Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott több műszakos munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Műszakpótlék számítása szociális intézményekben

Kérdés: Szociális intézmény egyik szervezeti egységében egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint, több műszakos munkarendben dolgoznak az ápolók, gondozók. A belső ellenőrzés hibásnak találta, hogy ebben az egységben a 07-15 óra közötti műszakban a 14 és 15 óra közötti időben nem fizettünk 15%-os bérpótlékot. Az egyik ápoló havi beosztása az alábbiak szerint alakult 160 kötelezően ledolgozandó óra mellett, az adott hónapban: 07-15 óráig tartó műszakban dolgozott 5 napig, 07-19 óráig 2 napig, 14-22 óráig 5 napig, 22-07 óráig 4 napig, 19-07 óráig 2 napig. Összesen 164 órát dolgozott, ebből két 12 órás műszak vasárnapra, egy szombatra esett. 28 óra 15%-os, 76 óra 30%-os, 32 óra 50%-os pótlékot, valamint 4 óra túlórát fizettünk ki neki. Megfelelő-e az elszámolás, vagy 5 órával több 15%-os pótlékot kellett volna kifizetnünk?
Részlet a válaszból: […]rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket [Szoctv. 94/L. § (6) bek.]. Emellett a munkavállalókat (és a közalkalmazottakat is) megilletheti a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30% bérpótlék (műszakpótlék) is, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik. Ebben az esetben a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van (Mt. 141. §).A kérdés szerinti esetben a több műszakos munkarend alapján feltételezzük, hogy a műszakforgás (a napon belüli váltás) megvalósul a munkavállaló munkakörében, így a Szoctv. szerinti bérpótlékra jogosult. A kérdésben foglaltak szerint a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4107

2. találat: Napi és heti pihenőidő-beosztás - egy AB határozat következményei

Kérdés: A munkavállalóinkat általános munkarendben, három műszakban, 5+2-es munkarendben foglalkoztatjuk. Az első műszak hétfő reggel 6-kor kezd, az utolsó pénteken este 22-kor (és szombaton reggel 6-kor fejezi be); a két pihenőnapjuk hétfő reggel 6-ig kerül kiadásra. A forgás akként történik, hogy a délelőttös műszak forog délutánosba, a délutános éjszakásba, az éjszakás pedig délelőttösbe. Elrendelhető ez, beosztható így a munkaidő?
Részlet a válaszból: […]nap reggel 6-ig tart. A munkavállalót a heti pihenőnapok mellett napi pihenőidő is megilleti. Ennek értelmében részére a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani, ami több műszakos tevékenység esetében - a kérdés szerinti esetben ez az Mt. 90. §-ának b) pontja alapján fennáll - lehet legalább 8 óra is, de a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább 22 óra kell, hogy legyen ilyen esetben is [Mt. 104. § (1)-(3) bek.].A beosztás általánosan elfogadott és alkalmazott volt a bírói gyakorlatban is; azonban egy, a Kúria által meghozott ítélet elleni alkotmányossági panasz alapján az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a Kúriának az az értelmezése, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvény XVII. cikkének (4) bekezdésével, mivel abból - a pihenőidők eltérő rendeltetésére tekintettel - az következik, hogy a napi és heti pihenőidő önálló jogcímen illeti meg a munkavállalókat [12/2020. (VI. 22.) AB határozat].Az Alkotmánybíróság döntése alapján ez a beosztás nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3944

3. találat: Munkaidő-beosztás módosítása megállapodással

Kérdés: Három műszakos munkarendben dolgozó raktárosaink közül a kedd éjszakára beosztott munkavállaló megbetegedett, keresőképtelen állományba került, és ezt előző napon jelezte. Emiatt a kedd délelőttre beosztott dolgozónak éjszakára kellett bejönnie keddtől péntekig. Az ő munkaidő-beosztásának módosítására tehát nem volt lehetőség 96 órával korábban. Szabályos eljárás lehet-e, ha a munkavállalóval írásban megállapodunk a hétre vonatkozóan a munkaidő-beosztás módosításáról, vagy mindenképpen túlóraként kell elszámolnunk a dolgozó éjszakás munkavégzését a négy munkanapra?
Részlet a válaszból: […]elfogadta azt, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodásuk útján, a 96 órás (korábban 4 napos) szabálytól eltérően, azon belül módosítsák a már közölt munkaidő-beosztást, akként, hogy a megállapodásukat legalább szóban meg kell kötniük a módosítás hatálybalépése előtt (Mfv. 10.300/2017/6.). Ennek előfeltétele, hogy a felek között kölcsönösség álljon fenn, azaz a munkavállaló is kérhesse, hogy a munkáltató engedélyezzen eltérést e beosztástól (és ez valóban gyakorlat legyen), illetve hogy a munkavállalóknak a munkáltató ilyen kéréseit legyen lehetősége visszautasítani, retorziótól való félelem nélkül járuljanak hozzá a módosításhoz. Ezek hiányában az ilyen, beosztást módosító megállapodás a munkavállaló számára hátrányos eltérést jelent az Mt. szabályaitól (állásidőről vagy rendkívüli munkavégzésről, és az arra járó díjazásról mond le vele), ami semmisséghez vezet [Mt. 43. § (1) bek., 27. § (1) bek.].2019. január 1-jétől az Mt. 97. §-ának (5) bekezdése akként egészült ki, hogy a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja. Álláspontunk szerint ugyanakkor ez nem jelenti a korábbi gyakorlat eltörlését, és azt, hogy a munkáltató ne kezdeményezhetné a beosztás módosítását,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3875

4. találat: Műszakok fogalmának értelmezése

Kérdés: Az egy-két-három műszakos munkarend mettől meddig tart munkaidőben? Például, az egy műszakos munkarend reggel 6-tól 14 óráig tart és így tovább?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló folytatja ugyanazt a tevékenységet. Ezt hívja a gyakorlat több műszakos munkarendnek. A törvény nem határozza meg, hogy ilyen munkaszervezés esetén mikor kezdődnek az egyes műszakok. A munkáltató jogosult eldönteni, hogy a reggeli, délutáni vagy éjszakai műszak mikortól meddig tartson. Jogosult a korábban alkalmazott műszakrend megváltoztatására is. Fontos megkötés viszont, hogy a munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban köteles írásban közölni a munkavállalóval. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó [Mt. 97. § (4) bek.].Fel kell hívni a figyelmet, hogy az Mt. a munkaidőre vonatkozó szabályok körében több esetben speciális rendelkezést tartalmaz a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra. Az Mt. alkalmazásában a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3510

5. találat: Áttérés több műszakos munkarendre

Kérdés: Állandó egy műszakban (8-16-ig) foglalkoztatjuk munkavállalóinkat. A karácsony előtti sok munka miatt éjszakai és délelőtti munkavégzésre is szükség lenne. Egy munkavállaló tekintetében szabályos lenne-e az alábbi munkavégzés? Vasárnap, hétfő, kedd éjszakai munkavégzés 22 órától reggel 6 óráig. Szerda pihenőnap a vasárnapi munkakezdés miatt, majd csütörtök, péntek és szombat délelőtti munkavégzés 6 órától 14 óráig.
Részlet a válaszból: […]szabálytalanság nem állapítható meg. A heti munkaidő ugyanis nem lépi túl az általános teljes munkaidőben irányadó 40 órát, a napi beosztás szerinti munkaidő minden munkanapon nyolc óra. A műszakok kezdő és befejező időpontjai alapján a napi egybefüggő 11 óra napi pihenőidő is megvalósul (Mt. 104. §).A heti pihenőidő kapcsán a következők állapíthatóak meg. A törvény szerint a heti pihenőidő (pihenőnap) vagy két naptári napot jelent (amit nem kell egybefüggően biztosítani), vagy egybefüggő 48 órát (Mt. 105-106. §). Az utóbbi szabálynak nem felel meg a beosztás. A heti pihenőnap ugyan elsősorban naptári napot jelent, ám a munkáltató működése miatt tekinthető egybefüggő 24 órának is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenőnapnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. A kérdés szerint a munkavállaló vasárnap 22 órakor áll munkába, és hétfőn, kedden éjszaka dolgozik, amely áthúzódik szerda reggelig. Szerdán hat órától csütörtök hat óráig nem dolgozik, majd szombaton 14 órától a következő vasárnap 22 óráig ismét nincs beosztva. Megállapítható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3481

6. találat: Munkaidőkeret bevezetése

Kérdés: Gyárunk be szeretné vezetni a hathavi munkaidőkeretet a több műszakos munkarendben dolgozó kollégák számára. Szükséges ehhez a munkaszerződések módosítása, vagy elég egy belső szabályzatot kiadni?
Részlet a válaszból: […]munkarendben, hétfőtől péntekig, egyenlő munkaidő-beosztásban kerül sor. Mivel a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható (Mt. 58. §), ezért ebben az esetben a munkaidőkeret bevezetése is a munkavállaló beleegyezéséhez kötött. Egyébként a törvény csak annyit ír elő, hogy a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közzététel megfelelő, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. Tehát, nem kell személyre szabottan, írásos tájékoztatót átadni minden munkavállalónak a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról, hanem elég, ha a gyárban szokásos módon közzétesznek egy felhívást, hogy a munkaidőkeret mikor kezdődik, és mikor végződik (pl. faliújság, e-mail-körlevél stb.). Lehet egyszerre több közzétételi formát is használni, hogy biztosan mindenki megismerhesse a hirdetmény tartalmát. A munkaidőkeret[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3287

7. találat: Áttérés három műszakos munkarendre

Kérdés: 2016. január 1-jétől három műszakos munkarend bevezetését tervezzük, jelenleg egy műszakban működünk, de igen sok túlórával. Kell-e ehhez a változtatáshoz a munkaszerződések módosítása? Ez így már megszakítás nélküli munkarendnek minősül? Amennyiben a munkavállaló nem szeretné vállalni az új munkarendet, felmondhat-e erre hivatkozással, akár azonnali hatállyal? Illetve ebben az esetben felmondhat-e a munkáltató? Jár-e ilyenkor végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]nem haladó tartamban, vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel [Mt. 90. § a) pont]. Azaz, amennyiben a munkáltató az alkalmazott technológia miatt mindennap - munkaszüneti napokon is - legalább naponta 18 órán keresztül folytatja a tevékenységét, akkor megszakítás nélküli a tevékenysége. Önmagában a három műszakos munkarend bevezetése miatt a munkáltató nem fog megszakítás nélküli tevékenységűnek minősülni.A munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszonyát bármikor felmondhatja indokolás nélkül, mely esetben végkielégítés nem illeti meg [Mt. 67. § (1) bek.]. Az azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről azonban a munkarend megváltoztatása miatt nem jöhet szóba, hiszen ehhez valamilyen súlyos jogsértés kellene. Az új munkarend viszont a törvényi keretek között marad (Mt. 78. §). Ha a munkavállaló nem mond fel, de úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el az új munkarendet, emiatt a munkáltató élhet felmondással, arra hivatkozva, hogy a munkavállaló nem volt hajlandó az új szervezeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2456

8. találat: Éjszakai műszak munkaszüneti napon

Kérdés: Három műszakos munkarendben dolgoznak munkatársaink, az éjszakai műszak 22-06 óráig tart. Milyen pótlékokat kell fizetnünk, ha a héten az utolsó éjszakai műszak november 1-jén vasárnap veszi fel a munkát? Ilyenkor a 22 óra és éjfél közötti két órára kell-e fizetnünk az alapbéren és a műszakpótlékon felül egyéb díjazást is?
Részlet a válaszból: […]munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Tehát a kérdés szerinti esetben a munkaszüneti nap nemcsak naptári napként értelmezhető, hanem 24 órás időszakként is.A munkaszüneti napon végzett munkáért járó pótlék (Mt. 140. §) csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha a munkaszüneti napnak megfelelő időszakban végez munkát. Ez egybeeshet a naptár szerinti munkaszüneti nappal. Ebben az esetben a 22 óra és éjfél közötti két órára a munkavállalót a 100%-os munkaszüneti napi pótlék is megilleti. Ugyanakkor a munkavállaló számára a november 1-jére járó munkaszüneti nap október 31. 22 órától november 1-jén 22 óráig tartó időszakként is meghatározható. Ezért a november 1-jén végzett két óra munkára munkaszüneti napi pótlék nem jár. A munkáltató jogosult eldönteni, hogy a fentiek szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2429

9. találat: Több műszakban dolgozót megillető bérpótlékok

Kérdés: Munkahelyemen 6+2-es (6 munkanap 2 pihenőnap) rendszerben folyamatos, három műszakos munkarendben dolgozunk. Milyen bérpótlékok járnak a munkavégzésemre? Műszakpótlék, vasárnapi pótlék megillet-e? Ha a munkavégzés hétvégére és ezenfelül még munkaszüneti (ünnepnap) napra is esik, jár-e további pótlék?
Részlet a válaszból: […]reggel hat óra közötti munkavégzésre éjszakai pótlék külön nem illeti meg. Amennyiben műszakpótlék nem jár a munkavállalónak, akkor a fent megjelölt éjszakai munkavégzés esetén, feltéve hogy az éjszakai munka tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár (Mt. 142. §).Vasárnapra rendes munkaidő kizárólag az Mt.-ben meghatározott esetekben osztható be [lásd részletesen a 101. § (1) bekezdését!]. Ugyanakkor e körből vasárnapi pótlék csak azokat a munkavállalókat illeti meg, akik a több műszakos tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben, illetve a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál kerülnek foglalkoztatásra [Mt. 140. § (1) bek. a) pont]. Ekkor a rendes munkaidőben történő munkavégzésért ötven százalék bérpótlék jár. Mivel a kérdésben leírtak alapján feltételezzük, hogy a munkavállalók több műszakos tevékenység keretében dolgoznak, ezért a vasárnapi pótlék is megilleti őket.A kérdés alapján viszont nem állapítható meg, a "folyamatosság" megszakítás nélküli tevékenységet takar-e? Az Mt. 90. §-a szerint a munkáltató tevékenysége akkor megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai elő­írásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és- társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy- a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.Mindez azért fontos, mert több műszakos, de egyben megszakítás nélküli tevékenység esetén már az Mt. nem biztosít vasárnapi pótlékot a munkavállalónak.A fentiek mellett minden munkavállaló jogosult munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlékra.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1949

10. találat: Műszakpótlék a távolléti díj számításánál

Kérdés: Az új Mt. távolléti díjra való jogosultságot szabályozó részei 2013. január 1-jétől hatályosak (148-152. §). Azonban már 2012. július 1-jétől is, a munkavégzés alóli mentesítési időre járó juttatást és a végkielégítést nem átlagkeresettel, hanem távolléti díjjal kell számolni. A távolléti díj számítása tekintetében azonban még a régi Mt. volt az irány­adó 2012. december 31-ig. Maradt még 2012-ről néhány elszámolási kérdésünk. Így például a műszakpótlékot a régi Mt. 151/A. §-a alapján, egyszer pedig az új Mt. 147. §-a alapján is ki kell-e fizetnünk? Az is problémát okoz számunkra, hogy míg a régi Mt. definiálta a két-három műszakhoz kapcsolódó távollétidíj-szorzókat, addig az új Mt. ezeket a fogalmakat már nem ismeri. Nálunk a többség általánostól eltérő, több műszakos változó munkakezdésű munkarendben dolgozik. Mennyi a távollétidíj-szorzó erre a műszakrendre?
Részlet a válaszból: […]hatályba, amelyek a távolléti díjra való jogosultság esetkörére vonatkoztak, ugyanakkor a távolléti díjat a tavalyi év végéig még a régi Mt. 151/A. §-a alapján kell számítani.A munkáltató a régi Mt. 151/A. § (2)-(3) bekezdései alapján a távolléti díjba egyszer már köteles volt beszámítani a rendszeres bérpótlékokat (köztük a műszakpótlékot), ezért kérdéses, hogy az új Mt. 147. §-a alapján köteles-e ezeket még egyszer, a távolléti díjon felül is megfizetni a munkáltatónak. A két törvényhely közötti ellentmondásra tekintettel az értelmezésnek abból kell kiindulnia, hogy a munka díjazásának mint jogintézménynek a célja az elvégzett munka egyszeres honorálása. Ennek az elvnek megfelelően a munkavégzés általánostól eltérő körülményeinek ellentételezésére szolgáló pótlékok kétszeres figyelembevétele sem indokolt. A munkáltatónak a műszakpótlékot - az új Mt. 147. §-ának rendelkezésétől eltérően - nem kellett még egyszer, a távolléti díjon felül is megfizetnie.A műszakpótlék fizetésének az új szabályozás szerint nem feltétele a több műszakos beosztás, csak az, hogy a munkavállaló 18 és 06 óra között dolgozzon, és a beosztás szerinti napi munkaideje[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1545
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést