Keresés eredménye

37 találat a megadott tanulmányi szerződés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Műkörmös tanulmányi szerződése
Kérdés: Műkörmösként találtam magamnak egy üzlethelyiséget, ahova betársulhatnék. A tulajdonos a következő szerződést kötné velem: előszerződés arra, hogy később munkaviszonyt kötünk egymással, egyben pedig egy tanulmányi szerződés. A tulajdonos mint megbízó biztosítaná a manikűrös, pedikűrös, műkörmös munkakörhöz szükséges tanulmányok folytatását, gyakorlási lehetőséget, ehhez a felszerelést, helyet, vendégkört 300 000 Ft értékben. Én a munkaszerződés megkötéséig ingyen vennék részt a képzésben, munkabérre nem lennék jogosult. A képzés befejezését követően pedig legalább 1 évre szóló munkaszerződést kötnénk. Ha én mint megbízott bármely kötelezettségvállalásomat nem teljesíteném, a megbízó a 300 000 Ft-ot kártérítés címén visszakövetelhetné. Az is benne lenne a szerződésben, hogy ha a megbízó így dönt, a műkörmös munkakörben egy évig nem vállalhatnék munkát Budapest vonzáskörzetében, ezért cserébe 6 havi munkabért kapnék. Valahogy zavarosnak tűnik nekem ez az egész szerződés. Mi a véleményük?
Részlet a válaszból: […]támogatás van megjelölve. Szerepelnek ugyanakkor olyan elemek, amelyek a munkaviszonyra jellemzőek: a megbízott a megbízó telephelyén, annak eszközeivel ténylegesen munkát végez, ennek során a megbízó vendégköre részére nyújt szolgáltatást.Mindebből alappal lehet arra következtetni, hogy ez esetben valójában színlelt munkaszerződésről van szó, amely alapján a megbízott - valójában munkavállaló - munkát végez a megbízó - valójában munkáltató - részére, viszont munkabérfizetés nem történik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3427
2. találat: Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés
Kérdés: Cégünk - mint ma sok más munkáltató - munkaerőhiánnyal küzd. Terveink szerint pályakezdőket alkalmaznánk, akikkel már tanulmányaik folytatása alatt szerződnénk, hogy támogatásért cserébe végzésük után nálunk kezdjék el a szakmai életútjukat. Megfelelő eszköz-e erre a tanulószerződés, illetve a tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszból: […]Mt., valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében a munkavédelemre vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletei biztosítanak a munkavállalók részére [Szt. 26. § (7) bek.], de e rendelkezések még nem minősítik a tanulót munkavállalónak.Ugyanakkor a tanulószerződést kötők tanulmányaik befejezése után nem kötelesek a munkáltatónál (gyakorlati képzőcégnél) elhelyezkedni, így javasoljuk a tanulmányi szerződés megkötését. Igaz, hogy az Mt. 229. §-ában foglalt szabály csak a munkáltató és a munkavállaló szerződésére vonatkozik, de a munkajogi szabályok megfelelő támpontot biztosítanak a munkaviszonyban nem álló felek által kötendő tanulmányi szerződéshez is, megjegyezve, arra másutt tételes szabályozást nem találunk. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3310
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Tanulmányi költségek köre
Kérdés: Milyen további költséget írhat bele a munkáltató a tanulmányi szerződésbe a tanfolyami díjon felül (pl. útiköltség, szállásdíj, a tanfolyam alatt járó munkabér)?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3188
4. találat: Befejezetlen tanfolyam
Kérdés: Elkezdtem egy tanfolyamot, amit nem tudtam befejezni és a vizsgáimat letenni. Édesanyám súlyosbodó betegségére hivatkoztam, jeleztem írásban is, és el is fogadták. Öt-hat éve már nem indul ilyen tanfolyam. A sok megkeresésemre nem kaptam egyszer sem választ. Van még mit tenni ebben az esetben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2853
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés
Kérdés: A törvény szerint nem köthető tanulmányi szerződés a tanulmányok elvégzésére, ha a munkáltató kötelezte a munkavállalót. A munkáltatói kötelezés kategóriájába tartozik-e, ha a munkavállaló munkaszerződésében vállalja, hogy a képesítési előírás alól kapott felmentésért cserébe a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést egy éven belül megszerzi? Köthető-e ezzel a dolgozóval tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszból: […]a tanulmányok folytatására, hanem a felek közösen állapodnak meg abban, hogy - élve a jogszerű felmentés lehetőségével - a munkavállaló a munkakörét a szükséges képesítés hiányában is betöltheti azzal, hogy vállalja, a képesítést bizonyos határidőre megszerzi.A bírói gyakorlat szerint nem jelenti a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezést önmagában az, ha jogszabály vagy kollektív szerződés az adott munkakör betöltéséhez meghatározott képzettséget ír elő, és a munkavállaló tanulmányi szerződésben vállalja ezen képzettség megszerzését. Itt ugyanis a kötelezés nem a munkáltatótól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2781
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás
Kérdés: Felekezetünk az egyházi személyek utánpótlását, nevelését a magánszeméllyel megkötött munkaszerződéssel, valamint annak mellékletét képező tanulmányi szerződéssel kívánja megoldani. A munkaszerződésben a munkabér összegét a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegével kell meghatározni? A munkabér számfejtése mely igazolt, fizetett távollét jogcímén történne? A nettó munkabér összegének kifizetése kötelező-e, vagy betudható a képzés költségébe? A munkaszerződésben kötelező-e teljes munkaidőben történő foglalkoztatás kikötése? A tanulmányok folytatására külföldön kerül sor, kérdés, hogy a munkabér mellett kiküldetési költséget, napidíjat is kell-e téríteni?
Részlet a válaszból: […]is mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. g) pont], amely időtartamra távolléti díj illeti meg [Mt. 146. § (3) bek. b) pont] - ezen a címen tehát elszámolható a távollét. A tanulmányi szerződés alapján a munkavállaló számára nyújtott támogatásba a képzés tartamára (munkavégzés alóli mentesülésre) fizetett munkabér beszámítható azzal, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására tanulmányi szerződés nem köthető [Mt. 229. § (2) bek. a) pont] - tehát nem lehet támogatásként elszámolni azt, amire a munkavállaló egyébként is jogosult lenne. A távollét ilyen elszámolása esetén a munkaidő és a munkabér is elszámolásra kerül, ezenfelüli kifizetésre a munkaszerződés alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2780
7. találat: Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása
Kérdés: Egy levelező tagozaton főiskolát végző dolgozónk - akinek tanulmányi szerződése szerint le kell dolgoznia a távol töltött időt - vitatja, hogy a munkáltató ledolgoztathatja a tanulmányi távolléteket. A Kttv. 81. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata szerint: "A kormánytisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát, kivéve ha tanulmányi szerződés alapján vesz részt a képzésben." Dolgozónk szerint az idézett rendelkezés azt jelenti, hogy annak a közszolgálati tisztviselőnek, akinek tanulmányi szerződése van, nem lehet előírni a tanulmányi célú mentesítés időtartamának ledolgozását.
Részlet a válaszból: […]letöltendő időtartam, rendezheti a felek között felmerülő egyéb kérdéseket. A tanulmányi szerződésben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabály, így a Kttv. rendelkezéseivel sem. Jelen esetben megállapítható, hogy a felek a tanulmányi szerződésben a tanulmányi célú mentesítés ledolgozására vonatkozó szerződéses kikötést a Kttv. 81. §-ának (1) bekezdésével ellentétesen állapították[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2568
8. találat: Tanulmányi szerződés - ha kettőt is kötnek egymással a felek
Kérdés: Egyik munkavállalónk több képzésben vesz részt adott időszakban (kazánkezelő + targonca). Mindegyik képzésre külön-külön kötünk vele tanulmányi szerződést 1-1 évre. A tanulmányi szerződésben a munkavállaló által a munkaviszony fenntartására vállalt időszak összeadódhat-e? Vagy ne egyre, hanem több képzésre kössünk vele tanulmányi szerződést?
Részlet a válaszból: […]utáni időszakra zárható ki, és csak a támogatás mértékével arányos, legfeljebb ötéves tartamra. Ha egyszerre (párhuzamosan) a munkavállaló kétféle képzésben is részt vesz, amelyeket a munkáltató támogat, akkor lehetséges, hogy egy tanulmányi szerződés rendelkezik mindkét képzésről. Ebben az esetben a munkáltatónál munkaviszonyban töltendő idő a két képzéshez adott támogatás együttes összegével lehet arányos (azaz hosszabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2229
9. találat: Tanulmányi szerződés - a munkáltató által biztosított támogatás jellege
Kérdés: Több munkavállalónk jelezte, hogy képezni szeretné magát, és érdeklődött, hogy ebben munkáltatóként tudnánk-e segítséget nyújtani nekik. Cégünk jelenleg nem engedheti meg, hogy anyagilag támogassa a munkavállalókat, de arra gondoltunk, hogy a képzések idejére fizetett szabadságot biztosítanánk, ahogy a vizsgára és a felkészülésre is, hiszen az nekünk is jó lenne, ha a következő években sokkal képzettebb munkaerő állna rendelkezésünkre. Ilyen feltételekkel köthetünk tanulmányi szerződést a munkavállalókkal?
Részlet a válaszból: […]Mt.-hez képest eltérően kezeli az ún. tanulmányi szabadságot. Míg a régi Mt. hatálya alatt az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részére a munkáltató köteles volt a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani [115. § (1) bek.], és az is pontosan rögzítésre került, hogy ennek ki kellett terjednie a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamára [115. § (2) bek.], emellett vizsgánként - ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva, négy munkanap szabadidőre [115. § (3) bek.], illetve a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) készítéséhez tíz munkanap szabadidőre [115. § (4) bek.]. A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2155
10. találat: Tanulmányi szabadság
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal 2014. szeptember 1-jén tanulmányi szerződést kötöttünk egy másfél éves felsőfokú képzésre. A tanulmányi szerződés arról rendelkezik, hogy a munkáltató a tandíj 100%-át kifizeti, cserébe a munkavállaló az oklevél megszerzését követően egy évig nem mond fel. Viszont nincs szó a szerződésben arról, hogy a tanulmányi napokra - ez most ősszel nyolc munkanapot jelent - jár-e igazolt távollét a munkavállalónak, illetve hogy kell-e ezen napokra valamilyen díjazást fizetni. Kötelező-e biztosítani a tanulmányi célú szabadságot, és milyen díjazás jár rá? Hasonló a probléma a közelgő vizsgaidőszak miatt, a kollégának öt vizsganapja lenne.
Részlet a válaszból: […]vizsganapokra igazolt távollétet biztosít a munkáltató. Természetesen annak sincs akadálya, hogy e napokra díjazást (akár távolléti díjat, akár más összeget) fizessen.Mind az igazolt távollét, mind az erre az időre adott díjazás azonban csak a felek megállapodása esetén jár. Ilyen kikötés hiányában a munkavállaló szabadsága terhére tudja megoldani a tanulmányokhoz szükséges távolléteket. Másfelől, annak sincs akadálya, hogy a felek - mintegy a tanulmányi szerződés kiegészítéseként - bármikor megállapodjanak, hogy e napokra a munkavállalót fizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2144
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 37 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés