Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25 találat a megadott több műszakos tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Több műszakos tevékenység - differenciált megítélés

Kérdés: Cégünk hathavi munkaidőkeretet tervez bevezetni. Mintegy 200 főt foglalkoztatunk az üzemünkben, és a tevékenységüket kb. 50 fős adminisztráció segíti. Az üzem három műszakos munkarendben termel, a szellemi kollégák az általános munkarendben, egy műszakban dolgoznak. Alkalmazhatjuk-e a hat hónapos munkaidőkeretet egységesen minden munkatársunkra, mivel a cég főtevékenysége több műszakosnak minősül? Vagy erre csak az üzemben dolgozók kapcsán van lehetőségünk?
Részlet a válaszból: […]legalább heti 80 órában folytatott tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra irányadók. Így például, a munkaidőkeret tartama hat hónap lehet "a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló" esetében [Mt. 94. § (2) bek. b) pont]. Azaz, a hathavi munkaidőkeret alkalmazásához nem ad általános, minden munkavállalóra kiterjedő felhatalmazást, hogy a munkáltató legalább egy tevékenységét (legyen az akár a főtevékenysége) heti 80 órát elérően végez. Ezzel szemben a hosszabb keret alkalmazására csak azon munkavállalók vonatkozásában van lehetőség, akik e tevékenységben dolgoznak.A törvény hasonló megfogalmazással él a vasárnapra beosztható munkaidő, a nyolcórás napi pihenőidő vagy a heti pihenőnapok összevont kiadása kapcsán [Mt. 101. § (1) bek. d) pont, 104. § (2) bek. c) pont, 105. § (3) bek.]. Tehát a több műszakos tevékenység értelmezése során abból kell kiindulni, hogy minden munkáltatónak többféle tevékenysége van, a rugalmasabb munkaidőszabályokat pedig mindig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3650

2. találat: Műszakok fogalmának értelmezése

Kérdés: Az egy-két-három műszakos munkarend mettől meddig tart munkaidőben? Például, az egy műszakos munkarend reggel 6-tól 14 óráig tart és így tovább?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló folytatja ugyanazt a tevékenységet. Ezt hívja a gyakorlat több műszakos munkarendnek. A törvény nem határozza meg, hogy ilyen munkaszervezés esetén mikor kezdődnek az egyes műszakok. A munkáltató jogosult eldönteni, hogy a reggeli, délutáni vagy éjszakai műszak mikortól meddig tartson. Jogosult a korábban alkalmazott műszakrend megváltoztatására is. Fontos megkötés viszont, hogy a munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban köteles írásban közölni a munkavállalóval. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó [Mt. 97. § (4) bek.].Fel kell hívni a figyelmet, hogy az Mt. a munkaidőre vonatkozó szabályok körében több esetben speciális rendelkezést tartalmaz a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra. Az Mt. alkalmazásában a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3510

3. találat: Megszakítás nélküli munkarend bevezetése egy munkaadói egységre

Kérdés: Jelenleg cégünk két, illetve három műszakban végzi a termelési tevékenységét, vasárnapokon és munkaszüneti napokon a gyár leáll. A gyár egyik egysége egy nagy teljesítményű hőkötő gépet kezel, amely gazdaságosan úgy üzemeltethető, ha nem kell minden hétvégén leállítani, és az alapanyag-ellátás is csak így biztosítható. Lehetséges-e, hogy ezt az egyetlen egységet megszakítás nélküli tevékenységnek minősítsük, és a munkavállalókat a törvényi előírások betartásával megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztassuk?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont]. Nem kizárt, hogy a törvényi feltételek nem a munkáltató teljes szervezetére, hanem csak bizonyos tevékenységei vagy csak egyes egységei vonatkozásában állnak fenn. Ilyenkor a megszakítás nélküli munkarend jogkövetkezményei is csak azon munkavállalók tekintetében alkalmazandók, akiket a munkáltató az adott tevékenység (egység) keretében foglalkoztat.Vita esetén a munkáltatónak kell alátámasztania, hogy a gépet valóban nem lehet gazdaságosan máshogy működtetni, illetve hogy a gép valóban folyamatosan működik, és napi hat órát meg nem haladó tartamban, illetve évente csak a technológiai előírásban foglaltak szerint áll le. Ehhez érdemes lehet beszerezni egy kompetens mérnök állásfoglalását, aki levezeti, hogy ez a rendeltetésszerű működtetése az adott gépnek. Megjegyezzük, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3090

4. találat: Több műszakos tevékenység és a műszakpótlékra való jogosultság

Kérdés: Három műszakban dolgozom. Vasárnap sms-ben értesítettek, hogy hétfőn nem délutános, hanem délelőttös leszek, meg nem határozható ideig. A három műszak marad, csak másik műszakban dolgozom. Erre a délelőttös műszakra jár nekem a délutános pótlék?
Részlet a válaszból: […]változzon. Azaz a munkavállalónak rendszeresen más és más időpontban kell elkezdenie a napi munkaidő teljesítését. Ilyen esetben a 18 és a 6 óra közötti időre jár a műszakpótlék. A törvény szerint a beosztásbeli változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. A két feltételnek együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy a munkavállaló műszakpótlékra legyen jogosult.Az Mt. nem tesz különbséget délutáni és éjszakai műszak között, hanem a fent leírtak szerint egységes pótlékra jogosító időszakot állapít meg, amelyre 30%-os pótlék jár (Mt. 141. §). Nem jár tehát műszakpótlék az "állandó műszakban", így a mindig délután dolgozó munkavállalónak, akkor sem, ha a munkáltató egyébként heti 80 órát elérően üzemel. Megjegyezzük, hogy a törvény szerint a munkáltató egy héttel korábban, egy hétre köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3013

5. találat: Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység

Kérdés: A jelenlegi munkahelyemen több műszakos munkarendben dolgoztam idáig, amit most megszakítás nélkülire változtattak. Ezzel a változtatással éves szinten 25 nap vasárnapi pótléktól esek el, és az ünnepnapokon is be kell mennem dolgozni, hogy a fizetésem ne csökkenjen. A munkaidőnk nem változott: 3 nap 6-18-ig, 3 nap pihenő, 3 nap 18-6 óráig tart. Autóipari beszállítók vagyunk, és a gyártási technológia sem változott. Az én meglátásom szerint csak gazdasági oka van a váltásnak. Ebben az esetben jogszerűen jár el a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]működése. Mindez alapvetően nem a munkáltató döntésén alapul, hanem a végzett tevékenység objektív sajátosságain. Ebből következően ahhoz, hogy a munkáltató jogszerűen át tudjon állni több műszakosról megszakítás nélküli tevékenységre, az általa alkalmazott technológiában változásnak kellett bekövetkeznie, vagy a több műszakos tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásakor is már fenn kellett, hogy álljanak a megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásának törvényi előfeltételei. Ha ilyen nem volt, a munkáltató jogellenesen járt el a működése minősítésekor.Megjegyezzük, hogy a munkaszüneti napokon történő munkavégzés kötelezettsége a munkavállaló bérezését csak pozitívan érintheti; az e napon történő munkaidő-beosztásnak lehetősége ugyanis nem jelenti azt, hogy a munkavállaló teljesítendő munkaideje megnőne. A munkaidőkeretben ugyanis az általános munkarend szerinti munkanapra (hétköznapra) eső munkaszüneti napot mindenképpen figyelmen kívül kell hagyni a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározásakor [Mt. 93. § (2) bek.] -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2789

6. találat: Munkaszüneti nap díjazása több műszakban

Kérdés: A munkáltató multikereskedelmi cég, több műszakos tevékenységben foglalkoztatja a munkavállalókat. Az éjszakai munkaidőt teljesítő munkavállalók 22 órától 6 óráig dolgoznak, részükre a munkanap-meghatározás is ezt takarja, 22 órától 22 óráig. A cég rendeltetése folytán nem működik munkaszüneti napon, de az éjszakai munkát a munkaszüneti napon is 22 órakor kezdik. Milyen pótlék jár a munkaszüneti napon 22 órától 24 óráig a munkát végző munkavállalók részére?
Részlet a válaszból: […]esik. Ilyenkor a megkötés az, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot mindenképpen heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.].Így, ha a kérdés szerinti esetben a munkáltató mindig a 22 órától a másnap 22 óráig terjedő időszakot tekinti munkanapnak, a munkavállaló számára október 23-a október 22-én 22 órától tart másnap 22 óráig. Ezért ha a munkavállaló a munkaszüneti napon 22 órától dolgozik, akkor munkaszüneti napi pótlék nem illeti meg, hiszen a két óra munkavégzés, ami naptárilag az ünnepnapra esett, neki már a következő munkanap részét jelentette. Ezért e két órára nem alkalmazandóak a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó korlátozások sem (Mt. 102. §), hiszen az már nem minősül munkaszüneti napnak. Ugyanakkor, ha ez a munkavállaló október 22-én 22 órától dolgozik, már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2088

7. találat: Bérpótlékok osztott munkaidő-beosztásban

Kérdés: Jogosult-e az Mt. szerinti műszakpótlékra (30%) az a takarítónő, aki mindig osztott munka­időben dolgozik (8-10 és 18-20 óra) egy étteremben, amely heti szinten 91 óra üzemelési idővel működik, még ünnepnapokon is? Milyen munkarendje van ilyenkor a takarítónőnek? Ennek a munkavállalónak jár vasárnapi pótlék is amiatt, hogy a munkáltató több műszakos munkarendben üzemel, azonban a munkáltató rendeltetése folytán nyitva van vasárnap és ünnepnapon is?
Részlet a válaszból: […]havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. Ilyen esetben a 18 és a 6 óra közötti időre jár 30% műszakpótlék (Mt. 141. §). A kérdés szerint a takarítónő esetében a napi munkaidő kezdő időpontja állandó, a törvény szerinti rendszeres váltakozás tehát nem valósul meg. Műszakpótlékra így nem jogosult, a 18 óra utáni munkaidőre sem.A munkarendet illetően, a kérdésben megadott információk alapján a munkavállaló napi 4 órás részmunkaidőben, osztott munkaidő-beosztásban dolgozik. Mindkét körülményt a munkaszerződésbe kell foglalni [Mt. 45. § (4) bek. és 100. §].A vasárnapi pótlék a rendes munkaidőben történő munkavégzés esetén akkor illeti meg a munkavállalót, ha a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag több műszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben, vagy a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál történő foglalkoztatás alapján kerül sor [Mt. 140. § (1) bek.]. A vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre az Mt. 101. §-ának (1) bekezdése alapján összesen kilenc esetben kerülhet sor. Ha a vasárnapi rendes munkaidőt a munkáltató nem az előbb felsorolt három jogcímen, hanem valamely más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1925

8. találat: Műszakpótlékra jogosultság feltételei

Kérdés: Egyik munkavállalónk novemberben az alábbi beosztás szerint dolgozott: november 6-8. között 6 órától 14 óráig, november 11-15. között 14 órától 22 óráig, november 18-22. között 6 órától 14 óráig, illetve november 25-29. között ismét 14 órától 22 óráig. A 18 órától 22 óráig terjedő időszakra jár-e neki 30%-os bérpótlék? Ha nem, akkor esetleg jár-e neki valamilyen egyéb pótlék?
Részlet a válaszból: […]időpontja rendszeresen változik [Mt. 141. § (1) bek.]. A törvény értelmében a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van [Mt. 141. § (2) bek.].A kérdés szerinti esetben a napi munkaidő kezdete hetente változott (tehát a munkanapok több mint egyharmadában), valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1863

9. találat: Munkaidőkeret elrendelése több műszakos tevékenység esetén

Kérdés: Munkavállalóinkat egy bizonyos szezonalitás keretein belül foglalkoztatjuk. Vannak olyan időszakok, amikor folyamatosan, három műszakban tevékenykedünk, a hét minden napján; ugyanakkor vannak olyan periódusok is, amikor akár egy hónapon keresztül is elegendő egy műszak munkavégzése. A munkavállalókat a három műszakos felfutási időszak elején munkaidőkeretben kezdtük el foglalkoztatni, amely közölt mértéke 6 hónap. Mi a helyzet viszont akkor, ha most csak egy műszak részére tudunk munkát adni, és így nincs meg a heti 80 órás működésünk? Ha most kellene elrendelni a munkaidőkeretet, akkor legfeljebb 4 havit tudnánk alkalmazni. Mit kell tennünk a folyamatban lévő 6 havi kerettel? Le kell zárnunk, és új keretet kell elrendelnünk? Mi történik, ha pl. 2 hét múlva megint vissza kell állnunk a három műszakos működésre?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet folytatónak az a munkáltató, ahol jellemzően heti 60 órában végzik a munkát, de egy héten rendkívüli munkavégzés miatt 90 órás tevékenysége lesz; ugyanígy a rendszeresen 100 órában működő munkáltató sem veszti el több műszakos minősítését, ha egy héten karbantartás miatt a tevékenység csak 70 órában folyik. A munkáltató általános működési feltételei alapján kell tehát meghatározni azt, hogy tevékenysége több műszakos-e.A törvény kisegítő szabályt tartalmaz arra nézve, ha a kollektív szerződés alapján - például egyéves - munkaidőkeret kerül elrendelésre. Ebben az esetben a kollektív szerződés felmondása vagy megszűnése a már elrendelt munkaidőkeret alapján történő foglalkoztatást nem érinti [Mt. 94. § (4) bek.]. E rendelkezésből analógia útján lehet arra következtetni, hogy amennyiben a munkaidőkeret adott időtartamra történő elrendelésének feltételei fennállnak, és ez alapján határozza meg a munkaidőkeret befejező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1852

10. találat: Több műszakos tevékenységben foglalkoztatott munkavállalók

Kérdés: Munkavállalóink között van egy csoport, a csomagolók, akik kizárólag egy műszakban, azaz folyamatosan délelőtt járnak dolgozni, egészségügyi okok miatt. Az üzemben egyébként jellemzően három műszakban folyik a tevékenység, a többi csomagoló is délelőtt, délután, illetve éjszaka, egymást váltva dolgozik. Munkaidőkeretet alkalmazunk, és problémát okoz, hogy az egy műszakban dolgozó csomagolók esetében legfeljebb 4 havi, míg a többieknél, tehát a többi csomagolónál is, 6 havi munkaidőkeret is elrendelhető. Mi ez utóbbit szeretnénk mindenkire használni, az egységesség miatt. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszból: […]hosszabb időszak átlagában, a rendes munkaidő alapulvételével kell meghatározni, és az azonos tevékenységet végző személyek munkarendjét kell vizsgálni. A törvényi fogalomnak nem eleme, hogy csak az dolgozik több műszakos tevékenységben, akinek "váltótársa" is van, illetve aki időszakonként más-más munkaidő-beosztás szerint (délelőtt, délután, majd éjszaka) végez munkát. Amennyiben egy munkavállalói csoport munkaidő-beosztása szerint csak délelőtt végez munkát, attól még a tevékenység, amelyet ellátnak, lehet több műszakos a munkáltatónál, ha vannak más olyan munkavállalók, akik ugyanazt a tevékenységet végzik, és a több munkavállalói csoport együttesen legalább 80 órát dolgozik egy héten.Az a munkavállalói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1848
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést