Bérletjuttatás tagnak és munkavállalónak

Kérdés: Milyen feltételekkel adható egyszemélyes kft. tulajdonosának helyi tömegközlekedési bérlet, illetve a tagi jogviszonyban lévő tulajdonosnak? Milyen feltételekkel lehet abban az esetben, amikor nem a tulajdonosnak, hanem egy munkavállalónak ad helyi tömegközlekedési és agglomerációs bérletet?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalók helyközi munkába járásának költségei térítése esetén kötelezően alkalmazandó a 39/2010. Korm. rendelet. A munkáltató ilyenkor a napi munkába járás – azaz a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Közalkalmazotti besorolás – a jogviszonyban töltött idő számítása

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál a mezőgazdasági szövetkezeti tagi jogviszonyt figyelembe lehet-e venni, mint munkaviszonyban töltött időt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a eltérést nem engedő módon sorolja fel a besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyokat. Ezek közül a kérdés tekintetében meghatározó rendelkezés, hogy be kell számítani többek között– az 1992. július 1. előtti valamennyi munkaviszony időtartamát és–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Gyakornok szabadsága – jogviszonyfüggő

Kérdés: A gyakornok kollégáknak a szabadságokat ugyanúgy kell megállapítani, mint egy rendes munkavállaló esetében?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, mit takar a kérdés szerinti gyakornok státusz, azaz milyen típusú jogviszonyban történik a munkavégzés. Az egyes szóba jöhető foglalkoztatási jogviszonyokban ugyanis a szabadságnak más és más szabályai vannak. Ha a gyakornok munkaviszonyban áll, és csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Gazdasági társaság tagja mint munkavállaló

Kérdés: A munkáltató cégnél az egyik munkavállaló 30% részesedést is szerzett, tehát részben a munkáltató cég tulajdonosa is lett. Mivel ez a döntés kellően motiváló volt a munkavállalónak, a társaságban a részesedése 50%-ra emelkedett. Jelenleg a két tulajdonos részesedése 50-50%. A munkavállaló továbbra is a céggel kötött munkaviszony keretében látja el feladatait, a munkáltatói jogkör gyakorlója a korábbi tulajdonos, aki az ügyvezető is. Fenntartható-e továbbra is az immár 50%-os tulajdonostárs munkaviszonya? Több alkalmazottunk is van, és az érintett munkavállaló helyzete folytán "kisfőnök" is lett egyúttal.
Részlet a válaszából: […] Munkajogi értelemben nincs annak akadálya, hogy egy gazdasági társaság tagja munkaviszony keretében végezzen munkát a gazdasági társaságnak. A 2014. március 14. napjáig hatályos Gt. a munkaviszony létesítése tekintetében nem ír elő korlátozást a társaság tagjai kapcsán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Társas vállalkozó bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Cégünk ügyvezetője a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. Évente egyszer részesül díjazásban, és nem tagja a cégnek, ugyanakkor máshol rendelkezik napi nyolcórás munkaviszonnyal. Ilyen esetben a bejelentést a megbízás kezdetekor vagy a kifizetéskor kell megtenni? Ha csak a kifizetéskor, akkor milyen időszakra vonatkozik a biztosítási jogviszonya, amennyiben a díjazást január 1. és december 31. közötti időszakra kapta? Más szabály vonatkozik-e rá abban az esetben, ha az ügyvezető tagja is a cégnek, de szintén van máshol napi nyolcórás munkaviszonya vagy tagi jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] Az adójogszabályok értelmében a munkáltató és a kifizető adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 7.

Ügyvezető jogviszonyának bejelentése

Kérdés: Ügyfeleimnek, akik kivétel nélkül mikrovállalkozások, évek óta azt tanácsolom, hogy a tulajdonos, aki a társaságnál személyesen közreműködik és egyben az ügyvezető is, legalább a szakképzett minimálbér után fizessen járulékot. A 12T1041-es nyomtatványon például (FEOR 1411) Számviteli és pénzügyi szervezet vezetője, illetve 1451-es, tagi jogviszony kóddal kerültek bejelentésre. Tudni szeretném, hogy jó gyakorlatot követünk-e? Ebben a formában elláthatja az ügyvezetői feladatot és végezheti a jövedelemszerző tevékenységet, vagy külön két jogviszonyra kell bejelenteni ugyanazt a személyt? Amennyiben változtatni kell, mikortól kell visszamenőlegesen elvégezni, hogy elkerüljük a bírságolást?
Részlet a válaszából: […] Ki kell emelni, hogy a felmerült kérdés nem munkajogi, hanem adójogi kérdésnek minősül, erre tekintettel ajánljuk szíves figyelmébe a Számviteli Levelek 272. számában megjelent 5574. számú kérdésre adott szakértői választ. Emellett a kérdéssel kapcsolatos fontos jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Tagi viszony megszűnése – a munkaviszony megszüntethetősége

Kérdés: Egy kft. tulajdonosa eladta az üzletrészét, új tulajdonos vette át a céget. Az egyik munkavállaló, aki egyben az egyik korábbi tulajdonos is, jelenleg GYES-en van. A tulajdonosváltással meg lehet-e szüntetni a GYES-en lévő munkavállaló munkaviszonyát? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […]  A tagi jogviszony és a munkaviszony egymástól függetlenjogintézmény, még akkor is, ha ugyanazon személy ugyanazon gazdaságitársaságban áll tagi jogviszonyban, mint amellyel munkaviszonyt létesített. Atagi jogviszonyra a Gt., míg a munkaviszonyra az Mt. szabályait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.