Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott tanulmányi szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanulmányi szabadság

Kérdés: Több munkavállalónk beiratkozott egy kétéves képzésre, amely után érettségizhetnek. Nem mi köteleztük őket a tanulásra, nem is támogatjuk a tanulásukat (nincs tanulmányi szerződés). Kötelező-e az iskolai napokra szabadnapot biztosítani számukra? Ha igen, akkor fizetett vagy nem fizetett távollétről van szó?
Részlet a válaszból: […]esetben a tanulmányi munkaidő-kedvezmények e tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára illetik meg a munkavállalót (Mth. 5. §). Aki később iratkozik be valamilyen képzésre, az már az Mt. szerint jogosult tanulmányi szabadságra. A törvény viszont csak az általános iskolai tanulmányok folytatásának idejére biztosít alanyi jogon járó, fizetetlen távollétet [Mt. 55. § (1) bek. g) pont]. Mivel a kérdéses eset szerinti képzés érettségivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2428

2. találat: Tanulmányokra járó fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Egyik munkavállalónk 2011 őszén kezdte meg 5 éves egyetemi tanulmányait másoddiplomájához, de velünk csak 2015. július 1-jétől létesített munkaviszonyt. Nemrég kérdezte, hogy a szeptemberben kezdődő félévével kapcsolatban kinek kell leadnia az órarendjét, hogy a távolléteit be lehessen illeszteni a beosztásba. Valóban elmehet a munkából? Az Mt. szerint csak akkor jár távollét a munkavállalónak tanulmányi célokból, ha a tanulmányokról megállapodott a munkáltatóval; mi pedig nem kívánjuk engedélyezni a tanulmányok folytatását akkor, ha az a munkaidőt is érinti.
Részlet a válaszból: […]képzésben a munkáltatóval megállapodott. Ha viszont tanulmányait 2012. július 1-je előtt megkezdte, akkor a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára a régi Mt. szerint illeti meg mentesülés (Mth. 5. §). Akkor is, ha még nem állt a jelenlegi munkáltatójával munkaviszonyban.Ennek értelmében az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani. A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg.Ezen túl a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva négy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2393

3. találat: Tanulmányi szerződés - a munkáltató által biztosított támogatás jellege

Kérdés: Több munkavállalónk jelezte, hogy képezni szeretné magát, és érdeklődött, hogy ebben munkáltatóként tudnánk-e segítséget nyújtani nekik. Cégünk jelenleg nem engedheti meg, hogy anyagilag támogassa a munkavállalókat, de arra gondoltunk, hogy a képzések idejére fizetett szabadságot biztosítanánk, ahogy a vizsgára és a felkészülésre is, hiszen az nekünk is jó lenne, ha a következő években sokkal képzettebb munkaerő állna rendelkezésünkre. Ilyen feltételekkel köthetünk tanulmányi szerződést a munkavállalókkal?
Részlet a válaszból: […]biztosítása is. Az Mt. egyetlen megszorítást tartalmaz a támogatás tekintetében. Nem köthető tanulmányi szerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására [Mt. 229. § (2) bek.].Az Mt. a régi Mt.-hez képest eltérően kezeli az ún. tanulmányi szabadságot. Míg a régi Mt. hatálya alatt az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részére a munkáltató köteles volt a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani [115. § (1) bek.], és az is pontosan rögzítésre került, hogy ennek ki kellett terjednie a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamára [115. § (2) bek.], emellett vizsgánként - ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva, négy munkanap szabadidőre [115. § (3) bek.], illetve a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) készítéséhez tíz munkanap szabadidőre [115. § (4) bek.]. A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidő-kedvezmény csak abban az esetben járt, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendelte, vagy tanulmányi szerződés megállapította [Mt. 115. § (5) bek.]. Tehát a régi Mt. hatálya alatt a fent nevezett támogatások nem képezhették a munkáltató által biztosított támogatás tárgyát. Ugyanakkor az Mt. hatálybalépésével ezek a tanulmányi munkaidő-kedvezmények[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2155

4. találat: Tanulmányi szabadság

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal 2014. szeptember 1-jén tanulmányi szerződést kötöttünk egy másfél éves felsőfokú képzésre. A tanulmányi szerződés arról rendelkezik, hogy a munkáltató a tandíj 100%-át kifizeti, cserébe a munkavállaló az oklevél megszerzését követően egy évig nem mond fel. Viszont nincs szó a szerződésben arról, hogy a tanulmányi napokra - ez most ősszel nyolc munkanapot jelent - jár-e igazolt távollét a munkavállalónak, illetve hogy kell-e ezen napokra valamilyen díjazást fizetni. Kötelező-e biztosítani a tanulmányi célú szabadságot, és milyen díjazás jár rá? Hasonló a probléma a közelgő vizsgaidőszak miatt, a kollégának öt vizsganapja lenne.
Részlet a válaszból: […]támogatására vállal kötelezettséget [Mt. 229. § (1) bek.]. E támogatásnak lehet az a formája, hogy például a konzultációk idejére, vizsganapokra igazolt távollétet biztosít a munkáltató. Természetesen annak sincs akadálya, hogy e napokra díjazást (akár távolléti díjat, akár más összeget) fizessen.Mind az igazolt távollét, mind az erre az időre adott díjazás azonban csak a felek megállapodása esetén jár. Ilyen kikötés hiányában a munkavállaló szabadsága terhére tudja megoldani a tanulmányokhoz szükséges távolléteket. Másfelől, annak sincs akadálya, hogy a felek - mintegy a tanulmányi szerződés kiegészítéseként - bármikor megállapodjanak, hogy e napokra a munkavállalót fizetés nélküli (vagy akár fizetett) szabadság illeti meg.A fent kifejtettek alól egy kivétel van, az általános iskolai tanulmányok folytatása. Ilyen esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2144

5. találat: Tanulmányi szabadság - a kiesett munkaidő elszámolása a munkaidőkeretben

Kérdés: Munkavállalóink négyhavi munkaidőkeretben dolgoznak. Bérszámfejtéskor az Mt. 118/A. § (5) bekezdés alapján a 151. § (2) bekezdésében megjelölt távollét és a keresőképtelenség időtartamára eső napokat az irányadó napi munkaidő mértékével figyelembe vesszük. Két munkavállalóval tanulmányi szerződést kötöttünk, mely szerint az általuk igénybe vett tanulmányi szabadság idejére részükre nem jár díjazás, azokat a napokat igazolt, nem fizetett távollétként könyveljük. Kérdésem, hogy ezeket a napokat - illetve az ezeknek megfelelően számított órákat - figyelembe kell-e vennünk a munkaidőkeret számításánál "teljesített munkaóraként" vagy nem?
Részlet a válaszból: […]tanulmányi munkaidő-kedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, vagy a tanulmányi szerződés megállapítja [Mt. 115. § (5) bek.]. Esetünkben - bár nincs adatunk arról, hogy mely képzéstípusban vesznek részt a munkavállalók - részükre a tanulmányi munkaidő-kedvezményt a tanulmányi szerződés biztosítja. Meg kell jegyezzük, hogy az Mt. csak a szabadidő biztosításáról rendelkezik, azt már a tanulmányi szerződésbe foglalt megállapodásra bízza, hogy a képzéssel kapcsolatban kiesett időtartamokra állapít-e meg díjazást a munkáltató, vagy sem (pl. távolléti díjat vagy a munkaszerződés szerinti személyi alapbért fizeti). Az Mt. alapján díjazás nem jár, a felek azonban a tanulmányi szerződésben a munkáltató fizetési kötelezettségét megállapíthatják. Kérdésük szerint a tanulmányi szerződés alapján a munkavállalóknak biztosított munkaidő-kedvezmények igazolt távollétnek minősülnek ugyan, de a munkavállalót a tanulmányi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1028