Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott támogatás visszafizetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Államitámogatás-visszatérítés engedély nélküli foglalkoztatás miatt?

Kérdés: Cégünket a Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség külföldi állampolgárok munkavállalási engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezte, és cégünkről az adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásában közzétette. A befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Felmerülhet-e ennek ellenére, hogy a részünkre a jogsértést megállapító felügyelőségi határozatot megelőzően juttatott állami támogatást vissza kell fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltató kötelezettség elmulasztása miatt - az illetékes hatóság két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre kötelezést alkalmazott. Az Áht. 15. § (10) bekezdése alapján azonban a támogatási szerződés megkötését követően jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal megállapított jogsértések, illetve ezeknek a hatóság honlapján a támogatási szerződés megkötését követő nyilvánosságra hozatala a támogatásra való jogosultságot nem befolyásolja. A támogatás akkor minősül jogosulatlanul igénybe vettnek, ha a támogatás igénybevételét követően jut a támogatást nyújtó szerv tudomására, hogy a támogatás kedvezményezettje a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek. A 292/2009. Korm. rendelet 114. § (1) bekezdés h) pontja ezzel összhangban előírja, hogy nem adható ki támogatói okirat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 843

2. találat: Támogatás visszafizetési kötelezettsége

Kérdés: Álláskeresőként nyilvántartott személyt vettünk fel az idén. Tekintettel arra, hogy álláskeresési járadékban részesülő személy foglalkoztatását vállaltuk, állami támogatást kaptunk. Az álláskereső azonban a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondott, vissza kell-e fizetnünk a kapott támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]személy foglalkoztatását vállalta teljes munkaidőben, aki álláskeresési járadékban részesül, és az álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötésétől számított legalább 180 nap múlva jár le. A 356/2009. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást - a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben - vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 673

3. találat: Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató döntheti el, hogy a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezményt vagy a Korm. rendelet szerinti bértámogatást kívánja-e igénybe venni a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódóan. Egyébként a bértámogatás megállapításának - a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti - további feltételei, azaz a munkáltatónak további kötelezettségei vannak. Így - többek között - a munkáltató a foglalkoztatást az egészségi állapotnak, képzettségnek megfelelő munkakörben legalább 12 hónapig vállalja, továbbá a támogatás folyósításának időtartama alatt a munkaviszonyt a működésével összefüggő okból nem szüntetheti meg. A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a támogatás 50%-ára kiterjedő visszatérítési kötelezettség a munkáltatót akkor terheli, ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt, a működésével összefüggő okból megszünteti a munkaviszonyt. Az Mt. 81. § (3) bekezdése alapján a munkáltató a próbaidő alatt bármely okból és indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt, ami nem tekinthető a munkáltató működésével összefüggő okból történő megszüntetésének, szemben a munkaviszony - Mt. 89. § (3) bekezdése szerinti - munkáltató általi rendes felmondással történő megszüntetésével.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 315

4. találat: Munkahelymegőrzés támogatása - visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre ténylegesen más munkáltatónál kerül sor, így az Mt. 106. §-ában, 150. §-ában foglalt esetekben, valamint munkaerő-kölcsönzésnél. Amennyiben az említett átmeneti leállás a munkáltató működési körében felmerült okból következik be, a munkavállalót erre a kieső munkaidőre (ún. állásidő) a személyi alapbére illeti meg az Mt. 151. § (4) bekezdése alapján. Állásidőre a MüM rendelet szerint jogszerűen nyújtható támogatás, ezért a munkaadó az erre az időszakra kifizetett támogatás visszatérítésére nem kötelezhető. Arra a körülményre azonban figyelemmel kell lenni, hogy az állásidő alatt csak a munkaadó működésével összefüggésben felmerülő problémák miatti átmeneti jellegű munkavégzési zavarok okán kieső munkaidőt (pl. energiakimaradás, anyaghiány, szállítási nehézségek, csökkenő megrendelések) értjük. Ezzel szemben a munkahelymegőrzés támogatásának nyújtásáról szóló hatósági szerződés megszegését jelenti, ha a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettségét egyéb, nem a működési körében felmerülő valamely okból nem teljesíti a támogatás részére történő folyósítása mellett, vagy azt követően, a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége fennállása alatt. Ez esetben az Flt. 21. § (3) bekezdése alapján meg kell szüntetni a támogatás további folyósítását, és a munkaadó köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás - késedelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 312

5. találat: Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben - 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk - tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszból: […]végzéssel rendeli el. Ha a foglalkoztatási kötelezettségüket úgy vállalták a hatósági szerződésben, hogy egyúttal a Ket. 77. § (2) bekezdésében foglalt következményeknek is alávetették magukat, és a foglalkoztatási kötelezettségüknek nem tettek eleget, akkor a munkaügyi központ támogatás visszafizetésének végrehajtását elrendelő határozata jogszerűnek tekinthető. Az Flt. 21. § (3) bekezdése alapján a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a támogatást visszafizetni, ha megszegi a hatósági szerződésben foglaltakat. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig - a Ket. 138. §-ának (3) bekezdése alapján számított késedelmi pótlékkal növelt összegben - kell visszafizetni. Ha a visszafizetésről rendelkező határozatban meghatározott határidőt a támogatásban részesülő elmulasztja, akkor ettől kezdődően a befizetés napjáig szintén késedelmi pótlékot kell felszámolni. Szükséges figyelemmel lenni a konkrét eset körülményeire, és a hatósági szerződés pontos tartalmára. Elképzelhető, hogy a hatósági szerződés alapján a foglalkoztatási kötelezettség részleges teljesítésére figyelemmel nem kell a teljes támogatási összeget visszafizetni, hanem annak csak időarányos részét. A végrehajtást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél - a Ket. 130. §-ának (4) bekezdése alapján - keresettel fordulhat a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 277