Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása

Kérdés: Egy levelező tagozaton főiskolát végző dolgozónk - akinek tanulmányi szerződése szerint le kell dolgoznia a távol töltött időt - vitatja, hogy a munkáltató ledolgoztathatja a tanulmányi távolléteket. A Kttv. 81. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata szerint: "A kormánytisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát, kivéve ha tanulmányi szerződés alapján vesz részt a képzésben." Dolgozónk szerint az idézett rendelkezés azt jelenti, hogy annak a közszolgálati tisztviselőnek, akinek tanulmányi szerződése van, nem lehet előírni a tanulmányi célú mentesítés időtartamának ledolgozását.
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselő és a munkáltató közötti tanulmányi szerződés a felek szerződéses akaratából létrejövő olyan önálló kötelmi jogviszony, amely a kormányzati szolgálati jogviszonytól lényegében független. A tanulmányi szerződés az olyan minimális tartalmi elemeken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Iskolai rendszerű képzésben történő részvétel - munkáltatói beleegyezés nélkül?

Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy felvételt nyert levelező tagozaton teljesítendő iskolai rendszerű (főiskolai) képzésre. Kéthetente két teljes munkanapra kiesik a munkából. Szeretné, hogy az Mt. tanulmányimunkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályában megjelölt - ugyan nem fizetett, de állítása szerint alanyi jogon járó - szabadidőt biztosítsuk a számára. Jogos a követelése? Valóban megteheti a munkavállaló, hogy a munkáltató beleegyezése nélkül távol marad a munkától akár kétheti rendszerességgel? Milyen jogszerű lehetőségei vannak a munkáltatónak ez esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. az iskolai rendszerű képzésben (pl. a főiskolaiképzésben) részt vevő munkavállalónak alanyi jogon biztosít szabadidőt atanulmányok folytatásához. Az Mt. 115. § (1) bekezdése szerint ekkor amunkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges, de nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Szakmai gyakorlat idejére jár-e szabadidő?

Kérdés: Munkavállalónkkal tanulmányi szerződést kötöttünk felsőfokú pénzügyi és számviteli tanulmányok idejére. A harmadik évben kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie, erre a felsőoktatási intézmény tanulmányi szabályzata szerint csak banknál vagy biztosítónál van lehetőség, így azt nem tudja teljesíteni a munkahelyén. Kell-e a munkavállaló részére szabadidőt biztosítanunk a szakmai gyakorlat időtartamára, ha a tanulmányi szerződésben ezt nem kötöttük ki? Ha szabadidőt kell biztosítanunk, kell-e a munkavállaló részére átlagkeresetet vagy távolléti díjat fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...is biztosítania kell a munkáltatónak aszabadidőt.Az iskolai rendszerű képzésben való részvétel esetén azMt.-ben biztosított tanulmányi munkaidő-kedvezmény időtartamára - az általánosiskolai tanulmányok kivételével - semmiféle díjazás (pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmények - munkaszervezési kérdésekkel

Kérdés: Leányvállalatunk egyik osztályán összesen hat fő dolgozik, akik közül ketten jelenleg éppen egyetemi záróvizsgáikra készülnek, míg további két kolléga is felsőfokú tanulmányokat folytat, és rendszeresen távol van. Egyiküknek sincs tanulmányi szerződése. A kérdésem az, hogy van-e bármilyen jogszerű lehetőségünk arra, hogy elejét vegyük a munkaszervezést teljesen ellehetetlenítő távolléteknek, hiszen a "hatemberes" munkát szinte képtelenség két kollégával elvégeztetni?
Részlet a válaszából: […] ...feladatokat - például a vállalatnál foglalkoztatott valamelymunkavállalóval [Mt. 83/A. § (1) bek.]. Figyelemmel arra, hogy az Mt. szerintitanulmányi munkaidő-kedvezmény idejére a távol lévő munkavállalót nem illetimeg díjazás, az átirányítás következtében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmény és díjazása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és mellette főiskolán tanulok. A munkáltatómmal tanulmányi szerződést nem kötöttem, de megbeszéltük, hogy részt veszek a képzésben. Eddig nem is volt probléma, mindig elengedett a vizsgáimra, még szabadságot sem kellett kiírnom, de most arra hivatkozik, hogy sok a munka, és így nem enged el. Kérdésem, hogy jár-e nekem a tanulmányi munkaidő-kedvezmény, és megillet-e erre az időre valamilyen díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...megjelölt szabadidőta munkáltató a munkavállaló (köztisztviselő) kérésének megfelelően kötelesbiztosítani.E rendelkezések alapján tanulmányi munkaidő-kedvezményminden olyan köztisztviselőt megillet, aki iskolai rendszerű képzésben veszrészt (ilyen az Ön által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmény - mire vonatkozik a négy nap?

Kérdés: A tanulmányi szabadsággal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Egy honlapon közzétett információ, valamint az Mt. 115. §-a szerint a munkavállalót vizsgánként négy fizetés nélküli szabadnap illeti meg. A kérdésem: az említett négy nap vizsgákra vagy vizsgaidőszakokra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...vizsgatárgyból is kellvizsgáznia, akkor vizsgatárgyanként, a vizsga napját is beszámítva négymunkanap szabadidőt köteles biztosítani. A tanulmányi munkaidő-kedvezménymértékét egyértelműen a vizsgák száma határozza meg, az Mt. azt nemtanévenként, szemeszterenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
Kapcsolódó címke:

Tanulmányi szerződés vagy tanulmányi munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Tanulmányi szerződés kivel köthető, illetve milyen kritériumai vannak? Ha valaki érettségit adó gimnáziumi képzésen vesz részt esti tagozaton, azzal köthető-e tanulmányi szerződés, illetve milyen munkaidő-kedvezmény adható? Úgy vélem, hogy a titkársági ügyintéző munkakörben dolgozó esetében alapkövetelmény lenne az érettségi megléte. Az érettségi szakmának minősül? Az Mt. 110. § (1) bekezdésében az áll, hogy a munkáltató szakemberszükségletének biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet. Az érettségire ez vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] A tanulmányi szerződés az Mt.-ben szabályozott olyanmegállapodás, amely nem feltétlenül a munkaviszony két alanya között jön létre.A munkáltatók leggyakrabban a velük munkaviszonyban álló munkavállalókkalkötnek tanulmányi szerződést, de természetesen nem kizárt, hogy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Kötelező nyelvi képzés - előírható-e a munkavállalóknak?

Kérdés: Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (4) bekezdése alapján a munkavállaló -munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató általkijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Tanulmányi munkaidő- kedvezmény - a munkavállaló átcsoportosíthatja?

Kérdés: Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalóim számára előírhatom-e, hogy a tanulmányaik folytatásához szükséges szabadidőt a vizsgákat közvetlenül megelőző 3 napban vegyék ki? Egyik dolgozó a múlt félévről megmaradt 15 nap tanulmányi szabadidejét a mostani vizsgaidőszakban kívánja igénybe venni, követelheti-e, hogy az "átmentett" szabadidejét most adjam ki számára, valamint megteheti-e, hogy korlátozás nélkül felhalmozza az említett szabadnapokat?
Részlet a válaszából: […] ...a törvényalapján járó vizsgánkénti négy munkanap munka­idő-kedvezményt, akkor ezzelelveszítette az arra való jogosultságát. A tanulmányi munkaidő-kedvezménycélhoz kötött munkavállalói jogosultság, azt kifejezetten - a tanórák látogatása,évfolyam-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.