Pótlékok elszámolása több műszakos tevékenységben

Kérdés: Gyárunkban a három műszakos munkarend az alábbiak szerint alakul 5+2 beosztás mellett: délelőttös műszak 5:30-14:00; délutános műszak 13:30-22:00 és éjszakai műszak 21:30-06:00. A belső szabályzatunkban kihirdetésre kerül, hogy a munkahét hétfő reggel hat órától szombat hajnal hat óráig tart. Helyes-e az alábbi elszámolás ennek fényében? Délelőttös műszakban az 5:30 és 06:00 közötti időszakra éjszakai pótlék (Mt. 141. § szerint 30%) és pihenőnapi pótlék [Mt. 143. § (5) bek. szerint 100%] kerül elszámolásra, azonban a pénteken kezdődő éjszakai műszakban csupán az éjszakai pótlék kerül elszámolásra az alapbéren felül (mivel a szabályzat szerint a munkahét szombat reggel 6 óráig tart). Amennyiben a fenti elszámolásban hiba van, kérem, legyen szíves tájékoztatni a korrekt eljárásról!
Részlet a válaszából: […] Munkanapnak minősül a naptári nap, vagy megszakítás nélküli 24 óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható. Ez megfelelően irányadó a heti pihenő- vagy munkaszüneti nap meghatározása tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Több műszakos munkarend a bölcsődékben

Kérdés: A bölcsődénkben a dolgozók egy része reggel 6 órától 14 óráig dolgozik, a másik része eltolt időbeosztással, 10 órától kezd, és este 18 óráig dolgozik. Ez az eltolt kezdés több műszakos munkarendnek minősül-e, ha igen, akkor délutános műszakpótlékot kell fizetnünk? Ha igen, akkor azt hány órától kell megállapítanunk?
Részlet a válaszából: […] ...- heti 5 nap, napi 12 órát ölel fel, azaz heti 60 óra tartamú, ezért a munkajogi szabályok alapján nem minősül több műszakosnak. A több műszakos tevékenységben működésnek (foglalkoztatásnak) azonban nem feltétele a műszakpótlékra való jogosultságnak. Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Munkaidő és bér több műszakos tevékenységben

Kérdés: Üzemünkben két műszakban zajlik a munkavégzés, a nappalis kollégák 06-18 óra között, az éjszakások 18-06 óra között dolgoznak. Az éjszakás kollégáknak 22 órától 15% éjszakai pótlékot fizetünk, de műszakpótlék fizetésére nem kerül sor, mivel a két műszak nem keveredik. Csak nagyon ritkán van műszakcsere, legtöbbször a munkavállalók kérésére, de egyébként a délelőttösök soha nem járnak éjszakára, és fordítva. Helyes, hogy nem fizetünk műszakpótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben szereplő üzem legalább heti 80 órában működik, akkor az e tevékenység keretében dolgozó munkavállalókra alkalmazhatóak a több műszakos tevékenységre vonatkozó szabályok. Ugyanakkor ebből még nem következik a műszakpótlékra való jogosultság. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Több műszakos tevékenység - differenciált megítélés

Kérdés: Cégünk hathavi munkaidőkeretet tervez bevezetni. Mintegy 200 főt foglalkoztatunk az üzemünkben, és a tevékenységüket kb. 50 fős adminisztráció segíti. Az üzem három műszakos munkarendben termel, a szellemi kollégák az általános munkarendben, egy műszakban dolgoznak. Alkalmazhatjuk-e a hat hónapos munkaidőkeretet egységesen minden munkatársunkra, mivel a cég főtevékenysége több műszakosnak minősül? Vagy erre csak az üzemben dolgozók kapcsán van lehetőségünk?
Részlet a válaszából: […] ...ami arra utalhat, hogy a munkáltatónak egy tevékenysége van. Ha ezt a (fő)tevékenységét legalább heti 80 órában végzi, alkalmazhatja a több műszakos tevékenységhez (munkarendhez) kötődő szabályokat. Ha azonban szemügyre vesszük ezeket a több műszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Műszakok fogalmának értelmezése

Kérdés: Az egy-két-három műszakos munkarend mettől meddig tart munkaidőben? Például, az egy műszakos munkarend reggel 6-tól 14 óráig tart és így tovább?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bek.].Fel kell hívni a figyelmet, hogy az Mt. a munkaidőre vonatkozó szabályok körében több esetben speciális rendelkezést tartalmaz a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra. Az Mt. alkalmazásában a munkáltató tevékenysége akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Megszakítás nélküli munkarend bevezetése egy munkaadói egységre

Kérdés: Jelenleg cégünk két, illetve három műszakban végzi a termelési tevékenységét, vasárnapokon és munkaszüneti napokon a gyár leáll. A gyár egyik egysége egy nagy teljesítményű hőkötő gépet kezel, amely gazdaságosan úgy üzemeltethető, ha nem kell minden hétvégén leállítani, és az alapanyag-ellátás is csak így biztosítható. Lehetséges-e, hogy ezt az egyetlen egységet megszakítás nélküli tevékenységnek minősítsük, és a munkavállalókat a törvényi előírások betartásával megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztassuk?
Részlet a válaszából: […] ...működtetése az adott gépnek. Megjegyezzük, hogy ha a munkáltató az adott tevékenységét már most is heti 80 órát elérően végzi, több műszakos tevékenységűnek minősül [Mt. 90. § b) pont]. Ez pedig jogalapot teremt a vasárnapi munkavégzésre rendes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Több műszakos tevékenység és a műszakpótlékra való jogosultság

Kérdés: Három műszakban dolgozom. Vasárnap sms-ben értesítettek, hogy hétfőn nem délutános, hanem délelőttös leszek, meg nem határozható ideig. A három műszak marad, csak másik műszakban dolgozom. Erre a délelőttös műszakra jár nekem a délutános pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...több műszakos tevékenységet alkalmazó munkáltató munkavállalói nem minden esetben jogosultak műszakpótlékra. A munkáltató tevékenysége akkor több műszakos, ha annak tartama hetente eléri a 80 órát [Mt. 90. § b) pont]. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység

Kérdés: A jelenlegi munkahelyemen több műszakos munkarendben dolgoztam idáig, amit most megszakítás nélkülire változtattak. Ezzel a változtatással éves szinten 25 nap vasárnapi pótléktól esek el, és az ünnepnapokon is be kell mennem dolgozni, hogy a fizetésem ne csökkenjen. A munkaidőnk nem változott: 3 nap 6-18-ig, 3 nap pihenő, 3 nap 18-6 óráig tart. Autóipari beszállítók vagyunk, és a gyártási technológia sem változott. Az én meglátásom szerint csak gazdasági oka van a váltásnak. Ebben az esetben jogszerűen jár el a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...több műszakosról megszakítás nélküli tevékenységre, az általa alkalmazott technológiában változásnak kellett bekövetkeznie, vagy a több műszakos tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásakor is már fenn kellett, hogy álljanak a megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Munkaszüneti nap díjazása több műszakban

Kérdés: A munkáltató multikereskedelmi cég, több műszakos tevékenységben foglalkoztatja a munkavállalókat. Az éjszakai munkaidőt teljesítő munkavállalók 22 órától 6 óráig dolgoznak, részükre a munkanap-meghatározás is ezt takarja, 22 órától 22 óráig. A cég rendeltetése folytán nem működik munkaszüneti napon, de az éjszakai munkát a munkaszüneti napon is 22 órakor kezdik. Milyen pótlék jár a munkaszüneti napon 22 órától 24 óráig a munkát végző munkavállalók részére?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100% bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.]. Az Mt. ugyanakkor megengedi, hogy a munkáltató ne a naptári napot, hanem egy megszakítás nélküli 24 órás időegységet tekintsen munkanapnak -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.

Bérpótlékok osztott munkaidő-beosztásban

Kérdés: Jogosult-e az Mt. szerinti műszakpótlékra (30%) az a takarítónő, aki mindig osztott munka­időben dolgozik (8-10 és 18-20 óra) egy étteremben, amely heti szinten 91 óra üzemelési idővel működik, még ünnepnapokon is? Milyen munkarendje van ilyenkor a takarítónőnek? Ennek a munkavállalónak jár vasárnapi pótlék is amiatt, hogy a munkáltató több műszakos munkarendben üzemel, azonban a munkáltató rendeltetése folytán nyitva van vasárnap és ünnepnapon is?
Részlet a válaszából: […] ...több műszakos, ha annak tartama hetente eléri a 80 órát [Mt. 90. § b) pont]. Ez a feltétel ugyan teljesül a kérdéses esetben, ám a több műszakos tevékenységben működő munkáltató munkavállalói nem minden esetben jogosultak műszakpótlékra. Az Mt. ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.
1
2
3