Társas vállalkozó bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Cégünk ügyvezetője a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. Évente egyszer részesül díjazásban, és nem tagja a cégnek, ugyanakkor máshol rendelkezik napi nyolcórás munkaviszonnyal. Ilyen esetben a bejelentést a megbízás kezdetekor vagy a kifizetéskor kell megtenni? Ha csak a kifizetéskor, akkor milyen időszakra vonatkozik a biztosítási jogviszonya, amennyiben a díjazást január 1. és december 31. közötti időszakra kapta? Más szabály vonatkozik-e rá abban az esetben, ha az ügyvezető tagja is a cégnek, de szintén van máshol napi nyolcórás munkaviszonya vagy tagi jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...egyébként is biztosított [Art. 16. § (8) bek.].Amennyiben a vezető tisztségviselő tagja is az adott társaságnak, a Tny. értelmében társas vállalkozónak minősül [Tny. 4. § d) 5. alpont], és ezen minőségére figyelemmel a kifizetőt bejelentési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 7.