Keresés eredménye

16 találat a megadott munkáltató személyében bekövetkező változás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kollektív szerződés megszűnése a munkáltató személyében történő változáskor
Kérdés: A munkáltató, ahol dolgozom, beolvad egy másik munkáltatóba, és így jogutódlás következik be. A jogutódnál és a jogelődnél is van kollektív szerződés, amit egy-egy szakszervezettel kötöttek. Előfordulhat az, hogy a létszám növekedése miatt a szakszervezetek elveszítik a reprezentativitásukat, és így ezek a kollektív szerződések megszűnnek?
Részlet a válaszból: […]kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bek.]. Amennyiben a munkáltató személyében bekövetkező változás (jogutódlás) miatt a jogutód munkáltatónál megnő a munkavállalók létszáma, ugyanakkor egyik szakszervezet sem rendelkezik a munkavállalók 10%-ával tagként, mindkét kollektív szerződés megszűnik - a jogutódlás időpontjában viszont ez nem valószínű, mivel a munkáltatói statisztikai létszámot a megelőző fél évre kell számítani, de akár egy nappal utána is, a statisztikai létszám változásával már előfordulhat.A jogutódlás során a jogutód munkáltató nem köteles alkalmazni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3085
2. találat: Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén
Kérdés: Telephelyünket egy új cég üzemelteti tovább a jövőben. A munkáltatóm közös megegyezéssel kívánja megszüntetni a munkaviszonyomat, az ajánlata szerint mindazokat a juttatásokat kifizeti, ami munkáltatói felmondás esetén járna számomra. Köteles vagyok aláírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]kerül sor, tehát az új cégnek kötelessége Önt átvenni, és a korábbi munkaszerződésében foglaltak szerint tovább foglalkoztatni, feltéve hogy a telephely átvételének időpontjában az Ön munkaviszonya még fennáll a jelenlegi munkáltatójával. Nincs akadálya azonban annak, hogy Ön és a jelenlegi munkáltató ezt megelőzően közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3024
3. találat: Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége
Kérdés: Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítés)?
Részlet a válaszból: […]illetnék meg munkavállalói felmondás esetén. (Noha a kérdés utal a hosszabb felmondási időre, szükséges megjegyezni, hogy a felmondási idő hosszára az Mt. 40. §-ában foglaltak nincsenek kihatással.)A kérdés megválaszolása kapcsán érdemes utalni az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra. E szerint a törvény szakított azzal a korábbi megoldással, mely az általános - jogszabályon alapuló - jogutódlás eseteire is alkalmazni rendelte a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályokat. A jogalkotó álláspontja szerint az általános jogutódlás esetei ugyanis nem követelnek különös munkajogi előírásokat. Ebből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2951
4. találat: Munkáltatói névváltozás
Kérdés: Cégünk idén felveszi az anyavállalat nevét, ám minden más adatunk (pl. cégforma, adószám, székhely, cégjegyzékszám) változatlan marad. Ez a munkáltató személyében bekövetkező változásnak minősül? Az üzemi tanáccsal nem konzultáltunk. A munkaszerződéseken, fennálló egyéb megállapodásokon (pl. tanulmányi szerződések) hogyan kell ezt a módosítást átvezetni? Szükséges-e új munkaszerződéseket készítenünk? Ha igen, akkor mit tüntessünk fel a munkaviszony kezdetének? Van-e bármi más teendő munkajogi szempontból munkavállalóink esetében?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségeket sem kell alkalmazni (Mt. 265. §). A névváltozással a munkaviszonyban álló munkáltató még ugyanaz marad, csak más bejegyzett néven. Ezért minden fennálló munkaviszony jogfolytonosan fennmarad, új munkaszerződés kötésére vagy az egyéb hatályos szerződések módosítására nincs szükség.A változásról ugyanakkor tájékoztatni kell a munkavállalókat és az üzemi tanácsot is, mivel mindez a munkaviszonyt érintő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2533
5. találat: Munkáltató személyében bekövetkező változás hatása a fennálló munkaviszonyokra
Kérdés: Boltunkat felvásárolja egy üzletlánc. A tulajdonos - tervei szerint - utána végelszámolással megszünteti a cégét, mert mással akar foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a bolt átvételével az ott dolgozóknak megszűnik a munkaviszonyuk?
Részlet a válaszból: […]az új, átvevő munkáltató a bolt "felvásárlója" lesz. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor ennek tényéről az Mt. alapján tájékoztatni kell a munkavállalókat. Amennyiben ugyanis az átadó munkáltatónál üzemi tanács nem működik, és üzemi megbízott megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, az átszállás okáról, a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről [Mt. 38. § (2) bek.]. Az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2446
6. találat: Üzemitanács-választás kezdeményezése - ha változik a munkáltató személye
Kérdés: A 90-es évek óta fennálló munkáltatónál üzemi tanács, valamint választási bizottság mindenkori létrejöttének hiányában az átvevő munkáltató eleget tesz a kötelezettségének azzal, ha felhívja a munkavállalók figyelmét arra vonatkozóan, hogy az üzemi tanács létrehozásának feltételei fennállnak, és ehhez igény esetén biztosítja a tárgyi feltételeket? Amennyiben az erre vonatkozó felhívást helyben szokásos módon közli, és a választási bizottság megalakulásáról tájékoztatást nem kap, a figyelemfelhívásra való esetleges kötelezettségének a munkáltató teljes mértékben eleget tett?
Részlet a válaszból: […]tanácsi választásokhoz szükséges választási bizottság [Mt. 240. § (1) bek.] létrehozását, de nem is akadályozhatja azt. Amennyiben a munkavállalók kezdeményezik az üzemi tanács (megbízott) megválasztását, és ennek érdekében adatokat kérnek a munkáltatótól a statisztikai létszámra vonatkozóan, azt köteles részükre a munkáltató megadni, illetve az üzemi tanácsi választások lebonyolításához szükséges feltételeket biztosítani.Ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2168
7. találat: Bértarifa-szerződés módosításához való jog
Kérdés: A munkáltatónál jogutódlás következtében megváltoztak az "erőviszonyok" a szakszervezetek között. A beolvadt cég kollektív szerződése megszűnt, mert az átvevő munkáltatónak volt saját kollektív szerződése, már 9 év óta. A beolvadt munkáltatónál egy másik szakszervezet rendelkezett jelentős képviselettel, olyannyira, hogy az egyesült (átvevő, jogutód) munkáltatónál is eléri a tagjai száma a 10%-ot (korábban az átvevő munkáltatónál nem volt ennyi e szakszervezet taglétszámának az aránya). Készülve a jövő évi bértárgyalásokra, ez a szakszervezet szeretne részt venni a kollektív szerződés bértarifa-mellékletének meghatározására irányuló tárgyalásokban. Ha jól olvassuk az Mt.-t, akkor erre nincs lehetősége?
Részlet a válaszból: […]időközbeni megváltozása esetén az Mt. 276. §-ának (8) bekezdését kell alkalmazni. E szerint az a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség, amely a kollektív szerződés megkötését követően felel meg a (2)-(4) bekezdésben a kollektív szerződés megkötésében való részvétel törvényes feltételének (a legalább 10%-os tagságnak), jogosult a kollektív szerződés módosítását kezdeményezni, és a módosítással kapcsolatos tárgyaláson - tanácskozási joggal - részt venni. Vagy­is arra van lehetősége a szakszervezetnek, hogy a tárgyalásokban részt vegyen, és ha kezdeményezi a kollektív szerződés módosítását, akkor a munkáltató a tárgyalási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2167
8. találat: Változás a munkáltató személyében - a felmondás lehetősége
Kérdés: A munkáltató személyében történő változással kapcsolatban kérdezzük: cégünk 2015. március 31-gyel másik négy cégbe olvad be (egy cég lenne a jogutód) úgy, hogy 70 dolgozóból 11 dolgozónak fel akarnak mondani december 31-gyel. Állami cégekről van szó, cégcsoporton belüliek. Az indok hat dolgozó esetén az, hogy a másik négy cégben nincs szükség a munkájukra. A másik öt dolgozónak, akik pénzügyi, számviteli, munkaügyi, biztonsági területen dolgoznak, 2015. március 31-gyel mondanának fel, mivel nekik kell végigvinni a cég megszűnésig az adott területen felmerülő munkákat. Az öt dolgozónak még felvetettek egy alternatívát, hogy ha felajánlanak nekik munkát, s elfogadják, akkor úgy mehetnek át a másik cégbe, mintha utcáról jövő teljesen új munkavállalók lennének, azaz az eddig szerzett éveiket nem vihetik át. S még az is elképzelhető, hogy nem az eddigi munkakörükben dolgozhatnának tovább. Viszont ha nem fogadják el a felkínált állást, akkor felmondanak nekik. Milyen indokkal tehetik, hiszen az Mt. 66. §-ának (3) bekezdésében szereplő indokra nem hivatkozhatnak? Azt is lehet hallani, hogy a többi 59 dolgozót is úgy akarják átvenni, hogy a jelenlegi cégnél megszerzett éveiket nem akarják elismerni. Mindez mennyire jogszerű?
Részlet a válaszból: […]változásnak. Akár a polgári jog szabályai szerinti jogutódlásról, akár a munkáltató személyében bekövetkező változásról van szó, az érintett munkavállalók munkaviszonya változatlan tartalommal, jogfolytonosan folytatódik az átvevő (jogutód) munkáltatóval [Mt. 36. § (1) bek.]. Jogellenes tehát, ha az átvevő munkáltató az átadónál munkaviszonyban töltött időt nem ismeri el, erre nincs lehetősége.A kérdésben is idézett szabály szerint, kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául [Mt. 66.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2158
9. találat: Munkavállalói felmondás szabályai a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén
Kérdés: A munkáltatóm rovarirtó forgalmazással foglalkozott. Múlt hónapban azonban arról tájékoztatott, hogy a készletet eladta egy másik cégnek, aki folytatni fogja a tevékenységét. Az új cég átvette az összes munkavállalót is. Mindannyian ugyanazt csináljuk, mint korábban, szerencsére az ügyfélkör is megmaradt. A munkavégzés helye azonban megváltozott, az új telephely 30 km-rel messzebb van a lakásomtól, és elég rossz a közlekedése. Keresni szeretnék egy új munkahelyet, mert az ingázás miatt alig marad idő a családomra, viszont felmondani nem szeretnék, hiszen már 12 éve fennáll a munkaviszonyom, és elesnék a végkielégítéstől. Van egyéb lehetőségem a munkaviszony megszüntetésére úgy, hogy a végkielégítésemet is megkaphassam?
Részlet a válaszból: […]sérelemmel járna, vagy lehetetlenné válna, a munkavállalót végkielégítés az Mt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén illeti meg [Mt. 40. § (1) bek.]. Figyelemmel arra, hogy a felmondás közlésének időpontjában az Ön munkaviszonya már 12 éve fennáll a munkáltatónál, jár a végkielégítés [Mt. 77. § (2) bek.], melynek mértéke háromhavi távolléti díj összege [Mt. 77. § (3) bek. c) pont]. A végkielégítés mellett pedig a munkáltató ugyanúgy köteles legalább a felmondási idő felére - távolléti díj fizetése mellett - a munkavégzés alól felmenteni Önt, mintha a munkaviszony munkáltató általi felmondással szűnt volna meg [Mt. 70. § (1) bek.].Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, a fenti speciális felmondási szabályok alkalmazásának feltétele, hogy a munkáltató személyében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2083
10. találat: Munkáltató személyében bekövetkező változás kritériumai
Kérdés: 2012 októberében végelszámolással megszüntettük cégünket, melyen keresztül több kollégával nőgyógyászati magánrendeléseket végeztünk. A céget törölték, az ott dolgozó recepciós munkaviszonya megszűnt. Időközben alapítottunk néhányan egy új céget, tevékenységi körünk azonos. A volt recepciósunk megkeresett minket és felszólított, hogy állítsuk helyre a munkaviszonyát, mert szerinte munkáltatói jogutódlás történt. Kérését elutasítottuk, mert semmilyen jogügylet nem jött létre a két cég között, és az Mt. alapján a jog­utódláshoz valamilyen jogügylet is szükséges. A volt munkavállaló mégis bírósághoz fordult. Megalapozott lehet a követelése az új cégünkkel szemben?
Részlet a válaszból: […]jogutódlásra utaló tényállási elemek együttes értékelése alapján, a lényeges körülmények vizsgálata során megállapítható legyen, hogy az átadó és az átvevő munkáltató között megvalósult a gazdasági egység átadása-átvétele. Ezen kritériumokat az Európai Bíróság a C-24/85. számú Josef Maria Antonius Spijkers v. Gebroeders Benedik Abattoir CV and Alfred Benedik en Zonen BV ügy során dolgozta ki. Az ún. Spijkers-kritériumokat ez alapján a magyar bíróságok is alkalmazzák. Ezen lényeges körülmények közé tartozik, hogy az adott vállalat tevékenységének fajtája, jellege azonos, illetve hasonló-e a jogutódéval, a materiális javak (pl. épületek, műszerek, eszközök) átszállnak-e az átvevőre, a személyzet és az ügyfélkör átvételre ke­rül-e, az adott tevékenységben volt-e,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2071
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés