Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

71 találat a megadott pótszabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: "Covid-pótszabadság" - pénzben megválthatatlan

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése értelmezésében kérem szíves segítségüket. A jogszabályhely értelmében a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadság pénzben nem váltható meg. Amennyiben a dolgozó részére a munkáltató ezen a jogcímen megállapította a 10 munkanap pótszabadságot, majd a dolgozó jogviszonya megszűnik (közös megegyezés, felmondás, határozott idejű szerződés lejárt, jogviszony-megszüntetés próbaidő alatt), a jogviszony-megszüntetés esetén az ezen jogcímen igénybe nem vett szabadságot ki kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]§ (5) bek.]. Ez alól egy kivétel van: a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani (Mt. 125. §). Ez utóbbi kivételt a 327/2021. Korm. rendelet már nem tartalmazza. Ebből arra kell következtetnünk, hogy - az általános szabályokkal egyezően - a "Covid-pótszabadság" nem váltható meg pénzben a jogviszony fennállása alatt. Ám ha a jogosult azt természetben nem kapja meg (vagy csak részben kerül e szabadság kiadásra) a jogviszonya megszűnéséig, a ki nem adott napokat ekkor sem kell megváltani. Ez független attól, hogy milyen jogcímen szűnik meg vagy kerül megszüntetésre a jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4257
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságának arányosítása

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 10 munkanap pótszabadságra jogosítja a koronavírus-világjárvány elhárításában részt vevő, az 1. § (1) bekezdésében felsorolt területeken foglalkoztatottakat. Ezt a pótszabadságot az Mt. 121. §-a alapján kell-e arányosítani?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni kell. Így a pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni, pénzben megváltani nem lehet, és a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani [327/2021. Korm. rendelet 1. § (4)-(6) bek.]. Míg tehát a pótszabadság kiadását érintően több rendelkezést is találunk, a pótszabadság mértékét a jogszabály egységesen 10 munkanapban határozza meg, bármilyen további részletszabály nélkül. Így a pótszabadság arányosításának nincs helye arra tekintettel, hogy a foglalkoztatott milyen időtartamban vett részt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4237
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságra jogosultsága

Kérdés: A 327/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra jogosult. A jogszabály nem tér ki arra, hogy amennyiben valaki a 2021. évben nem egész évben, csak hónapokat, kirendelés keretében (polgármesteri hivatalból köztisztviselők az Országos Mentőszolgálathoz adminisztratív munkakörbe, illetve a kormányhivatal járási hivatal népegészségügyi osztályához) vett részt a védekezésben, neki időarányosan jár-e a pótszabadság, vagy jogosult-e a 10 munkanapra, függetlenül attól, hogy mennyi ideig vett részt a védekezésben? Illetve ki állapítja meg, hogy jogosultak-e a pótszabadságra, mivel a jogszabály hatálybalépésekor már nem állt fenn a kirendelés?
Részlet a válaszból: […]felsorol. Ezek között szerepel a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal. Mivel a jogszabály e körben nem azt írja elő, hogy kormánytisztviselő legyen a jogosult, hanem elegendő az e szervnél való foglalkoztatás, álláspontunk szerint az ide kirendelt köztisztviselő esetén is teljesül a feltétel. Ez az Országos Mentőszolgálatnál már nem áll fenn, mivel e munkáltató kapcsán a jogosultság feltétele kifejezetten az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állás.A jogosultság második feltételét illetően, a 327/2021. Korm. rendelet nem ír elő időbeli kritériumot a "koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában" való részvételre. Csak annyit, hogy annak a 2021. évben, a 327/2021. Korm. rendelet hatálybalépése előtt (2021. június 11.) kell megvalósulnia. Ezért véleményünk szerint a 10 munkanap pótszabadságra a foglalkoztatottak a részvétel időtartamától függetlenül jogosultak. Ennek legfeljebb az az észszerűségi feltétel szab korlátott, hogy a részvételnek arányosnak kell lennie a pótszabadság mértékével (pl. 8 óra teljesítés még nem elegendő). E meglehetősen tág jogszabályi keretek mellett a 327/2021. Korm. rendeletben előírtak szerinti felettes (munkáltatói jogkört gyakorló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4236
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Pedagógus pótszabadságának megválthatósága

Kérdés: Magánfenntartású óvodánkban munkaszerződéssel foglalkoztatott óvónőnk három gyermeket szült. 2014 óta passzív munkaviszonya volt/van, azaz a gyermekek születése miatt 2014-től egyetlen napra sem tért vissza munkavégzésre, most azonban befejezi fizetés nélküli szabadságát. Visszatérését követően azonnal fel kíván mondani, és kéri megváltani a közel 9 év alatt felgyülemlett ki nem vett szabadságát. Vita alakult ki közöttünk az őt a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján megillető pótszabadság megváltása kapcsán. Ez a pótszabadság a nevelő- és oktatómunkát végző közalkalmazottakat illeti meg, évi 25 munkanap mértékben. Álláspontunk alapján a munkavállalót tényleges nevelő-oktató tevékenység folytatása hiányában ez a pótszabadság nem illeti meg, így megváltásának sincs helye. Kérjük álláspontjukat az ügyben!
Részlet a válaszból: […]munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.E rendelkezés alapján a munkaviszonyban foglalkoztatott oktató-nevelő munkát végzőket megilleti a Kjt. 56. §-ának (3) bekezdése szerinti ún. munkaköri pótszabadság, amennyiben az ott írt feltételeknek megfelelnek. A Kjt. szabálya szerint a nevelési-oktatási intézményekben (pl. magánóvoda) a nevelőmunkát végzőket (pl. óvónőket) évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató nevelőmunkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. Jelen esetben az a kérdés, hogyan értelmezendő a "nevelőmunkát végző" munkavállaló fogalma: idetartoznak-e mindazok, akinek valamely pedagógus-munkakör szerepel a munkaszerződésében, vagy csak azok, akik ténylegesen végzik is a - munkaköri feladataik közé tartozó - nevelőmunkát?A kérdésre a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja ad választ, mely szerint a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságra nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. Megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4215

5. találat: Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján

Kérdés: Óvodavezető (magasabb vezető) pótszabadságával kapcsolatosan fordulok Önökhöz. Afenntartó önkormányzat 2021-re 21 munkanap alapszabadságon felül a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján csak évi 10 munkanap pótszabadságot állapított meg az eddigi 25 munkanappal szemben. Jogszerű ez így?
Részlet a válaszból: […]kell alkalmazni. A Kjt. 57. §-ának (2) bekezdése szerint a magasabb vezető megbízású közalkalmazottat (pl. óvodavezetőt) évi 10 munkanap, a vezető megbízásút évi 5 munkanap pótszabadság illeti meg (más néven: beosztás alapján járó pótszabadság).A korábbi évi 25 munkanap pótszabadság nem ezen a címen, hanem ún. munkaköri pótszabadság címén járt. A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanis a nevelési-oktatási intézményekben, a nevelő-, nevelő-oktató, oktatómunkát végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató nevelő-, nevelő-oktató, oktató-, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdése állapítja meg, melynek a) pontja kimondja, hogy a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságra a nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében, 2020. szeptember 1. után az e melléklet helyébe lépett 326/2013. Korm. rendelet 6. mellékletében felsorolt pedagógus (pl. óvodapedagógus) munkakörben foglalkoztatottak jogosultak.Az óvodavezető vezetői feladatát nem munkakörként, hanem vezetői megbízás alapján látja el. Ez azt jelenti, hogy a kinevezés szerinti munkakörét (az óvodapedagógus munkakört) megőrzi, vezetői feladatai mellett továbbra is ellátja az abba tartozó feladatokat is. Az Nkt. 5. melléklete meg is határozza, hogy mennyi az intézményvezetők heti tanóráinak, illetve óvoda esetén óvodai foglalkozásainak száma. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4123

6. találat: Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel

Kérdés: A munkavállaló, aki megváltozott munkaképessége miatt pótszabadságban részesül, betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíjasként dolgozik tovább. Ebben az esetben is jár-e neki ez a pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján a munkavállaló-egészségi állapota a hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy-a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, illetve-rokkantsági ellátásban részesül [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].A megváltozott munkaképesség tehát alapvetően a komplex minősítés eredményétől függ, amelynek hatályát nem érinti, ha az érintett személy öregségi nyugdíjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4110

7. találat: Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint

Kérdés: Aki szociális gondozóként dolgozik, és a Kjt. alapján számítjuk a szabadságát, ami áll egy alap- és egy pótszabadságból az eltöltött évek alapján, ezeknél a dolgozóknál át lehet-e vinni szabadságot megállapodás alapján a következő évre, és ha igen, melyik szabadságot (az alap- vagy a pótszabadságot)? Mivel az Mt. szerint az életkor után járót lehet átvinni, de a Kjt. besorolásánál nincs ilyen.
Részlet a válaszból: […]szólhat [Mt. 123. § (6) bek.]. Ezt a rendelkezést a Kjt. hatálya alatt nem lehet alkalmazni, már csak azért sem, mert a közalkalmazottaknak nem az életkoruk alapján jár pótszabadság, hanem a fizetési fokozatuk szerint [Kjt. 59. § (1) bek. a) pont]. A Kjt. szerint ugyanakkor a felek megállapodhatnak abban, hogy a fizetési fokozat alapján [Kjt. 57. § (1) bek.] és a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás alapján [Kjt. 57. § (2) bek.] járó pótszabadságot a munkáltató csak az esedékesség évét követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4062

8. találat: Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re

Kérdés: Szabadságátvitellel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A szabadságokat a vállalkozás órában tartja nyilván. A vírushelyzet miatt a dolgozóinknak év közben többször módosult a munkaideje. Év végén, megállapodással az átvihető, életkor után járó pótszabadság óráinak számát hogyan kell számolni? Az évre járó életkor után járó szabadság napjainak száma szorozva a december 31. napján érvényes szerződés szerinti munkaidővel? Például, ha 50 éves a dolgozó, akkor 10 nap × 4 óra, ha decemberben 4 órás részmunkaidős (hiszen szabadságnapokról rendelkezik a törvény), vagy ki kell számolgatni egész évben, hogy hány naptári napot volt 2 órás, 4 órás, 5 órás stb., és az életkor után járó pótszabadságokat ez alapján órában meghatározva, maximum azok összege mehet át megállapodással?
Részlet a válaszból: […]rendelkezhetnek, hogy az életkori pótszabadságot elegendő a tárgyévet követő év végéig kiadni [Mt. 123. § (6) bek.]. Ez a megállapodás tehát naptári évente külön megkötendő, ugyanakkor nincs sem írásos formához, sem határidőhöz kötve (akár a tárgyév utolsó napján is lehet ilyen megállapodást kötni).E megállapodás az életkori pótszabadság napban meghatározott mértékére vonatkozik, és nincs jelentősége, hogy az adott évben a munkáltatónál a szabadság elszámolására melyik módszer szerint kerül sor. Tehát a kérdés szerinti példában az 50 éves munkavállalóval 10 munkanap életkori pótszabadság "átviteléről" lehet megállapodni. December 31-én a tárgyévben ki nem adott, átvitt szabadság mértéke nem lehet több, mint az akkor irányadó szerződés szerinti napi munkaidő és az életkori pótszabadság napjainak szorzata. A munkavállaló munkaszerződése szerinti munkaidőnek a szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4061
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Hozzátartozó halála - mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

Kérdés: Meddig vehető igénybe hozzátartozó halála esetén adható pótszabadság 2020-ban?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés egyik fajtája, ezért az igénybevételére nem vonatkoznak a szabadság kiadására irányadó szabályok. Azt külön nem írja elő a jogszabály, hogy ezt a két munkanapot milyen határidőn belül lehet igénybe venni. Ezért a választ a jogintézmény rendeltetése alapján kell megadnunk. A szabály célja alapján ezt a két napot a halálesettel kapcsolatos távollétre lehet felhasználni (pl. a temetésre, hagyatéki tárgyalásra). Ha határidő nincs is, ez a rendeltetés behatárolja a felhasználás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3847

10. találat: Pótszabadság föld alatti munkavégzés esetén

Kérdés: Pénzintézetnél dolgozom, a munkavégzés helye egy bevásárlóközpont. Nincs természetes fény, teljesen zárt a rendszer, és természetes szellőzés sincs. Télen-nyáron megy a klíma. Jár a +5 munkanap pótszabadság? Gyakorlatilag úgy érezzük magunkat, mintha a föld alatt lennénk. Semmit nem tudunk a külvilágról egész nap.
Részlet a válaszból: […]pótszabadságra csak az a munkavállaló jogosult, aki állandóan a föld alatt dolgozik, azaz a munkaideje egészét a föld alatt tölti. Ez a pótszabadság alapvetően munkavédelmi célú, és a jogosultság arra épül, hogy a talajszint alatt elhelyezkedő munkahelyen, természetes megvilágítás, szellőzés nélkül eltöltött munkaidő egészségkárosító hatásait kompenzálja. Ezért a "föld alatt" kitételt ennek megfelelően, tágan kell értelmezni, amelybe nemcsak egy bánya, de például egy pincében, alagsorban, mélygarázsban kialakított munkahely is beletartozik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3814
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést