Keresés eredménye

47 találat a megadott munkakör tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szakképzettség és újbóli munkába állás
Kérdés: Többévi (évtizednyi) háztartásbeli tevékenység után újra munkába állni szándékozó ragaszkodhat-e eredeti végzettségének megfelelő, korábban végzett munkájának megfelelő álláshoz? Például egykori irodai, adminisztratív munkakör helyett köteles-e elfogadni több műszakos, betanított vagy segédmunkás munkalehetőséget?
Részlet a válaszból: […]újra munkaviszonyt kíván létesíteni. Minderre viszont munkaadói kötelezettség nincs. Ugyanakkor arra sincs kötelezettsége a (leendő) munkáltatónak, hogy a munkavállalót a szakképesítésének, szakképzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztassa, ajánlhat számára olyan munkát, amelyhez az adott szakképesítés egyáltalán nem szükséges. Mivel a munkaviszony magánjogi szerződéses, a feleken múlik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3463
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Zenetanár gyakornok munkaideje
Kérdés: Többcélú intézményként működünk, melynek része az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola is. Gyakornok besorolásban foglalkoztatunk egy pedagógust, aki az általános iskolában énektanári és karvezetői, az alapfokú művészeti iskolában zongorakísérői és korrepetitori feladatokat lát el. Hogyan alakul a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének óraszáma, tekintettel arra, hogy mindkét helyen tart tanórákat, foglalkozásokat?
Részlet a válaszból: […]kérdésben szereplő esetben a többcélú intézményen belül az alapfokú művészeti iskola és az általános iskola két külön intézményegységként működik, tehát szervezetileg is elkülönültek egymástól. Ha a gyakornok többcélú intézményben (ezen belül két eltérő alapfeladatú intézményegységben) dolgozik, munkaköre is értelemszerűen kettős kell hogy legyen, hiszen például az általános iskolai énektanár és az alapfokú művészeti iskolában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3461
3. találat: Munkakör betöltésére jogosító képesítés
Kérdés: Szigorú támogatási szerződéses feltételek alapján autóbusz- és teherautó-vezetőket képzünk. Ahhoz, hogy részt vehessen a képzésben valaki, az alábbi bemeneti feltételeknek kell megfelelnie: alapfokú iskolai végzettség, legalább "B" kategóriára érvényes vezetői engedély, emellett szakmai előképzettségként a 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség, ezek között 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport. Az egyik jelentkezőnk 2018. június 22-én kelt szakgimnáziumi érettségi bizonyítványában az alábbi záradék szerepel: "Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5259 FEOR-számú Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy- és vagyonőr, segédfelügyelő) munkakör betöltésére képesít." Kérdésünk: a meghatározott előképzettségnek elfogadható-e ez, az érettségi bizonyítványban záradékolt "munkakör betöltésére jogosító képesítés" ún. "szakmai végzettségnek" minősül-e? (Az Szt. 2. §-ának 40. pontja szerint szakmai érettségi végzettség: az Nkt.-ban meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít). A záradékban FEOR-számmal meghatározott szakma található munkakörre vonatkozó jogosultsággal, nem OKJ-szám! Kettős tétje van ennek a kérdésnek, a pályázatból nem kerül térítésre a képzés költsége, ha a bemeneti feltételeknek nem felel meg a jelentkező, és nem is vizsgázhat a képzés végén.
Részlet a válaszból: […]szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít". A korábban hatályos szöveg szerint a mondat vége így szólt: "...a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti szakképesítés megszerzését is magában foglalja". Mindebből az a következtetés vonható le, hogy bár munkaviszony létesítésekor a szakérettségi az abban feltüntetett munkakörök betöltéséhez elfogadható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3362
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával
Kérdés: Költségvetési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk alkalmazottainkat. Az intézmény köthet-e vállalkozói szerződést vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező saját közalkalmazottjával, olyan feladat ellátására, amelyet egyébként más vállalkozónak kellene kiadnunk? A feladatot a munkaköri leírásuk nem tartalmazza.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt, amely kívül esik a közalkalmazott egyébként meglévő munkaköri feladatain. Ebből következően általánosságban azt a választ lehet adni a kérdésre, hogy a költségvetési intézmény ilyen feladatra köthet vállalkozási szerződést akár saját közalkalmazottjával is. Megjegyezzük, ha a megállapodás a törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3277
5. találat: Átsorolás mellőzése szociális szakvizsgával
Kérdés: Munkatársunk idősek otthonának közalkalmazotti dolgozója. Jelenleg terápiás munkatárs munkakörben foglalkoztatjuk, intézményvezető-helyettesi megbízással. Alapvégzettsége művelődésszervező (főiskola), melyet 2000. június 14-én végzett el. 2016-ban szociális asszisztens végzettséget szerzett. Ekkor E kategóriába soroltuk, mentálhigiénés munkakörbe. 2017. április 26-án szociális alapvizsgát tett, majd 2017. december 13-án "idősek szociális ellátása" témacsoportból szakvizsgázott. Dolgozónk sérelmezi, hogy a szakvizsga megszerzése után december 31-ig nem soroltuk át F vagy G kategóriába. A 9/2000. SzCsM rendelet 9. §-a (4)-(5) bekezdésének 2017-ben hatályos rendelete és az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklete alapján besorolható-e F vagy G kategóriába?
Részlet a válaszból: […]asszisztens szakképzettsége alapján kellett besorolni. E szakképesítés jelzőszáma az 54-es, tehát érettségi végzettséghez kötött, emelt szintű, technikusi szakképesítésnek minősül. A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése értelmében a besoroláskor az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni.A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének e)-g) pontja szerint az "E" fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakörök betöltőit. A szociális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát szabályozó 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete, a "Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez" c. része szintén kimondja: "E" fizetési osztályba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3271
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Iskolai kézbesítő munkaköre
Kérdés: A nevelői és oktatói munkát közvetlenül segítő dolgozói listába beletartozik-e az iskolai kézbesítő munkatárs? Az Oktatási Hivatallal tartja a kapcsolatot, biztosítja az érettségi anyagok iskolába jutását, az oktató és a szülő közötti levelezés anyagát postára adja stb.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3259
7. találat: Munkaköri feladatok bővülésének hatása a munka díjazására
Kérdés: Műszakvezetői munkakörben dolgozom. 2018-ban egy új területet akarnak hozzánk csatolni, ami teljesen eltérő jellegű technológia a mostani területeméhez képest, tehát nem pusztán bővítésről van szó. A beosztottjaim száma 14-ről 18-ra fog növekedni. A szerződésem megkötésekor ez még nem volt tervben, így abban nem is szerepel, még szóban sem említettek ilyet. Kérhetek-e ezért pluszbért? Van-e olyan szabály az Mt.-ben, hogy "több munkáért több bér jár"?
Részlet a válaszból: […]fizetését vagy az alapbér növelését. Megállapítható, ez esetben nagy valószínűséggel rendkívüli munkavégzésről sincs szó, és a változás nem fogja érinteni a munkaidejét. Ettől függetlenül nincs akadálya annak, hogy a munkáltatónál kezdeményezze az alapbér összegének emelését, vagy a díjazással kapcsolatosan egyéb tekintetben vesse fel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3180
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Dajkák végzettsége
Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott óvodai dajkák személyi anyagainak felülvizsgálatakor észleltük, hogy a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink eltérő végzettséggel, képesítéssel rendelkeznek (pl. 8 általános iskolai végzettség, dajka szakképesítéssel; középfokú iskolai végzettség és szakmunkás-bizonyítvány; középfokú iskolai végzettség kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítéssel). A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles-e szabályozni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget/szakképesítést? Ha a belső szabályozás megalkotása megtörténik, kötelezhető-e olyan dajka az előírt képesítés megszerzésére, aki már 10-25 éve jogviszonnyal rendelkezik? Ha kötelezni kellene, kell-e vele tanulmányi szerződést kötni, a képzés költségeit kinek kell viselnie? Ha nem szükséges a szabályozás, akkor milyen végzettség/szakképesítés alapján kell a munkavállalót besorolni?
Részlet a válaszból: […]rendelet 2. melléklete akár az általános iskolai végzettséget is elegendőnek határozza meg a dajka munkakör betöltéséhez, amely végzettséggel szinte mindenki rendelkezik, az ezenfelüli, a munkakörhöz nem illeszthető szakképesítéseket egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Aki jelenleg is megfelel a képesítési előírásoknak (pl. az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is), azok számára az előzőekből következően nem a munkakör betöltésének feltételeként, hanem többletként jelentkezik a további, munkakörben hasznosítható szakképzettség, szakképesítés megszerzése. Ezt a munkáltató előírhatja számukra, azonban ebben az esetben a képzés költségeit a munkáltatónak kell viselnie (tandíj, tananyag, utazási és szállásköltség), valamint a képzésre fordított idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3069
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Főmuzeológus munkahelyen tartózkodása
Kérdés: Költségvetési szervként működő múzeumban a főmuzeológus munkakör tudományos-kutató munkakörnek minősül-e, vagy kizárólag tudományos munkakörnek? Az ezen munkakörben foglalkoztatott dolgozó esetében van-e kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy a dolgozó a munkaidejének hány százalékában köteles a munkavégzés helyén tartózkodni?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának; a tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja pedig a heti munkaidőkeret 60%-ának megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni. A rendelet 2. melléklete a tudományos munkakörök jegyzékében szerepelteti a főmuzeológus munkakört. Ha tehát a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2980
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Egészségügyi alkalmatlanság miatt kiesett idő elszámolása
Kérdés: Egy munkavállalónk hosszabb betegség után keresőképes lett, de az üzemorvosi vizsgálaton alkalmatlan minősítést kapott, ezért nem tudjuk a munkaszerződése szerinti munkakörben foglalkoztatni. Rendezni szeretnénk a jogviszonyát, azonban, amíg ez megtörténik, miként kell elszámolnunk a kiesett idejét?
Részlet a válaszból: […]kell végeztetni 30 napos keresőképtelenséget követően [33/1998. NM rendelet 7. § (1) bek. d) pont]; amennyiben ekkor a munkavállaló "nem alkalmas" minősítést kap, az adott munkakörben a foglalkoztatás tilos.A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve -, alapbér és az a bérpótlék illeti meg, amely munkavégzése esetén járna [Mt. 146. § (1) bek., 147. §]. Az állásidő intézménye alapvetően arra szolgál, hogy ne legyen a munkavállalóra telepíthető annak a kockázata, ha a munkáltató az érdekkörében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2977
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 47 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés