Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott teljesítménykövetelmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árbevétel mint a teljesítménybér alapja

Kérdés: Teljesítménytől függő mozgóbér (mint teljesítménybér) alapja lehet-e egy üzletkötő/értékesítő által adott időszakban (hónapban) értékesített termék elszámolható árrése, figyelemmel az Mt. 137-138. §-ára?
Részlet a válaszból: […]- eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munka­időben történő 100%-os teljesíthetőségének vizsgálatára, figyelemmel a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára [Mt. 138. § (1)-(2) bek.]. Ezt a teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval [Mt. 138. § (4) bek.].Az értékesített termékek árbevétele, árrése akkor lehet teljesítménybér alapja, ha a munkáltató az előzőek szerinti teljesítménykövetelményt meg tudja határozni, azaz, ha objektív alapon kimutatható, hogy a 8 órás teljes munkaidő ledolgozása alatt a 100%-os teljesítmény elérhető. Ennek akkor van jelentősége, ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4286

2. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

Kérdés: Akkreditált munkahelyen dolgozom, megváltozott munkaképességűként. A fizetésünk órabérben van meghatározva, viszont elvárják a 100%-os normát vagy még többet, amit nem tudjuk, hogyan állapítanak meg. Egészséges embernek is sok. Lehetséges rokkant embereket normában dolgoztatni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára [Mt. 138. § (1)-(2) bek.].A munkáltató ezen szabályok alapján nem köteles a munkavállaló egyéni jellemzőit figyelembe venni, azt sem, hogy Ön megváltozott munkaképességű. Minderre figyelemmel külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben Ön nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, a munkáltató - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy részére alacsonyabb követelményeket határoz meg (Ebktv. 23. §). Ugyanúgy kell kezelnie őt is, mint a nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat.A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatónál a teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenést annyiban kell figyelembe venni, hogy bérköltség-támogatás ennek hiányában nem adható [327/2012. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés af) pont]. Erre az előírásra azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2850

3. találat: Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

Kérdés: A rehabilitációs munkakörben dolgozóktól a cég követelheti-e a normát vagy azonfelüli munkadarabot?
Részlet a válaszból: […]meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára [Mt. 138. § (1)-(2) bek.].A munkáltató ezen szabályok alapján nem köteles a munkavállaló egyéni jellemzőit figyelembe venni, tehát azt sem, hogy megváltozott munkaképességű; azaz arra tekintettel a munkavállalónak külön teljesítménykövetelményt, "normát" nem köteles meghatározni. Amennyiben a munkavállaló nem megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált munkáltatónál dolgozik, az - kollektív szerződés felhatalmazása hiányában - nem is részesítheti előnyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót azzal, hogy számára alacsonyabb szintű követelményeket határoz meg (Ebktv. 23. §); ugyanúgy kell kezelnie őket is, mint azokat a munkavállalóit, akik nem megváltozott munkaképességűek.A megváltozott munkaképességű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2739

4. találat: Teljesítménykövetelmények tisztességes megállapítása

Kérdés: Egy éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, ahol teljesítménybérezés szerint vagyok alkalmazva. A probléma pedig az, hogy tavaly márciusában volt egy drasztikus normacsökkentés (40-45%-os), amihez hozzájárul az is, hogy megmunkálni kívánt anyag minősége folyamatosan romlik, emiatt a norma már-már alig teljesíthető többeknek (azoknak is, akik több éve itt dolgoznak már), ha viszont mégis, az a kész anyag minőségének rovására megy. Biztos vagyok benne, hogy a perctáblázatunk nem szakszerűen lett meghatározva. Hiába jelezzük a vezetés felé a problémánkat, nem törődnek vele. Ilyen esetben mi a teendő? 8 órában dolgozom, ha a teljesítményem nem éri el a 100%-ot, akkor a különbözetet köteles kifizetni órabér szerint a munkáltató? Például, ha én csak 85%-ot teljesítek önhibámon kívül (mert olyan rossz minőségű az alapanyag), akkor azt a fennmaradó 15%-ot ki kell fizetnie, mivel a 8 órát ugyanúgy ledolgoztam?
Részlet a válaszból: […]csoportok meghatározásakor tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára, de itt kell figyelembe venni a felhasználásra kerülő alapanyag minőségét is, amely befolyásolja a teljesítményt [Mt. 138. § (1)-(2) bek.]. A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval [Mt. 138. § (4) bek.]. A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a törvény által előírtakat [Mt. 138. § (3) bek.].Amennyiben a munkáltató olyan teljesítménynormákat határoz meg, amelyek a teljes munkaidő ledolgozása esetén azért nem teljesíthetők 100%-os mértékben, mert a rendelkezésre bocsátott alapanyag rossz minőségű, akkor a munkáltató nem tartja be a törvényi előírásokat, és új, korrigált teljesítménykövetelményt kell megállapítania. A munkavállaló bíróság útján köteleztetheti a munkáltatót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2733

5. találat: Teljesítménypótlék a havibérben

Kérdés: Havibérben történik a munkavállalóink foglalkoztatása, és ebbe a havibérbe szeretnénk beépíteni a minőségi pótlékot. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a dolgozó alapbére bruttó 200 000 Ft; a cél pedig, hogy vezetői döntés alapján ennek 10%-a megvonásra kerülhessen. A következő szöveget javasolták beírni a munkaszerződésbe: "A 4. pontban megállapított alapbér 10,00%-a minőségi pótlék. Nem megfelelő teljesítmény vagy munkavégzés esetén a vezető javaslatára a minőségi pótlék visszavonásra kerül." Megfelel ez a kikötés annak, amit szeretnénk?
Részlet a válaszból: […]megfelelő. Arra ugyanakkor lehetőség van, hogy a munkaszerződésben a felek úgy állapodjanak meg, hogy a munkavállaló részére kifizetésre kerülő bér nem az alapbére, hanem egy idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított bér. Ebben az esetben az időbérrész 180 000 Ft, a teljesítménybérrész 20 000 Ft. Előbbi minden hónapban megilleti a munkavállalót, utóbbi pedig csak a teljesítménye alapján. A munkavállaló alapbére ebben a példában változatlanul 200 000 Ft.Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltatónak teljesítménykövetelményt kell megállapítania, előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2125

6. találat: Elvárt teljesítmény hiánya

Kérdés: Termelőcégnél órabérben foglalkoztatott dolgozó kötelezhető-e díjazás nélkül munkaidőn felül munkavégzésre, ha munkaideje alatt nem teljesítette a normában meghatározott mennyiséget? A norma úgy van meghatározva, hogy a leggyengébb képességű, leglassabban dolgozó munkavállaló is tudja teljesíteni. Azon dolgozót köteleznénk munkavégzésre, aki kiugróan alacsony mennyiséget teljesített munkaideje alatt, és csak a norma eléréséig. Vagy szankcionáljuk figyelmeztetéssel és pénzbüntetéssel, mivel nem tett eleget munkaköri kötelezettségének?
Részlet a válaszból: […]tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára. A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása a követelményeket nem sértette [Mt. 138. § (1)-(3) bek.].A munkavállaló a munkaviszonyban nem teljesítmény elérésére, hanem rendelkezésre állásra és munkavégzésre köteles [Mt. 42. § (2) bek. a) pont, 52. § (1) bek.]. A rendelkezésre állás mértékét a munkaszerződésben kell meghatározni napi teljes vagy részmunkaidő formájában (Mt. 92. §). Ezt meghaladóan a munkavállaló csak rendkívüli munkavégzés esetén kötelezhető munkavégzésre, amelyre a munkavállalót díjazás illeti meg (Mt. 143. §).A munkavállalóval szemben fegyelmi felelősség alapján szankciót - "pénzbüntetést" - alkalmazni a törvényi egyéb feltételek mellett is csak abban az esetben lehet, ha a munkavállaló valamely munkaviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi [Mt. 56. § (1) bek.]. Önmagában az a tény, hogy a munkavállaló az elvárt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1824

7. találat: Teljesítménybér összegének megállapítása

Kérdés: A munkáltató varrodát üzemeltet, a varrónőket kizárólag teljesítménybérrel díjazza. A minimálbér felét elérő garantált bér szabályát betartva akkor is kiegészíti a munkavállalók munkabérét a minimálbér felére, ha a teljesítményük alapján ezt nem érik el. A törvény úgy határozza meg a teljesítménybér és az időbér elhatárolását, hogy míg az időbérrel díjazott munkavállaló mindig megkapja a szerződött bérét, függetlenül a teljesítményétől, addig a teljesítménybéres dolgozónál úgy kell megállapítani a teljesítménybér-tényezőt, hogy a teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a bére legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. Ha a munkavállaló nem teljesíti a normát 100%-osan, akkor a munkáltatónak kötelessége-e kiegészíteni a bérét a minimálbér 100%-ára, vagy ténylegesen a munkavállalónak annyit kell kapnia, amennyit arányosan teljesített, figyelembe véve természetesen a minimum 50%-os szabályt? A BH 1999.474. számú bírósági döntés ez utóbbit támasztja alá. A munkáltató megsérti-e az Mt. 136. §-ának (1) bekezdését, ha nem adja meg a minimálbért ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]jogesetben rögzítettek az Mt. tekintetében is helytállóak, miután az rögzíti: teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg. A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet [Mt. 137. § (2)-(3) bekezdése]. Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltatónak meg kell állapítania a teljesítménykövetelményt, amelyet olyan elő­zetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének vizsgálatára [Mt. 138. § (1) bek.]. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje, ugyanakkor a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező [Mt. 138. § (5)-(6) bekezdés].A fentiekre figyelemmel, amennyiben 100%-os teljesítés esetére a kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1757

8. találat: Teljesítménymaximum

Kérdés: Cégünk cipőfelsőrészeket készít. Vannak olyan munkavállalóink, akik teljesítménybérben dolgoznak. Teljesítjük a feltételt, miszerint a dolgozók legalább fele eléri a 100%-os teljesítményt, és az átlagos teljesítmény meghaladja a 100%-ot. A probléma az, hogy a dolgozók körülbelül 10%-a magasan 100% felett teljesít (elérik a 160-170%-ot is néha), míg vannak néhányan, akik 65-70% körül teljesítenek ugyanannyi idő alatt. Van-e elő­írás arra, hogy mennyi lehet a maximális teljesítmény? Egy munkaügyi ellenőrzés során felróhatják-e nekünk ezt a különbséget?
Részlet a válaszból: […](1)-(2) bek.]. A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalókkal [Mt. 138. § (4) bek.].A teljesítménykövetelményekre vonatkozóan a törvény mindösszesen annyi korlátot állít fel, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje [Mt. 138. § (5) bek.]. A minimumra nézve korlátozás tehát van, de arra nézve nincs szabály, hogy a munkavállalók teljesítménymaximuma mennyi lehet, illetve hogy az alapján legfeljebb mennyi munkabért kaphatnak. A kérdésben említett feltétel, amely szerint a naptári hónap átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók legalább fele nem éri el a százszázalékos teljesítményt, emellett tényleges átlagos teljesítményük száz százaléknál kevesebb, még a régi Mt. szabálya volt, jelenleg már nem hatályos.A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy előzetes objektív vizsgálatot folytatott le,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1725

9. találat: Teljesítménykövetelmény hatálya

Kérdés: 15 munkavállalót foglalkoztató kis varroda vagyunk. Textiltermék-összeállítóink teljesítménybérben dolgoznak. Az egyes munkafolyamatokat - alkatrészek összeállítása, húzózár bevarrása, gomblyukazás - különböző gépeken, mások végzik, de mindenki azonos munkakörben dolgozik. Kérdésünk, hogy a teljesítménykövetelmény meghatározása szempontjából képezhetünk-e az egész varrodában, azonos munkakörben dolgozókból egy csoportot, vagy munkafolyamatokra lebontva tehetjük ezt meg? A problémát az okozza, hogy egy új megrendelés beérkezésekor - a modellek tulajdonságaitól függően - változhat az egyes dolgozók által ellátott munkafolyamat is.
Részlet a válaszból: […]kell a csoportképzés alkalmával figyelembe venni. A törvény - mivel általános szabályozást tartalmaz - nyilvánvalóan nem adhat a szempontoknál részletesebb eligazítást. Az adott esetben, az összes körülményt figyelembe véve bírálható el, hogy az adott munkahelyen hogyan kell rendeltetésszerűen ezt a szabályt alkalmazni. A szabály célja, hogy csak olyan munkavállalók kerüljenek teljesítménybérezés szempontjából egy csoportba, akik hasonló, összehasonlítható munkafeladatokat látnak el, hiszen csak ebben az esetben biztosítható a reális teljesítménykövetelmény meghatározása. Így szempontként szóba jöhet például, hogy az azonos csoportba ne kerüljenek olyan munkatársak, akik eltérő munkaköri feladatokat látnak el, akik eltérő technológiát alkalmazva látják el azonos feladatukat, illetőleg akik munkakörében egymástól jelentősen elérő arányban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1068
Kapcsolódó tárgyszavak: ,