Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott továbbfoglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekgondozási szabadság - visszatérés a munkába

Kérdés: Ha a kismama GYED mellett vissza szeretne jönni dolgozni, köteles-e a munkáltató visszavenni aktív állományba, vagy csak akkor kötelező, ha letelt a GYED időszaka?
Részlet a válaszból: […]nevelő munkavállalót, annak nincs jelentősége, hogy erre az időszakra milyen állami ellátást kap (csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást vagy esetleg egyiket sem). A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg [Mt. 133. § (2) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató köteles továbbfoglalkoztatni a munkavállalót, ha a munkavállaló kéri a fizetés nélküli szabadság megszüntetését. A munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4145

2. találat: Továbbfoglalkoztatás a felmentés után nyugdíjasként

Kérdés: Önkormányzati fenntartású óvodai intézményünkben határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógusunk 2021. március 16. napján betölti a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Felmentéssel megszüntetjük közalkalmazotti jogviszonyát 2021. március 16-án. Felmentési idejéből a munkával töltött időszak 2021. március 16. - 2021. július 16.; munkavégzés alóli felmentése 2021. július 17. - 2021. november 16-ig tart. Szeretnénk ezt a kollégát továbbfoglalkoztatni közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben óvodapedagógusként. Megtehetjük-e ezt a felmentési idő letöltése után, vagy esetleg a felmentési idő letöltése nélkül? Milyen lehetőségeink vannak erre? Kérelmezni kell-e a továbbfoglalkoztatást, ha igen, kinek (a közalkalmazottnak vagy a munkáltatónak), és mely szervnél?
Részlet a válaszból: […]juttatások már nem fizethetők ki (pl. az a távolléti díj, amely a felmentési idő munkavégzés alóli mentesítéssel érintett részére járt volna), mivel a felmentést - mint megszüntetési jogcímet - felváltja a közös megegyezés.Elviekben nincs akadálya annak, hogy a felmentési idő lejártát (vagy a közalkalmazotti jogviszony egyéb jogcímen történt megszüntetését) követően ismételten közalkalmazotti jogviszonyt létesítsenek az érintett közalkalmazottal. Önkormányzati fenntartású költségvetési szerv lévén - álláspontunk szerint - nem vonatkozik Önökre a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről rendelkező 1700/2012. Korm. határozat. E kormányhatározat (amely nem jogszabály, hanem ún. közjogi szervezetszabályozó eszköz) egyébként előírja, hogy a miniszterek kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte (1700/2012. Korm. határozat 1.6. pont).Megjegyzendő ugyanakkor, hogy indokolt figyelemmel lenniük a közalkalmazotti jogviszony létesítésével összefüggésben arra, hogy a Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4076

3. találat: Jogviszonyváltás - a közalkalmazotti nyilatkozat módosíthatósága

Kérdés: A Módtv. alapján a közalkalmazottaink 2020. november 1. napjától az Mt. hatálya alá kerülnek, közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonnyá alakul át. A közalkalmazottak a továbbfoglalkoztatásra szóló nyilatkozatukat a törvényes határidőben megtették, azonban többen szeretnének ezen módosítani. Van-e lehetőség a leadott nyilatkozat módosítására?
Részlet a válaszból: […]hozzájárul, az átalakulás általános szabály szerint november 1-jével megvalósul.A Módtv. több rendelkezése is utal arra, hogy miképpen lehet elkerülni az átalakulást - még abban az esetben is, ha a közalkalmazott korábban az átalakulás mellett nyilatkozott. Először is, ha a felek nem állapodtak meg a munkaszerződés tartalmában az ajánlattételre meghatározott határidőt követő harminc napon belül, vagyis 2020. szeptember 15-ig, a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, a Módtv. erejénél fogva október 31-ével megszűnik [Módtv. 2. § (5) bek. c) pont]. Ez az eset értelemszerűen azonban minden bizonnyal nem áll fenn a kérdésben említett esetben. A másik eset, amikor elmarad az átalakulás, akkor következhet be, ha a közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-éig nem köti meg [Módtv. 2. § (4) bek.]. Mivel ez utóbbi határidő anyagi jogi és jogvesztő, a munkaszerződés megkötésének elmaradása az átalakulás elmaradását fogja eredményezni. Ennek megfelelően, ha el akarják kerülni az átalakulást, és még nem kötötték meg a munkaszerződést, ennek elmaradása az átalakuláshoz hozzájáruló jognyilatkozat módosítása (visszavonása) nélkül is eléri a kívánt célt.A fentiek ellenére okszerűen vetődhet fel a kérdés: vajon a közalkalmazott visszavonhatja-e, illetve módosíthatja-e a hozzájáruló jognyilatkozatát? Az Mt. - Kjt. tekintetében irányadó - 15. §-ának (4) bekezdése az egyoldalú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4015