Statisztikai állományi létszám – akik számítanak

Kérdés: Vállalatunk gyakorlati képzőhelyként, tanulószerződéssel foglalkoztat szakképző iskolai tanulót. A tanuló részére a törvényben meghatározott tanulói pénzbeli juttatást fizetjük meg, egyéb jövedelmet nem kap. Az átlagos statisztikai létszámba bele kell számítani? A KSH útmutatója szerint nem tartoznak a statisztikai létszámba a "kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek", de nem találtam arra vonatkozó információt, hogy a tanulói pénzbeli juttatás munkadíjnak minősül-e.
Részlet a válaszából: […] ...Útmutató fogalomhasználata nem fedi a munkajogi fogalmakat, de a fenti rendelkezések együttes értelmezéséből az szűrhető le, hogy a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanuló a szervezet tevékenységében részt vevőnek, de nem alkalmazásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés

Kérdés: Cégünk – mint ma sok más munkáltató – munkaerőhiánnyal küzd. Terveink szerint pályakezdőket alkalmaznánk, akikkel már tanulmányaik folytatása alatt szerződnénk, hogy támogatásért cserébe végzésük után nálunk kezdjék el a szakmai életútjukat. Megfelelő eszköz-e erre a tanulószerződés, illetve a tanulmányi szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...tanulószerződést az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése és 43. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthet olyan gazdálkodó szervezet, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Foglalkoztatás hétvégén tanulószerződéssel

Kérdés: Tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő cukrász, szakács, pék tanulók képzésére kerülhet-e sor szombaton és vasárnap, ha a képzést biztosító hely egy kávézó-cukrászda, mely hétvégén is nyitva tart? Ha igen, változik-e a tanuló pénzbeli juttatása, jogosult-e pótlékra?
Részlet a válaszából: […] ...képzési helyen pihenőnapnak vannak beosztva. Ha az adott képzési hely rendeltetéséből eredően hétvégén nyitva tart, akkor e napon a tanulószerződéses tanuló is foglalkoztatható. Értelemszerűen viszont az adott héten két pihenőnapot részére is biztosítani kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Munkaviszony létesítése volt szakmunkástanulóval

Kérdés: Szakmai gyakorlatát nálunk töltő szakmunkás-iskolai tanulót az iskola befejezése után határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. A határozott idejű munkaviszonynál az 5 évbe bele kell számítani a szakmunkástanulóként nálunk töltött időt, vagy csak azt, amit munkaviszonyban tölt nálunk?
Részlet a válaszából: […] ...szakmai gyakorlat alatt a szakmunkástanuló a gazdálkodó szervezetnél az Szkt. 48. §-a alapján kötött tanulószerződés alapján végez – a szakmai gyakorlati képzése részeként – munkát. A tanulószerződéssel a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.

Pedagógus nyári gyakorlata és a munkaidő

Kérdés: Pedagógus nyári gyakorlat keretében kötelezhető e heti 26 tanóránál több óra megtartására?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az összefüggő szakmai gyakorlat tanulószerződés vagy együtt­működési megállapodás alapján gazdasági társaságnál vagy a képzőintézménynél is letölthető....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Tanulószerződés alapján járó pénzbeli juttatás

Kérdés: 2013-ban a tanulószerződés megkötésekor a tanuló az akkori minimálbér alapján kapta pénzbeli juttatását. A kezdő félév végétől, 2014. február 1-jétől sikeres vizsga esetén kap emelést. Ezt megelőzően, 2014. január 1-jétől milyen pénzbeli juttatás illeti meg? A tanulószerződés megkötésekor érvényes minimálbér, vagy a szerződést módosítani kell a januári (a második félév kezdetével nem egyező) minimálbér-változás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...Szkt. 48. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint 63. §-ának (1)–(3) bekezdései szerint a tanulószerződésben rögzíteni kell a gazdálkodó szervezet által a gyakorlati képzésben részt vevő tanulónak járó juttatás mértékét. A juttatás havonta legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Szakmai gyakorlatos diák díjazása

Kérdés: Szakmai gyakorlatra fogadunk fiatalokat. Hogyan tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy egy adott szakmai gyakorlatra a nemzeti felsőoktatási törvény vagy a szakképzési törvény rendelkezéseit kell-e alkalmazni, valamint hogy az adott szakmai gyakorlat képzési programhoz kapcsolódik, vagy sem? A két törvény szakmai gyakorlat díjazására vonatkozó szabályozása eltérő. Jól gondoljuk, hogy a szakképzési törvény hatálya alá tartozó képzéseknél a 6 hetet meg nem haladó gyakorlatnál is kell fizetni díjazást a jelentkezőnek? Kérdésünk továbbá, hogy a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó szakmai gyakorlat esetén elegendő-e csak együttműködési megállapodást kötni a felsőoktatási intézménnyel, vagy ezentúl szükséges a hallgatókkal is hallgatói munkaszerződést létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...és évfolyamonkénti létszámát. A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás vagy a közvetlenül a tanuló­val kötött tanulószerződés alapján folyik.Eltérés a felsőoktatási szabályoktól, hogy a szakképzés területén az együttműködési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 29.

Tanulószerződés felbontása

Kérdés: Tanuló vagyok, a második szakmám megszerzésén fáradozom. Az iskolával tanulószerződést kötöttünk, havonta kb. 14 000 Ft ösztöndíjat kaptunk. Mivel már van egy OKJ-s szakmám – ez is az –, ezért évente 180 000 Ft-ot kell befizetnünk. Most megvonták az ösztöndíjat, arra hivatkozással, hogy ez a második szakmára irányuló képzés. Felbontották a tanulószerződést. Jogszerű volt ez az intézkedés?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 48. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja szerint a tanulószerződés tartalmazza a tanulót az Szt. alapján megillető pénzbeli juttatás (nem ösztöndíj) összegét, továbbá e juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Tanulók utáni adózás

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás fizetése teljesíthető a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanulók gyakorlati képzésének szervezésével. Ezért a tanulószerződéssel foglalkoztatottak után kedvezményt veszünk igénybe a fizetendő szakképzési hozzájárulásból. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Mértéke a szociális hozzájárulási adó alapjának 1,5%-a. A tanulószerződéses tanulók (biztosítottak) részére fizetett díj után kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnünk, tekintve hogy a díjazásuk után szociális hozzájárulási adót is fizetünk?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképzési hozzájárulási kötelezettségteljesíthető szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett közöttlétrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés (összefüggőszakmai gyakorlat) szervezésével.Az Szht. 3. §-ának b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Gyakorlati képzés alatti díj 2012-ben

Kérdés: 2011 második félévében négy szakmunkástanuló képzésében vett részt az egyéni vállalkozó. A tanulók a kötelező 15 600 Ft ösztöndíjban részesültek. 2012-ben továbbra is a minimálbér százalékos arányát kell minimum részükre kifizetni, vagy az ő esetükben is figyelni kell a nettó bért?
Részlet a válaszából: […] ...a tanuló részére fizetendő pénzbelijuttatásról. A tanulót a pénzbeli juttatás akkor is megilleti, ha aszervezettel közvetlenül köt tanulószerződést, és – az összefüggő szakmaigyakorlat idejére – akkor is, ha a szervezet az oktatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2