Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott mentesülés a kárfelelősség alól tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Mentesülés a kárfelelősség alól - a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartás

Kérdés: A munkavállalónk kézbesítőként dolgozik. A motorkerékpárjával egy olyan helyszínre szállított küldeményt, amely az eső miatt egy sáros, kátyús földúton volt megközelíthető. A motorral megcsúszott, elesett, és lábtörést szenvedett. Nem egyértelmű, hogy pontosan mi történt, de most kártérítési igénnyel állt elő. Az ilyen helyzet nem minősülhet a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának?
Részlet a válaszból: […]kell azzal, hogy a munkavállaló a motorral eleshet; így még ha ellenőrzési körén kívüli esemény lenne is, a konjunktív kimentési okot nem lehetne bizonyítani. A b) pont szerinti mentesüléshez két együttes feltétel szükséges, az, hogy a balesetnek egyáltalán ne legyen olyan oka, amely a munkavállaló magatartásán kívül esik, és annak oka a munkáltató részéről objektíve elháríthatatlan. Ha ugyanis nem kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta a kárt, vagy a kár oka egyébként nem bizonyítható, nem állapítható meg a kimentési ok bizonyítása a bizonyításra kötelezett munkáltató részéről.Egy ilyen helyzet vizsgálatánál több olyan körülmény is felmerülhet, melyek befolyásolhatják, hogy a munkavállaló magatartása minősüljön a baleset kizárólagos okaként. Így az, hogy a munkavállalónak föld­úton kellett közlekednie, amely az esőzés miatt sáros, csúszós volt. Vizsgálni kell, hogy a motor a stabilitását milyen alacsony sebesség mellett vesztette el, és hogy a baleset időpontjában aktuális útviszonyok mellett a gépjármű felszereltségére figyelemmel lehetett-e biztonságosan és komfortosan közlekedni az útszakaszon. Ugyancsak szerepet kap, volt-e munkáltatói elvárás, hogy ilyen esetben a munkavállaló csak gyalogosan vagy más gépjárművel közlekedhetett volna, és azt is, hogy a tanyára történő kézbesítési feladatokat az időjárási vagy útviszonyok függvényében lehetett-e volna szüneteltetni. Ugyancsak értékelni kell a munkavállaló motorkerékpár-vezetői tapasztalatát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4042

2. találat: Foglalkozási megbetegedésből eredő kár - a felelős munkaadó meghatározása

Kérdés: Egy munkavállalónknál foglalkozási megbetegedést állapítottak meg, amely okán most kártérítési igénnyel él. Pár hónapja dolgozik nálunk, azt megelőzően rövidebb-hosszabb ideig más munkáltatóknál, de ugyanebben a munkakörben foglalkoztatták, ahol - a szakvélemény szerint - ugyanilyen expozícióknak volt kitéve. Ilyenkor is alapos a követelése, nem kellene a korábbi munkáltatóit perelnie?
Részlet a válaszból: […]vezethető vissza, illetveb) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye [Mvt. 87. § 1/D. pont].A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha a két kimentési ok valamelyikét sikerrel tudja bizonyítani, azaz, haa) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (1)-(2) bek.].A foglalkozási megbetegedést és az ebből eredő károkat, illetve ezek és a munkaviszony közötti összefüggést a munkavállalónak kell bizonyítania[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3975

3. találat: Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól - a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása

Kérdés: Munkavállalónk közúti balesetet szenvedett, és súlyosan megsérült, mikor egy szabályosan közlekedő, megkülönböztető jelzést használó tűzoltóval ütközött a céges autóval, munkaidőben. A rendőrségi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a munkavállalónk szabálytalanul közlekedett, és kizárólag ő volt a felelős a balesetért. Ilyen esetben munkáltatóként felelünk-e a munkavállalót ért károkért?
Részlet a válaszból: […]bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy- a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (1)-(2) bek.].Amennyiben megállapításra került az, hogy a kérdésben leírt közlekedési baleset kizárólag a munkavállalónak felróható okból következett be, mert szabálytalanul közlekedett, és ezért a megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautó részére az elsőbbséget nem biztosította, akkor az álláspontunk szerint ez megvalósítja a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartását is, ami a munkavállaló kárfelelősség alóli mentesülését jelenti. Más bíróságok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3888

4. találat: Szombati munkanap elrendelése áramszünet miatt

Kérdés: Általános munkarendben dolgozunk. Az áramszolgáltatónk tájékoztatott, hogy augusztus hónapban karbantartási okokból egy napra szüneteltetni fogja a szolgáltatást, és lekapcsolja az egész épületet a rendszerről. Szeretnénk, hogyha ezen a napon a munkavállalók pihenőnapot kapnának, és helyette szombaton dolgozhatnának. Milyen lehetőségünk van erre vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]jelentősége (Mt. 101. §, 105. §). Az egyenlőtlen munkaidő-beosztáshoz augusztus hónapra kell egy egyhavi munkaidőkeretet hirdetni. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni, és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. Az írásbeli közléshez ebben az esetben az is elég, ha a tájékoztatást a munkáltató a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszi (pl. kifüggeszti a faliújságra) [Mt. 22. § (2) bek. b) pont].Az áramszünettel (illetve a szombati munkanappal) érintett hétre vonatkozó munkaidő-beosztásban pedig meg kell adni, hogy az áramszünet napja pihenőnap, helyette pedig szombat munkanap. A fenti eljárás mellett a szombati munkavégzésért nem jár semmilyen külön bérpótlék. Az augusztusra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2350

5. találat: Pedagógus-portfólió feltöltésének időpontja

Kérdés: A 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a szerint figyelembe kell venni a gyakornoki idő kikötésekor a korábban megszerzett szakmai gyakorlatot, és gyakornoki időként a két évből hátra lévő időt kell kikötni a kinevezésben. Ez a határozott időre alkalmazottak esetén akár a határozott idő lejárta is lehet. A minősítő vizsga szabályai nem változtak, fő szabályként a gyakornoki idő lejárta hónapjában kell minősítő vizsgát tennie a gyakornoknak. A 326/2013. Korm. rendelet 10. §-ának (10) bekezdése szerint a pedagógus minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor, a portfóliót pedig november 30-ig kell feltölteni az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe, és sikeres minősítés esetén a következő év január 1-jével kell a gyakornokot Pedagógus I. fokozatba sorolni. Az új szabályok ezekkel nem egyeztethetők össze, mivel például akinek 3 hónapja van hátra a két évből, és az még a tárgy­évben bekövetkezik, az nem a következő évben köteles minősítő vizsgát tenni, hanem még a tárgyévben a gyakornoki idő lejártakor, és a portfólió feltöltésére is csak egyetlen időpontot jelöl meg a jogszabály, mégpedig a november 30-át.
Részlet a válaszból: […]évében történik az Oktatási Hivatal szervezése alapján a portfólióvédés, a foglalkozások meglátogatása, a minősítő bizottság értékelése, a sikeres minősítés alapján az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány pedig csak a következő év január 1-jétől jogosít átsorolásra [326/2013. Korm. rendelet 10. § (5), bek.; 11. § (8), valamint (11)-(12) bek., 13. § (3) bek.]. A szabályok tulajdonképpen csak abban az egyszerű esetben alkalmazhatók zökkenőmentesen, amikor a pedagógus vagy a gyakornok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2349

6. találat: Munkáltatói kárfelelősség - mentesülési feltételek

Kérdés: Úgy tudom, hogy az új Mt. alapján a munkáltató a működési körén kívül eső okok miatt a munkavállalót ért károkért már nem lesz felelős. Pontosan mit jelent majd ez a gyakorlatban?
Részlet a válaszból: […]munkáltatói kimentési lehetőségek kiszélesedtek, mivel a működési kör fogalmát felváltja az ellenőrzési kör fogalma. A jogalkotó szándéka ezzel az volt, hogy szűkítse a bírói gyakorlatban kialakult rendkívül széles körű munkáltatói kártérítési felelősséget, és ne legyen megállapítható a munkáltató kártérítési kötelezettsége olyan esetekben, amelyekben a kár bekövetkezésére a munkáltatónak nem lehet még közvetett befolyása sem. A munkáltató tehát akkor mentesülhet a felelősség alól, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak: a) ‑A kárt az ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta. Az ellenőrzési körbe tartoznak azok a körülmények (eszközök, energia, munkavállalók), amelyeknek működésére a munkáltatónak tevékenysége során közvetlen vagy közvetett befolyása van (pl. a munkáltató által biztosított munkásszállás). b) ‑A károkozó körülménnyel a munkáltatónak nem kellett számolnia. A bírói gyakorlat alapján, ha a munkavégzés jellege folytán állandóan változó, eltérő munkavégzési körülmények között a munkavállalóra fokozott balesetveszély hárul, így az ilyen munkavégzési körülményekből szükségképpen származó fokozott balesetveszéllyel a vállalatnak is számolnia kell (BH 1977. 462). Hasonlóan a munkáltatótól elvárható az is, hogy azon a területen, ahol a vállalat dolgozói állandóan megfordulnak, közlekednek - akkor is, ha az épület nem a munkáltató, hanem más cég kezelésében van -, gondoskodjék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1327