Keresés eredménye

8 találat a megadott teljesítménykövetelmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
Kérdés: Akkreditált munkahelyen dolgozom, megváltozott munkaképességűként. A fizetésünk órabérben van meghatározva, viszont elvárják a 100%-os normát vagy még többet, amit nem tudjuk, hogyan állapítanak meg. Egészséges embernek is sok. Lehetséges rokkant embereket normában dolgoztatni?
Részlet a válaszból: […]sem, hogy Ön megváltozott munkaképességű. Minderre figyelemmel külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben Ön nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, a munkáltató - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy részére alacsonyabb követelményeket határoz meg (Ebktv. 23. §). Ugyanúgy kell kezelnie őt is, mint a nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat.A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál a teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2850
2. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
Kérdés: A rehabilitációs munkakörben dolgozóktól a cég követelheti-e a normát vagy azonfelüli munkadarabot?
Részlet a válaszból: […]technológiára [Mt. 138. § (1)-(2) bek.].A munkáltató ezen szabályok alapján nem köteles a munkavállaló egyéni jellemzőit figyelembe venni, tehát azt sem, hogy megváltozott munkaképességű; azaz arra tekintettel a munkavállalónak külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben a munkavállaló nem megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, az - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy számára alacsonyabb szintű követelményeket határoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2739
3. találat: Teljesítménykövetelmények tisztességes megállapítása
Kérdés: Egy éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, ahol teljesítménybérezés szerint vagyok alkalmazva. A probléma pedig az, hogy tavaly márciusában volt egy drasztikus normacsökkentés (40-45%-os), amihez hozzájárul az is, hogy megmunkálni kívánt anyag minősége folyamatosan romlik, emiatt a norma már-már alig teljesíthető többeknek (azoknak is, akik több éve itt dolgoznak már), ha viszont mégis, az a kész anyag minőségének rovására megy. Biztos vagyok benne, hogy a perctáblázatunk nem szakszerűen lett meghatározva. Hiába jelezzük a vezetés felé a problémánkat, nem törődnek vele. Ilyen esetben mi a teendő? 8 órában dolgozom, ha a teljesítményem nem éri el a 100%-ot, akkor a különbözetet köteles kifizetni órabér szerint a munkáltató? Például, ha én csak 85%-ot teljesítek önhibámon kívül (mert olyan rossz minőségű az alapanyag), akkor azt a fennmaradó 15%-ot ki kell fizetnie, mivel a 8 órát ugyanúgy ledolgoztam?
Részlet a válaszból: […]de itt kell figyelembe venni a felhasználásra kerülő alapanyag minőségét is, amely befolyásolja a teljesítményt [Mt. 138. § (1)-(2) bek.]. A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval [Mt. 138. § (4) bek.]. A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a törvény által előírtakat [Mt. 138. § (3) bek.].Amennyiben a munkáltató olyan teljesítménynormákat határoz meg, amelyek a teljes munkaidő ledolgozása esetén azért nem teljesíthetők 100%-os mértékben, mert a rendelkezésre bocsátott alapanyag rossz minőségű, akkor a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2733
4. találat: Teljesítménypótlék a havibérben
Kérdés: Havibérben történik a munkavállalóink foglalkoztatása, és ebbe a havibérbe szeretnénk beépíteni a minőségi pótlékot. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a dolgozó alapbére bruttó 200 000 Ft; a cél pedig, hogy vezetői döntés alapján ennek 10%-a megvonásra kerülhessen. A következő szöveget javasolták beírni a munkaszerződésbe: "A 4. pontban megállapított alapbér 10,00%-a minőségi pótlék. Nem megfelelő teljesítmény vagy munkavégzés esetén a vezető javaslatára a minőségi pótlék visszavonásra kerül." Megfelel ez a kikötés annak, amit szeretnénk?
Részlet a válaszból: […]részére kifizetésre kerülő bér nem az alapbére, hanem egy idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított bér. Ebben az esetben az időbérrész 180 000 Ft, a teljesítménybérrész 20 000 Ft. Előbbi minden hónapban megilleti a munkavállalót, utóbbi pedig csak a teljesítménye alapján. A munkavállaló alapbére ebben a példában változatlanul 200 000 Ft.Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltatónak teljesítménykövetelményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2125
5. találat: Elvárt teljesítmény hiánya
Kérdés: Termelőcégnél órabérben foglalkoztatott dolgozó kötelezhető-e díjazás nélkül munkaidőn felül munkavégzésre, ha munkaideje alatt nem teljesítette a normában meghatározott mennyiséget? A norma úgy van meghatározva, hogy a leggyengébb képességű, leglassabban dolgozó munkavállaló is tudja teljesíteni. Azon dolgozót köteleznénk munkavégzésre, aki kiugróan alacsony mennyiséget teljesített munkaideje alatt, és csak a norma eléréséig. Vagy szankcionáljuk figyelmeztetéssel és pénzbüntetéssel, mivel nem tett eleget munkaköri kötelezettségének?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása a követelményeket nem sértette [Mt. 138. § (1)-(3) bek.].A munkavállaló a munkaviszonyban nem teljesítmény elérésére, hanem rendelkezésre állásra és munkavégzésre köteles [Mt. 42. § (2) bek. a) pont, 52. § (1) bek.]. A rendelkezésre állás mértékét a munkaszerződésben kell meghatározni napi teljes vagy részmunkaidő formájában (Mt. 92. §). Ezt meghaladóan a munkavállaló csak rendkívüli munkavégzés esetén kötelezhető munkavégzésre, amelyre a munkavállalót díjazás illeti meg (Mt. 143. §).A munkavállalóval szemben fegyelmi felelősség alapján szankciót - "pénzbüntetést" - alkalmazni a törvényi egyéb feltételek mellett is csak abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1824
6. találat: Teljesítménybér összegének megállapítása
Kérdés: A munkáltató varrodát üzemeltet, a varrónőket kizárólag teljesítménybérrel díjazza. A minimálbér felét elérő garantált bér szabályát betartva akkor is kiegészíti a munkavállalók munkabérét a minimálbér felére, ha a teljesítményük alapján ezt nem érik el. A törvény úgy határozza meg a teljesítménybér és az időbér elhatárolását, hogy míg az időbérrel díjazott munkavállaló mindig megkapja a szerződött bérét, függetlenül a teljesítményétől, addig a teljesítménybéres dolgozónál úgy kell megállapítani a teljesítménybér-tényezőt, hogy a teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a bére legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. Ha a munkavállaló nem teljesíti a normát 100%-osan, akkor a munkáltatónak kötelessége-e kiegészíteni a bérét a minimálbér 100%-ára, vagy ténylegesen a munkavállalónak annyit kell kapnia, amennyit arányosan teljesített, figyelembe véve természetesen a minimum 50%-os szabályt? A BH 1999.474. számú bírósági döntés ez utóbbit támasztja alá. A munkáltató megsérti-e az Mt. 136. §-ának (1) bekezdését, ha nem adja meg a minimálbért ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]meg. A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet [Mt. 137. § (2)-(3) bekezdése]. Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltatónak meg kell állapítania a teljesítménykövetelményt, amelyet olyan elő­zetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének vizsgálatára [Mt. 138. § (1) bek.]. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1757
7. találat: Teljesítménymaximum
Kérdés: Cégünk cipőfelsőrészeket készít. Vannak olyan munkavállalóink, akik teljesítménybérben dolgoznak. Teljesítjük a feltételt, miszerint a dolgozók legalább fele eléri a 100%-os teljesítményt, és az átlagos teljesítmény meghaladja a 100%-ot. A probléma az, hogy a dolgozók körülbelül 10%-a magasan 100% felett teljesít (elérik a 160-170%-ot is néha), míg vannak néhányan, akik 65-70% körül teljesítenek ugyanannyi idő alatt. Van-e elő­írás arra, hogy mennyi lehet a maximális teljesítmény? Egy munkaügyi ellenőrzés során felróhatják-e nekünk ezt a különbséget?
Részlet a válaszból: […]törvény mindösszesen annyi korlátot állít fel, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje [Mt. 138. § (5) bek.]. A minimumra nézve korlátozás tehát van, de arra nézve nincs szabály, hogy a munkavállalók teljesítménymaximuma mennyi lehet, illetve hogy az alapján legfeljebb mennyi munkabért kaphatnak. A kérdésben említett feltétel, amely szerint a naptári hónap átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók legalább fele nem éri el a százszázalékos teljesítményt, emellett tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1725
8. találat: Teljesítménykövetelmény hatálya
Kérdés: 15 munkavállalót foglalkoztató kis varroda vagyunk. Textiltermék-összeállítóink teljesítménybérben dolgoznak. Az egyes munkafolyamatokat - alkatrészek összeállítása, húzózár bevarrása, gomblyukazás - különböző gépeken, mások végzik, de mindenki azonos munkakörben dolgozik. Kérdésünk, hogy a teljesítménykövetelmény meghatározása szempontjából képezhetünk-e az egész varrodában, azonos munkakörben dolgozókból egy csoportot, vagy munkafolyamatokra lebontva tehetjük ezt meg? A problémát az okozza, hogy egy új megrendelés beérkezésekor - a modellek tulajdonságaitól függően - változhat az egyes dolgozók által ellátott munkafolyamat is.
Részlet a válaszból: […]a szempontoknál részletesebb eligazítást. Az adott esetben, az összes körülményt figyelembe véve bírálható el, hogy az adott munkahelyen hogyan kell rendeltetésszerűen ezt a szabályt alkalmazni. A szabály célja, hogy csak olyan munkavállalók kerüljenek teljesítménybérezés szempontjából egy csoportba, akik hasonló, összehasonlítható munkafeladatokat látnak el, hiszen csak ebben az esetben biztosítható a reális teljesítménykövetelmény meghatározása. Így szempontként szóba jöhet például, hogy az azonos csoportba ne kerüljenek olyan munkatársak, akik eltérő munkaköri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1068
Kapcsolódó tárgyszavak: ,