Többes munkaviszony helyett kettős munkakör

Kérdés: Önálló egyházi jogi személynél munkaviszony keretében foglalkoztatott fejlesztőpedagógussal és portással köthetünk-e szociális gondozói megállapodást? A szociális gondozói megállapodás szerinti feladatok ellátásához mindkét dolgozó rendelkezik megfelelő képesítéssel.
Részlet a válaszából: […] "Szociális gondozói megállapodást", mint olyat, a jog nem ismer. Megállapodást a gondozottal lehet kötni a szolgáltatás igénybevételére. A szociális gondozói feladatot - Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál - munkaviszonyban lehet ellátni. Ha az érintett személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Vezető kettős munkakörben

Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A szakirodalom álláspontja szerint annak nincs akadálya, hogy a vezető tisztségviselő kettős jogviszonyban álljon a társasággal. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő egyidejűleg elláthatja a vezető tisztséggel összefüggő feladatokat a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint, és emellett munkaviszony keretében más munkakört (például: gazdasági vezető) is betölthet. A szakirodalom álláspontja szerint annak sincs akadálya, hogy egy munkaszerződéssel a munkavállaló két munkakör betöltésére kerüljön alkalmazásra. Például a munkavállaló az egyik munkakörben gondnok, a másik munkakörben villanyszerelő. Ez alapján van arra jogszerű lehetőség, hogy egy vezető tisztségviselő kerül egységes munkaviszonyban kettős munkakörben alkalmazásra? Például akként, hogy a vezető tisztségviselő munkaszerződés szerinti egyik munkaköre igazgatósági tag, a másik munkaköre gazdasági vezető?
Részlet a válaszából: […] Helytállóan állapították meg, nincs akadálya annak, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselője megbízási jogviszonyban lássa el tisztségét [Ptk. 3:112. § (1) bek.], emellett pedig munkaviszonyban más munkakört is betöltsön a társaságnál. Ugyanígy annak sincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

FEOR-szám és a munkakör kapcsolata

Kérdés: A kft. ügyvezetője, aki a cég tagja is, munkaviszonyban 3639 FEOR-számmal történt bejelentés alapján ügyvezetői, valamint egyéb adminisztrációs feladatokat lát el. Számára a garantált bérminimumot meghaladó bér kerül számfejtésre, melynek járulékai a munkaviszony alapján vannak megfizetve. Megfelelő-e a fenti FEOR-szám a két munkakör ellátásához? Ellátható-e egy FEOR-szám alatt a két fenti tevékenység? Meg kell határozni a munkaszerződésben pontosan, hogy napi vagy heti munkaidő tekintetében mennyi időt tölt az egyik vagy a másik feladatkörében?
Részlet a válaszából: […] A FEOR-08 3639 szöveges elnevezése az egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője, amely az adminisztratív tevékenységeket felölelheti. Az ügyvezetői tevékenység ugyanakkor besorolás szerint FEOR-08 1210 gazdasági, költségvetési szervezet vezetője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.

Rendszergazda pedagógus - két munkakör a kinevezésben

Kérdés: 1998-ban szereztem tanári diplomát matematika-kémia szakon, másoddiplomát informatikatanári szakon 2013-ban. Az informatika szak megszerzését követően a tanítás mellett az iskolai hálózat rendszergazdai feladatait is ellátom tanári besorolással, külön bérezés nélkül. Rendszeresen kérnek hétvégén és iskolai szünetben is az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. Megteheti-e ezt a munkáltatóm, illetve van-e jogom valamiféle pluszdíjazásra?
Részlet a válaszából: […] A pedagógusi és a rendszergazdai feladatok két külön munkakörbe tartoznak. Ezek ellátása többféleképpen is történhet, attól függően, hogy a pedagógusi munka melletti rendszergazdai feladatokat milyen rendszerességgel látja el a közalkalmazott. Eseti feladatellátáskor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.

-Több munkakör egy munkaszerződésben

Kérdés: Van arra lehetőség, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel akként módosítsák a munkaszerződést, hogy a jövőben a munkáltató a munkavállalót egyszerre két munkakörben, de különböző időszakokban alkalmazza? Például a munkavállaló a téli hónapokban csak karbantartó munkakörben, a többi időszakban pedig csak raktáros munkakörben dolgozik.
Részlet a válaszából: […] ...a munkakörbe tartozó feladatokról is [Mt. 46. § (1) bek. d) pont]. Az Mt. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a munkáltató akár többes munkakörben foglalkoztassa a munkavállalót. Ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy a munkaszerződésben, illetve esetünkben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 12.