Munka- és pihenőidő a "vízen"

Kérdés: A munkáltató rendeltetése folytán az év minden napján működő komp- és révhajózási tevékenységet folytat. A komp- és révhajózás két településrész között bonyolódik, a Duna folyamon. A munkavállalók háromhavi munkaidőkeretben, készenléti jellegű munkakörben dolgoznak. Értelmezésünk szerint a Vktv. hatálya alá tartozik, ezért az ezen ágazatban dolgozók munka- és pihenőidejére annak szabályai irányadóak. Ennek alapján hány óra lehet a napi munkaidő, illetve hány nap pihenőnapot kell kiadni, és milyen módon kell beosztani?
Részlet a válaszából: […] ...az egymást követő munkanapok után biztosítandó, egymást követő pihenőnapok minimális számát a következőképpen kell meghatározni (a töredéknap egész napra felfelé kerekítésével):- az 1-10. egymást követő munkanap esetében minden egyes egymást követő munkanapra 0...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Szabadság és a munkaviszony megszűnése

Kérdés: Az egyik munkavállalónk felmondott. Időarányos szabadságait kiszámoltuk, ez alapján tizenkét munkanap jár még részére. Kollektív szerződéssel rendelkező munkáltató vagyunk, amelynek alapján a munkavállaló évente tíz munkanap szabadsággal rendelkezik, amelyet kérésének megfelelően kell kiadnunk. Ez utóbbi tíz munkanapot a munkaviszony megszűnésekor időarányosan kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti, vagyis az apának a gyermeke születése esetén járó pótszabadságot kivéve - a szabadság arányos része jár. A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. Ebből következik, hogy amennyiben a munkavállaló és a munkáltató között csupán a naptári év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Megváltozott munkaképesség - a pótszabadság arányosítása

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalónk 2021. augusztus 16-tól keresőképtelenség miatt 2022. május 16-ig távol van. Megváltozott munkaképességét 2021. december 15-én állapították meg, mely dokumentumot 2022. május 4-én mutatta be. Az évenkénti öt nap pótszabadság a 2021. évre vonatkozóan visszamenőleg megállapítható-e, ha igen, akkor teljesen, vagy csak a megállapítástól számítva részarányosan illeti meg? A munkaviszony megszűnése esetén az öt munkanap pótszabadság megilleti őt, vagy a megszűnés napjáig az alapszabadsághoz hasonlóan azt is arányosítani kell?
Részlet a válaszából: […] ...meg - az apai pótszabadságot kivéve [Mt. 118. § (4) bek.] -, a szabadság arányos része jár. A számítás során a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §).A szabadságot akkor kell arányosítani, ha a munkaviszony év közben kezdődik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Túlvett szabadság - a visszavonás kérdése

Kérdés: Megállapodhat-e a munkáltató és a munkavállaló szabadság visszavonással kapcsolatban egy esetleges jövőbeni munkaviszony-megszűnés esetére adott évben? A nyári leálláskor a munkáltatónak több szabadságot kell kiadni a munkavállalónak, mint amennyi időarányosan megilletné, azonban fennáll annak a veszélye, hogy ha időközben felmond a munkavállaló, akkor több szabadság került kiadásra, és azt a munkáltatónak már nincs lehetősége visszavonni. Az 1992. évi Mt. 136. §-ának (2) bekezdése egyértelműen leírta, hogy egy munkaviszony megszűnésekor a munkabért (többletszabadság) visszavonhatja a munkáltató, de erre az Mt. nem tér ki.
Részlet a válaszából: […] ...vagy szűnt meg - az apai pótszabadságot kivéve [Mt. 118. § (4) bek.] -, a szabadság arányos része jár, azzal, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §). A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Felmentési időre járó távolléti díj - a kifizetés esedékessége

Kérdés: Egyik munkatársunknak szeptember elején felmondással megszüntettük a munkaviszonyát, a felmondási ideje november 26-án jár le. Amunkavégzési kötelezettsége alól október 20-tól mentesítettük, ez volt az utolsó munkanapja. A felmentési időre járó bérét még ezen a napon egy összegben kifizettük. A munkavállaló ezt vitatja, és állítása szerint a november hónapra járó távolléti díja csak december 10-én lett volna esedékes, és a novemberre eső távolléti díjat a novemberi munkanapok száma alapján kellett volna meghatározni (osztószám). Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. Ez az ún. felmentési idő, amely munkáltatói felmondás esetén minden esetben jár, függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Túlvett szabadság az előző évből

Kérdés: Az előző évben túlvett szabadság levonható-e a tárgyévi szabadságból, illetve a jogviszony megszűnése esetén visszavehető-e?
Részlet a válaszából: […] ...- az apának járó pótszabadság kivételével [Mt. 118. § (4) bek.] -, a szabadság arányos része jár azzal, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §). A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Elszámolási kérdések - kötetlen munkarendben

Kérdés: Kötetlen munkarendben dolgozó, havibéres munkavállalóinkat kötelezhetjük arra, hogy nyilvántartást vezessenek a munkaóráikról? Kötelezhetők-e arra, hogy a munkaszüneti napon is dolgozzanak? Milyen jogi lehetőségeink vannak abban az esetben, ha nem tudják igazolni a munkaszerződésük szerinti óraszám ledolgozását az adott hónapban? Kiírhatunk nekik a hiányzó időre szabadságot? Szabályos-e utazási költségtérítés elszámolása olyan munkavállalónak, aki otthonról, kötetlen munkarendben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...Ebben az esetben ugyanakkor utólag kerülne sor a szabadság kiadására, és nem is egy teljes munkanapra, hiszen az a hiányzó óraszámra mint töredéknapokra lenne kiadva. A munkába járás költségtérítése - fogalmilag - csak akkor jár, ha volt tényleges költsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Szabadságolási tilalom bevezetése

Kérdés: A munkáltató tevékenységéből eredően, az idei évtől szeretnénk szabályzatba foglalni, hogy az év utolsó negyedévében a kollégák nem vehetnek igénybe szabadságot, csak december 24. után. Január 1. és szeptember 30. között kell kivenni a szabadság döntő részét, illetve a fennmaradó napokat az év végére adjuk ki. Van-e ennek a megoldásnak törvényi akadálya?
Részlet a válaszából: […] ...év közben kezdődött vagy szűnt meg, a munkavállaló a hét nap arányos részével rendelkezhet maga, azzal, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít [Mt. 122. § (1)-(2) bek.]. A szabadság ütemezésével kapcsolatos munkáltatói igényeket csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban

Kérdés: A január 31-ig tartó négy hónapos határozott idejű munkaviszony esetén a munkavállalót megillető két munkanap (20/365×31 = 1,69 = 2) időarányos alapszabadságát a munkáltató nem a munkaidő-beosztás szerinti munkaidő terhére osztja be [Mt. 124. § (1) bek.], hanem a munkaviszony automatikus megszűnése után azt pénzben megváltja (Mt. 125. §). Ha ez szabálytalan, munkaerő-kölcsönzés esetén kit terhel a felelősség? Aki a munkaidő-beosztást elkészítette (kölcsönvevő), vagy aki a munkabért ily módon elszámolta (kölcsönbe adó)? Jogos-e két nap fizetetlen (igazolatlan) távollét alkalmazása, ha a munkavállaló az utolsó két munkanapon a munkaidő-beosztása ellenére nem megy be dolgozni, hanem helyette önhatalmúlag kiveszi a munkáltató által beosztani elmulasztott, de őt jogosan megillető két munkanap fizetett szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik. Az év közben kezdődő vagy megszűnő munkaviszony esetén ezt a hét napot arányosítani kell azzal, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít [Mt. 122. § (1) bek.]. Jelen esetben - tekintettel a tárgyévben fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Alapítvánnyal fennálló munkaviszony felmondása az öregségi nyugdíjra tekintettel

Kérdés: Öregségi nyugdíjba menetelnél az alapítvány munkáltató esetében milyen jogszabály irányadó például a felmentési időre stb.? Alapítványnál dolgozom tizennégy éve, összesen negyvenhat évem van mint szakápoló.
Részlet a válaszából: […] ...e) pont]. A munkáltató felmondása esetén köteles Önt - legalább a felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni. Mivel a töredéknapot egész napként kell figyelembe venni, ötvenöt nap felmondási idő esetén a felmentési ideje huszonnyolc nap lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.
1
2
3
5