Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott titoktartási kötelezettség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása

Kérdés: Előírható-e kollektív szerződésben az, hogy a szakszervezeti tisztviselő a munkáltatótól kapott információkat általános jelleggel köteles teljes titokban tartani, és azt harmadik személyek felé semmilyen formában nem kommunikálhatja?
Részlet a válaszból: […]titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az Mt.-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel [Mt. 234. § (2) bek.];b) egyéb, a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra [Mt. 234. § (3) bek.].Az Mt. e szabályai kógensek a kollektív szerződés szempontjából is, azaz azoktól sem a szakszervezet, sem a munkáltató javára (vagy hátrányára) nem lehet eltérni [Mt. 277. § (3) bek. a) pont]. Ebből következően semmis a kollektív szerződés azon rendelkezése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3036

2. találat: Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszból: […]csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk megtérítését követelheti, a munkavállalói kárfelelősség általános szabályai szerint. Ám ilyenkor a kár összegét, valamint a kötelezettségszegés és a kár közötti okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania (Mt. 179. §). Megjegyezzük, hogy a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodásokban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2616

3. találat: Munkaszerződésben foglalt titoktartási kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye

Kérdés: Munkavállalónk munkaszerződésében szerepel egy olyan kikötés, miszerint semmilyen körülmények között nem hozhatja kollégái tudomására a munkabérének mértékére vonatkozó információkat. Amint az tudomásunkra jutott, az egyik munkavállalónk közvetlen kollégái és beosztottjai körében széles körben nyilvánosságra hozta ezt az adatot, mondván, a fizetésének nagysága, a személyes kvalitásait tükrözi, a beosztottak képességeinek hiányosságai pedig magyarázzák az alacsonyabb bérezésüket. Megítélésünk szerint ezzel a magatartásával nem csupán megsértette a munkaviszonyból származó kötelezettségeit, de jelentős mértékben rombolta a munkamorált is. Álláspontjuk szerint megszüntethetjük-e azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyát?
Részlet a válaszból: […]a kollégáit, hanem a nyilvánosságra hozatal módja is a munkahelyi légkör és munkamorál rombolását eredményezte azáltal, hogy munkatársai képességeinek hiányával indokolta az alacsonyabb bérezést. Álláspontunk szerint mindezzel a munkavállaló az azonnali hatályú felmondás feltételeit megvalósította. A munkabér kifejezett tilalom ellenére történő nyilvánosságra hozatalával a munkaviszonyból származó együttműködési és titoktartási kötelezettségét szándékosan és jelentős mértékben megszegte. A tilalom munkaszerződésbe foglalásával a titoktartás munkaviszonyból származó lényeges kötelezettséggé vált. Az információ leírtak szerinti, sértő módon történő közlése a munkahelyi környezetre kihatással lehet - ellentéteket generálva a kollégái között.Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Ha e jogcímen meg kívánják szüntetni a munkaviszonyt, e két[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2065

4. találat: Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszból: […]megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Ha a munkavállaló megsérti a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét, tulajdonképpen a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szegi meg, amely - a törvényi feltételek fennállása esetén - egyebek mellett megalapozhatja valamely hátrányos jogkövetkezmény kiszabását (Mt. 109. §), valamint rendes, illetve rendkívüli felmondás alkalmazását is. Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló e kötelezettségszegése folytán kárt okoz a munkáltatónak. Ilyen esetben a munkáltató az Mt. általános kárfelelősségi szabályai szerint eljárva - elsődlegesen a bíróság előtt, munkaügyi perben - érvényesítheti kártérítési igényét (Mt. 166-168. §, 173. §). Kérdéséből arra lehet következtetni, hogy az Ön által említett előre meghatározott összegű, a munkavállaló kötelezettségszegése esetén automatikusan járó "kártérítés" voltaképpen a kötbérhez hasonló jellegű szerződéses biztosítékként viselkedne. A kötbér lényege ugyanis éppen az, hogy a kötelezett - arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, továbbá nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít - egy meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezi magát [Ptk. 246. § (1) bek.]. A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 909