Illetménynövelés a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Az önkormányzat hivatalához 2022. január 1. napjával köztisztviselői státuszba új kolléga került felvételre. Mivel munkájával elégedett, a jegyző el kívánja téríteni az új kolléga illetményét 2022. március 1. napjától. A Kttv. 133. §-ának (3) és (10) bekezdései, illetve a (11) bekezdésben foglalt kivételekre is tekintettel, megítélésünk szerint az eltérítés akkor sem lehetséges, ha a ledolgozott két hónapra tekintettel év közbeni teljesítményértékelésre kerül sor. Van-e egyéb mód az illetménye év közben történő növelésére?
Részlet a válaszából: […] ...hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Személyi illetmény összegének emelése

Kérdés: Képviselő-testület hivatalában személyi illetmény került megállapításra 2017. március 1-jétől 2018. február 28-ig. Megemelheti-e a munkáltató ezen időtartamon belül a személyi illetmény összegét? Amennyiben igen, akkor már 2018. január 1-jétől is megteheti? Új köztisztviselő belépése esetén a kinevezéstől számított két hónap múlva elvégzett teljesítményértékelést követően lehet-e év közben is megállapítani személyi illetményt a tárgyévet követő év február végéig?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a főjegyző. A Kttv. idén október 20-án életbe lépett módosítása szerint személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Pedagógus értékelése illetményeltérítéskor

Kérdés: Az Nkt. 2017. szeptember 1-jétől hatályos 65. §-ának (1a) és (2) bekezdései alapján kötelező-e értékelni a pedagógust, illetve a (2) bekezdés szerinti illetményalappal számított illetményt hogyan - értékelés alapján vagy értékelés nélkül - lehet megadni?
Részlet a válaszából: […] 2017. szeptember 1-jétől bevezetésre kerül az értékelés alapján lefelé történő illetményeltérítés intézménye. Az Nkt. 65. §-ának (1a) bekezdése alapján a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Személyi illetmény visszavonhatósága

Kérdés: Városunkhoz 2013. január 1-jén csatlakozott két község, közös hivatal létrehozására került sor. A korábbi körjegyzőségtől a dolgozókat átvettük. Egy személy 2011. november 10. napjától szülési szabadságot vett igénybe, és az átvételkor gyermek gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Részére a korábbi munkáltató 2008. február 1. napjától a Ktv. 44/B. §-a alapján személyi illetményt állapított meg. Kérdésünk, hogy a személyi illetmény jogszabályváltozásra való hivatkozással visszavonható-e, vagy csak a teljesítményértékelés után kerülhet sor az esetleges visszavonásra?
Részlet a válaszából: […] ...hivatalánál ezen időpontot követően is lehetővé tette személyi illetmény megállapítását, a minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztottan kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére, tehát a Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Kötelező bérkorrekció

Kérdés: Nemrég szültem, januártól vagyok TGYÁS-on. A munkahelyemen az éves bérfejlesztés teljesítményértékelés alapján történik. Az idei béremelés a tavalyi teljesítmény alapján. Előfordulhat-e, jogszerű-e, ha a munkáltatóm nem emeli a béremet, mert jelenleg nem dolgozom? Fordulhatok-e jogorvoslatért bírósághoz, ha amúgy az átlagosnál kiemelkedőbb teljesítményem volt, és ez alapján megilletne a béremelés?
Részlet a válaszából: […] Kérdése jelenleg idő előtti. Az Mt. 84. §-a ugyanis aztmondja ki, hogy a munkavállaló személyi alapbérét a gyermek ápolása, gondozásacéljából kapott fizetés nélküli szabadság (amire általában GYES-t kap azanyuka) megszűnését (!) követően kell a munkáltatónál az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Illetményeltérítés megállapítása

Kérdés: Munkáltatóként a tavalyi év folyamán az egyik köztisztviselő illetményét eltérítettük a teljesítményértékelése alapján. Most is elégedettek vagyunk vele, és az idei évre is megemelnénk az illetményét. Kell-e valamilyen külön intézkedést tennünk, ha ugyanakkora mértékben térítenénk el idén is? Helyesen járunk-e el, ha a teljesítményértékelést vesszük alapul, ennek segítségével meghatározva a szakmai munka értékelését?
Részlet a válaszából: […] ...változott.Kezdetben nem volt semmilyen megkötés az eltérítés alkalmazásakor. Aszubjektivizmus kizárása érdekében került a törvénybe a teljesítményértékelés,majd ezt váltotta fel a szakmai munka értékelése kitétel. A szakmai munkaértékelésekor két megoldás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Köztisztviselők jutalmazása - a teljesítményértékelés keretei között

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom a központi államigazgatásban, engem is érint az új típusú teljesítményértékelés. Kérdésem, hogy év közben is kaphatok-e jutalmat, ha a kitűzött céljaim egy része megvalósult, és ha igen, akkor milyen összegben? További kérdésem, hogy ezt a munkáltató köteles-e adni, vagy ez az ő mérlegelésétől függ?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 2001 óta tartalmaz rendelkezéseket a köztisztviselőkteljesítményértékelésére vonatkozóan. 2007 januárja óta egyes szervek - így aközponti államigazgatási szervek - köztisztviselői tekintetében egykormányrendelet részletesen meghatározza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.