Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott többes munkakör tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Többes munkaviszony helyett kettős munkakör

Kérdés: Önálló egyházi jogi személynél munkaviszony keretében foglalkoztatott fejlesztőpedagógussal és portással köthetünk-e szociális gondozói megállapodást? A szociális gondozói megállapodás szerinti feladatok ellátásához mindkét dolgozó rendelkezik megfelelő képesítéssel.
Részlet a válaszból: […]létesíthető. Ha már jelenleg is munkaviszonyban állnak fejlesztőpedagógus, illetve portás munkakörben, az a kérdés merül fel, hogy ugyanazon felek között létesíthető-e egymással több párhuzamos munkaviszony eltérő munkakörökre vagy sem. Az Mt. ezt - ellentétben a Kjt.-vel - kifejezetten nem tiltja, illetve nem köti feltételekhez. Arra ugyanakkor figyelemmel kell lenni, hogy rendeltetésellenes az olyan szerződéskötés, amely ténylegesen lehetetlen szolgáltatást követel meg a munkavállalótól: két teljes munkaidős munkaviszony párhuzamos ellátása. Különösen portások esetén, akiknek készenléti jellegű munkakörben az Mt. 92. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján 12 óra/nap lehet a munkaidejük mértéke, akár napi 24 órás beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3841
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vezető kettős munkakörben

Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A szakirodalom álláspontja szerint annak nincs akadálya, hogy a vezető tisztségviselő kettős jogviszonyban álljon a társasággal. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő egyidejűleg elláthatja a vezető tisztséggel összefüggő feladatokat a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint, és emellett munkaviszony keretében más munkakört (például: gazdasági vezető) is betölthet. A szakirodalom álláspontja szerint annak sincs akadálya, hogy egy munkaszerződéssel a munkavállaló két munkakör betöltésére kerüljön alkalmazásra. Például a munkavállaló az egyik munkakörben gondnok, a másik munkakörben villanyszerelő. Ez alapján van arra jogszerű lehetőség, hogy egy vezető tisztségviselő kerül egységes munkaviszonyban kettős munkakörben alkalmazásra? Például akként, hogy a vezető tisztségviselő munkaszerződés szerinti egyik munkaköre igazgatósági tag, a másik munkaköre gazdasági vezető?
Részlet a válaszból: […]Mt. a vezetők tekintetében sem zárja ki annak lehetőségét, hogy például az ügyvezetői státusz vagy az igazgatósági tagság mellett más munkakört is ellásson a munkavállaló. Ekkor azonban a gyakorlatban a munkáltatónak több szempontot is figyelembe kell vennie.Az igazgatósági tag a törvény alapján vezető állású munkavállaló [Mt. 208. § (1) bek.], jogviszonyára a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha több munkakört tölt be, még abban az esetben is, ha másik munkakör alapján nem minősülne vezetőnek. A másik munkakör ebben az esetben osztja a vezetői munkakör sorsát. A munkavállalót a másik munkakör esetében is megilletik mindazon jogok, és terhelik azon kötelezettségek, melyek egy vezető állású munkavállalót illetnek, illetve terhelnek. Emellett arra is ügyelni kell, hogy amennyiben a polgári jog[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: FEOR-szám és a munkakör kapcsolata

Kérdés: A kft. ügyvezetője, aki a cég tagja is, munkaviszonyban 3639 FEOR-számmal történt bejelentés alapján ügyvezetői, valamint egyéb adminisztrációs feladatokat lát el. Számára a garantált bérminimumot meghaladó bér kerül számfejtésre, melynek járulékai a munkaviszony alapján vannak megfizetve. Megfelelő-e a fenti FEOR-szám a két munkakör ellátásához? Ellátható-e egy FEOR-szám alatt a két fenti tevékenység? Meg kell határozni a munkaszerződésben pontosan, hogy napi vagy heti munkaidő tekintetében mennyi időt tölt az egyik vagy a másik feladatkörében?
Részlet a válaszból: […]tartozik. A Központi Statisztikai Hivatal útmutatója szerint olyan munkavállalók esetében, akik többféle tevékenységet végeznek, prioritásokat szükséges megállapítani. Az általános szabály szerint többfajta tevékenység esetén a legjellemzőbb, vagy a munkaidő nagyobb részét kitöltő tevékenységet (foglalkozást) kell figyelembe venni. Amennyiben a különböző feladatok ellátásához szükséges szakképzettség, szaktudás, döntési hatáskör tekintetében lényeges különbség állapítható meg, az érdemibb jellegű, magasabb szaktudást, nagyobb döntési hatáskört igénylő foglalkozást indokolt előnyben részesíteni.Az útmutatóból következően az ügyvezetői munkakört[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2480
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Rendszergazda pedagógus - két munkakör a kinevezésben

Kérdés: 1998-ban szereztem tanári diplomát matematika-kémia szakon, másoddiplomát informatikatanári szakon 2013-ban. Az informatika szak megszerzését követően a tanítás mellett az iskolai hálózat rendszergazdai feladatait is ellátom tanári besorolással, külön bérezés nélkül. Rendszeresen kérnek hétvégén és iskolai szünetben is az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. Megteheti-e ezt a munkáltatóm, illetve van-e jogom valamiféle pluszdíjazásra?
Részlet a válaszból: […]munkáltató ezt megteheti úgy is, hogy az Mt. 53. §-a alapján a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésében foglalttól eltérő munkakörbe tartozó feladatok ellátására (azaz a pedagógust rendszergazdai feladatok ellátására) utasítja. Erre naptári évenként 44 munkanapra vagy 352 órára van lehetősége, teljes munkaidőben és a teljes naptári évben foglalkoztatott közalkalmazott esetén. Ekkor a Kjt. 24. §-ának (1) bekezdése alkalmazandó, miszerint ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. Az arányosság megállapítására nem tartalmaz részletszabályt a törvény, de szempontként alapul vehető a rendszergazdai munkakörre irányadó besorolási illetmény és a feladatokra fordított idő.Végül az sem kizárt, hogy amennyiben ténylegesen mindig Ön látja el a rendszergazdai munkakörrel összefüggő valamennyi feladatot, a kinevezésében kettős munkakört állapítsanak meg, meghatározva azt is, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordítja az egyik, illetve másik munkakör ellátására.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2318

5. találat: -Több munkakör egy munkaszerződésben

Kérdés: Van arra lehetőség, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel akként módosítsák a munkaszerződést, hogy a jövőben a munkáltató a munkavállalót egyszerre két munkakörben, de különböző időszakokban alkalmazza? Például a munkavállaló a téli hónapokban csak karbantartó munkakörben, a többi időszakban pedig csak raktáros munkakörben dolgozik.
Részlet a válaszból: […]lehetőségét, hogy a munkáltató akár többes munkakörben foglalkoztassa a munkavállalót. Ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy a munkaszerződésben, illetve esetünkben annak módosításában ne csupán a karbantartó, hanem a raktáros munkakör is szerepeljen, és a munkavállaló mindkét munkakörre vonatkozó munkaköri leírást kapjon a munkáltatótól, aki a fentiek írásba foglalását követően bármely munkakörbe tartozó feladat végzésére adhat utasítást a munkavállalójának évszaktól függetlenül.Emellett arra is van lehetőség, hogy a munkaszerződés akként kerüljön módosításra - amellett, hogy abban mindkét munkakör feltüntetésre kerül -, hogy a felek egyértelműen rögzítik, mely időszakban köteles a munkavállaló kizárólag a karbantartói feladatok és melyikben a raktárosi munkakörbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2176