Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott tájékoztató tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkáltatói tájékoztatás módosítása

Kérdés: Az Mt. 46. §-ának (1) bekezdése szerint kiadott munkavállalói tájékoztatót hiányosnak találom, és javítani szeretném. Eredeti dátummal javítsam, vagy akár a jelenlegi dátummal is kiadhatok egy újat?
Részlet a válaszból: […]rögzített körülményekről. Ez a tájékoztatás ún. jognyilatkozatnak nem tekintendő nyilatkozatnak minősül, amelyet a munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthat. Mindebből következően, ha megítélése szerint az eredetileg kiadott tájékoztató hiányos, a munkáltatói jogkör gyakorlója megteheti, hogy a korábbi nyilatkozat helyett egy újat közöljön a munkavállalóval. Mivel ez esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4144
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó tájékoztató pótlása

Kérdés: Új HR-es kollégát vettünk fel, és a céges papírok átnézése során kiderült, hogy a munkavállalóinknak a korábbi munkatársunk nem készített a munkaszerződésük mellé tájékoztatót. Önök szerint érdemes-e a jelenlegi helyzetben, ami a járványra tekintettel több sajátos, az alapműködésünktől lényegesen eltérő feltételt hozott (pl. home office, munkaidőkeret), pótolni ezeket a tájékoztatókat?
Részlet a válaszból: […]munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,- a munkakörbe tartozó feladatokról,- a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint- a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá- arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint- a munkáltatói jogkör gyakorlójáról [Mt. 46. § (1) bek.].Mivel a kérdésben írott helyzet a fenti rendelkezésekkel ellentétes, azt feltétlenül szükséges rendezni. Javasoljuk, hogy a tájékoztató kiadását mihamarabb pótolják, és abban a jelenlegi helyzetre érvényes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3903
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Adatkezelésről szóló tájékoztatás változása

Kérdés: Munkaszerződéseink tartalmazzák, hogy a munkáltató a bérszámfejtést végző cég részére átadhatja a munkavállaló személyes adatait, és hogy ehhez a munkavállaló kifejezetten hozzájárul. Mi a teendő, ha a munkáltató partnert vált, és új bérszámfejtő céggel szerződik? Szükséges a munkaszerződések módosítása, hogyha a szerződésben pontosan nevesítettük az adatok feldolgozását végző másik céget?
Részlet a válaszból: […]kell [Mt. 10. § (3) bek.]. Az Infotv. 20. §-a alapján az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozásra jogosult személyét, amely nem általánosított, hanem konkrét személyt jelöl. Ezért a munkavállalót nem elegendő arról tájékoztatni, hogy személyes adatait a munkáltató átadja a mindenkori bérszámfejtő partnerének, hanem az aktuális adatfeldolgozót pontosan meg kell jelölni. Ugyanakkor, a tájékoztatást nem kell munkaszerződésbe foglalni, éppen a változások könnyebb kezelhetősége érdekében érdemes azt valóban csupán tájékoztatásként kiadni. A célszerű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2603

4. találat: Idényjellegű tevékenység - nyári táboroztatás

Kérdés: Az Mt. 90. §-ának c) pontja értelmében a munkáltató tevékenysége idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Az Mt. idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében lehetővé teszi hathavi vagy huszonhat heti munkaidőkeret alkalmazását, illetve vasárnapra is beosztható rendes munkaidő az idényjelleggel foglalkoztatott munkavállaló esetében. Tárgyi esetben a munkáltató alaptevékenysége nem idényjellegű, azonban nyújt olyan szolgáltatást is, amely álláspontunk szerint kifejezetten az, mégpedig akkor, ha a munkáltató székhelyétől elkülönült helyen szervez nyári táborokat. A táborok értelemszerűen a nyári időszakhoz köthetők, a táborok lebonyolításában foglalkoztatott dolgozókat kifejezetten erre a munkára alkalmazza a munkáltató, ők a foglalkoztató más tevékenységében nem vesznek részt, azonban a jogviszonyuk folyamatos, határozatlan idejű. A táborozási tevékenység jellegéből adódóan nyáron rengeteg munka van, azonban az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lényegében csak gondnoki, karbantartási feladatok vannak. A munkáltató fentiek szerinti résztevékenysége idényjellegűnek minősül-e, ezen tevékenység, illetve az ezen feladatellátásra alkalmazott dolgozók vonatkozásában alkalmazhatók-e az Mt.-nek az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó eltérő szabályai? Amennyiben igen, akkor hol és hogyan kell szabályoznia a munkáltatónak a kérdést ahhoz, hogy szabályszerűen járjon el?
Részlet a válaszból: […]lehet végezni. Az nem kizáró ok, hogy a munkáltató egyéb, akár főtevékenysége nem idényjellegű. Természetes, hogy egy munkáltató többféle jellegű tevékenységet is végez, amelyek közül lehetnek idényjellegűek és állandóan folytatottak is. Az idényjellegű tevékenységhez kapcsolódó rugalmasabb munka­időszabályokat azonban értelemszerűen csak azokra a munkavállalókra lehet alkalmazni, akiket a munkáltató e tevékenység ellátása körében foglalkoztat (illetve csak arra az időszakra, amíg e munkavállalók e feladatokon dolgoznak, ha egyébként az év más részében is a munkáltató alkalmazásában állnak). Arról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2559

5. találat: Munkáltatói tájékoztatás egyoldalú módosítása

Kérdés: A munkáltatóm átadott nekem egy tájékoztatót, amely szerint nem hétfőtől péntekig napi nyolc órában leszek beosztva reggel 8-tól délután 16.30-ig, hanem hétfőtől szerdáig reggel 7-től délután 15.30-ig, csütörtökön és pénteken pedig délelőtt 11-től délután 19.30-ig. Nekem ez a beosztás sokkal kedvezőtlenebb, ezért nem írtam alá a tájékoztatót, a munkáltató mégis ilyen beosztásban utasított munkavégzésre. Megteheti, hogy anélkül, hogy a tájékoztatót aláírom, véghezviszi az ott leírtakat? Ő arra hivatkozik, hogy nem kell ehhez az én hozzájárulásom.
Részlet a válaszból: […]tájékoztató a munkáltató egyoldalú rendelkezési körébe tartozó információkat tartalmazza a munkaviszonyról, ezért azokat - feltéve hogy intézkedése jogszabályba nem ütközik, vagy nem ellentétes a munkaszerződéssel - szabadon, egyoldalúan, a munkavállaló beleegyezése, hozzájárulása nélkül is megváltoztathatja. Amennyiben azonban a munkaidő-beosztást a munkaszerződés is tartalmazza, akkor azt kizárólag a munkaszerződés egyidejű módosításával változtathatja meg a munkáltató. Mivel a munkaszerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, ahhoz, hogy a módosítás érvényes és hatályos legyen, mindkét félnek alá kell írnia azt, jelezve, hogy a szerződésmódosításban foglaltakkal egyet is ért. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §).A fentiek értelmében, ha a munkaszerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2022

6. találat: Munkaköri feladatok bővülése - tájékoztatás vagy munkaszerződés módosítása

Kérdés: A munkavállaló munkaszerződés szerinti munkaköre lakatos, melyhez megvan a szükséges végzettsége. Van azonban egy villanyszerelő végzettsége is, ezért ennek megfelelő feladatot is akar adni a munkáltató a munkavállalónak. Ezt megteheti úgy, hogy munkaköri leírásában felsorol ezzel kapcsolatosan ellátandó tevékenységeket, vagy szükséges a munkaszerződés szerinti munkakörének a módosítása lakatos-villanyszerelőre?
Részlet a válaszból: […]a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell a munkavállalót [Mt. 46. § (4) bekezdés]. Ebből következően a munkakör bővíthető más feladatokkal, illetve szükség esetén csökkenthetők is a munkavállaló által ellátandó feladatok. A munkaköri leírás ilyen módosítása a munkáltató egyoldalú tájékoztatásával is megtörténhet.Amennyiben viszont a feladatok végleges jellegű bővülése már túlmutat a felek által meghatározott munkakörön, akkor szükségessé válik a munkaszerződés módosítása. Ennek tipikus esete éppen az, ha a felek a munkakört egy szakma - esetünkben lakatos - megjelöléssel rögzítették, később azonban a munkavállalótól egy másik szakma - a kérdésben foglaltak szerint villanyszerelő - feladatait is elvárná a munkáltató. Ekkor ugyanis nem a munkakörbe tartozó feladatok bővülnek, hanem egy másik munkakör betöltésére is sor kerül, a munkaszerződés megfelelő módosítása mindenképpen szükséges. A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják, és többes munkakört is meghatározhatnak (pl. lakatos-villanyszerelő). A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §). Így a munkaszerződés módosítását is írásba kell foglalni, és ahhoz a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges (Mt. 44. §).Abban az esetben, ha a munkavállalót csak időszakosan, átmenetileg szeretnék más munkakörben is foglalkoztatni, az Mt. lehetőséget ad arra, hogy ezt a munkáltató egyoldalú utasításával, munkaszerződés-módosítás nélkül megtegye. Ezt az Mt. a munkaszerződéstől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1625

7. találat: Munkaköri leírás - az átadás időpontja

Kérdés: Az új Mt. kizárólag arról rendelkezik, hogy a tájékoztatót 15 napon belül kell írásban megadni a munkavállalónak, de a munkaköri leírással kapcsolatosan nem találtam erre rendelkezést. Mikor kell a munkaköri leírást a munkavállalónak odaadni?
Részlet a válaszból: […]pont]. Az új Mt. rendelkezései szerint a tájékoztatónak a munkaköri leírást is tartalmaznia kell, az átadására ugyanazok a törvényi határidők vonatkoznak, mint a tájékoztató más tartalmi elemeire, vagyis általános szabályok szerint a munkaköri leírás átadásának a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül meg kell történnie. Ha azonban a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltatónak ezen kötelezettségét felmondással történő munkaviszony-megszüntetéskor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként pedig legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell teljesítenie [új Mt. 46. § (3) bek.].Ha a munkakör a munkaszerződés módosításával megváltozik, az új munkaköri leírást, azaz az új munkakörbe tartozó feladatokról szóló tájékoztatást a változást követő tizenöt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1557