Keresés eredménye

25 találat a megadott munkavállalói felmondás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmondási idő és szabadság
Kérdés: Szeretnék felmondani a munkahelyemen, a munkaszerződésem szerint a felmondási idő 30 nap. Van még pár nap szabadságom is, amit idén nem vettem igénybe. Azt szeretném, ha a felmondási időm a szabadságom miatt meghosszabbodna, mert az új munkahelyemen csak mintegy hat hét múlva tudok kezdeni. Van-e erre lehetőségem?
Részlet a válaszból: […]szerint kiadni. A munkavállaló az általa igényelt szabadság időpontját 15 nappal korábban köteles bejelenteni [Mt. 122. § (1)-(2) bek.]. Ha a kérdéses esetben Ön a tárgyévben már rendelkezett legalább hét munkanap szabadság kiadásáról, a munkáltató döntheti el, hogy a fel nem használt szabadságot a felmondási idő alatt kiadja, vagy pénzben megváltja a munkaviszony megszűnésével (Mt. 125. §).Ha Ön rendelkezhet a megmaradt szabadságával, célszerű azt még a felmondás közlése előtti napokra kiadatnia. A felmondási idő ugyan ekkor sem hosszabbodik meg, de a későbbi közlés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3457
2. találat: Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
Kérdés: Egyházi intézményben dolgozom 2013 óta. Egészségi állapotom kicsit megromlott, az utóbbi időben sokat voltam táppénzen emiatt. Ezt a főnökség és egyes kollégáim nehezményezték és szóvá is tették. Az intézmény lakói szeretnek, kollégáim nagyobb részével jól kijövök, a munkámat rendesen elvégzem. Az egyik kollegina viselkedése azonban bántó és sértő már egy ideje. A főnökségnek ezt több ízben jeleztem is, de semmi nem történt az ügyben. Eddig sokszor megtörtént már, hogy a főnökség előtt valótlan dolgokat állított mind a lakókkal, mind pedig velem kapcsolatban, ezért jeleztem nekik, hogy így nem szeretnék itt tovább dolgozni, és szeretném beadni a felmondásom, de pontos dátumot nem mondtam. A főnököm már a munkám során is azzal zaklat, hogy "akkor adjam be a felmondásom már holnap", és ne is indokoljam meg, végkielégítést se kérjek, ő eltekint a harminc nap felmondási idő felének letöltésétől. Táppénzre azonban nem mehetek addig, mert az idő alatt is felmondhat nekem, és ő meg is fogja indokolni, hogy miért. Ez számomra nagyon zavaró, illetve kínos. Egyes nővér kollégáim viselkedése mind velem, mind a lakókkal szemben is sok kívánnivalót hagy maga után. Emiatt a lakók sokat panaszkodnak, de a főnökség nem hisz sem nekem, sem a nekik - utóbbiakra ráfogják, hogy demensek (ész, értelem nélküli állapot). Sajnálom őket, nem mernek már szólni sem, mert félnek, hogy csak rosszabb lesz nekik. Én már ezt nem bírom sokszor nézni, és szóvá szoktam tenni, ami miatt haragszik rám négy-öt kolléga. A többi kollégám sem szól, mert féltik a munkahelyüket, így nincs bizonyítékom. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy mik a lehetőségeim. Várjam meg, hogy a főnököm mondjon fel? Mit lehet tenni, ha a felmondás indokolásában számomra elfogadhatatlant ír? Köteles vagyok ilyenkor az indokolást elfogadni?
Részlet a válaszból: […]annak érdekében, hogy az adja be a felmondását. Ha a munkaviszonya határozatlan idejű, az Mt. alapján nem kell (és nem is tanácsos) megindokolnia a felmondását. Ha azonban határozott időre szól, azt csak abban az esetben tudja megszüntetni jogszerűen felmondással, ha annak oka olyan körülmény, amely az Ön számára lehetetlenné tenné a munkaviszony fenntartását, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Megjegyezzük, ha Ön mond fel, a felmondási idő az Mt. általános szabálya szerint harminc nap, amit le is kell dolgoznia. Azaz, nincs kötelező felmentési idő. A munkáltató azonban dönthet úgy, illetve meg is állapodhatnak arról, hogy a felmondási idő egy részét nem köteles munkavégzéssel tölteni. Szintén érdemes utalni arra, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3454
3. találat: Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
Kérdés: Munkavállalói felmondás esetén hogyan kell kiszámítani a felmentési időre járó munkanapok számát? Egy munkavállalónk felmondási ideje 2018. november 14-én jár le, a munkáltató november 1-jétől november 14-ig felmentette a munkavégzési kötelezettség alól. November 1. munkaszüneti nap, november 2. áthelyezett pihenőnap, november 10. áthelyezett munkanap. November 1-jétől november 14-ig a felmentési időre járó bér számításánál tíz vagy kilenc munkanapra kell számolni a munkabért? Jár-e ebben az esetben a munkaszüneti napra is bér, tehát egynapi alapbérnek megfelelő összeg?
Részlet a válaszból: […]időszakra távolléti díjra jogosult.A válaszunkban abból indulunk ki, hogy a munkavállaló havibéres. Havibér esetén a távolléti díj az Mt. 148. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti részének - azaz az esedékessége időpontjában érvényes alapbérnek (Mt. 136. §), illetve pótlékátalánynak (Mt. 145. §) - a meghatározásakor az Mt. 136. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni [Mt. 149. § (1) bek.]. Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése értelmében a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3440
4. találat: Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér
Kérdés: Felmondtam a cégnél, el is fogadták a felmondásomat, de nem hajlandók kifizetni az október hónapban ledolgozott egyheti munkabéremet, és a szeptemberi havi jutalékomat, aminek kifizetése október 10-én lett volna esedékes (kb. 200 000 forint). Mi a teendőm?
Részlet a válaszból: […]arra, hogy a munkáltató megtagadja a munkabér kifizetését. A felmondás csak a jövőre nézve szüntetheti meg a munkaviszonyt, így nem állhat elő jogszerűen olyan helyzet, hogy ennek folytán Ön visszamenőlegesen elessen a ledolgozott munkabérétől. Az Mt. értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat [Mt. 80. § (2) bek.].Mivel a leírtak alapján úgy tűnik, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3439
5. találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
Kérdés: Két hete a munkáltatóm kijelentette, hogy gazdasági ügyintéző helyett pénztárosra kívánja módosítani a munkakörömet, egyúttal az alapbéremet is visszavenné 15 százalékkal. Mindez számomra komoly visszalépést jelentene, ezért nem fogadtam el a módosítást. Mivel a munkáltatóijogkör-gyakorlóm ragaszkodott a módosításhoz, kénytelen voltam azonnali hatályú felmondással megszüntetni a munkaviszonyomat, hiszen a pénztárba osztottak be már előtte való héten is, mely számomra elfogadhatatlan lett volna. Most a munkáltató vezetője azt mondta, hogy a munkaviszonyt csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethettem volna meg, és megtagadta a végkielégítés és a felmentési időre járó távolléti díjam kifizetését. Mit tehetnék?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségszegést követ el, amely kétségkívül megalapozhatja a munkavállaló azonnal hatályú felmondását.A munkáltató azon érvelése, miszerint a munkaviszonyt Ön csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethette volna meg, éppen ezért nem helytálló. Az Mt. értelmében a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót megillető távolléti díjat megfizetni [Mt. 70. § (3) bek., 77. §, 78. § (3) bek.]. Erre tekintettel nem tagadhatta volna[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3423
6. találat: Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Határozatlan idejű munkaszerződésem van, a munkáltatóm fizetés nélküli szabadságot engedélyezett nekem. Felmondhatok-e a fizetés nélküli szabadság alatt, illetve le kell-e töltenem a felmondási időt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3419
7. találat: Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
Kérdés: A munkavállaló átadja a munkáltatónak felmondását. A munkaviszony határozatlan idejű. A felmondásban ez áll: "Kérem, hogy amennyiben a munkáltató a felmondási idő tartama alatt részben vagy egészében nem tart igényt a munkavégzésemre, mérlegelési jogkörében eljárva, szíveskedjék mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól." A munkáltató mérlegelést követően úgy dönt, hogy mentesíti teljes egészében a munkavégzés alól a munkavállalót. Ebben az esetben a munkáltatónak meg kell fizetnie a munkavállaló javára a 30 napos felmentési időre járó bért, vagy a felmondási időtől való eltekintés miatt a munkaviszony ebben az esetben közös megegyezéssel szűnik meg, melyről készíteni kell egy megállapodást a felek között?
Részlet a válaszból: […]mindkét fél erre vonatkozó kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata lenne szükséges, ám a munkavállalói jognyilatkozat vonatkozásában erre semmi nem utal, hiszen az Ön kérdéséből az tűnik ki, hogy nem közös megegyezéssel, hanem egyoldalúan, felmondással kívánja a munkaviszonyt megszüntetni. Hozzátehetjük ugyanakkor, hogy a felek a felmondási idő alatt bármikor dönthetnek úgy, hogy a munkaviszonyt mégis inkább közös megegyezéssel szüntetik meg (ehhez formálisan indokolt lenne azonban visszavonni a munkavállaló részéről a felmondást, a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3382
8. találat: Elvágyódó munkaerő - munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében
Kérdés: Társaságunk "8+4-es konstrukcióban" (8 hónap támogatás, 4 hónap tovább foglalkoztatás) foglalkoztatási támogatással alkalmaz egy munkavállalót oly módon, hogy a jelzett időtartam alatt a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással és közös megegyezéssel a munkaviszonyt. A munkavállaló a foglalkoztatási kötelezettség négy hónapos időszaka alatt azonban szeretné felmondani a munkaviszonyát, lehetőleg úgy, hogy azonnal el tudjon menni. Mivel közös megegyezéssel nem lehetséges megszüntetni a munkaviszonyt, elegendő indok-e számára a "külföldi munkavállalás" és a "jobb fizetés" a felmondáshoz? Ha igen, akkor elfogadható-e a felmondás, illetve elengedhető-e a munkavállaló felmondási idő nélkül? Esetleg, ha az indok elfogadható, akkor mennyi a felmondási idő (30 nap, vagy a határozott időből még hátralévő idő)?
Részlet a válaszból: […]indokokat jelölné meg a felmondásában, vagy azt egyáltalán nem indokolná, illetve a felmondási idő letöltése nélkül - jogellenesen - szüntetné azt meg azonnali hatállyal. Ennek a magyarázata az, hogy a munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről egyoldalú jognyilatkozat, mely a címzett, azaz jelen esetben a munkáltató általi elfogadásától függetlenül a munkaviszony megszűnését eredményezi.Elvileg nem kizárt, hogy eltekintsenek a felmondási idő munkavállaló általi letöltésétől, azaz a munkavégzési kötelezettsége alól akkor is mentesíthetnék a távozni kívánó munkavállalót, ha felmondással szünteti meg a munkaviszonyt. Azt azonban, hogy ez a lépés milyen hatással lenne a támogatásra, illetve annak visszafizetésére, a támogatás részletes szabályainak, illetve az arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3347
9. találat: Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
Kérdés: Bértámogatással vagyok foglalkoztatva, de nem vált be számomra a munkahely. Milyen feltételekkel mondhatok fel?
Részlet a válaszból: […]határozatlan idejű, a munkavállalónak a felmondását nem kell megindokolnia, csupán a 30 napos felmondási időt kell letöltenie (munkaszerződése, vagy ha van kollektív szerződés a munkáltatónál, ettől a felmondási időtől eltérhetett, így ezt érdemes megnéznie) [Mt. 67. § (1) bek., 69. § (1) bek.]. Ebben az esetben a felmondási idő letöltése kötelező, kivéve, ha a munkáltató eltekint ettől. A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek.], a munkaviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg. Ha a munkaviszony határozott idejű volt, a felmondási idő ugyanígy alakul, azonban a felmondását köteles megindokolni. A felmondásának indoka a hatályos szabályok értelmében csak olyan ok lehet, amely az Ön számára a munkaviszony fenntartását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3300
10. találat: Felmondás a törvényesnél hosszabb felmondási idővel
Kérdés: Az egyik munkavállalónk felmondott, megjelölve felmondásában a munkaviszony megszüntetésének dátumát. A felmondási ideje 33 nap, így az hosszabb az Mt.-ben meghatározott felmondási időnél. Munkáltatóként ezt elfogadjuk, de megfelelünk-e így az Mt. előírásainak?
Részlet a válaszból: […]azonban akadálya, hogy Önök a 33 napos felmondási időt elfogadják, hiszen a felek jogszerűen dönthetnek akként is, hogy a törvényben meghatározott mértéktől egyező akarattal eltérnek, és hosszabb, legfeljebb 6 havi felmondási időt alkalmaznak [Mt. 69. § (3) bek.]. Megjegyzendő, hogy a felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3275
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés