Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott teljesítményértékelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Személyi illetmény összegének emelése

Kérdés: Képviselő-testület hivatalában személyi illetmény került megállapításra 2017. március 1-jétől 2018. február 28-ig. Megemelheti-e a munkáltató ezen időtartamon belül a személyi illetmény összegét? Amennyiben igen, akkor már 2018. január 1-jétől is megteheti? Új köztisztviselő belépése esetén a kinevezéstől számított két hónap múlva elvégzett teljesítményértékelést követően lehet-e év közben is megállapítani személyi illetményt a tárgyévet követő év február végéig?
Részlet a válaszból: […]teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Ebből következően a munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs lehetősége arra, hogy a tárgyév március 1-jétől következő év február végéig emelje vagy akár csökkentse a személyi illetmény összegét.A köztisztviselő által nyújtott kimagasló teljesítményt vagy annak esetleges hiányát a 10/2013. Korm. rendelet alapján meghatározott időközönként, de legalább évente kétszer lefolytatott teljesítményértékelés keretében, összességében hosszabb időtávon (és nem a kinevezéstől számított két hónapon belül) kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelembe vennie. Ebből következően a személyi illetmény nem az eseti jutalmazás eszköze, hanem a ténylegesen huzamosabb időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3163

2. találat: Pedagógus értékelése illetményeltérítéskor

Kérdés: Az Nkt. 2017. szeptember 1-jétől hatályos 65. §-ának (1a) és (2) bekezdései alapján kötelező-e értékelni a pedagógust, illetve a (2) bekezdés szerinti illetményalappal számított illetményt hogyan - értékelés alapján vagy értékelés nélkül - lehet megadni?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével a munkáltatói jogot gyakorló tankerületiközpont-vezető - a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében pedig a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a teljes tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap- középfokú végzettség esetén 119,6%-a (azaz 121 394 Ft),- alapfokozat esetén 174,5%-a (azaz 177 118 Ft),- mesterfokozat esetén 193,2%-a (azaz 196 098 Ft).Értékelni tehát csak akkor kell,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3041

3. találat: Személyi illetmény visszavonhatósága

Kérdés: Városunkhoz 2013. január 1-jén csatlakozott két község, közös hivatal létrehozására került sor. A korábbi körjegyzőségtől a dolgozókat átvettük. Egy személy 2011. november 10. napjától szülési szabadságot vett igénybe, és az átvételkor gyermek gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Részére a korábbi munkáltató 2008. február 1. napjától a Ktv. 44/B. §-a alapján személyi illetményt állapított meg. Kérdésünk, hogy a személyi illetmény jogszabályváltozásra való hivatkozással visszavonható-e, vagy csak a teljesítményértékelés után kerülhet sor az esetleges visszavonásra?
Részlet a válaszból: […]illetmény visszavonására. A személyi illetmény megállapítására a jegyző jogosult, a polgármester jóváhagyásával. Ez mérlegelési jogkört jelent, a kimagasló minősítés nem teremt automatikus alapot a személyi illetményre való jogosultságszerzésre. Az előzőek alapján a személyi illetmény visszavonása is a jegyző jogköre. A visszavonásra nézve sem állapít meg a Kttv. különös feltételeket, tehát ez is mérlegelési jogkörbe tartozó döntés. A Kttv. továbbá azt sem írja elő, hogy a személyi illetmény visszavonását minősítésnek kellene megelőznie.Az illetmény a kinevezés kötelező tartalmi eleme [Kttv. 43. § (1) bekezdés b) pont], ezért annak megváltoztatása csak a felek közös megegyezésével lehetséges [Kttv. 48. § (1) bekezdés]. Miután[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1969

4. találat: Kötelező bérkorrekció

Kérdés: Nemrég szültem, januártól vagyok TGYÁS-on. A munkahelyemen az éves bérfejlesztés teljesítményértékelés alapján történik. Az idei béremelés a tavalyi teljesítmény alapján. Előfordulhat-e, jogszerű-e, ha a munkáltatóm nem emeli a béremet, mert jelenleg nem dolgozom? Fordulhatok-e jogorvoslatért bírósághoz, ha amúgy az átlagosnál kiemelkedőbb teljesítményem volt, és ez alapján megilletne a béremelés?
Részlet a válaszból: […]az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók (ilyenek hiányában az összes munkavállaló) részére időközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani. Vagyis akkor, amikor majd Ön visszatér a munkahelyére, hiszen addig úgysem kerül sor - munkavégzés hiányában - munkabér fizetésére, hiszen - a szóban is benne van - fizetés nélküli szabadságon van. A fentiek alapján - munkavégzés hiányában - a béremelés alapját képező teljesítmény sem mérhető az Ön esetében. Hogyan hat ki ez a majdani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 375
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Illetményeltérítés megállapítása

Kérdés: Munkáltatóként a tavalyi év folyamán az egyik köztisztviselő illetményét eltérítettük a teljesítményértékelése alapján. Most is elégedettek vagyunk vele, és az idei évre is megemelnénk az illetményét. Kell-e valamilyen külön intézkedést tennünk, ha ugyanakkora mértékben térítenénk el idén is? Helyesen járunk-e el, ha a teljesítményértékelést vesszük alapul, ennek segítségével meghatározva a szakmai munka értékelését?
Részlet a válaszból: […]alapját az eltérítésnek. E szabály az évek során sokat változott. Kezdetben nem volt semmilyen megkötés az eltérítés alkalmazásakor. A szubjektivizmus kizárása érdekében került a törvénybe a teljesítményértékelés, majd ezt váltotta fel a szakmai munka értékelése kitétel. A szakmai munka értékelésekor két megoldás közül választhat a munkáltató. Az első, hogy egy külön szakmai értékelést készít. A másik, hogy a teljesítményértékelést veszi alapul, azt tekinti a szakmai munka értékelésének. Megjegyzem, ha a munkáltató külön szakmai értékelést készít, akkor annak összhangban kell lennie a teljesítményértékeléssel. Ezért különösen fontos, hogy az év végi teljesítményértékeléskor legyünk figyelemmel arra, hogy a következő év elején milyen munkáltatói döntést kívánunk hozni. A szakmai munka értékelését, mint minden lényeges, a közszolgálati jogviszonyt érintő jognyilatkozatot, írásba kell foglalni [Ktv. 11. § (1) bekezdés]. Egy 2007. évi változás eredményeképpen az eltérítés mindig csak a tárgyévre szól, azaz a munkáltatónak évente kell intézkednie az eltérítésről, illetve annak mértékéről. Ha a munkáltató nem dönt az eltérítésről a törvényben előírt határidőn belül, akkor a köztisztviselő illetménye "visszaáll" 100%-ra. Ez vonatkozik mindkét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 266

6. találat: Köztisztviselők jutalmazása - a teljesítményértékelés keretei között

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom a központi államigazgatásban, engem is érint az új típusú teljesítményértékelés. Kérdésem, hogy év közben is kaphatok-e jutalmat, ha a kitűzött céljaim egy része megvalósult, és ha igen, akkor milyen összegben? További kérdésem, hogy ezt a munkáltató köteles-e adni, vagy ez az ő mérlegelésétől függ?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselők számára a jutalmat illetően. A központi államigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a - kormányrendelet alapján - az év elején célokat kell meghatározni. E célok teljesítését, a köztisztviselők kompetenciáit az év végi komplex értékeléskor kell értékelni. A köztisztviselő teljesítményének áttekintésére év közben is sor kerül, a féléves áttekintő megbeszélés keretében. A féléves áttekintő megbeszélés nem formális értékelés, hanem egy kötetlen(?) elbeszélgetés a munkáltató és a köztisztviselő között annak teljesítményéről. A féléves áttekintő megbeszélésre minden év júniusában vagy júliusában kell sort keríteni. A féléves áttekintő megbeszélés során, mivel az nem értékelés, így annak nem az eredményét, hanem csak annak tényét, időpontját, az esetlegesen módosított célokat, és a kitűzött többletcélokat kell feltüntetni a teljesítményértékelő lapon. A féléves áttekintő megbeszélést követően - a köztisztviselő céljai, feladatai időarányos teljesítésének figyelembevételével - a munkáltató az adott évi egyéni jutalom terhére ún. részjutalmat állapíthat meg. A részjutalom meg­ítélése tehát a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, annak fizetése nem kötelező, csupán a köztisztviselő addigi teljesítményétől függő, adható juttatás. Amennyiben a köztisztviselő év közben részjutalomban részesül, annak összege beszámít az év végén adott jutalom összegébe. A részjutalom összege vezető beosztású köztisztviselő, illetve tanácsadó esetében legfeljebb egyhavi illetmény, felsőfokú végzettségű, nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 96
Kapcsolódó tárgyszavak: ,