Államitámogatás-visszatérítés engedély nélküli foglalkoztatás miatt?

Kérdés: Cégünket a Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség külföldi állampolgárok munkavállalási engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezte, és cégünkről az adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásában közzétette. A befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Felmerülhet-e ennek ellenére, hogy a részünkre a jogsértést megállapító felügyelőségi határozatot megelőzően juttatott állami támogatást vissza kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 15. § (1) bekezdése alapján a központiköltségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból akkor nyújthatótámogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel a rendezettmunkaügyi kapcsolatok feltételeinek. E feltételek teljesítése hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Támogatás visszafizetési kötelezettsége

Kérdés: Álláskeresőként nyilvántartott személyt vettünk fel az idén. Tekintettel arra, hogy álláskeresési járadékban részesülő személy foglalkoztatását vállaltuk, állami támogatást kaptunk. Az álláskereső azonban a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondott, vissza kell-e fizetnünk a kapott támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően a válság következtében munkahelyüketelvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról szóló356/2009. Korm. rendelet alapján részesülhetett munkaadóként támogatásban,amennyiben olyan személy foglalkoztatását vállalta teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Munkahelymegőrzés támogatása - visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A MüM rendelet 18/C. §-a alapján a munkahelymegőrzéstámogatása annak a munkaadónak nyújtható, aki a működésével összefüggő okból amunkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.Támogatásként a MüM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének d) pontja alapján nemállapítható meg a bértámogatás, ha a támogatással érintett megváltozottmunkaképességű munkavállaló alkalmazására tekintettel a munkáltató amegváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben - 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk - tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt következményeknek is alávetettékmagukat, és a foglalkoztatási kötelezettségüknek nem tettek eleget, akkor amunkaügyi központ támogatás visszafizetésének végrehajtását elrendelőhatározata jogszerűnek tekinthető.Az Flt. 21. § (3) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.