Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott munkáltatói utasítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Otthoni munkavégzés - egyoldalú elrendeléssel

Kérdés: A járványügyi veszélyhelyzetre és a járvány által előidézett gazdasági körülményekre tekintettel cégünk úgy döntött, hogy addig, amíg még van lehetőség a tevékenység folytatására, áttérnénk a távmunkára. Van-e ennek bármilyen akadálya?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló beleegyezése. Megjegyzendő, hogy a köznyelvben a távmunkát és az otthoni munkavégzést (a "home office"-t) gyakran szinonim fogalmakként használják, azonban két különböző jogintézményről van szó. A távmunkavégzés - amint az fentebb is látható volt - egy atipikus munkaviszony, az otthoni munkavégzés azonban nem önálló munkaviszonytípus: a munkáltatónak azon jogából ered, amely alapján jogosult a munkavállaló számára a munkavégzés teljesítésének helyét kijelölni, így jogosult arra is, hogy ezt a jogot egészében vagy részben - akár határozatlan vagy határozott időre - átengedje. Az ebbéli döntés a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása (Mt. 16. §), és arra úgy is sor kerülhet, hogy a munkáltató fenntartja magának a visszavonás lehetőségét. Az otthoni munkavégzésre értelemszerűen a felek megállapodása alapján is sor kerülhet, nem csupán egyoldalúan rendelhető el.Megjegyzendő, hogy az otthoni munkavégzés nem jelent egyben kötetlen munkarendet, erről a munkáltató külön, egyoldalúan dönthet. Amennyiben erre nem kerül sor, a munkavállaló a munkáltató által meghatározott kötött munkarendben köteles az otthonában a rendelkezésre állásra, illetve munkavégzésre. Érdemes továbbá az otthoni munkavégzés egyes részleteinek szabályozása is, így például célszerű végiggondolni, hogy a munkavállaló otthoni munkavégzése milyen kockázatokkal járhat munkavédelmi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3856

2. találat: Munkavégzési hely megszűnése

Kérdés: Társaságunk tevékenysége az egyik településen megszűnik. Az ott alkalmazott dolgozók 13 éve állnak munkaviszonyban társaságunkkal, szerződésük változó munkahelyre szólt. Valamennyi ott alkalmazott munkavállalónak a megyén belül, 60 km távolságra lévő településen, változatlan munkafeltételekkel (munkabér, munkakör) tudunk munkát biztosítani. Munkába járásukat a társaság biztosítja, a dolgozókat csoportosan busszal szállítja. A másik településre áthelyezés módja munkaszerződés-módosítás vagy munkáltatói utasítás? Továbbá, mi a teendő, ha a munkavállaló nem írja alá a szerződésmódosítást, azaz nem fogadja el a másik településen felajánlott munkalehetőséget, vagy megtagadja a munkáltatói utasítást?
Részlet a válaszból: […][Mth. 4. § (1) bek.], vagyis azt a helyet, ahol a legjellemzőbben végzett munkát a munkavállaló 2012. július 1-jét megelőzően. Amennyiben ez a kérdés szerinti településen volt - ahol a munkáltató tevékenysége megszűnt -, a munkavállalók munkaszerződés szerinti munkavégzési helyének ezt a telephelyet kell tekinteni.A munkaszerződés szerinti munkavégzési hely módosítása csak közös megegyezéssel, írásban lehetséges (Mt. 58. §) - utasítással nem. Amennyiben a munkavállaló a szerződés módosításához nem járul hozzá, a munkáltató foglalkoztatni szerződésszerűen nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1917

3. találat: Munkavállaló utasítása valóságtól eltérő nyilatkozattételre hatósági eljárásban

Kérdés: A munkavállalóink számára lehetséges-e jogszerűen olyan utasítást adni, hogy amennyiben a munkáltatónál hatósági eljárás (például munkaügyi ellenőrzés) indul, egyes tényekről a valóságtól eltérően, mindenkor a munkáltatóra kedvezőbb módon nyilatkozzanak?
Részlet a válaszból: […]jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon. Noha a munkavállaló köteles a munkaköre ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani [Mt. 52. § (1) bek. d) pont], sem a munkavállaló és a munkáltató között fennálló bizalmi viszony, sem az együttműködés, sem pedig a jogos gazdasági érdekek védelmének kötelezettsége nem jelentheti egyben azt, hogy a munkáltató arra is kötelezhetné a munkavállalóját, hogy a közigazgatási hatósági eljárás során - például tanúként - valótlanul nyilatkozzék. Az ilyen utasítás jogellenességét nem valamely munkajogi jogszabály, hanem a Btk. mondja ki.A Btk. 238. §-ának (1) bekezdése és 239. §-a értelmében, amennyiben a tanú a hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, maga is hamis tanúzást követ el. Ha a munkáltató nevében eljáró személy bírta rá a munkavállalót a hamis tanúzásra, ebben az esetben ő mint felbujtó felel tettéért. Aki mást a hatóság előtt folyamatban levő ügyben hamis tanúzásra rábírni törekszik, vétséget követ el [Btk. 242. § (2) bek.]. Ebből következően a munkáltató nevében eljáró személy már azzal megvalósítja a hamis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1694

4. találat: Munkáltató jogellenes utasításának megtagadása

Kérdés: Mit tudok tenni, ha a főnököm megszüntette a munkaviszonyom, mert megtagadtam a munkába állást? Ugyanis 13 óra munka után még arra utasított, hogy dolgozzak tovább, pedig az utolsó másfél órában a szakadó esőben bőrig áztam. Én az utasítás ellenére nem folytattam a munkát, hanem hazamentem. Ezt követően felhívott, hogy másnaptól nem kell munkába állnom.
Részlet a válaszból: […]munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár (Mt. 91. §).Ha a munkavállalót munkaidőkeret alkalmazásával foglalkoztatják, akkor általános szabály szerint a munka­vállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet [Mt. 99. § (2) bek.]. Ugyanakkor készenléti jellegű munkakör esetén - a felek írásbeli megállapodása alapján - a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet [Mt. 99. § (3) bek.].A fenti összegzés alapján megállapítható: tizenkét órát meghaladó munkavégzésre a munkavállaló legfeljebb készenléti jellegű munkakör esetén osztható be. Ha pedig a munkáltató rendes munkaidőn túl rendkívüli munkaidőt rendet el, akkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaidejébe a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő tartamát is be kell számítani [Mt. 99. § (5) bek.], így még rendkívüli munkavégzés elrendelésével sem lehet adott napon a törvényben meghatározottnál tovább munkavégzésre kötelezni. Amennyiben a munkáltató a fenti rendelkezések megszegésével utasította munkavégzésre Önt, úgy jogszerűen tagadta meg a további munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1504

5. találat: Kormánytisztviselő képzési kötelezése

Kérdés: Egy II. besorolású kormánytisztviselőnk a felvételekor megfelelt a munkaköréhez kapcsolódó képesítési követelményeknek. Két év múlva, idén felvételt nyert egy főiskolára. Felettesei beírták munkaköri leírásába képesítési követelményként a főiskolai végzettség megszerzését. Milyen jogszabály alkalmazásával lehet ezt a döntést alátámasztani?
Részlet a válaszból: […]végzettség, amely a rendelet alapján kötelezőnek minősül. Jövőbeni más munkakör betöltésének vagy a meglévő munkakörhöz további elfogadható végzettség megszerzése érdekében a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a kormánytisztviselőt utasítsa meghatározott képzésben való részvételre. Attól még, hogy mindezt a munkaköri leírásba foglalták, ez még munkáltatói utasításnak minősül. A Kttv. 80. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis a kormánytisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1499

6. találat: Munkáltatói utasítás megtagadása

Kérdés: Mi változik a munkáltatói utasítás megtagadása terén július 1-jétől?
Részlet a válaszból: […]§-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ezzel azonos tartalmú szabályától az új Mt. ugyan eltérést enged a kollektív szerződésnek a munkavállaló hátrányára is, de ennek mind az Mvt. kötelező érvényű előírása, mind a munkavállaló személyiségi jogainak védelme gátat szab, tényleges negatív eltérésre tehát nincs mód. Nem változott az sem, hogy a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ez is olyan szabály, ami mind a munkajogban, mind a munkavédelmi szabályozásban megjelenik. Az új Mt. 54. §-a ehhez hozzáteszi a környezet veszélyeztetésének esetét is. Ennek különösen olyan munkáltatóknál lehet jelentősége, ahol veszélyes, környezetszennyező anyagokkal dolgoznak. E szabályoktól az új Mt. 57. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint sem a felek megállapodása, sem kollektív szerződés nem térhet el. A jelenleg hatályos Mt. kimondja, hogy ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg. Az új Mt. ezt a kérdést kissé másként szabályozza: az 53. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli, és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót pedig haladéktalanul tájékoztatni kell. Az új szabály tehát annyi többletet tartalmaz a korábbihoz képest, hogy aktív mérlegelést és magatartást vár el a munkavállalótól abban az esetben, ha - például időhiány vagy a kapcsolattartási eszközök hiánya miatt - objektív okból nem kérheti az utasítás módosítását: ekkor a munkáltató érdekében kell eljárnia. A mostani Mt. tartalmazza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1323

7. találat: Utasítás megtagadhatósága, ha ittas a vezető

Kérdés: A budaörsi központban foglalkoztatott három karbantartó munkavállalónk esetén a divízióvezető 2 napos kiküldetést rendelt el. A munkavállalóknak 2 napig a halásztelki telephelyen kellett volna dolgozni. Munkatársaink azonban nem vették fel a munkát Halásztelken, hanem a kiküldetés idején is Budaörsön jelentkeztek munkára. Állításuk szerint a divízióvezető láthatóan ittas volt az utasítás közlésekor, komolytalanul viselkedett, és azt hitték, csak tréfa a kiküldetés. A kiküldetési rendelvényeket a vezető csak másnap írta alá. Az utasításadás körülményeit pontosan nem ismerjük (vizsgálat van folyamatban), de a kiküldetés indokolt és szabályos lett volna. Az események után inkább csak elvi jelleggel kérdezem: megtagadhatja-e a munkavállaló az utasítást arra hivatkozva, hogy szerinte az "komolytalan", vagy megítélése szerint az utasítást adó vezető ittas volt?
Részlet a válaszból: […]megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 104. § (1)-(3) bek.]. A kérdés alapján a konkrét esetben a kiküldetés elrendelése nem volt jogszabálysértő, teljesítése veszélyhelyzetet sem eredményezett volna. A munkavállalók azért nem teljesítették a kiküldetést, mert megítélésük szerint az utasítást adó ittas volt. Az idézett szabályok alapján a munkavállaló akkor jár el jogszerűen, ha erre a körülményre valamely másik felettese figyelmét felhívja. A helyzet alapján komolytalannak tűnő, feltételezhetően nem valós szándékkal adott utasítás teljesítése ugyanis kárt okozhat, amellyel a munkavállaló számolhat. Arra nem tért ki a kérdésben, hogy a munkavállalók ezt megtették volna. Fontos viszont, hogy a kiküldetéssel érintett napon a munkavállalók jelentkeztek a szokásos munkavégzési helyükön. A munkavállalót ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1074

8. találat: Jogszerűen megtagadható a károkozó utasítás?

Kérdés: Bútorszállítással is foglalkozó vállalkozásnál állok alkalmazásban. Múlt héten az egyik megrendelő címére kiérve nem találtunk a helyszínen senkit, ezért arra utasított a főnököm, hogy tegyük le a szekrényt a ház elé. Ekkor már elkezdett havazni, ezért vitába keveredtem a vezetőmmel, mert attól féltem, ha kár esik a bútorban, majd biztosan az én fizetésemből vonják le. Később azt hallottam a kollégáktól, hogy az ilyen utasítást meg is tagadhattam volna, csak gyáva voltam. Igazuk van?
Részlet a válaszból: […]bútorban, ezért helyesen cselekedett, amikor erre figyelmeztette a főnökét. Az Mt. irányadó rendelkezése szerint, amennyiben az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni [Mt. 104. § (2) bek.]. Ez utóbbi esetben azonban az utasítás megtagadására nem kerülhet sor, vagyis ha a munkáltató továbbra is ragaszkodik az utasítás teljesítéséhez, a munkavállaló köteles azt végrehajtani. A figyelmeztetéssel teljes mértékben eleget tett az ilyen helyzetben elvárható, a jog által előírt magatartásnak, és nem kell aggódnia azért, hogy az esetleges károkozásból Önre felelősség hárulhat. A munkavállaló egyébként akkor tagadhatja meg az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik (pl. ha a munkáltató arra utasít, hogy a zárt kapuajtón keresztül, azon átemelve helyezzék a bútort az udvarra). Ezenfelül a munkavállaló köteles megtagadni az olyan utasítás teljesítését,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 906