Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott téves közalkalmazotti besorolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazott pótszabadsága téves besorolás esetén

Kérdés: Intézményünknél a revízió során kiderült, hogy egy közalkalmazott tévesen volt besorolva. Az előresorolás után az elmúlt három évre visszamenőleg kiszámolt többletszabadságait mikor és hogyan veheti ki a dolgozó? Milyen szabályai vannak ennek?
Részlet a válaszból: […](BH1999. 330). Ebből következően a téves besorolásból eredően ki nem adott pótszabadságokat a közalkalmazott visszamenőleg, a besorolás korrigálásától számítva, az általános, hároméves elévülési időn belül érvényesítheti [Mt. 286. § (1) bek.]. A korrigálás évében járó, a fizetési fokozat alapján megállapított pótszabadságot még a tárgyévben kell kiadni, vagy - a felek megállapodása alapján - a kiadás "eltolható" a következő év végéig [Kjt. 59. § (4) bek. a) pont]. Azon szabadságnapok tekintetében, amelyek a tárgyévet megelőző időszakra jártak, a törvényes kiadási határidő már eltelt. Erre tekintettel a munkáltatónak célszerű a tévedés felismerését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3166

2. találat: Téves besorolásból eredő illetménykülönbözet iránti igény

Kérdés: 1975 szeptemberétől képesítés nélküli óvónőként dolgoztam, majd 1977-ben megszereztem az óvodapedagógus diplomát, és 1980 márciusáig óvodapedagógus voltam. Egy betegség következtében el kellett hagynom az óvónői pályát, ezért 1983-tól óvodatitkárként dolgozom, és ez a jelenlegi munkaköröm is, melyet közalkalmazotti jogviszonyban látok el. Jövő év februárjában töltöm be a rám irányadó öregségi korhatárt. Az Oktatási Hivatal határozata alapján munkáltatóm 2017. január 1-jével a Pedagógus II. fokozatba sorolt be a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján. A határozat azt feltételezte, hogy Pedagógus I. fokozatba vagyok besorolva, ám nem ez volt a helyzet, ezért az illetményem is a jóval alacsonyabb összegű garantált bérminimumnak felelt meg. Álláspontom szerint 2015. szeptember 1-jével be kellett volna sorolni a Pedagógus I. fokozatba. Mivel jelentős a különbség a garantált bérminimumnak megfelelő korábbi illetményem és a Pedagógus I. szerinti besorolás között, megítélésem szerint visszamenőlegesen jogosult lennék az ebből adódó illetménykülönbözetre. Ezt az önkormányzatnak is jeleztem, de ők elzárkóztak attól, hogy visszamenőleg átsoroljanak. Mivel nem elhanyagolható összegről van szó, nem szeretném annyiban hagyni a dolgot. Helyes-e az érvelésem, ha igen, mit tehetnék ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]szakképesítéssel rendelkező nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyt, aki a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyes jogviszonyokban (pl. pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban) két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba kell sorolni [6. § (1) bek. a) pont, (4a) bek.]. Mivel Ön 1992 előtt 5 évig óvónőként dolgozott, 2015. szeptember 1-jével be kellett volna sorolni a Pedagógus I. fokozatba. A kérdésében említett határozat is ebből indult ki, és erre tekintettel rendelkezett arról, hogy Önt Pedagógus II. fokozatba szükséges besorolni. A 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis a Pedagógus I. fokozatba besorolt nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyt, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, 2017. január 1-jén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2964

3. találat: Téves közalkalmazotti besorolás - csökkenthető-e az illetmény?

Kérdés: Jogszerűen, a hozzájárulása nélkül visszasorolhatjuk-e a közalkalmazottunkat a munkakörének megfelelő fizetési osztályba, tekintettel arra, hogy korábban nem a megfelelő Kjt. végrehajtási rendelet alapján, tévesen lett besorolva? Csökkenthető-e egyoldalúan az említett tévedés miatt a kinevezésben foglalt illetménye?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott újbóli besorolása jelen esetben a közalkalmazottra nézve hátrányos, hiszen vissza kell őt sorolni abba a fizetési osztályba, amelybe a Kjt. 61. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával a törvény szerint tartozott volna. A munkáltató ekkor nem csökkentheti egyoldalúan a közalkalmazott illetményét a téves besorolásra hivatkozva, tekintettel arra, hogy a kinevezés kötelező elemei - köztük az illetmény összege - csak a munkáltató és a közalkalmazott közös megegyezésével módosítható (az irányadó Mt. 82. §-a alapján). Mindez nem akadályozza a fizetési osztály jogszabálynak megfelelő újbóli meghatározását, a visszasorolásnak így a jövőre nézve a díjazás tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 37
Kapcsolódó tárgyszavak: