Gazdasági társaság tagja mint munkavállaló

Kérdés: A munkáltató cégnél az egyik munkavállaló 30% részesedést is szerzett, tehát részben a munkáltató cég tulajdonosa is lett. Mivel ez a döntés kellően motiváló volt a munkavállalónak, a társaságban a részesedése 50%-ra emelkedett. Jelenleg a két tulajdonos részesedése 50-50%. A munkavállaló továbbra is a céggel kötött munkaviszony keretében látja el feladatait, a munkáltatói jogkör gyakorlója a korábbi tulajdonos, aki az ügyvezető is. Fenntartható-e továbbra is az immár 50%-os tulajdonostárs munkaviszonya? Több alkalmazottunk is van, és az érintett munkavállaló helyzete folytán "kisfőnök" is lett egyúttal.
Részlet a válaszából: […] Munkajogi értelemben nincs annak akadálya, hogy egy gazdasági társaság tagja munkaviszony keretében végezzen munkát a gazdasági társaságnak. A 2014. március 14. napjáig hatályos Gt. a munkaviszony létesítése tekintetében nem ír elő korlátozást a társaság tagjai kapcsán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Tagi viszony megszűnése - a munkaviszony megszüntethetősége

Kérdés: Egy kft. tulajdonosa eladta az üzletrészét, új tulajdonos vette át a céget. Az egyik munkavállaló, aki egyben az egyik korábbi tulajdonos is, jelenleg GYES-en van. A tulajdonosváltással meg lehet-e szüntetni a GYES-en lévő munkavállaló munkaviszonyát? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […]  A tagi jogviszony és a munkaviszony egymástól függetlenjogintézmény, még akkor is, ha ugyanazon személy ugyanazon gazdaságitársaságban áll tagi jogviszonyban, mint amellyel munkaviszonyt létesített. Atagi jogviszonyra a Gt., míg a munkaviszonyra az Mt. szabályait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.