Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

40 találat a megadott tanulmányi szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tanulmányi szerződés - a munkaviszony fenntartása

Kérdés: Mi történik abban az esetben a tanulmányi szerződéssel, ha a tanulmányok eredményeként megszerzett végzettség alapján a munkavállaló új munkakörbe kerül, aminek már feltétele az adott végzettség megléte? Hogyan kell értelmezni ebben a viszonylatban az EBH2013. M.13. döntést?
Részlet a válaszból: […]adott végzettség megléte. Megítélésünk szerint, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződés alapján megszerezte a szerződésben rögzített végzettséget, amely alapján őt egy ennek megfelelő munkakörben foglalkoztatják tovább, ez önmagában nem vezet a tanulmányi szerződés megszűnéséhez. A kérdésben említett EBH2013. M.13. határozat alapját képező tényállás értelmében a munkavállaló (a konkrét esetben egyébként közalkalmazott) még nem végezte el a munkaköre módosításának idején a tanulmányi szerződés által előírt tanulmányokat, ennek ellenére olyan munkakörbe került, amelyre tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója eleve kötelezte a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzésére. Mindezek alapján jutott arra a következtetésre a Kúria, hogy amennyiben a korábban szabályszerűen megkötött tanulmányi szerződés hatálya alatt munkakör-módosításra tekintettel a munkáltató ehhez a munkakörhöz ír elő felsőfokú iskolai végzettséget, a korábbi tanulmányi szerződés megszűnik.Az ítéleti következtetés alapja az a hatályos Mt. szerint is irányadó rendelkezés volt, miszerint nem köthető tanulmányi szerződés akkor, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót [Mt. 229. § (2) bek. b) pont]. Ettől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4303
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Tanulmányi szerződés - munkavállalói megszegés

Kérdés: Előző évi (szeptemberi) tanulmányi szerződést követően, januári sikeres vizsgán túl, egyik munkatársam februárban beadta a felmondását. Egyéves tanulmányi szerződést írt alá, így az még nem járt le. Mit tehet ilyenkor a munkáltató? Jogos, ha az időarányos részt szeretné visszafizettetni az alkalmazottal, illetve a munkaidő-kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]munkavállalói szerződésszegéssel összefüggésben a következőket tartalmazza: "A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi". Az elállást a Ptk. 6:213. §-a szabályozza. Aki jogszabálynál vagy a szerződésnél fogva elállásra jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. Elállás esetén a szerződés felbontásának a szabályait kell alkalmazni, azaz a Ptk. 6:212. §-ának (3) bekezdése szerint "a már teljesített szolgáltatások visszajárnak". Azaz a munkavállaló köteles a támogatást a munkáltató számára visszafizetni. Az Mt. 229. §-ának (6) bekezdése ehhez a következőket teszi hozzá: "A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le."Jelen esetben a munkavállaló - az Mt. 69. §-ának (1) bekezdésében foglalt 30 napos felmondási időt is figyelembe véve - a vállalt időszaknak kb. 5/6-át nem tölti le. [Megjegyezzük, hogy az Mt. 69. §-ának (3) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3872
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Támogatás visszakövetelése tanulmányi szerződés megszegése esetén

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó kórház orvosa második szakvizsgája megtételére köt tanulmányi szerződést. A kórház a tanulmányi szerződésben a képzésen, vizsgákon és gyakorlaton való részvételhez szükséges időre a közalkalmazottat mentesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, és erre az időre távolléti díjat fizet. Viszont a munkáltató a kötelezően ledolgozandó időt a szakképesítés megszerzését követő három évben határozza meg. Amennyiben a közalkalmazott orvos nem teljesíti a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit, a kórház visszakövetelheti-e a távolléti díj egész, vagy amennyiben kevesebb idő van hátra, időarányos részét?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott orvos azon kötelezettségvállalása, hogy a szakképesítés megszerzését követő három évben nem szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, az jogszerűnek minősül, feltéve, hogy a három év arányban áll a munkáltató által nyújtott támogatás mértékével. A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől, és a nyújtott támogatás egészét is visszakövetelheti, ha a közalkalmazott a tanulmányi szerződésben foglaltakat, az abban vállalt kötelezettségeit megszegi [Mt. 229. § (6) bek.]. Ha a szakvizsga megszerzését követően a vállalt három évből csak rövidebb időt tölt ki, a munkáltató kórház a támogatást nem követelheti vissza teljes egészében, csak időarányos részben. Ha például a közalkalmazott csak egy évet tölt ki a háromból, a támogatás kétharmad része követelhető vissza.Megjegyzendő, a tanulmányi szerződést bármelyik fél felmondhatja azonnali hatállyal akkor, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ebben az esetben - feltéve, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3817

4. találat: Műkörmös tanulmányi szerződése

Kérdés: Műkörmösként találtam magamnak egy üzlethelyiséget, ahova betársulhatnék. A tulajdonos a következő szerződést kötné velem: előszerződés arra, hogy később munkaviszonyt kötünk egymással, egyben pedig egy tanulmányi szerződés. A tulajdonos mint megbízó biztosítaná a manikűrös, pedikűrös, műkörmös munkakörhöz szükséges tanulmányok folytatását, gyakorlási lehetőséget, ehhez a felszerelést, helyet, vendégkört 300 000 Ft értékben. Én a munkaszerződés megkötéséig ingyen vennék részt a képzésben, munkabérre nem lennék jogosult. A képzés befejezését követően pedig legalább 1 évre szóló munkaszerződést kötnénk. Ha én mint megbízott bármely kötelezettségvállalásomat nem teljesíteném, a megbízó a 300 000 Ft-ot kártérítés címén visszakövetelhetné. Az is benne lenne a szerződésben, hogy ha a megbízó így dönt, a műkörmös munkakörben egy évig nem vállalhatnék munkát Budapest vonzáskörzetében, ezért cserébe 6 havi munkabért kapnék. Valahogy zavarosnak tűnik nekem ez az egész szerződés. Mi a véleményük?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségek (végzettség megszerzése), a munkáltató által szokásosan nyújtott támogatások közül pedig csak egy összegszerű támogatás van megjelölve. Szerepelnek ugyanakkor olyan elemek, amelyek a munkaviszonyra jellemzőek: a megbízott a megbízó telephelyén, annak eszközeivel ténylegesen munkát végez, ennek során a megbízó vendégköre részére nyújt szolgáltatást.Mindebből alappal lehet arra következtetni, hogy ez esetben valójában színlelt munkaszerződésről van szó, amely alapján a megbízott - valójában munkavállaló - munkát végez a megbízó - valójában munkáltató - részére, viszont munkabérfizetés nem történik (vagy csak feketén, "zsebbe"), illetve ezt helyettesíti a 300 000 Ft-os összeg, amely (minimálbért alapul véve) jelenleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3427

5. találat: Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés

Kérdés: Cégünk - mint ma sok más munkáltató - munkaerőhiánnyal küzd. Terveink szerint pályakezdőket alkalmaznánk, akikkel már tanulmányaik folytatása alatt szerződnénk, hogy támogatásért cserébe végzésük után nálunk kezdjék el a szakmai életútjukat. Megfelelő eszköz-e erre a tanulószerződés, illetve a tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszból: […]§ (4) bekezdés]. Évente május 31-ig kell a tanulószerződéseket megkötni, és a területileg illetékes gazdasági kamarával ellenjegyeztetni. A tanulót megilletik mindazon jogok, amelyet az érdekvédelem tekintetében az Mt., valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében a munkavédelemre vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletei biztosítanak a munkavállalók részére [Szt. 26. § (7) bek.], de e rendelkezések még nem minősítik a tanulót munkavállalónak.Ugyanakkor a tanulószerződést kötők tanulmányaik befejezése után nem kötelesek a munkáltatónál (gyakorlati képzőcégnél) elhelyezkedni, így javasoljuk a tanulmányi szerződés megkötését. Igaz, hogy az Mt. 229. §-ában foglalt szabály csak a munkáltató és a munkavállaló szerződésére vonatkozik, de a munkajogi szabályok megfelelő támpontot biztosítanak a munkaviszonyban nem álló felek által kötendő tanulmányi szerződéshez is, megjegyezve, arra másutt tételes szabályozást nem találunk. Az Mt. alapján a következőt fogalmazhatjuk meg: A tanulmányi szerződésben a támogató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a támogatott arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség szerződés szerinti határidőben történő megszerzése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3310
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Tanulmányi költségek köre

Kérdés: Milyen további költséget írhat bele a munkáltató a tanulmányi szerződésbe a tanfolyami díjon felül (pl. útiköltség, szállásdíj, a tanfolyam alatt járó munkabér)?
Részlet a válaszból: […]nyújt. A támogatás mibenlétének meghatározása a felek szabad szerződéses akaratán múlik azzal, hogy nem köthető szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmény biztosítására. Általában a munkáltatói támogatás fizetett munkaidő-kedvezményből, a tanulmányok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3188

7. találat: Befejezetlen tanfolyam

Kérdés: Elkezdtem egy tanfolyamot, amit nem tudtam befejezni és a vizsgáimat letenni. Édesanyám súlyosbodó betegségére hivatkoztam, jeleztem írásban is, és el is fogadták. Öt-hat éve már nem indul ilyen tanfolyam. A sok megkeresésemre nem kaptam egyszer sem választ. Van még mit tenni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]szerződés rögzítette. Újabb tanfolyam indítására a képzőintézményt a képzésben részt venni kívánó személy nem kötelezheti. Ha a képzésben való részvételre Önt a munkáltató kötelezte, vagy tanulmányi szerződést kötöttek, és bejelentését a munkáltató elfogadta, akkor a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2853
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés

Kérdés: A törvény szerint nem köthető tanulmányi szerződés a tanulmányok elvégzésére, ha a munkáltató kötelezte a munkavállalót. A munkáltatói kötelezés kategóriájába tartozik-e, ha a munkavállaló munkaszerződésében vállalja, hogy a képesítési előírás alól kapott felmentésért cserébe a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést egy éven belül megszerzi? Köthető-e ezzel a dolgozóval tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszból: […]a munkaviszony felmondásától (mint ami a tanulmányi szerződésben kiköthető lenne). A kérdéses esetben azonban nem a munkáltató kötelezi a munkavállalót a tanulmányok folytatására, hanem a felek közösen állapodnak meg abban, hogy - élve a jogszerű felmentés lehetőségével - a munkavállaló a munkakörét a szükséges képesítés hiányában is betöltheti azzal, hogy vállalja, a képesítést bizonyos határidőre megszerzi.A bírói gyakorlat szerint nem jelenti a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezést önmagában az, ha jogszabály vagy kollektív szerződés az adott munkakör betöltéséhez meghatározott képzettséget ír elő, és a munkavállaló tanulmányi szerződésben vállalja ezen képzettség megszerzését. Itt ugyanis a kötelezés nem a munkáltatótól, hanem a jogszabályból vagy a kollektív megállapodásból ered, a munkavállaló pedig a képzés helyett a képesítési feltétel hiánya miatti következményeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2781
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás

Kérdés: Felekezetünk az egyházi személyek utánpótlását, nevelését a magánszeméllyel megkötött munkaszerződéssel, valamint annak mellékletét képező tanulmányi szerződéssel kívánja megoldani. A munkaszerződésben a munkabér összegét a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegével kell meghatározni? A munkabér számfejtése mely igazolt, fizetett távollét jogcímén történne? A nettó munkabér összegének kifizetése kötelező-e, vagy betudható a képzés költségébe? A munkaszerződésben kötelező-e teljes munkaidőben történő foglalkoztatás kikötése? A tanulmányok folytatására külföldön kerül sor, kérdés, hogy a munkabér mellett kiküldetési költséget, napidíjat is kell-e téríteni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzési kötelezettség alól akár teljes egészében is mentesülhet a munkavállaló.A felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges időre a munkavállaló a törvény erejénél fogva is mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. g) pont], amely időtartamra távolléti díj illeti meg [Mt. 146. § (3) bek. b) pont] - ezen a címen tehát elszámolható a távollét. A tanulmányi szerződés alapján a munkavállaló számára nyújtott támogatásba a képzés tartamára (munkavégzés alóli mentesülésre) fizetett munkabér beszámítható azzal, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására tanulmányi szerződés nem köthető [Mt. 229. § (2) bek. a) pont] - tehát nem lehet támogatásként elszámolni azt, amire a munkavállaló egyébként is jogosult lenne. A távollét ilyen elszámolása esetén a munkaidő és a munkabér is elszámolásra kerül, ezenfelüli kifizetésre a munkaszerződés alapján nincs szükség. Amennyiben a távollét nem "fedi le" teljes egészében a munkaidőt, akkor a fennmaradó időtartamot el kell számolni - ilyenkor a munkavállaló rendelkezésre állásra és munkavégzésre köteles, amely az elszámolás alapját képezi.A munkaszerződésben nem kötelező a teljes munkaidő kikötése, a felek részmunkaidőben is megállapodhatnak. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2780

10. találat: Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása

Kérdés: Egy levelező tagozaton főiskolát végző dolgozónk - akinek tanulmányi szerződése szerint le kell dolgoznia a távol töltött időt - vitatja, hogy a munkáltató ledolgoztathatja a tanulmányi távolléteket. A Kttv. 81. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata szerint: "A kormánytisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát, kivéve ha tanulmányi szerződés alapján vesz részt a képzésben." Dolgozónk szerint az idézett rendelkezés azt jelenti, hogy annak a közszolgálati tisztviselőnek, akinek tanulmányi szerződése van, nem lehet előírni a tanulmányi célú mentesítés időtartamának ledolgozását.
Részlet a válaszból: […]terhelő támogatás mértéke és a munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban kötelezően letöltendő időtartam, rendezheti a felek között felmerülő egyéb kérdéseket. A tanulmányi szerződésben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabály, így a Kttv. rendelkezéseivel sem. Jelen esetben megállapítható, hogy a felek a tanulmányi szerződésben a tanulmányi célú mentesítés ledolgozására vonatkozó szerződéses kikötést a Kttv. 81. §-ának (1) bekezdésével ellentétesen állapították meg, hiszen e rendelkezés alapján valóban nincs ledolgozási kötelezettsége annak a kormánytisztviselőnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2568
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést