"Covid-pótszabadság" - pénzben megválthatatlan

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése értelmezésében kérem szíves segítségüket. A jogszabályhely értelmében a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadság pénzben nem váltható meg. Amennyiben a dolgozó részére a munkáltató ezen a jogcímen megállapította a 10 munkanap pótszabadságot, majd a dolgozó jogviszonya megszűnik (közös megegyezés, felmondás, határozott idejű szerződés lejárt, jogviszony-megszüntetés próbaidő alatt), a jogviszony-megszüntetés esetén az ezen jogcímen igénybe nem vett szabadságot ki kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...idézett jogszabály valóban azt írja elő, hogy a 10 munkanap "Covid-pótszabadság" pénzben nem váltható meg [327/2021. Korm. rendelet 1. § (5) bek.]. Ez annyiban egybevág a szabadságra vonatkozó általános munkajogi szabályokkal, hogy a szabadságot mindig természetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságra jogosultsága

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra jogosult. A jogszabály nem tér ki arra, hogy amennyiben valaki a 2021. évben nem egész évben, csak hónapokat, kirendelés keretében (polgármesteri hivatalból köztisztviselők az Országos Mentőszolgálathoz adminisztratív munkakörbe, illetve a kormányhivatal járási hivatal népegészségügyi osztályához) vett részt a védekezésben, neki időarányosan jár-e a pótszabadság, vagy jogosult-e a 10 munkanapra, függetlenül attól, hogy mennyi ideig vett részt a védekezésben? Illetve ki állapítja meg, hogy jogosultak-e a pótszabadságra, mivel a jogszabály hatálybalépésekor már nem állt fenn a kirendelés?
Részlet a válaszából: […] ...327/2021. Korm. rendelet a pótszabadságra való jogosultság feltételeként azt írja elő: az érintett az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban vagy munkáltatóknál legyen foglalkoztatva, és hogy a 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságának arányosítása

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 10 munkanap pótszabadságra jogosítja a koronavírus-világjárvány elhárításában részt vevő, az 1. § (1) bekezdésében felsorolt területeken foglalkoztatottakat. Ezt a pótszabadságot az Mt. 121. §-a alapján kell-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...327/2021. Korm. rendelet szerint a pótszabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor a jogszabály előír néhány speciális rendelkezést is, amiket az egyébként irányadó jogviszonyra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Pedagógus pótszabadságának megválthatósága

Kérdés: Magánfenntartású óvodánkban munkaszerződéssel foglalkoztatott óvónőnk három gyermeket szült. 2014 óta passzív munkaviszonya volt/van, azaz a gyermekek születése miatt 2014-től egyetlen napra sem tért vissza munkavégzésre, most azonban befejezi fizetés nélküli szabadságát. Visszatérését követően azonnal fel kíván mondani, és kéri megváltani a közel 9 év alatt felgyülemlett ki nem vett szabadságát. Vita alakult ki közöttünk az őt a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján megillető pótszabadság megváltása kapcsán. Ez a pótszabadság a nevelő- és oktatómunkát végző közalkalmazottakat illeti meg, évi 25 munkanap mértékben. Álláspontunk alapján a munkavállalót tényleges nevelő-oktató tevékenység folytatása hiányában ez a pótszabadság nem illeti meg, így megváltásának sincs helye. Kérjük álláspontjukat az ügyben!
Részlet a válaszából: […] ...fogalmaz meg, ugyanis kimondja, hogy az egyházi és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.E rendelkezés alapján a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján

Kérdés: Óvodavezető (magasabb vezető) pótszabadságával kapcsolatosan fordulok Önökhöz. Afenntartó önkormányzat 2021-re 21 munkanap alapszabadságon felül a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján csak évi 10 munkanap pótszabadságot állapított meg az eddigi 25 munkanappal szemben. Jogszerű ez így?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,b) a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust,c) a szabadságra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel

Kérdés: A munkavállaló, aki megváltozott munkaképessége miatt pótszabadságban részesül, betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíjasként dolgozik tovább. Ebben az esetben is jár-e neki ez a pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint évente öt munkanap pótszabadság jár a munkavállalónak, ha megváltozott munkaképességű, illetve, ha fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult (Mt. 120. §). A pótszabadságra való jogosultság mindaddig fennáll, amíg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re

Kérdés: Szabadságátvitellel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A szabadságokat a vállalkozás órában tartja nyilván. A vírushelyzet miatt a dolgozóinknak év közben többször módosult a munkaideje. Év végén, megállapodással az átvihető, életkor után járó pótszabadság óráinak számát hogyan kell számolni? Az évre járó életkor után járó szabadság napjainak száma szorozva a december 31. napján érvényes szerződés szerinti munkaidővel? Például, ha 50 éves a dolgozó, akkor 10 nap × 4 óra, ha decemberben 4 órás részmunkaidős (hiszen szabadságnapokról rendelkezik a törvény), vagy ki kell számolgatni egész évben, hogy hány naptári napot volt 2 órás, 4 órás, 5 órás stb., és az életkor után járó pótszabadságokat ez alapján órában meghatározva, maximum azok összege mehet át megállapodással?
Részlet a válaszából: […] ...szabadság mértékét az Mt. munkanapban határozza meg, az alap- és a pótszabadságok vonatkozásában is (Mt. 115-120. §). Ettől független kérdés, hogy a szabadság kiadása és elszámolása - a munkáltató választása szerint, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint

Kérdés: Aki szociális gondozóként dolgozik, és a Kjt. alapján számítjuk a szabadságát, ami áll egy alap- és egy pótszabadságból az eltöltött évek alapján, ezeknél a dolgozóknál át lehet-e vinni szabadságot megállapodás alapján a következő évre, és ha igen, melyik szabadságot (az alap- vagy a pótszabadságot)? Mivel az Mt. szerint az életkor után járót lehet átvinni, de a Kjt. besorolásánál nincs ilyen.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. valóban lehetővé teszi a felek megállapodását arról, hogy a munkáltató az életkori pótszabadságot (Mt. 117. §) nem a tárgyévben, hanem csak az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Ez a megállapodás csak az adott naptári évre szólhat [Mt. 123. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Hozzátartozó halála - mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

Kérdés: Meddig vehető igénybe hozzátartozó halála esetén adható pótszabadság 2020-ban?
Részlet a válaszából: […] ...és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra [Mt. 55. § (1) bek. f) pont]. Ez nem pótszabadság, hanem a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés egyik fajtája, ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Pótszabadság föld alatti munkavégzés esetén

Kérdés: Pénzintézetnél dolgozom, a munkavégzés helye egy bevásárlóközpont. Nincs természetes fény, teljesen zárt a rendszer, és természetes szellőzés sincs. Télen-nyáron megy a klíma. Jár a +5 munkanap pótszabadság? Gyakorlatilag úgy érezzük magunkat, mintha a föld alatt lennénk. Semmit nem tudunk a külvilágról egész nap.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár [Mt. 119. § (2) bek.]. A törvény nem határozza meg pontosan, hogyan kell értelmezni a pótszabadság jogosultsági feltételeit. Az azonban egyértelmű, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.
1
2
3
8