×

69. Munkaügyi Levelek / 2012. május 21.
TARTALOM

logo
     
1315. kérdés  
Úgy hallottuk, hogy a hatályba lépő új Munka Törvénykönyve szerint elegendő lesz az országot megjelölni a munkavégzés helyeként a munkaszerződésben. Helyesen járunk el, ha csak annyit írunk bele, hogy a munkavégzés helye: Magyarország?
1316. kérdés  
Az új törvény értelmezése szerint 2012. július 1-jétől munkaszerződéssel az alapbérbe építhető a vasárnapi pótlék. Azt olvastam, hogy csak a vasárnapi pótlék alapbéresíthető, a munkaszüneti napi pótlék nem. Júliustól munkaszerződés-módosítással beépítjük a műszakpótlékot, az éjszakai és a vasárnapi pótlékot az alapbérbe, de ha engedi a törvény, akkor a munkaszüneti napi pótlékot is beépítenénk.
1317. kérdés  
Értelmezésünk szerint az új Mt. alapján a munkáltató más feltételekkel minősül több műszakos munkarendben működőnek, mint amely esetekben a munkavállalónak műszakpótlékot kell fizetni. Jól gondolom, hogy nem minden esetben jár műszakpótlék az egyébként több műszakos munkarendű munkáltatónál?
1318. kérdés  
Ha 2012. június 1-jével határozott idejű munkaszerződést kötünk 6 hónapos tartamra, erre milyen hatással lesz a 2012. július 1-jén hatályba lépő törvény (új Mt.)? Például négy hónap elteltével meg lehet ezt a szerződést szüntetni az új Mt. 66. §-a (8) bekezdésének b) pontja alapján a munkavállaló képességeire alapított okból?
1319. kérdés  
Úgy értesültem, hogy az új Mt. alapján akár 10 munkanappal is csökkenthető a munkavállaló rendes szabadsága. Kérem, foglalják össze, ez milyen feltételekkel lehetséges!
1320. kérdés  
Az új Mt. alapján milyen díjazás jár a munkavállaló szabadságára? Ha jól tudom, a távolléti díj mellett ki kell fizetni a bérpótlékot is, ha az a munkavállalónak járna, de a bérpótlékot már a távolléti díj számítása során is figyelembe kellett venni. Ez azt jelenti, hogy kétszeresen számolom el a pótlékot a munkavállalónak?
Kapcsolódó címkék:      
1321. kérdés  
Az új Mt.-ből elmaradtak a kiküldetés, kirendelés, átirányítás szabályai. Ez azt jelenti, hogy ezentúl ilyen elrendelésre a munkáltató részéről nem lesz lehetőség? Ez ugyanis teljesen ellehetetlenítené a tevékenységünket (külkereskedelmi cég vagyunk).
Kapcsolódó címkék:      
1322. kérdés  
Az új Mt. alapján a munkavállalók számára már tényleg nem kell minden esetben biztosítani az egyenlő bér elvét? Mikor élhet majd a munkáltató ezzel a lehetőséggel?
Kapcsolódó címkék:    
1323. kérdés  
Mi változik a munkáltatói utasítás megtagadása terén július 1-jétől?
1324. kérdés  
Hét éve nyitottam egy vidéki nagyvárosban fodrászszalont, három alkalmazottal dolgozom. Úgy hallottam, hogy az új Munka Törvénykönyve a borravalóval kapcsolatosan is tartalmaz valamilyen szabályt, talán meg is tiltja azt? Jók az értesüléseim?
Kapcsolódó címkék:      
1325. kérdés  
Igaz, hogy az új munkajogi szabályok megengedik, hogy a munkáltató bekamerázza a munkahelyet, és így figyelje a munkavállalók munkavégzését?
1326. kérdés  
A törvényben olvastam, hogy kollektív szerződésben a gondatlan károkozás esetére a munkavállaló kártérítési felelősségének mértékét nyolchavi távolléti díj összegére is fel lehet emelni. Ez azt jelenti, hogy minden károkozás esetén a munkavállaló akár nyolchavi távolléti díj erejéig is felelhet?
1327. kérdés  
Úgy tudom, hogy az új Mt. alapján a munkáltató a működési körén kívül eső okok miatt a munkavállalót ért károkért már nem lesz felelős. Pontosan mit jelent majd ez a gyakorlatban?
1328. kérdés  
2011. december 1-jétől változtak a munkaerő-kölcsönzés szabályai. Többek között szigorodott az a szabály, hogy milyen feltételekkel kell egyenlő bért fizetni a kölcsönvevő saját munkavállalóinak és a kölcsönzött dolgozóknak. Úgy tudjuk, hogy az új Mt. ismét módosít a szabályokon, mégpedig a munkáltatókra kedvezőbben. Kölcsönvevői szempontból mikortól kell ugyanazokat a juttatásokat (műszakpótlék, éjszakai pótlék, cafeteria) adni a kölcsönözötteknek is?
1329. kérdés  
Az új Mt. rendelkezései a gyermek fogalmát a korábbiaknál részletesebben meghatározza. Hol és milyen jelentősége lehet ennek?
Kapcsolódó címkék:    
1330. kérdés  
Az új Mt. 195. §-a bevezeti a több munkáltatóval létesített munkaviszonyt. Cégcsoportként működünk, tervezzük, hogy egyes munkavállalókkal több tagtársaság kötne együtt munkaszerződést, kihasználva ezt az új lehetőséget. Segítségüket kérem annak értelmezéséhez, hogy a munkáltatók és a munkavállaló hogyan tudják felmondani ezt a típusú munkaviszonyt? A törvény szerint e munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató jognyilatkozata megszünteti. Tehát elég, ha csak az egyik munkáltató mond fel? A munkavállaló felmondhat csak az egyik munkáltatónak, vagy egyszerre kell az összesnek?
1331. kérdés  
Cégünk megkapott egy nagy projektet, amelynek kezdete előreláthatóan 2012 őszére fog esni. A fontosabb feladatok ellátására azonban már 2012 nyarán szeretnénk megállapodni a szakemberekkel, hogy határidőben tudjunk kezdeni. Fel szeretnénk készülni azonban arra az esetre is, ha valami miatt mégsem kerülne sor a projekt megvalósítására. Ilyen esetben hogyan tudjuk majd legegyszerűbben megszüntetni a munkaviszonyokat, ha úgy állapodunk meg velük 2012 nyarán, hogy a munkaviszony kezdetének napja 2012. szeptember 1-je lesz?
1332. kérdés  
Előreláthatóan 2012 augusztusában eladjuk az egyik telephelyünket egy másik cégnek. A telephelyen dolgozó munkavállalók munkáltatói jogutódlással átkerülnek egy másik céghez. Az üzleti partnerünk szeretne mindenkit megtartani, és tovább folytatni a termelést, de attól tart, hogy a munkavállalók nem akarnak majd az új munkáltatónak dolgozni. Előfordulhat-e, hogy a munkavállalók a jogutódláskor arra hivatkozva mondjanak fel, hogy nem szimpatikus nekik az új munkáltató?
1333. kérdés  
Egyik munkavállalónk jelenleg GYED-en van, de már most bejelentette, hogy szeptemberben szeretne visszajönni dolgozni, mert akkor a gyermeke majdnem kétéves lesz. Időközben a munkakörét betöltöttük egy új munkavállalóval, akivel nagyon elégedettek vagyunk, ezért a jövőben is inkább vele szeretnénk dolgozni. Ilyen esetben fel tudunk-e mondani a visszatérő kismamának, vagy felmondási védelem alatt áll a gyermek hároméves koráig?
Kapcsolódó címkék:    
1334. kérdés  
Mit jelent az a kitétel a törvényben, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni?