Végkielégítés a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésekor

Kérdés: Van-e jogszerűen lehetősége a munkáltatónak arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a törvényi mértéken felül többlet-végkielégítést juttasson a közalkalmazott részére?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyának közösmegegyezéssel történő megszüntetése esetén nincsen jogszerű lehetőség arra,hogy a felek többletjuttatásban (pl. "többlet-végkielégítésben") állapodjanakmeg. A Kjt. 3. §-a kifejezett tiltó rendelkezése alapján az ilyen megállapodása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.