Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott továbbképzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Oktatáson való részvétel megtagadása és következményei

Kérdés: Ha a munkavállalónk egyszerűen nem hajlandó részt venni a munkájához elengedhetetlen szoftver kezelésével összefüggő egy-két napot igénylő oktatáson, annak ellenére, hogy a programot már lassan háromnegyed éve nem használja megfelelően, és az ebből fakadó hiányosságok és az általa vétett hibák folyamatos többletmunkát adnak a kollégáinak, megszüntethetjük-e felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyát?
Részlet a válaszból: […]felmondását a határozatlan tartamú munkaviszony esetében [Mt. 66. § (1) bek.]. A munkavállalónak ugyanis munkaviszonyból származó kötelezettsége, hogy a munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezze [Mt. 52. § (1) bek. c) pont]. Ebből következően kötelezettsége az is, hogy az azzal kapcsolatos ismereteket - melyek megszerzését a munkáltató lehetővé teszi - elsajátítsa. A munkáltató által biztosított idő minden bizonnyal elegendő lett volna az ismeretek megszerzésére, e körben nem lehetséges Önöknek felróni, hogy ezt az állapotot az elmúlt időszakban eltűrték, hiszen ezzel csupán egyfajta "türelmi időt" biztosítottak a munkavállalónak, hogy az ismereteket elsajátítása. Ezen túlmenően a munkavállaló munkavégzése során tapasztalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4225
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Továbbképzési kötelezettség - az elmulasztás következményei

Kérdés: A költségvetési szerv és a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszerrel kapcsolatos képzési kötelezettséget (ÁBPE) ír elő a 370/2011. Korm. rendelet és a 22/2019. PM rendelet. A jogszabály kimondja, hogy a költségvetési szerv vezetője (a kinevezést követően egy éven belül) vagy az általa kijelölt vezető állású személy kétévente köteles a továbbképzésen részt venni, az arról szóló igazolást a munkáltatójának leadni. A vezető a megválasztásakor, illetve a vezetői kinevezése, megbízása alatt köteles-e részt venni az ÁBPE-képzésen, -vizsgán, vagy elegendő, hogy az általa vezetett intézményben már rendelkezik egy kijelölt személy, aki kétévente elvégzi a képzést? Mi szabályozza azt, hogy a vezető helyett az általa kijelölt vezető állású munkavállaló vegyen részt a képzésen? Amennyiben a vezető vagy a helyette kijelölt személy nem teljesíti a megadott határidőben az ÁBPE-képzést, az eredményről szóló igazolást nem mutatja be az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig, milyen szankciót alkalmazhatnak vele szemben? Mely jogszabály rendelkezik a szankció alkalmazásáról? A 39/2020. EMMI rendelet 4. §-a kimondja, hogy amennyiben a vezető állású kulturális intézmény vezetője két éven belül nem mutatja be az igazoló okiratot, akkor nem foglalkoztatható tovább a munkakörében. A többi költségvetési szerv, gazdasági társaság esetében mely jogszabály rendelkezik a szankciókról?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget. Eszerint, ha egy költségvetési szerv vezetője vagy gazdasági vezetője szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában, és emiatt továbbképzésre kötelezett, elegendő a belső ellenőrök részére meghirdetett képzéseken részt vennie, azzal teljesíti a költségvetési szerv vezetők vagy gazdasági vezetők számára előírt képzési kötelezettségét [12. § (3) bek.].A fentiek alapján a költségvetési szerv vezetője két esetben köteles a képzésben részt venni: ha ő maga nem szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában, de maga helyett nem jelölt ki más személyt, vagy ha szerepel ebben a nyilvántartásban - ez esetben függetlenül attól, hogy jelölt-e más személyt is, neki részt kell vennie a továbbképzésben. Ezt a 370/2011. Korm. rendelet. 12. §-ának (1) bekezdése és a 22/2019. PM rendelet 12. § (3) bekezdése állapítja meg.A képzési kötelezettség nemteljesítése a jogviszonyukból származó kötelezettség - vélhetően vétkes - megszegésének minősül, és - ha feltétele fennáll - az általános munkajogi szankciók alkalmazhatók:-kormány- vagy köztisztviselők esetén fegyelmi büntetés megállapítása vagy felmentés,-közalkalmazottak tekintetében ugyancsak felmentés vagy rendkívüli felmentés, illetve hátrányos jogkövetkezmény megállapítása, vagy a (magasabb) vezetői megbízás visszavonása,-munkavállalók esetén (azonnali hatályú) felmondás vagy - azonosan a közalkalmazottakkal - a kollektív szerződésben, ennek hiányában munkaszerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása.Emellett a 22/2019. PM rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4167

3. találat: Belső ellenőr továbbképzése és besorolása

Kérdés: A közalkalmazott a megyei rendőr-főkapitányság belső ellenőreként dolgozik. Iskolai végzettsége: okleveles közgazdász egyetemi diploma és ÁBPE továbbképzés alapján I. belső ellenőrök részére kiadott végzettség. A fizetési osztályra vonatkozó ágazati jogszabály - a belügyi intézményeknél a 37/2011. BM rendelet - melléklete erre a munkakörre több fizetési osztályt (E, F, G, H, I) állapít meg. Kérem szépen állásfoglalásukat, a munkakörre előírt osztályok közül, tekintettel a Kjt. 61. §-ának h) és i) pontjaira, melyikbe kell besorolni a közalkalmazottat? Figyelembe vehető-e a belső ellenőri továbbképzési tanfolyam a besorolásnál? A 28/2011. NGM rendelet 1. §-ának b) pontja értelmében az "ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök részére" a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés. Az Fktv. 2. §-ának 16. pontja szerint: hatósági jellegű képzés jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az OKJ-ben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be. Ezt a továbbképzést tehát jogszabály írja elő, nélküle nem tölthető be a munkakör. A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges. Ennek fényében a belső ellenőri vizsga tehát nem vehető figyelembe a besorolásnál, pusztán a munkakör betöltésének feltétele, és nincs hatással a besorolásra. Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozólag is, hogy az ÁBPE továbbképzés I. megfelel-e az "I" fizetési osztályra előírt jogszabályban előírt szakvizsgának vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélnek. Erre a kérdésre a BM rendelet nem ad választ, ugyanakkor más jogszabály előírja belső ellenőrök részére.
Részlet a válaszból: […]szakképesítést tanúsít. Ennek megléte a munkakör betöltésének feltétele, de ugyanúgy nem jelent külön besorolási tényezőt, mint például egy nyelvvizsga vagy egy jogosítvány.A megyei rendőr-főkapitányságon belső ellenőr munkakörben dolgozó közalkalmazott besorolását az adott ágazati végrehajtási jogszabály - jelen esetben a 37/2011. BM rendelet - alapján kell elvégezni, ebből a szempontból indifferens, hogy más ágazati jogszabályok ugyanerről a kérdésről hogyan rendelkeznek, mivel azok személyi hatálya az érintett közalkalmazottra nem terjed ki. Másfelől, az ÁBPE továbbképzésről is rendelkező 28/2011. NGM rendelet 1/A. §-a a belső ellenőr munkakör betöltésének feltételeként csak iskolai végzettségeket és szakképzettségeket sorol fel, szakvizsgát nem. Az 1/A. § (3) bekezdése pedig pusztán arról rendelkezik, hogy "belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 7.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3339

4. találat: Szociális dolgozó továbbképzése

Kérdés: 57 éves szociális dolgozó vagyok. Munkáltatóm továbbképzésre kötelez. Vonatkozik rám az Nkt. 62. §-ának (2) bekezdése? Most belső képzésnek nevezték át, cégem pszichológusa tartaná.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonya/közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.A szociális ágazatban foglalkoztatottakra ez a szabály nem vonatkozik, tekintettel arra, hogy a nem köznevelési ágazatban foglalkoztatottakra csak az Nkt. egyes besorolási szabályai alkalmazandók, ám ezek is kizárólag a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2818
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Pedagógus továbbképzése és előresorolása

Kérdés: A pedagógus-továbbképzés teljesítése 2013. szeptember 1-jétől nem lehet jogalapja a várakozási idő csökkentésének. Ez az intézkedés a jogszabályok értelmezése miatt csak később került be a köztudatba. Intézményünknél ez a következő problémákat jelenti a gyakorlatban.
1. A 2013-ban, de szeptember 1-je előtt teljesített továbbképzés esetén az előrelépésről szóló határozat 2014 elején született. E szerint a dolgozó 2017 helyett 2016-ban léphetne előre. Ez így jogszerű?
2. A 2013-ban, de szeptember 1-je után teljesített továbbképzésben részt vettek 2015 helyett már 2014-ben előreléptek. Ez jogszerűtlen? Ha igen, akkor megfelelő, ha a következő várakozási idejét egy évvel megnöveljük (azzal, hogy a magasabb illetményét visszavonni már nem lehet)?
3. Akinek a későbbiekben lenne esedékes az előrelépése a már kiadott munkáltatói határozat szerint, azt vissza kell vonni?
Egyik dolgozónk 2013 áprilisában teljesítette a továbbképzést, ekkor született határozat a beszámításról, ezért 2016 helyett 2015-ben léphetne előre. Az ő átsorolása jogos?
Részlet a válaszból: […](3) bekezdése alapján, ha a jognyilatkozat, megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a vonatkozó jogszabályi előírást kell alkalmazni. Tehát az átsorolásról kiadott - és a közalkalmazott által elfogadott - kinevezésmódosítás érvénytelen, a közalkalmazott tényleges besorolása az Nkt. szabályai szerint áll fenn. Erről a munkáltató köteles értesíteni a közalkalmazottat. Nem saját jognyilatkozata visszavonásáról van tehát szó.Az illetmény összege szintén korrigálható. Ugyanakkor a korábbi illetmény visszakövetelésére az Mt. 164. §-a alkalmazandó, miszerint a jogalap nélkül kifizetett munkabér (illetmény) 60 napon túl csak abban az esetben követelhető vissza a közalkalmazottól, ha a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. Álláspontunk szerint ezért csak a 60 napnál nem régebben kifizetett illetményt követelheti vissza a munkáltató. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a munkáltató a magasabb illetményösszeget más jogcímen, munkáltatói mérlegelésen alapuló illetményként megőrizze.Abban az esetben, ha a képzés teljesítésére 2013. szeptember 1. előtt került sor, még a korábban hatályos szabályok alapján kellett a várakozási időt lerövidíteni. A jogszabályváltozásnak visszamenőleges hatálya nincs, ezért a várakozási idő lerövidítéséről szóló korábbi határozat nem vonható vissza. Ugyanakkor az érintett pedagógusokat az Nkt. átmeneti szabálya [97. § (20) bek.] szerint 2013 szeptemberében át kellett sorolni, ekkor a Kjt. és végrehajtási jogszabálya alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2221

6. találat: Mérlegképes kreditpontok érvényesítése

Kérdés: A Munkaügyi Levelek című kiadvány előfizetési számlájával érvényesíthető-e - a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében - a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Részlet a válaszból: […]továbbképzésében, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített (papíralapú vagy elektronikus) kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpontértéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes felületen keresztül igazolhatja, a nevének, a regisztrációs számának, valamint a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatának megküldésével. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1645
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Kormánytisztviselő képzési költségei

Kérdés: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, valamint a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelően II. besorolási osztályban titkárnői munkakörben alkalmaztunk egy munkatársat. Jó munkavégzésére tekintettel a vezetője javaslatot tett számára olyan képesítés megszerzésére, amely munkakörváltozással az I. besorolási osztályba való átkerülésre jogosít. Minderre nem az életpályaterv keretében, tanulmányi szerződéssel került sor. Ennek következtében a munkáltatónak a képzéssel kapcsolatos minden költséget fizetnie kellene. Milyen jogszabályok alkalmazásával oldható ez meg?
Részlet a válaszból: […]területén enged - külön jogszabályok feltételeinek való megfelelés alapján - a képesítési feltételek alól mentesítési lehetőséget. A 29/2012. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése ezenfelül egyértelműen kizárja, hogy egyéb esetben a képesítési előírások alól felmentés legyen adható. Mindezen szabályok alapján a titkárnő az I. besorolási osztályhoz tartozó munkakörbe akkor lesz átsorolható, ha az ahhoz szükséges végzettséget, szakképesítést megszerzi, és ezt okirattal igazolja.A Kttv. 80. §-a értelmében a kormánytisztviselő és a köztisztviselő jogosult az előmenetelhez szükséges, és köteles a központilag vagy az államigazgatási szerv által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben - ideértve a közigazgatási vezetőképzést is - részt venni. Részére az előírt továbbképzés és az ezzel összefüggő beszámolási vagy vizsgakötelezettség teljesítése miatt kieső munkaidőre járó illetményt az államigazgatási szerv köteles megtéríteni. A továbbképzés költségeit a munkáltató viseli, a kormánytisztviselő (köztisztviselő) azokat csak akkor köteles megtéríteni az államigazgatási szervnek, ha neki felróható okból mulasztja el a továbbképzést, illetve nem teljesíti az előírt követelményeket, vagy ha jogviszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, illetve méltatlanság jogcímén alapuló felmentéssel szűnt meg, vagy azt arra figyelemmel szüntették meg közös megegyezéssel, hogy a fontos és bizalmas munkakörbe történő áthelyezéséhez nem járult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1469

8. találat: Óvodapedagógus továbbképzése

Kérdés: A nevelési év indulását közvetlenül megelőzően az általunk foglalkoztatott óvodapedagógusoknak az évi 25 nap pótszabadság terhére továbbképzést tartottunk. Egyikük a részvételt visszautasította, mivel befizetett társasutazáson vesz részt a kérdéses időpontban. Indíthatunk-e ellene fegyelmit az utasítás megtagadása miatt?
Részlet a válaszból: […]a pótszabadságuk terhére 15 napra kötelezően igénybe vehetők továbbképzésen, foglalkoztatást elősegítő képzésen való részvétel érdekében. Az erről szóló döntés tehát a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, utasítását az általános szabályok (Mt. 104. §) szerint tagadhatja csak meg a közalkalmazott, nevezetesen, ha az jogszabályt vagy közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt sért. Önmagában az a körülmény, hogy a pótszabadság alatt történik a képzésen való részvétel, az utasítás megtagadására jogszerű alapot nem nyújt. Ezen túlmenően a közalkalmazottakra vonatkozóan is alkalmazandó az Mt. 103. §-ának (4) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló (közalkalmazott) - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. Ennek megfelelően a közalkalmazott kötelezettségei közé tartozik az Mt.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő képzésen való részvétel. Kérdés, hogy a befizetett társasutazás aránytalan sérelmet jelent-e a közalkalmazott számára? Ez csak egyedi esetben dönthető el. Ha igen, akkor az utasítás megtagadása jogszerű volt, ha nem, mindez a Kjt. 45. §-a alapján akár a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1130

9. találat: Munkahelyi továbbképzés - túlórában?

Kérdés: Kollektív szerződésünk az alábbi szabályt tartalmazza: "A munkahelyen a munkáltató által szervezett szakmai továbbképzésekre fordított időre távolléti díj jár." Éppen most vesznek részt munkatársaink egy 60 órás tanfolyamon. Ha a napi 8 óra munkavégzés után is vannak foglalkozások, akkor nem kellene túlórapótlékot is fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]azon kívül szervezet, az arra fordított időre távolléti díj jár. Az egyetlen feltétel csupán annyi, hogy a képzést a munkáltató a munkahelyen szervezze. Másrészt, ahogyan a kérdésben szereplő konkrét példa is érzékelteti, a kollektív szerződésben foglalt szabály nem feltétlenül érvényes. Ha ugyanis a munkavállaló nem a beosztás szerinti munkaidejében vesz részt a munkáltató által szervezett képzésen, úgy az rendkívüli munkavégzésnek minősül, amelyre ennek megfelelően bérpótlék is jár [Mt. 126. § (1) bek. a) pont]. A távolléti díj fizetésével tehát a munkáltató nem mentesül a képzés idejére fizetendő valamennyi díjazás alól. Az érintett szabály ennek megfelelően csak azon értelmezés mellett jogszerű, hogy a távolléti díj minden esetben jár a képzés idejére, és az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1026