Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkavállaló ellenőrzése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkavállaló tartózkodási helyének ellenőrzése

Kérdés: Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy bizonyos munkavállalók esetében mobilos applikáció használatával (adattartalmában az Mt. 134. §-ának megfelelve) vezeti a munkaidő-nyilvántartást, ütközik-e valamilyen jogszabályba a munkavégzés helyének a munkavállaló rendelkezésére bocsátott okostelefon - esetleg a célra (önként) felajánlott saját készülék - segítségével történő beazonosítása/ellenőrzése? Természetesen az ellenőrzés tényéről és módjáról az érintett munkavállalók előzetesen írásos tájékoztatást kapnak.
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseinek. Eszerint, a munkavállaló csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell [Mt. 11/A. § (1) bek.]. Ahelymeghatározás a munkavállaló személyiségi jogának korlátozását jelenti, ami akkor engedhető meg, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá a szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell [Mt. 9. § (2) bek.].Véleményünk szerint önmagában a munkaviszony jellegéből nem következik, hogy a munkavállaló munkaidő alatti tartózkodási helyének állandó ellenőrzése (ellenőrizhetősége) szükséges lenne. Ez legfeljebb a munkakör sajátosságai miatt lehet indokolt (pl. veszélyes munka végzése vagy nagy értékű munkaeszköz használata esetén). Ekkor is tekintettel kell lenni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4005

2. találat: Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért

Kérdés: Termeléssel foglalkozó cég termelési területén lehet-e kamerákkal a munkavállalók munkavégzését figyelni, ellenőrizni kizárólag a munkavégzés minőségével kapcsolatosan? A kamerás rendszerről a tájékoztatás megtörtént. Milyen törvényre kell hivatkozni?
Részlet a válaszból: […]kifejezett beleegyezésére nincs szükség, csak a törvény szerinti tájékoztatásra (ami a kérdés szerinti esetben meg is történt). Ugyanakkor a munkahelyi kamerás megfigyelés csak a jogszabályi korlátok között megengedett. Tehát elsősorban a megfigyelés szükségképpen együtt jár a munkavállaló magánszférájának, személyiségi jogainak korlátozásával. Ez a törvény szerint csak akkor lehetséges, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos [Mt. 9. § (2) bek.].A hazai adatvédelmi és alkotmánybírósági gyakorlat rámutatott, hogy a kamerának mint a tulajdonvédelem technikai eszközének az alkalmazása a tulajdon tárgyainak óvására alkalmas ugyan, ám óhatatlanul személyekre, emberi magatartásokra, szokásokra, megnyilvánulásokra, illetőleg magára az emberi testre is irányulhat. Az elektronikus úton történő megfigyelés tehát alkalmas arra, hogy a magánszférába behatoljon, anélkül hogy a megfigyelt személy mérlegelhesse annak jogszerűségét [6/2005. (X. 5.) AB határozat]. Ennek megfelelően nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2750

3. találat: Munkavállalók szondáztatása

Kérdés: Köteles a munkaadó szondáztatni? Ha igen, milyen gyakran és a dolgozók hány százalékát? Köteles róla jegyzőkönyvet vezetni?
Részlet a válaszból: […]- munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni, és személyesen munkát végezni. A munkára képes állapotot az alkohol, drog, de akár egy gyógyszer hatása is befolyásolhatja. Ilyen esetben az ellenőrzés csak célhoz kötött lehet, arról előzetesen a munkavállalókat tájékoztatni kell [új Mt. 9. § (2) bek.], és annak eredményét - mivel ahhoz joghatások, intézkedések fűződhetnek, később vitára is sor kerülhet - indokolt jegyzőkönyvben rögzíteni. (A szondáztatás gyakorisága, az érintett munkavállalók aránya szintén nincs meghatározva.) Emellett az Mvt. 60. §-ának (1) bekezdése is előírja, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. Az Mvt. 54. §-a (7) bekezdésének b) pontja szerint pedig az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1417

4. találat: Munkavállalók ellenőrzése "bekamerázással"

Kérdés: Igaz, hogy az új munkajogi szabályok megengedik, hogy a munkáltató bekamerázza a munkahelyet, és így figyelje a munkavállalók munkavégzését?
Részlet a válaszból: […]nem ellenőrizhető. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkáltató előzetesen tájékoztatni köteles a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. Ilyen technikai eszköz lehet tehát a kamera is, amely az új rendelkezések szerint szolgálhat a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzésére is (korábban az adatvédelmi biztos állásfoglalása ilyen célból nem, csak biztonsági okokból tette lehetővé a munkavégzés céljára szolgáló helyiségek bekamerázását). Ugyanakkor ezzel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1325