Munkáltatói nyilatkozat kiadása - aláírás nélkül

Kérdés: Óvodában dolgozó munkavállaló elérte a nők 40 éves nyugdíjjogosultságához szükséges időt, és kérvényezte a nyugdíjának visszamenőleges megállapítását. A Nyugdíjfolyósító Intézet felé benyújtandó foglalkoztatói nyilatkozatot a munkáltatói jogkört gyakorló vezető nem írta alá. Ebben az esetben megtagadható-e ennek a nyilatkozatnak a kiadása a munkavállaló felé, mely igazolná, hogy a munkavállaló köznevelési intézményben dolgozik, és így nem lenne szükséges a nyugdíja szüneteltetése a fennálló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya mellett?
Részlet a válaszából: […] ...is kihatással van, ezért az idézett alapelvekből következik, hogy a munkáltató nem tagadhatja meg olyan nyilatkozat kiállítását, amely a munkavállaló nyugellátásának igényléséhez szükséges.(Kéziratzárás: 2024. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Iratbemutatás foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzésnél

Kérdés: Munkaügyi ellenőrzés során a munkaügyi ellenőr jogosult-e a belső céges levelezésbe betekinteni, amely esetleg olyan információkat tartalmaz, mely további vizsgálatra, bírság kiszabására stb. adhat okot?
Részlet a válaszából: […] ...levélváltás is, ha ez a hatóság megítélése szerint a tényállás tisztázásához szükséges. Például, a tanúként meghallgatott munkavállalók nyilatkozata szerint, a munkáltató egy e-mailben adott tájékoztatást arról, hogy a tárgyévi szabadságot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bíróság illetékességének kikötése a munkaszerződésben

Kérdés: A munkavállaló munkaszerződésében az szerepel, hogy a munkavállaló és a munkáltató jogvitájukra egy bizonyos törvényszék illetékességét kötik ki. Ez a bíróság a munkáltató székhelye szerint illetékes bíróság, amely nagyon messze (az ország másik végében) van a munkavállaló állandó lakóhelye, valamint tartózkodási helye szerint illetékes bíróságtól, és így volt ez a munkaszerződés aláírásakor, azaz e rendelkezés kikötésekor is. Most a munkavállaló perelne, azonban nagyon hátrányos neki a kikötött bíróságra eljárni. Egyetértenek-e azzal, hogy munkaszerződésben nem lehet kikötni kizárólagos illetékességet, vagy pedig ez lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...határozat). Ennélfogva nem kizárt a kizárólagos illetékesség kikötése sem. A munkaszerződésben általános szabály szerint a munkavállaló javára lehet eltérni [Mt. 43. § (1) bek.]. Ha elfogadjuk, hogy a Pp. - munkaügyi perekre nézve vagylagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Illetménykiegészítés és túlóra egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmény vagyunk. A 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasítás 4.5 pontja alapján többletfeladat ellátásáért eseti illetménykiegészítés fizethető OKFŐ jóváhagyással. Amennyiben ezt a feladatot a rendes munkaidőn túl látja el a munkavállaló, túlórát kell-e utána fizetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett utasítás alapján az illetménykiegészítés meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve a helyettesítést - teljesítéséért állapítható meg. Elő­fordulhat, hogy az így előírt feladatok ellátása nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Vasárnapi pótlék két műszakos tevékenységben

Kérdés: Dolgozónk két műszakban dolgozik (H-P, 6:00-14:00 és 14:00-22:00). A kérésére egy hétfői napra a beosztása 5:00-13:00-ra került változtatásra. Jár számára 1 órára a vasárnapi pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónálfoglalkoztatják, vagyb) a rendkívüli munkaidőre, ha a munkavállaló az a) pontban írtak szerint jogosult lenne rendes munkaidőre is a vasárnapi pótlékra, vagy amennyibe a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Eszjtv. személyi hatálya - az informatika és az ügyvitel

Kérdés: Költségvetési szerv alá tartozó egészségügyi és oktatási intézményeket működtető iroda vagyunk. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos, asszisztens, fogszakorvos, iskolavédőnő és iskolaorvos munkakörökben is vannak munkavállalóink. Szeretnénk felvenni az egészségügyi szolgálati jogviszonyokhoz kapcsolódóan adminisztratív feladatok elvégzésére egy dolgozót. Az egészségügyi adminisztratív feladatokat ellátó dolgozót milyen jogviszonyban lehet alkalmazni: egészségügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A kizárólag állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál - általános szabály szerint - csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Helyszínelés beosztás szerinti munkaidő után

Kérdés: Munkavállalóink más telephelyi munkavégzés után az autóval karamboloztak. Személyi sérülés nem történt, viszont a rendőrségi helyszínelés idejére ott kellett maradniuk, ezért késő éjszaka érkeztek haza. Milyen díjazásra jogosultak a kieső szabadidejükért?
Részlet a válaszából: […] ...a rendőrség intézkedése, és nem a munkáltató utasítása alapján kellett a baleset helyszínén maradni. Mivel pedig ebben az időben a munkavállaló nem dolgozott, nem állt a munkáltató rendelkezésére (valójában a rendőrség rendelkezésére állt), és az Mt. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Munkavégzés húsvétvasárnap

Kérdés: A munkaidőnaptárban a március 31-e, húsvétvasárnap nem munkaszüneti nap. A hivatalosan kihirdetett 2024. évi munkaszüneti napok listájában sem szerepel, így arra jutottunk, hogy ez a nap nem munkaszüneti nap, így azoknak a munkavállalóknak, akik ezen a napon dolgoztak, nem jár a 100% munkaszüneti napi pótlék (csak a vasárnapi 50% pótlék jár, a munkáltató tevékenységének függvényében). Van olyan kölcsönvevő partnerünk, aki vitatja ezt az álláspontot az Mt. 102. és 140. §-ában foglaltakra hivatkozva. Melyik álláspont a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...e napra csak az Mt. 102. §-ának (2) bekezdésében felsorolt esetekben osztható be munkaidő, és az e napon történő munkavégzésért a munkavállalót 100% bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (3) bek.].(Kéziratzárás: 2024. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Rendelkezésre állás laptoppal munkaidőn kívül

Kérdés: A 2019-2023. években - a pandémia miatt - a munkáltatóm biztosította az otthoni munkavégzést (először home office, majd a világjárvány elhúzódása miatt távmunka keretében), melyet munkaszerződésben rögzítettünk, és céges laptopot és költségtérítést is biztosított. 2024. január 1-jétől megszűnt a munkakörömben a home office és a távmunka lehetősége, visszaálltunk a pandémia előtti teljes irodai munkavégzésre. A munkavégzés kizárólag a cég székhelyén és telephelyein folyik, továbbra is azokkal a laptopokkal, amiket a pandémia kezdetén kaptunk. A hetekben jött olyan utasítás a részlegvezetőnktől, miszerint az elmúlt időszakban több alkalommal előfordult, hogy a munkaidő letelte után érkezett ad hoc adatszolgáltatás megválaszolása és egyéb feladatok ellátása esetén nem volt az érintett kollégánál otthon a cég által az irodai munkavégzéshez biztosított laptop. Ezért azt az utasítást kaptuk, hogy a munkaidő végén minden kolléga köteles hazavinni az irodai munkavégzéshez biztosított laptopot, így biztosítva az ad hoc adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítését. Jogszerűen jár el ebben az esetben a munkáltató, hogy munkaidő letelte után rendel el otthoni munkavégzést mindennap, esetenként hétvégén is? Ehhez már semmilyen költségtérítést sem biztosít. Jogszerűen jár-e el így a munkáltatóm? Kötelezhet-e arra, hogy a szabadidőmben folyamatosan a rendelkezésére álljak? Kit terhel a kártérítési kötelezettség, ha történik valami a laptoppal a munkaidőm után hazafelé menet (pl. elveszítem, ellopják)?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló rendelkezésére állási és munkavégzési kötelezettsége a munkaidő alatt áll fenn [Mt. 52. § (1) bek. a)-b) pontok]. A munkaidőn kívül a munkáltató csak akkor várhatja el, hogy a munkavállaló a munkahelyen kívül továbbra is munkára képes állapotban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Elszámolás negyedéves munkaidőkeretben

Kérdés: Intézményünkben negyedéves munkaidőkeret szerint dolgozunk. A munkaidőkereten felüli munkaórák elszámolása (túlóra-kifizetés vagy szabadidő-megváltás) április hónapban megtörténhet-e?
Részlet a válaszából: […] ...hónapnál hosszabb, a keret végi elszámolás és a havi bérkifizetések ideje nem feltétlenül esik egybe. Minden hónapban ki kell fizetni a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott havi alapbérét [Mt. 156. § (1) bek. a) pont]. A beosztható órák számát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.
1
2
3
380