Végkielégítés a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésekor

Kérdés: Van-e jogszerűen lehetősége a munkáltatónak arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a törvényi mértéken felül többlet-végkielégítést juttasson a közalkalmazott részére?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyának közösmegegyezéssel történő megszüntetése esetén nincsen jogszerű lehetőség arra,hogy a felek többletjuttatásban (pl. "többlet-végkielégítésben") állapodjanakmeg. A Kjt. 3. §-a kifejezett tiltó rendelkezése alapján az ilyen megállapodása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Emelt összegű végkielégítés – ha a védett korú munkavállaló munkaviszonya három évnél rövidebb

Kérdés: Jár-e többlet-végkielégítés azon védett korban lévő alkalmazottunk részére, aki két éven belül jogosulttá válik az öregségi teljes összegű nyugdíjra, azonban még csak másfél éve áll munkaviszonyban? Az alkalmazottunk rendkívüli felmondással élt, és az Mt. alapján plusz háromhavi átlagkeresetet követel. Szeretném megtudni, hogy a többlet-végkielégítésre való jogosultság összefügg-e a végkielégítésre való jogosultsággal, vagy az attól teljesen független jogintézmény?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót akkor illeti meg az egyszeri juttatáskéntjáró végkielégítés, ha a munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása, jogutódnélküli megszűnése, vagy a munkavállaló rendkívüli felmondása következtébenszűnik meg. A végkielégítésre való jogosultság az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék: