Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott gyermek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadság kiadása gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérőnek

Kérdés: Ha GYES alatt jön vissza dolgozni a munkavállaló, akkor a szabadságot ki kell adni neki?
Részlet a válaszból: […]szabályozza. Az Mt. a szabadság kiadása szempontjából nem tartalmaz speciális előírásokat azokra a munkavállalókra nézve, akik a GYES-t igénybe veszik. (Az esetükben figyelembe veendő szabályokat, amelyek a munkaidő-beosztást, éjszakai munka, rendkívüli munka tilalmát stb. érintik, az Mt. 113. §-a tartalmazza.) Ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából kiadott fizetés nélküli szabadságról tér vissza a munkahelyére, szabadságának kiadására az Mt. 123. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni. E szerint, amennyiben a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok (pl. fizetés nélküli szabadságra jogosultság) miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, annak megszűnésétől számított 60 napon belül a szabadságot ki kell kiadni, a kiadást meg kell kezdeni. Így a kérdésre a válasz igen. A munkáltató kiadási kötelezettsége a gyermekgondozás céljából igénybe vett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2137

2. találat: Gyermek gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság több gyermek után - a munkába történő visszatérés

Kérdés: Egy munkavállalónk több mint 15 éve van a cégnél, amiből csak 4 évet dolgozott, mert négy gyermeket szült, a negyedik most töltötte be a harmadik életévét. A kolléganő főállású anya szeretne lenni gyermeke 8 éves koráig, 2019-ig. Ezért fizetés nélküli szabadságot kért. Mondhatja-e ilyen esetben a munkáltató, hogy nem engedélyezi a fizetés nélküli szabadságot? A problémánk alapvetően az, hogy ha akár most, akár 5 év múlva visszajönne dolgozni, már úgy kiesik a munkából, hogy valószínűleg nem tartana a vezetője rá igényt, és fel kellene neki mondanunk. Hosszú munkaviszonya miatt pedig 5 év múlva még több lenne a felmondási ideje, végkielégítése, ezért több millió Ft-ot kapna munkavégzés nélkül, lényegében azért, mert otthon nevelte a gyermekeit.
Részlet a válaszból: […](ekkor a GYES a tankötelessé válás évének végéig jár), vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos - ebben az esetben 10. életévének betöltéséig jár a GYES [Cst. 20. §].A főállású anyaság viszont a gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának ideje, amely a Cst. 23-24. §-a alapján akkor jár, ha a szülő a saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel (tehát nagycsaládosnak minősül); ez a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, és mellette keresőtevékenységet - külső munkahelyen - heti 30 órát meg nem haladó időtartamban lehet folytatni. Azonban az Mt. csak a GYES-hez kapcsol kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot, a GYET-hez nem. Így általában a legfiatalabb gyermek 3. életéve betöltése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2059

3. találat: Munkaviszony megszüntetése kapcsolattartás elmulasztása miatt

Kérdés: Határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállalónk gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságot kért 2003-ban, mivel tartósan beteg gyermekét otthon ápolta. Utolsó fizetés nélküli szabadságra irányuló kérelmét 2011-ben juttatta el munkáltatójához, azzal az igazolással, mely a gyermek tartós betegségét 2012 januárjáig igazolta. A fizetés nélküli szabadságot akkor a munkáltató engedélyezte. Ezt követően a munkavállaló újabb kérelmet nem küldött, a munkáltató pedig nem kereste meg azzal, hogy fizetés nélküli szabadsága lejárt. A munkáltató több ízben kereste levélben más ügyekben, de a leveleket a címzett nem vette át, telefonon elérni nem lehetett. Munkavállalónk 2014 júniusában jelentkezett telefonon azzal, hogy gyermeke már nem minősül tartós betegnek. A munkavállaló a munkaviszonyt végkielégítéssel szeretné megszüntetni. Munkáltatóként a munkaviszonyt szeretnénk végkielégítés fizetése nélkül megszüntetni a bejelentési, értesítési kötelezettség elmulasztása miatt. Kérdés, hogy kellő alap-e erre, hogy a munkavállaló nem jelentkezett és nem volt elérhető (több tértivevény áll rendelkezésre, melyen a posta bejelölte a "nem kereste" rubrikát)?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkavállaló utolsó fizetés nélküli szabadsága még az 1992. évi Mt. hatálya alatt kezdődött meg, így arra a régi Mt. szabályait kell alkalmazni [Mth. 8. § (5) bek.].A munkavállaló az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség alapján köteles igazolni azt, hogy a fizetés nélküli szabadság feltételei folyamatosan fennálltak [Mt. 6. § (2), (4) bek.], azaz hogy a gyermeke valóban olyan betegségben szenvedett, amely otthoni ápolását indokolta. Amennyiben ezt meg tudja tenni, akkor munkajogi kötelezettségszegést nem követett el; arra ugyanis nem köteles, hogy folyamatosan igazolja a fizetés nélküli szabadságra való jogosultságát, csak arra, hogy akkor jelentkezzen munkavégzésre, ha a korábban bejelentett fizetés nélküli szabadság feltételei már nem állnak fenn. Önmagában az a körülmény, hogy a munkavállaló a fizetés nélküli szabadsága alatt a munkáltatóval a kapcsolatot nem tartotta (a részére küldött leveleket nem vette át), nem feltétlenül jelent olyan kötelezettségszegő magatartást, amely megalapozhatna azonnali hatályú, vagy a munkavállaló magatartására alapított felmondást, mivel ezen időszak alatt a munkavállalót nem terheli a rendelkezésre állási kötelezettség. Különösen kérdéses[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2057

4. találat: Gyermek az új munkajogban

Kérdés: Az új Mt. rendelkezései a gyermek fogalmát a korábbiaknál részletesebben meghatározza. Hol és milyen jelentősége lehet ennek?
Részlet a válaszból: […]nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs [új Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. A 294. § c) pontja azonban a gyermek fogalmánál a saját háztartásban való gondozottság tényét is beleérti: gyermeknek minősül - a munkajogi jogok, kötelezettségek szempontjából - a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. E szabály indokolt, ha arra gondolunk, hogy a gyermek utáni pótszabadságnak csak azt a szülőt kell megilletnie, aki ténylegesen a gyermekre tekintettel veszi azt igénybe; másutt viszont értelmezési problémát okoz, hiszen e szabály alapján a munkavállaló akadályoztatása esetén a képviseletében eljáró hozzátartozója köréből is kiveszi a felnőtt, általa már nem nevelt gyermekét. A munkavállaló ugyanis a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatait[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1329
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,