Tanulmányi szerződés - a munkaviszony fenntartása

Kérdés: Mi történik abban az esetben a tanulmányi szerződéssel, ha a tanulmányok eredményeként megszerzett végzettség alapján a munkavállaló új munkakörbe kerül, aminek már feltétele az adott végzettség megléte? Hogyan kell értelmezni ebben a viszonylatban az EBH2013. M.13. döntést?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. értelmében a tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Tanulmányi szerződés - munkavállalói megszegés

Kérdés: Előző évi (szeptemberi) tanulmányi szerződést követően, januári sikeres vizsgán túl, egyik munkatársam februárban beadta a felmondását. Egyéves tanulmányi szerződést írt alá, így az még nem járt le. Mit tehet ilyenkor a munkáltató? Jogos, ha az időarányos részt szeretné visszafizettetni az alkalmazottal, illetve a munkaidő-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban tölti [Mt. 229. § (1) bek.]. Azzal tehát, hogy februárban felmondott, megszegte a szerződésben foglalt vállalását.A tanulmányi szerződések általában rendelkeznek a szerződésszegő munkavállalói magatartás jogkövetkezményeiről is. Ha erre nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Támogatás visszakövetelése tanulmányi szerződés megszegése esetén

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó kórház orvosa második szakvizsgája megtételére köt tanulmányi szerződést. A kórház a tanulmányi szerződésben a képzésen, vizsgákon és gyakorlaton való részvételhez szükséges időre a közalkalmazottat mentesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, és erre az időre távolléti díjat fizet. Viszont a munkáltató a kötelezően ledolgozandó időt a szakképesítés megszerzését követő három évben határozza meg. Amennyiben a közalkalmazott orvos nem teljesíti a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit, a kórház visszakövetelheti-e a távolléti díj egész, vagy amennyiben kevesebb idő van hátra, időarányos részét?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. hatálya alatt kötött tanulmányi szerződésre is irányadóak az Mt. rendelkezései. A tanulmányi szerződésben a munkáltató azt vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a közalkalmazott pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Műkörmös tanulmányi szerződése

Kérdés: Műkörmösként találtam magamnak egy üzlethelyiséget, ahova betársulhatnék. A tulajdonos a következő szerződést kötné velem: előszerződés arra, hogy később munkaviszonyt kötünk egymással, egyben pedig egy tanulmányi szerződés. A tulajdonos mint megbízó biztosítaná a manikűrös, pedikűrös, műkörmös munkakörhöz szükséges tanulmányok folytatását, gyakorlási lehetőséget, ehhez a felszerelést, helyet, vendégkört 300 000 Ft értékben. Én a munkaszerződés megkötéséig ingyen vennék részt a képzésben, munkabérre nem lennék jogosult. A képzés befejezését követően pedig legalább 1 évre szóló munkaszerződést kötnénk. Ha én mint megbízott bármely kötelezettségvállalásomat nem teljesíteném, a megbízó a 300 000 Ft-ot kártérítés címén visszakövetelhetné. Az is benne lenne a szerződésben, hogy ha a megbízó így dönt, a műkörmös munkakörben egy évig nem vállalhatnék munkát Budapest vonzáskörzetében, ezért cserébe 6 havi munkabért kapnék. Valahogy zavarosnak tűnik nekem ez az egész szerződés. Mi a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodásban több szerződésre jellemző elemek keverednek: megbízás, előszerződés munkaviszony létesítésére, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás. Valamennyi rendelkezést együttesen értékelve, kitűnik, hogy a tanulmányi szerződésre jellemző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés

Kérdés: Cégünk - mint ma sok más munkáltató - munkaerőhiánnyal küzd. Terveink szerint pályakezdőket alkalmaznánk, akikkel már tanulmányaik folytatása alatt szerződnénk, hogy támogatásért cserébe végzésük után nálunk kezdjék el a szakmai életútjukat. Megfelelő eszköz-e erre a tanulószerződés, illetve a tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...kötők tanulmányaik befejezése után nem kötelesek a munkáltatónál (gyakorlati képzőcégnél) elhelyezkedni, így javasoljuk a tanulmányi szerződés megkötését. Igaz, hogy az Mt. 229. §-ában foglalt szabály csak a munkáltató és a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Tanulmányi költségek köre

Kérdés: Milyen további költséget írhat bele a munkáltató a tanulmányi szerződésbe a tanfolyami díjon felül (pl. útiköltség, szállásdíj, a tanfolyam alatt járó munkabér)?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 229. §-ának (1) bekezdése a tanulmányi szerződés tartalmáról csak annyit mond, hogy a munkáltató a tanulmányok alatt támogatást nyújt. A támogatás mibenlétének meghatározása a felek szabad szerződéses akaratán múlik azzal, hogy nem köthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Befejezetlen tanfolyam

Kérdés: Elkezdtem egy tanfolyamot, amit nem tudtam befejezni és a vizsgáimat letenni. Édesanyám súlyosbodó betegségére hivatkoztam, jeleztem írásban is, és el is fogadták. Öt-hat éve már nem indul ilyen tanfolyam. A sok megkeresésemre nem kaptam egyszer sem választ. Van még mit tenni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a képzésben részt venni kívánó személy nem kötelezheti. Ha a képzésben való részvételre Önt a munkáltató kötelezte, vagy tanulmányi szerződést kötöttek, és bejelentését a munkáltató elfogadta, akkor a felektől függ, hogy - induló képzés hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás

Kérdés: Felekezetünk az egyházi személyek utánpótlását, nevelését a magánszeméllyel megkötött munkaszerződéssel, valamint annak mellékletét képező tanulmányi szerződéssel kívánja megoldani. A munkaszerződésben a munkabér összegét a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegével kell meghatározni? A munkabér számfejtése mely igazolt, fizetett távollét jogcímén történne? A nettó munkabér összegének kifizetése kötelező-e, vagy betudható a képzés költségébe? A munkaszerződésben kötelező-e teljes munkaidőben történő foglalkoztatás kikötése? A tanulmányok folytatására külföldön kerül sor, kérdés, hogy a munkabér mellett kiküldetési költséget, napidíjat is kell-e téríteni?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaszerződés megkötéséhez - ebben az esetben garantált bérminimumra lesz jogosult [454/2015. Korm. rendelet 2. § (2) bek.]. A tanulmányi szerződés nem mentesíti a munkavállalót a munkaszerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól, mint például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés

Kérdés: A törvény szerint nem köthető tanulmányi szerződés a tanulmányok elvégzésére, ha a munkáltató kötelezte a munkavállalót. A munkáltatói kötelezés kategóriájába tartozik-e, ha a munkavállaló munkaszerződésében vállalja, hogy a képesítési előírás alól kapott felmentésért cserébe a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést egy éven belül megszerzi? Köthető-e ezzel a dolgozóval tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint valóban nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót [Mt. 229. § (2) bek. b) pont]. Ilyen esetben a munkáltató köteles a tanulmányokkal összefüggésben felmerült minden költséget fizetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása

Kérdés: Egy levelező tagozaton főiskolát végző dolgozónk - akinek tanulmányi szerződése szerint le kell dolgoznia a távol töltött időt - vitatja, hogy a munkáltató ledolgoztathatja a tanulmányi távolléteket. A Kttv. 81. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata szerint: "A kormánytisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát, kivéve ha tanulmányi szerződés alapján vesz részt a képzésben." Dolgozónk szerint az idézett rendelkezés azt jelenti, hogy annak a közszolgálati tisztviselőnek, akinek tanulmányi szerződése van, nem lehet előírni a tanulmányi célú mentesítés időtartamának ledolgozását.
Részlet a válaszából: […] ...kormánytisztviselő és a munkáltató közötti tanulmányi szerződés a felek szerződéses akaratából létrejövő olyan önálló kötelmi jogviszony, amely a kormányzati szolgálati jogviszonytól lényegében független. A tanulmányi szerződés az olyan minimális tartalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.
1
2
3
4