögzített munkavégzési helye a lakóhelye is egyben, akkor minden, nem a lakóhelyen - az említett szerződéssel összefüggésben - végzett tevékenység az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja alapján kirendelésnek minősül. Az előbbiek alapján kirendelésnek minősül, ha a lakóhelyén távmunkát végző munkavállaló a lakóhelyéről a munkáltató telephelyére utazik. Nem kizárt, hogy a távmunkás a munkába járás költségeinek megtérítésére is jogosult legyen. Ez akkor lehetséges,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2610

3. találat: Távmunka - az egészségügyi alkalmasság vizsgálata

Kérdés: Nemrég alapítottuk informatikai cégünket. A munkavállalóinkat távmunka keretei között alkalmazzuk. Ebben az esetben is el kell küldenünk a munkavállalókat orvosi vizsgálatra?
Részlet a válaszból: […]33/1998. NM rendelet hatálya kiterjed a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében - meghatározott kivétellel - minden munkáltatóra, amely a Met. szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat [33/1998. NM rendelet 2. § (1) bek. aa) alpont]. Szervezettnek minősül - többek között - a munkaviszonyban történő munkavégzés (Met. 87. § 9. pont). Munkaviszonynak pedig az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszony minősül [33/1998. NM rendelet 1. § m) pont].Tekintettel arra, hogy a távmunkavégzés is az Mt. által szabályozott atipikus munkaviszony, a munkáltatónak előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra az így alkalmazandó személyeket is el kell küldenie. A munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2010
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Távmunkás költözése

Kérdés: Távmunkás munkaszerződésében érvényesen kiköthető-e az, hogy a munkavállaló a munkavégzés helye megváltoztatásának szándékáról (elköltözés, lakáseladás, lakáscsere) köteles a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a munkáltatóval együttműködni annak megvizsgálásában, hogy a távmunka végzésének feltételei a munkavállaló új munkakörnyezetében biztosíthatók-e?
Részlet a válaszból: […]kölcsönös együttműködés, másik fél jogát, jogos érdekét nem sértő magatartás, rendeltetésszerűség - megfelel.Az Mt. 197. §-a értelmében a munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Előírhatja ugyanakkor, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munka­vállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját, és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.Általános szabály szerint a munkavállaló dönti el, hol, milyen körülmények között, milyen eszköz felhasználásával dolgozik, de ezek meg is határozhatók a munkaszerződésben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1840

5. találat: Távmunkás kismama

Kérdés: Várandós kismama az Mt. általános szabályai szerinti határozatlan idős munkaviszonyban áll a munkáltatóval. A szülési szabadság alatt a kismama dolgozhat-e a jelenlegi munkáltatójánál távmunkavégzésre irányuló munkaszerződés alapján?
Részlet a válaszból: […]anyának, ugyanakkor az Mt. 135. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a felek megállapodása vagy kollektív szerződés a szülési szabadság e szabályaitól [127. § (1)-(2) bek.] érvényesen nem térhet el. Azaz a 24 hét fizetés nélküli szabadságot a munkáltató köteles biztosítani, és még a kismama beleegyezése esetén sem veheti őt munkára igénybe. Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy az anyának családi jogból eredő kötelezettsége is, hogy gyermeke megfelelő testi fejlődését elősegítse, amint azt a Cst. 75. §-a, valamint a Csvt. 9. §-a rögzíti.A szülési szabadság lényege tehát a munkavégzés szüneteltetése. A távmunkavégzés ugyanakkor a munkaviszonyban a munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1668
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Távmunkában foglalkoztatott kormánytisztviselő szabadsága

Kérdés: Távmunkában foglalkoztatott GYES-en lévő férfi kormánytisztviselőnél a szabadság mértékének számítása hogyan és mi alapján történik?
Részlet a válaszból: […]körülmény nem zárja ki a GYES-ben részesülést. Azt, hogy a kormánytisztviselőt mennyi szabadság illeti meg, nem befolyásolja, hogy távmunkában dolgozik-e, illetve hogy részesül-e családtámogatásban. Munkajogi szempontból ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint bármely más kormánytisztviselőre. A munkavégzés időtartama az ő esetében is szabadságra jogosító időként veendő figyelembe [Kttv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1529

7. találat: Távmunkavégzés - hetente egyszer?

Kérdés: Minősíthetjük-e távmunkavégzésnek azt, ha a munkavállalónk hetente egy munkanapot rendszeresen a céges irodától távol dolgozik?
Részlet a válaszból: […]továbbító munkavállaló. E definícióból következik, hogy távmunkavégzésről csak abban az esetben beszélhetünk, ha a munkavállaló a teljes munkaidejében vagy annak túlnyomó részében az általa választott, és a munkáltató székhelyétől, illetve telephelyétől elkülönült helyen végzi. Ha tehát a munkavállaló csak kivételesen, például hetente egy munkanapon végzi a munkáját a munkáltató telephelyén kívül, egyébként pedig rendszeresen az irodában dolgozik, megítélésünk szerint önmagában ez nem elegendő ahhoz, hogy a munkaviszonyt távmunkavégzésnek minősítsék a felek. A heti egyetlen alkalom, amely legfeljebb 52, céges telephelytől távol teljesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 727
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Kárfelelősség távmunkát végző munkavállaló esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkat távmunka keretében foglalkoztatjuk, és úgy állapodtunk meg, hogy a vezetőjétől kizárólag a feladatokat kapja meg, de szakmai szempontból önállóan dolgozik, és csak a határidőket kell tartania. Sajnos ez egy esetben nem sikerült, amivel jelentős összegű kára keletkezett a cégnek, mivel kötbért kellett fizetnünk. Igaz az, hogy ilyenkor a munkavállalónak meg kell térítenie a kár összegét?
Részlet a válaszból: […]hiányában az érintett szakmában dolgozók által elvégzett munka természetére, mennyiségére, a szükséges fizikai vagy szellemi erőfeszítésre [Mt. 192/G. § (1)-(2) bek.]. Ha a felek ilyen megállapodást kötöttek, és a távmunkát végző munkavállaló a kárt e feladatok ellátásával összefüggésben okozta, akkor a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb háromhavi átlagkeresetig határozhatja meg. Ettől érvényesen eltérni nem lehet [Mt. 193/A. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló gondatlan károkozás esetén nem egyhavi átlagkeresetének 50%-val, hanem - az említett megállapodás esetén - háromszorosával felel; viszont továbbra is szükséges, hogy a kárfelelősség egyéb feltételei fennálljanak,vagyis: - a munkavállaló és a munkáltató a távmunkavégzés során ellátandó feladatmeghatározásról írásban állapodjon meg; - a munkavállaló munkaviszonyával, ezen belül a megállapodásban foglalt feladat ellátásával összefüggésben okozza a kárt; - a feladat ellátásával kapcsolatos magatartása és a kár bekövetkezte között okozati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 593
Kapcsolódó tárgyszavak: ,