Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott túlóra tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szabadság kiadása túlóraként

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 167-es számában a 3324. számú kérdésemben nem a szabadidőt, hanem a rendes évi szabadságot kérdeztem. ("A Kjt. szerint lehet-e a munkáltatónak túlóra terhére szabadságot kiírni?") Nem vagyok jogász, de véleményem szerint a rendes évi szabadság a dolgozó pihenését, regenerálódását szolgálja. A havi munkaidő (folyamatos munkarend) ledolgozása mellett a szabadság kiadását, még ha túlórában fizetik is, igazságtalannak érzem. Például, a munkaidő mértéke napi nyolc óra. Ezt folyamatos műszakban 24 vagy 12 órában teljesítjük. Március hónapban ledolgoztam a havi munkaidőmet, és kiírtak két munkanap szabadságot, amit előre tervezett túlórában kifizettek. Azaz ledolgoztam 176 munkaórát, ezenfelül két munkanap szabadságot kiírtak, amit 2x8 óra túlórában elszámoltak.
Részlet a válaszból: […]munkaidő-elszámolásban jelenik meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkáltató tudatosan munkavégzést tervez a szabadság napjaira. Ezzel szemben a szabadság időpontját előre meg kell határozni, és azt 15 nappal előre kell jelezni a munkavállalónak [Mt. 122. § (4) bek.]. Ha kiadott szabadság alatt, azt megszakítva munkavégzést elrendelni csak a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén lehet. A szabadság időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben a munkavállaló oldalán felmerült kárt és költséget a munkáltató köteles megtéríteni. A munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. [Mt. 123. § (5) és (7) bek.].Az idézett szabályokból eredően, a munkáltató a márciusra elszámolt két munkanap szabadságot valójában nem adta ki, mivel annak időtartama alatt munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3342

2. találat: Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés

Kérdés: Gépkocsivezető vagyok. A cégemnél van úgy, hogy 10-14 órát is dolgozom 8 óra helyett, és ezt a túlmunkát nem fizetik ki. Túlóra helyett túlmunkának könyvelik el, arra hivatkozva, hogy így lehetővé válik, hogy szombat-vasárnap bemehessek túlórában 120%-ért dolgozni. Mi a különbség a túlmunka és a túlóra között? Jogilag rendben van ez így, ahogy most dolgozom? Havonta 30-40 órám jön össze, ami nincs kifizetve.
Részlet a válaszból: […]beosztására, elrendelésére azonban ilyen esetben nincs mód [Mt. 99. § (2) bek. a) pont].A kérdés szerinti esetben a munkáltató elrendelhetne munkaidőkeretet (Mt. 93. §), amely alapján rendes munkaidőben is lehetne 12 órás munkaidő-beosztásban dolgozni - ezt meghaladóan ilyenkor sincs lehetőség a munkavégzésre, kivéve, ha erre a felek különmegállapodást kötöttek. Erre az Mt. szerint - többek között - belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó munkakört betöltő munkavállaló esetében van mód [Mt. 135. § (4)-(5) bek.]. Munkaidőkeretben lehetőség van arra, hogy hétvégére is beosztásra kerüljön a munkaidő [Mt. 97. § (3) bek.], azonban a munkaidőkeret elrendelése sem jelentheti azt, hogy az általános munkarendben teljesítendő munkaidő mértékénél többet lehetne dolgozni rendes munkaidőben - például, ha heti 40 órás mértékű munkaidő alapján foglalkoztatják a munkavállalót, akkor a négyhetes munkaidőkeretben 4x40 óra osztható be rendes munkaidőként.A munkaidőkeret hossza 4 hónap, kivételesen kollektív szerződés alapján akár 12 hónap is lehet, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják (Mt. 94. §). Így előfordulhat, hogy több hónapon keresztül a heti 40 óránál többet kell dolgozni rendes munkaidőben, de akkor kell, hogy legyenek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3243

3. találat: Túlórák kifizetésének elmaradása

Kérdés: Egy nonprofit kft.-nél dolgozom mint szakács. 2016. július 8., 9. és 10. napjain túlóráztam, összesen 17 órát a három nap alatt. Ebből a 8. és a 9. pihenőnap volt. Mindeddig ezekből a munkavégzésekből egy fillért nem láttam, a munkáltató arra hivatkozik, hogy nincs pénz! Meddig lehet ezt ezzel magyarázni? A jelenléti ívről ezeket a napokat átvezették egy egyéb nevezetű papírra, mondván, hogy így sok a ledolgozott nap egymás után. Mert akkor 9 napot dolgoztam folyamatosan.
Részlet a válaszból: […]munkavégzés a munkavállaló heti pihenőnapján történt, akkor 100% bérpótlék, vagy ugyancsak 50% bérpótlék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot biztosít [Mt. 143. § (4) bek.].A munkabért - ideértve a rendkívüli munkavégzés fentiek szerinti ellenértékét is - a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. Amennyiben ez nem történik meg, a munkáltató késedelembe esik. A munkáltató nem mentheti ki magát azzal, hogy nincs pénze a munkabér kifizetésére, mivel a bérfizetési kötelezettség független attól, hogy a munkáltató anyagi helyzete milyen; a munkáltató gazdasági kockázata a munkavállalóra nem hárítható át. A munkáltató a rendkívüli munkavégzés tartamát köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2772
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Szombati nyitva tartás túlóra nélkül

Kérdés: Élelmiszer- és vegyiáru-boltjaink nyitvatartási idejéhez igazodóan a munkavállalók hétköznap 8 órát dolgoznak. Szombaton is szeretnénk rendszeresen nyitva tartani 8-12 óra között. Eddig a munkavállalókat a szombati napjukon 100% pótlékkal fizettük ki, mivel a pihenőnapjukon dolgoztak. Nem szeretnénk rendszeresen, tervezetten túlórát beosztani. Megoldható-e, hogy aki szombaton bejön dolgozni, az hétfőn csak négy órát dolgozik (12-kor kezdene)? Ezzel ugyanis meg lesz a munkavállalónak egybefüggő 48 óra heti pihenőideje és 40 órás munkaideje. Elkerülhető-e ezzel a szombati túlóráztatás?
Részlet a válaszból: […]bek.]. Mivel a kérdéses esetben a napi munkaidő egy napon belül kezdődik és ér véget, ezért a 48 óra pihenőidőnek is egy naptári héten belül kell meglennie. Ezért a szombat 12 órától nincs meg a 48 óra heti pihenőidő vasárnap éjfélig.A heti pihenőidő egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén úgy is beosztható, hogy a munkavállalónak hetenként legalább negyven órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő legyen biztosítva. A munkavállalónak a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell biztosítani (Mt. 106. §). Azonban a szombat 12 órás végzéssel még mindig csak 36 óra pihenőidő telik el vasárnap éjfélig.Mindezt végiggondolva, a szombati 12 órás végzés mellett nem lehet szabályosan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1979

5. találat: Munkaidő-növelés - a munkakör készenléti jellegűvé minősítése

Kérdés: Az egyik telephelyünkön a recepciós szolgálat kialakításához kérem segítségüket. Jelenleg három kollégát foglalkoztatunk recepciós munkakörben. Az irodaház igényei szerint havi 200-210 óra teljesítendő munkaidő jutna egy főre, amit viszont a napi 8 órás munkaidővel nem tudunk kihozni. Van-e más lehetőségünk, mint a létszám bővítése vagy a rendszeres túlóráztatás?
Részlet a válaszból: […]határidővel felmondhatja.)Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a recep­ciós munkaköre készenléti jellegűnek tekinthető, számukra a teljes munkaidő nem napi 8 óra, hanem napi 12 óra is lehet. Például egy 23 munkanapos hónapban e munkavállalónak nem 8 x 23 = 184 óra, hanem 12 x 23 = 276 óra rendes munkaidő osztható be.A törvény szerint készenléti jellegű a munkakör, haa) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munka­idő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagyb) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár (Mt. 91. §).A recepciós munkavállalók általában az a) pont alapján készenléti jellegű munkakörben dolgozónak minősíthetők.A készenléti jellegű munkakörre hivatkozással a kérdés szerint szükséges havi 200-210 óra minden hónapban rendes munkaidőként is beosztható, hiszen a legrövidebb, 20 munkanapos februári hónapban is 20 x 12 = 240 óra lesz a teljesítendő munkaidő. Így rendkívüli munkavégzés elrendelése vagy létszámbővítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1972

6. találat: Rendkívüli munkaidő - adminisztratív módon nem korlátozható

Kérdés: Cégünknél a szellemi dolgozók körében gyakori a túlóra, amit nem a munkáltató rendel el, de ha valaki tovább marad az irodában, azt utólag mindig elismerjük rendkívüli munkaidőnek. Kérdésünk, hogy korlátozható-e a munkáltató által elismert túlóra? Például bevezethetjük-e, hogy a következő naptári félévtől legfeljebb havi 20 óra túlórát számolunk el havonta, a többit pedig nullázzuk?
Részlet a válaszból: […]beszélünk (Mt. 107. §). A rendkívüli munkaidőre több törvényi korlát vonatkozik, így például évente nem haladhatja meg a 250 - kollektív szerződés alapján legfeljebb a 300 - órát. A rendkívüli munkaidőre bérpótlék vagy legalább a rendkívüli munka­idő mértékével egyező szabadidő illeti meg a munkavállalót (Mt. 143. §).Nincs törvényes lehetőség arra, hogy a munkáltató korlátozza az elismert rendkívüli munkaidő mértékét. A munkáltató jelenlegi működésében ugyanis az az időtartam is rendkívüli munkaidő, amelyet a munkáltató formális elrendelése, utasítása nélkül, de a munkáltató érdekében dolgozva tölt a munkavállaló, és amely teljesítést a munkáltató utólag tudomásul vesz. A munkavállaló elismert teljesítését pedig megfelelően díjazni kell, nem lehet utólag "meg nem történtnek" tekinteni.A rendkívüli munkaidő felhalmozódása azzal akadályozható meg, hogy a munkáltató egyszerűen nem rendeli el ezeket a többletórákat. Kialakítható olyan rendszer, amelyben a munkáltató tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a jövőben a munkaidő elszámolásába az előre beosztott (rendes) órákon kívül csak azok az órák kerülnek, amelyeket a közvetlen vezető rendelt el, vagy amelyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1958
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Ágazati kollektív szerződés felmondása

Kérdés: A Sütőipari Ágazati Kollektív Szerződés felmondása 2013. július 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben azzal, hogy a megjelenéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba a felmondás, azaz augusztus 15-én. Ha hónap közben tér vissza a munkáltató az Mt. hatálya alá, az hogyan befolyásolja az ágazatban előírt bérekre, pótlékokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát? Például: hogyan alakul a túlóra számítása, hiszen eredetileg a kollektív szerződés szerint 2013. január 1-jétől éves szinten 300 túlórával lehetett tervezni, ám az év közben bekövetkezett változásnak köszönhetően 2013. 08. 15-től újra az éves 250 órás túlórára vonatkozó szabály lép életbe? Hogyan jár el helyesen a munkáltató az éves túlóra számításával kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]is szerepeltek, ezek ugyanis tovább élnek. (Ilyen például az ágazati bértarifa alapján megállapított egyéni alapbér, amely kötelezően a munkaszerződés része.) A rendkívüli munka éves kerete csak kollektív szerződéssel emelhető az Mt. 109. §-ának (1) bekezdésében meghatározott óraszám fölé [Mt. 135. § (3) bekezdése], e kérdésben tehát a munkaszerződés nem lehet mérvadó. Ha tehát a munkáltatónál nincs olyan helyi kollektív szerződés, amely szintén 300 órát írna elő, akkor a munkáltatónak 2013. augusztus 16-ával tabula rasát kellett csinálnia. A 2013. január 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra jogszerű 300 óra/év időarányos részével kell számolni, 2013. augusztus 16-tól december 31-ig (vagy ha ez évben egy újabb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1750

8. találat: Munkaidő-maximumok

Kérdés: Az érintett munkavállalónk heti munka­ideje 40 óra. Ezenfelül hétköznap és hétvégén is elő­fordul, hogy túlórát rendelünk el neki. Azt, hogy az Mt. 99. §-a szerint a heti munkaidő a 48 órát, a napi munkaidő pedig a 12 órát nem haladhatja meg, a túlórák figyelembevételével kell érteni?
Részlet a válaszból: […]pihenőidő, munkaszünet terhére, rendkívüli munka­időként kell dolgoznia a munkavállalónak. E szabályoktól sem egyéni megállapodással (munkaszerződéssel), sem kollektív szerződéssel nem lehet a munkavállaló hátrányára eltérni [Mt. 43. § (1) bek., 135. § (2) bek. d) pont], kivéve ott, ahol ezt a törvény lehetővé teszi [pl. ha a munkavállaló a munkáltató tulajdonosának hozzátartozója, vagy pedig készenléti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1654
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Éves 200 órás túlórakeret

Kérdés: Cégünk külföldi érdekeltségű, és az a cégpolitika, hogy senkinek nem rendelnek el rendkívüli munkavégzést, tehát aki akar, az túlórázik. Természetesen minden túlórát a jogszabályok szerint ki is fizetünk a munkavállalóknak. Előfordul azonban, hogy vannak, akik akarnak túlórázni, és olyanok is, akik nem. A napi pihenőidő mindig eléri a 12 órát. A problémát az okozza, hogy van, aki már túllépte vagy év végéig túllépheti az évi 200 órát. Cégünk nem nagy létszámmal működik, átlagban kb. 50-60 főt foglalkoztatunk, szakszervezet nincs. Ebben az esetben kell-e figyelnünk az éves 200 órás keretet vagy nem?
Részlet a válaszból: […]csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében rendelhető el [127. § (1) bek.]. Továbbá a rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét, egészségét, illetőleg nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet [Mt. 127. § (2) bek.]. Mindezeken túlmenően rendkívüli munkára nem vehető igénybe a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig, a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint a munkavállaló, ha foglalkoztatására jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor [Mt. 127. § (6) bek.]. Az Mt. szigorúan meghatározza a rendkívüli munkavégzés mértékét is. E szerint egy munkavállaló számára naptári évenként legfeljebb kétszáz, kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb háromszáz óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el [Mt. 127. § (4) bek.]. A jogszabály ezen felső korlát alól nem enged kivételt. Tehát irreleváns az a tény, hogy esetünkben a munkáltató csak a munkavállaló beleegyezése, pozitív hozzáállása esetén rendeli el a túlórát, vagy élve az egyébként a törvényből fakadó jogával a munkavállaló előzetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1209
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: GYES és ápolási díj melletti munkavégzés

Kérdés: GYES mellett 4 órában dolgozom. A munkaidőmön kívül vállalhatok-e helyettesítést? Ha tartósan beteg gyermekem után kapom a GYES-t, és letelte után ápolási segélyt kapnék, akkor mennyit dolgozhatok, és esetleg helyettesíthetek vagy túlórázhatok-e?
Részlet a válaszból: […]rendelkezést. A heti 30 óra rendes munkaidőben napi 6 órás részmunkaidőnek felel meg. Ha a munkaszerződés nem határoz meg ilyen, vagy akár ennél rövidebb részmunkaidőt, akkor a munkajogi szabályok szerint teljes munkaidőre létrejöttnek kell tekinteni a munkaviszonyt [Mt. 78/A. § (1) bekezdés]. Ebben az esetben azonban bizonyos, hogy a munkavállaló nem lesz jogosult a GYES-re, hiszen a heti 30 órás előírásnak nem felel meg. (Természetesen ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a fenti szabályok szerint nem dolgozhat időkorlátozás nélkül.) A Cst. szabálya tehát világosan értelmezhető a szerződés szerinti munkaidőre. A Cst. ugyanakkor nem írja elő kifejezetten a beosztás szerinti munkaidő fogalmának használatát. Nem tiltott tehát, hogy - az általános munkajogi szabályok szerinti korlátozások megtartásával - egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozzon az a munkavállaló, aki GYES-ben is részesül, illetve hogy akár rendkívüli munkavégzésre vagy más munkavállaló helyettesítésére is sor kerülhessen. A helyettesítés önmagában nem tiltott, akár rendes, akár rendkívüli munkaidőben kerül rá sor, abban az esetben, ha a munkaidő maximumára vonatkozó szabályokat megtartják. A meglévő munkaviszonyon túl kifejezetten a helyettesítésre újabb szerződést kötni viszont már a heti 30 órás korlát túllépését jelentheti, ezért ez már a GYES-re való jogosultság megszűnését vonja maga után. A GYES-ben részesülőt egyébként a jogszabály kötelezi arra, hogy a GYES folyósítására kiható körülményeket a folyósító szervnek bejelentse. Mint említettük, a tartósan fogyatékos vagy súlyosan beteg gyermek 10. életévéig járó GYES mellett korlátlan időtartamban lehet dolgozni. Ha a gyermek eléri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1200
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést