Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott munkaszüneti napi pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vegyesbolt nyitvatartása karácsonykor

Kérdés: Egy vegyesbolt 2017. december 25-én és 26-án is nyitva tartott. A vegyesboltot egyéni vállalkozó üzemelteti. A munkaszüneti napon a nála munkaviszonyban álló családtagját osztotta be napi négy-négy órára. Ezeken a napokon nyitva tarthatott-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel, milyen mértékű pótlékok megfizetése mellett foglalkoztathatta a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, végül a külföldön történő munkavégzés során [Mt. 102. § (2) bek.]. A kérdés szerinti vegyesbolt valószínűleg egyik esetnek sem felel meg, a kereskedelem önmagában nem minősül rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek. Ezért munkaviszonyban álló e napon nem foglalkoztatható a boltban, akkor sem, ha a munkáltató (az egyéni vállalkozó) hozzátartozója. Egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3174

2. találat: Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése

Kérdés: November 1-jén, munkaszüneti napon havibéres kollégánk külföldi kiküldetés keretében dolgozott (a távol-keleti partner akkor ért rá a megbeszélésre). A napidíjat természetesen megkapja arra a napra is. Ezen túl jár-e neki túlórapótlék vagy szabadság helyette, esetleg bármilyen ellentételezés?
Részlet a válaszból: […]bek., 140. § (2) bek.]. A munkaszüneti napra történő rendes munkaidő beosztásának feltétele, hogy a munkavállaló munkaidőkeretben (vagy elszámolási időszakban) legyen foglalkoztatva [Mt. 97. § (3) bek.]. Ebben az esetben viszont, mivel november 1-je hétköznapra esett, az erre a napra eső napi munkaidőt (általános teljes napi munkaidő esetén 8 órát) a munkaidőkeretben beosztható óráknál figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató nem csökkenti a munkaidőkeretben a többi munkanapon a beosztott munkaidőt összesen 8 órával, akkor a munkaidőkeret végén a munkaszüneti napon teljesített munkaidőt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3112

3. találat: Naptári napon átnyúló munkanap és a munkaszüneti napi pótlékra való jogosultság

Kérdés: Folyamatosan nyitva tartó szociális otthonban az ápolók folyamatos, 12 órás munkarendben dolgoznak 07-19 óráig, valamint 19-07 óráig. Munkaszüneti napokon áthúzódó munkaidő esetén a munkaszüneti napra járó bérpótlékot hány órára kell elszámolni a dolgozóknak? Példa: a dolgozó március 14-én 19 órakor kezdi meg a munkaidejét, és március 15-én 07 órakor fejezi be. Vagy a dolgozó március 15-én 19 órakor kezdi meg a munkaidejét, és március 16-án 07 órakor fejezi be.
Részlet a válaszból: […]naptári napra esik. Ezt a meghatározást a munkaszüneti napra is alkalmazni kell. Az Mt. szerint ebből az egybefüggő 24 órából a hét és huszonkét óra közötti tartamot kell mindenképpen munkaszüneti napnak tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Ezért ha a munkáltató működése ezt szükségessé teszi, a munkanap és így a munkaszüneti nap is lehet a naptári naptól eltérő.A kérdés szerinti példában a munkáltató a munkanapot és a munkaszüneti napot értelmezheti úgy, hogy az reggel hét órakor kezdődik, és másnap reggel hét órakor ér véget. Ebben az esetben, a március 15-i munkaszüneti napi pótlék a március 15. reggel hét órától március 16. reggel hét óráig tartó időszakban végzett munkáért jár. A naptártól eltérő munkanap értelmezéséről a munkavállalót tájékoztatni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Munkaszüneti napra járó bérpótlék

Kérdés: A munkavállalóinkat megszakítás nélküli, három műszakos munkarendben, 6-14, 14-22, 22-6 óra közötti beosztásban foglalkoztatjuk. Vitába keveredtünk a szakszervezettel, hogy munkaszüneti napra hogyan kell részükre kifizetni a bérpótlékot, éjféltől 6-ig és 22-től éjfélig, vagy 22-től 6-ig?
Részlet a válaszból: […]is [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. A munkajogi munkanap és munkaszüneti nap így el tud válni a naptári naptól, és előállhat az a helyzet, hogy a naptár szerinti munkaszüneti nap nem minden része minősül munkajogi szempontból is munkaszüneti napnak. A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.].A kérdés szerinti esetben - feltételezve, hogy az Mt. 102. §-ának (2) bekezdése alapján munkáltatójuknál a rendes munkaidő munkaszüneti napra beosztható - a három műszakban dolgozó munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2961

5. találat: Munkaszüneti napi díjazási jogcímek

Kérdés: Az Mt. melyik paragrafusa mondja ki, hogy a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkavégzés esetén az alapbéren és a 100% bérpótlékon kívül jár a távolléti díj is?
Részlet a válaszból: […]100% pótlék is [Mt. 143. § (4)-(5) bek.]. Ilyen esetben tehát a munkavállaló az alapbérén felül további két jogcímen 100-100%, azaz összesen 200% bérpótlékra jogosult. A régi Mt. 149. §-ának (1) bekezdése tartalmazott olyan szabályt, amely szerint a munkaszüneti napon munkát végző óra- vagy teljesítménybéres rendszerben foglalkoztatott munkavállalót távolléti díj illette meg. Az Mt. alapján munkaszüneti napra tekintettel távolléti díj azonban csak abban az esetben jár, ha a munkaszüneti nap általános munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) esik. Az általános munkarendben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2944

6. találat: Munkaszüneti napi pótlék szociális ápolónak

Kérdés: Szociális otthonban dolgozom mint ápoló. Kérdésem, hogy ünnepnapon éjszakás műszakra jár-e az ünnepi pótlék, vagy csak az éjszakai?
Részlet a válaszból: […]a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van (Mt. 141. §). Ha a munkavállaló műszakpótlékra nem jogosult, éjszakai munkavégzés esetén, amennyiben ennek tartama az egy órát meghaladja, 15%-os éjszakai bérpótlék jár (Mt. 142. §).A pótlékok - a műszak- és az éjszakai pótlék kivételével - egymás mellett, önállóan illetik meg a munkavállalót. Azaz ha egy adott időszakban több bérpótlékra is jogosultságot szerez, azok közül mindegyik megilleti - azzal, hogy a bérpótlékok számításának alapja (az egy órára járó alapbér) ekkor sem változik, a "pótlékok pótlékolására" nem kerülhet sor. Ebből következően a munkavállalónak a munkaszüneti napon, éjszakai műszakban teljesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2808

7. találat: Vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés pótléka idősek otthonában

Kérdés: Napi 24 órás felügyeletet igénylő idősek ápoló-gondozó otthonában, folyamatos 12 órás műszakrendben ápolási, gondozási tevékenységet végző munkavállalót csak a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén illeti meg a 100% bérpótlék, vagy mindegyik munkaszüneti napon? Illetve vasárnapi munkavégzés esetén jár-e vasárnapi pótlék?
Részlet a válaszból: […]munkát végez. Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) egyrészt akkor jár, ha a munkavállaló a rendes vagy rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag azért kötelezhető, mert- több műszakos tevékenység keretében,- készenléti jellegű munkakörben, illetve- a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál [lásd az Mt. 101. §-a (1) bekezdésének d), e) és i) pontját!]történik a foglalkoztatása. Másrészt valamennyi munkavállalónak jár a vasárnapi pótlék, aki az Mt. 101. §-ának (1) bekezdése alapján vasárnap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2210

8. találat: Munkaszüneti napi pótlék ügyeleti időre

Kérdés: A munkáltató rendeltetésénél fogva munkaszüneti napon is működőnek minősül. Tevékenységünkből eredően rendszeresen teljesítenek ügyeletet is a kollégák, amely olykor munkaszüneti napra esik. Kérdésem, hogy a munkaszüneti napi pótlékot ki kell-e fizetni arra az időre is, amikor munkaszüneti napon ügyeletben van a munkavállaló, vagy csak a tényleges munkavégzés idejére? Mi a teendő akkor, ha a munka jellege miatt a munkavégzéssel töltött idő nem különíthető el?
Részlet a válaszból: […]kerül-e sor. Az ügyelet ideje teljes egészében rendkívüli munkaidőnek minősül ugyan [Mt. 107. § d) pont], ám annak tartama alatt nincs feltétlenül munkavégzés. Ezért az ügyeleti időre nem jár a munkaszüneti napi pótlék, csak arra a részére, amit ténylegesen munkavégzéssel is tölt a munkavállaló [Mt. 144. § (2) bek.].Ha az ügyelet alatti munkavégzés tartama nem mérhető, a munkavállalónak ötven százalék bérpótlék jár, amely magában foglalja a munkavégzéssel járó és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2126

9. találat: Portás pótlékai

Kérdés: A hajléktalanszállót üzemeltető szociális intézmény portásainak kell-e vasárnapi, illetve munkaszüneti napra pótlékot fizetni? A portások munkaidő-beosztása mindig reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart (folyamatosan 24 óráznak)!
Részlet a válaszból: […]hatálya alá tartozó munkáltatónál kerül sor [Mt. 140. § (1) bek. a) pont]. A kérdéses esetben a munkavállalók foglalkoztatása feltehetően készenléti jellegű munkakörben történik, azonban a munkakörük egyben rendeltetés folytán vasárnap (és munkaszüneti napon) is működő munkakör, a munkáltató tevékenységének jellege alapján. Emiatt - mivel a vasárnapra történő munkaidő-beosztás nem kizárólag a munkakör készenléti jellege alapján lehetséges - a munkavállalókat vasárnapi pótlék nem illeti meg.A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1985

10. találat: Bérpótlékok munkaszüneti vagy vasárnapi, illetve rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetében, ha a közalkalmazott megszakítás nélküli munkarendben (havibéres, 24/72) foglalkoztatott, és munkaszüneti napon
- -a beosztása szerint munkát végzett, akkor a havibéren felül jár-e az alapbér arányos része és a 100%-os munkaszüneti pótlék, vagy csak a 100%-os pótlék?
- -amennyiben beosztásától eltérően, heti pihenőnapján végezett munkát, akkor a havibéren felül az alapbér arányos része, és a rendkívüli munkaidőben végzett munkáért 100%-os fizetett munkaszüneti pótlék jár?
Rendkívüli munkaidőben, napi munkaidőn, munkaidőkereten, elszámolási időszakon felüli, illetve a heti pihenőnapon végzett munkáért járó pótlékok (50%, 100%) helyett kiadott szabadidő esetében a havibéren felül:
- -az alapbér arányos része és az 50%-os pótlék helyett szabadidő,
- -az alapbér arányos része és a 100%-os pótlék helyett szabadidő és 50%-os pótlék jár?
Megfelelő-e az az eljárás, hogy alapbér helyett szabadidő és a megfelelő pótlék kerül kifizetésre? Vasárnapi pótlék (készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak) esetében a havibéren felül is az alapbér arányos része és az 50%-os pótlék jár, vagy csak a pótlék, illetve az alapbér arányos része helyett adható-e ki szabadidő és az 50%-os pótlék?
Részlet a válaszból: […]100%-os munkaszüneti napi pótlék jár az e napon teljesített órák után [Mt. 140. § (2) bek.].Ha a közalkalmazott a munkaszüneti napon beosztásától eltérően dolgozik, mert ez heti pihenőnapja lenne, a havi illetményen felül jogosult az e napra járó illetményre, a munkaszüneti napi pótlékra és a rendkívüli munkavégzés pótlékára is. A munkaszüneti napi pótlék ugyanis attól függetlenül jár, hogy e napon rendes vagy rendkívüli munkaidőben történik a munkavégzés. Ezenfelül pedig - a heti pihenőnapi, illetve itt egyben munkaszüneti napi - rendkívüli munkavégzésért cserébe további 100% pótlék illeti meg [Mt. 143. § (4) bek.].Az 50%-os túlórapótlék a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján szabadidővel is kiváltható. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, és erre az illetmény arányos része jár. A 100%-os pótlék esetén csak a heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) eső rendkívüli munka­idő ellentételezhető másik pihenőnap (pihenőidő) biztosításával, de 50% pótlék ekkor is jár. Szemben az előző kérdéssel, ebben az esetben a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1982
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést