Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

39 találat a megadott táppénz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Alapbér-csökkentés mint "büntetés" - a baleseti táppénz

Kérdés: Üzemvezetőm 3 havi, 10%-os alapbércsökkentésre büntetett. Egy részlet a decemberi fizetésemből levonásra került (januárban). Február 19-én úti balesetem volt munkába menet. A baleseti táppénzből is levonhatják a 10%-os büntetést?
Részlet a válaszból: […]is azzal, hogy a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét. A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell [Mt. 56. § (2), (5) bek.].Az alapbér 10%-os csökkentését 3 hónapra megállapító határozat tehát jogszerű lehet. A határozat kérdésben leírt tartalmából viszont egyértelműen következik, hogy itt nem kötbér vagy pénzbírság jellegű szankcióról van szó, hanem az alapbér csökkentéséről. Ennek végrehajtását így semmilyen formában nem lehet a baleseti táppénz terhére megtenni (ami egyébként sem munkabér). A munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4132
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Veszélyeztetett terhes - kölcsönzött munkavállalóként

Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk, egyik kölcsönzött munkavállalónk veszélyeztetett terhes lett. A kölcsönzésre vonatkozó ötéves időszakba beletartozik-e a veszélyeztetett terhesség miatti táppénz, a CSED, illetve a GYED, GYES időszaka? Amennyiben igen, és a kölcsönzött kismama eléri a kölcsönzésre vonatkozó ötéves korlátot, meg kell-e szüntetni a munkaviszonyát? A munkaviszony-megszüntetés módja ebben az esetben mi lesz? Van-e felmondási idő, illetve kell-e végkielégítést fizetni? A kölcsönbe adót vagy a kölcsönvevőt terhelik ezek a költségek?
Részlet a válaszból: […]kölcsönvevő részére történő munkavégzésre vonatkozik, nem pedig magára a munkaviszonyra. Így, ha a kérdéses esetben a kölcsönzött munkavállaló tartósan nem végez munkát (veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség, majd szülési szabadság, illetve gyermekgondozási szabadság miatt), ezekre az időszakokra a kikölcsönzése szünetel. Így a távollét ideje nem számít be a kikölcsönzésre meghatározott időkorlátba. Ugyanígy, mivel az ötéves korlát nem a munkaviszonyra, hanem az adott kölcsönvevőnél eltölthető időszakra vonatkozik, annak leteltével csupán annyi történik, hogy adott kölcsönvevőnél megszűnik a munkavállaló kikölcsönzése, de nem szűnik meg maga a munkaviszonya (azaz egy másik kölcsönvevőnél tovább foglalkoztatható).A törvény tehát csak azt tiltja, hogy a munkavállaló az adott kölcsönvevőnél dolgozzon tovább az öt év lejártával, ám a munkaviszonya öt évnél hosszabb is lehet (több kikölcsönzést is átfoghat) [Mt. 216. § (1) bek. c) pont]. Az ötéves korlát megszegése esetén a kölcsönbe adó és a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3692

3. találat: Táppénz időtartama

Kérdés: Daganatos betegségem miatt 2018. május 2-ától előbb betegszabadságon, majd táppénzen voltam. 2018. december 1. és 2019. január 14. között dolgoztam, majd ismét betegszabadságot és ismét táppénzt vettem igénybe. Meddig maradhatok még táppénzen a mai naptól (2019. június 15.) számítva?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb egy évre jár, feltéve, hogy a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőzően a biztosítási jogviszony folyamatosan fennállt, vagy abban legfeljebb 30 napos megszakítás fordult csak elő. Ezen túlmenően figyelembe kell venni az ún. táppénzelőzményt is, vagyis azt, hogy a táppénz igénybevétele előtti egy évben a biztosított személy részesült-e már benne. Az egy éven belül igénybe vett korábbi táppénz idejét ugyanis az újabb táppénzre való jogosultság (folyósítási idő) időtartamába be kell számítani [Eb-tv. 46. § (5) bek.], tehát az újabb táppénz alatt csak a "maradék" napok fogják megilletni.Az Ön esetében ez - a leírt adatok alapján - azt jelenti, hogy 2019. január 14. után 15 munkanap betegszabadságot vett igénybe, január 15-től kezdődően és február 1-jével befejezve. 2019. február 2-a volt tehát az idei táppénz kezdőnapja, ebből következően a 2018. február 2. - 2019. február 1. közötti megelőző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3635
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Baleseti táppénz alapja külföldi kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés alatt üzemi baleset ér valakit. A baleseti táppénzt az itthoni vagy a kiküldetési bérből kell számolni? A magyar cégnél szakmunkás-minimálbérre van bejelentve, és a külföldi munkavégzésre - általában heti 48 munkaórára (6 napra) - további nettó 13,50 EUR/óra munkabért kap. Melyiket kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]az Ebtv. által meghatározott időszakra személyijövedelemadó-előleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem [Ebtv. 5/C. § (1) bek. a) pont]. A baleseti táppénz alapja tehát általában az a jövedelem, amely után a munkavállaló személyijövedelemadó-előleget és egészségbiztosításijárulék-alapot fizet. Feltételezve, hogy a munkavállaló Magyarországon biztosított, és a személyi jövedelemadó szempontjából is magyarországi illetőségű, a fenti szabályok lesznek irányadók. Azaz, ha a külföldi munkavégzésére tekintettel kapott nettó 13,5 eurós órabére után is Magyarországon fizet be személyijövedelemadó-előleget és egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3529

5. találat: Táppénz-hozzájárulás fizetése a munkáltató megszűnése esetén

Kérdés: Megszűnik a cégünk, ezért mindenkinek felmondunk. Az egyik munkavállaló keresőképtelen, kórházban van. A megszűnés esetében is legfeljebb egy évig a táppénz egyharmadát kell fizetnie a munkáltatónak, és a felmondási idő csak ezután kezdődik, vagy ezt ilyenkor másképp kell számítani?
Részlet a válaszból: […]tartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult (ilyen a keresőképtelen betegség időtartama is), akkor ez az összeg nem terheli a munkáltatót [Mt. 63. § (2) bek.]. Ezen túlmenően a munkavállalót - feltéve, hogy egyébként arra jogosult lenne (például az Mt. szerint legalább három éve munkaviszonyban áll a munkáltatóval) - végkielégítés is megilleti [Mt. 77. § (1) bek. b) pont].A munkáltató ugyanakkor a jogutód nélküli megszűnés időpontja előtt felmondással is megszüntetheti a munkaviszonyt. Ilyen esetben a keresőképtelen beteg munkavállalónak is fel lehet mondani, a felmondási idő azonban legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év lejártát követő napon kezdődik [Mt. 68. § (2) bekezdés a) pont]. Noha ez az álláspont vitatható, ismeretes olyan bírói gyakorlat, melynek értelmében, ha a munkáltató a jogutód nélküli megszűnést megelőzően megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot közöl, e jognyilatkozatához kötve van, így az utóbb bekövetkező jogutód nélküli megszűnés a már korábban közölt jognyilatkozat hatályát nem érinti (EBH1999. 143.). Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy a munkaviszony a felmondás alapján fog megszűnni ilyenkor is, nem pedig a jogutód nélküli megszűnés folytán. Megjegyzendő, hogy ezzel ellentétes álláspont is védhető lenne, melynek értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3502
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Keresőképtelenség oka - titokban maradhat

Kérdés: Nemibeteg-gondozás alatt állok, ami miatt jelenleg táppénzen vagyok. Kérdésem, hogy amikor visszamegyek a munkahelyemre, köteles leszek-e a munkáltatómmal közölni a bajomat? A várható pletykák miatt ez rendkívül kellemetlen lenne számomra.
Részlet a válaszból: […]okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés, 8-as: egyéb keresőképtelenség, 9-es: veszélyeztetett terhesség. E betegségcsoportok aszerint vannak megállapítva, hogy fűződik-e hozzájuk valamilyen speciális jogkövetkezmény (pl. a munkakörülmények megváltoztatásának kötelezettsége, a munkavégzés tilalma vagy munkáltatói kártérítési felelősség). Ennél részletesebb információt a munkáltató általában nem követelhet, ennek megadását az orvostól sem kérheti, akit köt az orvosi titoktartás kötelezettsége is, hiszen ebben az esetben minősített személyes adatról van szó.Ha a munkavállaló olyan munkakört tölt be, ahol egészségügyi problémája a munkavégzésére is kihat, így például, ha a 33/1998. NM rendelet szerint, amennyiben személyi higiénés szempontból alkalmasnak kell lennie a munkaköre ellátására, járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3490

7. találat: Keresőképtelenség kezelése a táppénzjogosultság megszűnése után

Kérdés: Egyik dolgozónk munkahelyi balesetet szenvedett, az egyéves táppénzjogosultsága a napokban lejárt. Az utolsó keresőképtelenségi igazolásán a "táppénzjogosultság lejár" szöveg van, ebből következtetve a dolgozó nem vált keresőképessé. Mi a teendője a munkáltatónak ebben az esetben? Ki állapítja meg, hogy a dolgozó továbbra is keresőképtelen? El kell-e küldenie a munkáltatónak az üzemorvoshoz, hogy ő igazolja a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmatlanságot? Fel kell-e ajánlani esetlegesen más munkakört? A szabadság kiadható-e a dolgozó részére?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenséghez fűzi azt a következményt, hogy a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. A táppénzre való jogosultság tehát e körben nem releváns, a munkavállalónak azt kell igazolnia, hogy továbbra is keresőképtelen - ezt pedig a jogosult (kezelő)orvos tudja részére igazolni, függetlenül attól, hogy a táppénzre való jogosultság hogyan alakul. Érdemes tehát bizonytalan esetben a munkavállalót visszaküldeni az orvosához, hogy megfelelő tartalmú igazolást hozzon, ami nem a táppénzre való jogosultságát, hanem a keresőképtelenségét/keresőképességét tartalmazza.A 30 napos keresőképtelenséget követően kötelező soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot végeztetni [33/1998. NM rendelet 7. § (1) bek. d) pont], de erre a jogszabály szövegéből következően is csak akkor kerülhet sor, ha a munkavállaló keresőképes, keresőképtelensége alatt ilyen megállapítást egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3304

8. találat: Munkáltatói mulasztások: szabadság, táppénz, bérjegyzék

Kérdés: Mi a teendő, ha a munkáltató nem adja ki a szabadságomat, mert azt mondja, hogy a cégnél nincs szabadság, sem táppénz? És ha a munkáltató nem adja ki a bérjegyzékemet?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkavállaló szabadság iránti igénye elenyészne az év végével. A munkáltatót ugyan megbüntetheti a munkaügyi hatóság a szabadság késedelmes kiadása miatt, ám a munkavállaló később is jogosult követelni a még ki nem adott, korábbi évekről megmaradt szabadságát, az általános munkajogi elévülési időn, azaz három éven belül [Mt. 286. § (1) bek.]. Ugyanez irányadó a keresőképtelenség miatti mentesülésre is. Ha a munkáltató nem biztosít betegszabadságot (Mt. 126. §) a munkavállaló orvosi igazolással igazolt keresőképtelensége idejére, akkor a betegszabadságra járó díjazás három éven belül követelhető. Ha a betegszabadság kimerítésével a keresőképtelen munkavállaló táppénzre jogosult, ám azt a munkavállaló a munkáltató mulasztása miatt nem kapja meg, azért szintén a munkáltató felel.Végül, a törvény szerint, a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3140

9. találat: Veszélyeztetett terhesség és munkavégzési kötelezettség

Kérdés: A feleségem hosszas próbálkozás után teherbe esett. Mivel már nem vagyunk fiatalok, és az orvos is javasolta, táppénzre menne a gyerek születéséig. A feleségem munkáltatója azonban azt mondta, hogy kevés alkalmazottat foglalkoztatnak, ezért nem engedi el táppénzre. Megteheti ezt, ha az orvos kiírja, mert veszélyeztetett terhes?
Részlet a válaszból: […]állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Idetartozik a munkavállaló keresőképtelensége is [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben a munkavállaló betegség miatti keresőképtelenség folytán nem tudja ellátni a munkáját, és keresőképtelen állapotát az orvos is igazolja, a munkavállaló - függetlenül a munkáltató akaratától - az Mt. alapján mentesül
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2502
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Keresőképtelen betegség - felmentés, a táppénzre való jogosultság megszűnése és a nyugdíjba menetel

Kérdés: 1958 áprilisában születtem. Munkáltatóm a Kttv. hatálya alá tartozik. A 40 éves szolgálati időmet 2016. április 15-én érném el. Jelenleg betegállományban vagyok. 2015. március 20-án lesz egy éve, hogy megbetegedtem, tehát hamarosan vissza kellene mennem dolgozni, de még nem vagyok olyan állapotban. Hogyan tudnám "kihúzni" a nyugdíjig, mert nem szeretném leszázalékoltatni magam a hátralévő egy évre?
Részlet a válaszból: […]egyéves védettségi idő kezdetét, amely így 2015. április 4-én járt le.A védettség időszakának lejártát követően nincs jogi lehetőség a közszolgálati jogviszony megszüntetésének elkerülésére; legfeljebb kéréssel lehet fordulni a munkáltatóhoz az állományban tartás érdekében, de a munkáltató szabadon mérlegelheti, hogy a kérésnek eleget tesz-e, például fizetés nélküli szabadság engedélyezése mellett. Ha a munkáltató a felmentés mellett dönt, ezt a Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján azzal az indokkal teheti meg, hogy a közszolgálati tisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan. Ez az eset áll fenn, ha a közszolgálati tisztviselő a védettségi idő leteltét követően továbbra is keresőképtelen.A Kttv. 63. §-ának (4) bekezdésében foglalt szabály azonban előírja, hogy egészségügyi okból bekövetkező alkalmatlanság esetén a köztisztviselő, illetve kormányzati tisztviselő csak akkor menthető fel, ha a hivatali szervezetben a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez nem járul hozzá. Ezt a munkáltatónak meg kell vizsgálnia, és erről a tisztviselőt tájékoztatnia kell. Ha ezt nem teszi meg, a felmentési irat érvénytelenségre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2278
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 39 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést