Keresés eredménye

56 találat a megadott pótszabadság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
Kérdés: A D fizetési osztályba sorolt pedagógus végzettséggel nem rendelkező pedagógiai asszisztensnek jár-e a 25 nap pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. Ez utóbbi fordulat a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésére utal, melynek értelmében a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságraa) nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus,b) pedagógiai szakszolgálati intézményben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3344
2. találat: Föld alatt dolgozók pótszabadsága
Kérdés: Egy pincehelyiségben dolgozom, irodai munkát végzek. Szeretném megkérdezni, hogy ez föld alatti munkavégzésnek számít-e? Jár-e pótszabadság utána?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3319
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Kérdés: Segítséget szeretnénk kérni a megváltozott munkaképességűek pótszabadságával és a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban. Munkavállalónk eddig rokkantsági ellátásban részesült, de kérelmezte az öregségi nyugdíj megállapítását. Továbbra is jogosult a pótszabadságra, illetve a megállapított egészségkárosodás továbbra is fennáll? Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszból: […]50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt; vagy- aki rokkantsági ellátásban részesül [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíjban részesül, akkor rendszeres pénzellátásra válik jogosulttá, és emiatt a rokkantsági ellátása megszűnik [Mmtv. 12. § (2) bek. b) pont és 1. § (2) bek. 10. pont]. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem fog megváltozott munkaképességű személynek minősülni. Az erről szóló komplex minősítés időbeli hatálya ugyanis rokkantsági ellátásra jogosult személy esetén az ellátást megállapító döntésben előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig tart, feltéve, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3279
4. találat: Életkoron alapuló diszkrimináció és a fiataloknak járó pótszabadság
Kérdés: A vállalat keresi azokat a lehetőségeket, hogy a béren túl milyen dolgozói juttatásokkal tudja a munkavállalóit megtartani. Van-e arra lehetőség, hogy a fiatal munkavállalókat, akik a létszám majd egyharmadát jelentik (és különböző munkakörökben vannak foglalkoztatva), bizonyos kor alatt, a többségi állami tulajdonban lévő vállalat pótszabadságban részesítse? Ez az intézkedés nem sérti-e az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit? Ha igen, milyen lehetőségek vannak egy hasonló kezdeményezés kivitelezésére?
Részlet a válaszból: […]az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van [Ebktv. 7. § (2) bek.]. A kérdés szerint a fiatal munkavállalóknak való kedvezés célja az, hogy elősegítse a munkavállalók megtartását, mivel a munkavállalók mintegy egyharmada e kategóriába esik. A munkáltató tervezett intézkedése tehát nem szubjektív megítélésen alapul, hanem annak munkaerőpiaci célja van.A gyakorlatban ezek a munkaerőpiaci célok, a munkavállalók különböző életkori csoportjai közötti egyensúly fenntartása jogszerűnek minősülhetnek (lásd például az Európai Bíróság bírák kényszernyugdíjazásával kapcsolatos esetét, C 286/12.). Véleményünk szerint a kérdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3249
5. találat: Pótszabadság a jegyzőnek
Kérdés: A Kttv. 252. §-ában meghatározott jegyzői pótszabadság a köztisztviselői pótszabadságon felül vagy a helyett illeti meg a jegyzőt, aljegyzőt, főjegyzőt? A Kttv. kommentárja szerint a jegyzői pótszabadság a 246. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői pótszabadságokon felül jár, mivel ezt a kizáró szabályt a Kttv. nem tartalmazza.
Részlet a válaszból: […]bekezdése alapján a vezetői munkaköröket betöltő köztisztviselők ettől eltérő mértékű, ún. vezetői pótszabadságra jogosultak. Tekintettel arra, hogy a jegyzők köztisztviselőként nem kerülnek a 101. § (3) bekezdése szerinti besorolási fokozatokba sorolásra, és nem töltenek be vezetői munkakört sem, ezért a Kttv. 252. §-a állapítja meg a részükre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3237
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Közalkalmazott pótszabadsága téves besorolás esetén
Kérdés: Intézményünknél a revízió során kiderült, hogy egy közalkalmazott tévesen volt besorolva. Az előresorolás után az elmúlt három évre visszamenőleg kiszámolt többletszabadságait mikor és hogyan veheti ki a dolgozó? Milyen szabályai vannak ennek?
Részlet a válaszból: […]visszamenőleg, a besorolás korrigálásától számítva, az általános, hároméves elévülési időn belül érvényesítheti [Mt. 286. § (1) bek.]. A korrigálás évében járó, a fizetési fokozat alapján megállapított pótszabadságot még a tárgyévben kell kiadni, vagy - a felek megállapodása alapján - a kiadás "eltolható" a következő év végéig [Kjt. 59. § (4) bek. a) pont]. Azon szabadságnapok tekintetében, amelyek a tárgyévet megelőző időszakra jártak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3166
7. találat: Pedagógiai asszisztens pótszabadsága
Kérdés: Pedagógiai asszisztensi munkakör pótszabadságával kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Kolléganőnk érettségivel rendelkezve tölti be óvodánkban ezt a munkakört. Tudomásunk szerint a közoktatási intézményekben többek között az óvodapedagógus, pszichológus munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak az oktató- és nevelőmunkát végzőket megillető pótszabadságra. Mivel ő nem tartozik a pedagógus-előmenetel hatálya alá, jár-e neki ez, illetve a fizetési fokozat utáni pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet nem állapít meg, nem írja elő tehát, hogy csak pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező, pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógiai asszisztenst illetne meg a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság.A nevelő-oktató munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosultakat viszont a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg: a Kjt. 58. §-ának (2)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3080
8. találat: Közalkalmazottat egyidejűleg megillető pótszabadságok
Kérdés: Nem tudjuk értelmezni a közalkalmazottaknak járó pótszabadsággal kapcsolatban, hogy a munkaköri pótszabadságok közül a Kjt. 57. §-ának (3a) és (4) bekezdése által biztosított pótszabadságok mellett járnak-e a fizetési fokozat, illetve a vezető beosztás járó pótszabadságok, vagy sem?
Részlet a válaszból: […]intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő-, nevelő-oktató, oktatómunkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottak pótszabadságára utal a törvény. Ebből nyelvtanilag az következik, hogy minden más munkaköri pótszabadság, amit a Kjt. 57. §-ának (3a) és (4) bekezdése biztosít, együtt vehető igénybe a fizetési fokozat alapján járó pótszabadsággal.Hasonló szabályt tartalmaz a törvény a munkakör és a vezető beosztás alapján járó pótszabadságokra is [Kjt. 58. § (3) bek.], amelyek közül szintén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3078
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Föld alatt dolgozók pótszabadsága
Kérdés: Egy cukrászda alagsorában dolgozom kb. nyolc éve, egyértelműen a föld alatt. Jár-e nekem a föld alatti munkavégzéssel járó évi öt nap pótszabadság?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3000
10. találat: Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság
Kérdés: Egy munkavállalónk háztartásában olyan gyermek található, aki a 16. életévét már évekkel ezelőtt betöltötte (28 éves), és súlyosan fogyatékosnak minősül. Családi pótlékot a gyermek saját jogán kap. A munkavállaló álláspontja, hogy számára jár az Mt. gyermek utáni pótszabadsága, annak ellenére, hogy gyermeke a 16. életévét már betöltötte, hiszen súlyosan fogyatékos. Egy internetes cikkre hivatkozik, amely szerint Fogytv. 4. §-a alapján fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. Ez az ő gyermeke esetében így van. A mi értelmezésünk szerint viszont, mivel az Mt. 118. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata így kezdődik: "A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb...", ezért sorrendben először az életkorról kell meggyőződnünk, utána lehet tovább vizsgálni azt, hogy a Cst. szerint "gyerek-e vagy sem", továbbá hogy a Fogytv. szerint fogyatékos-e a gyermek vagy sem. Mivel az életkora meghaladja a 16. évet, így álláspontunk szerint munkatársunk pótszabadságra ezen gyermeke után nem jogosult.
Részlet a válaszból: […]kifejezett szabályt is tartalmaz, melynek értelmében "a pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti". Nincs olyan rendelkezés, amely ez alól felmentést adna abban az esetben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2831
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 56 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés