×

65. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2012. február 27.
TARTALOM

logo
     
1231. kérdés  
Kell-e igényelni a súlyos fogyatékosoknak járó öt munkanap pótszabadságot a munkahelyen?
1232. kérdés  
Közalkalmazottként, óvónőként dolgoztam 34 évig. Idén augusztus 1-jétől a munkáltatóm felmentett, aminek indoka a gyermeklétszám csökkenése. 2012. március 31-ig tart a felmentési időm. A napokban derült ki, hogy az egyik kolléganőm, akinek határozatlan idejű volt a kinevezése, másik városba megy dolgozni. Kérdésem az lenne, hogy visszavehető vagyok-e ilyen esetben, mivel felszabadult egy álláshely, és én még csak a felmentési időmet töltöm? Ha igen, milyen jogi következményei vannak ennek? Jogszerű-e, ha a munkáltató helyettesítőt alkalmaz?
1233. kérdés  
Munkaviszonyban álltam 2012. január 6-ig, ekkor ugyanis közös megegyezéssel került munkaviszonyom megszüntetésre. 2005. szeptember 24-én született tartósan beteg gyermekemre tekintettel GYES-t igényeltem 2012. január 7-től, mert akkor járt le a másik gyermekem után járó GYES időtartama. Mivel munkaviszonyom megszűnt, jelentkezhetek-e álláskeresési járadék folyósítására? Ha nem, akkor a GYES-t vagy az álláskeresési járadék igénybevételét javasolják?
Kapcsolódó címkék:  
1234. kérdés  
Jól értelmezem-e, hogy a Kjt. 78. § (3) bekezdése alapján a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő, akinek jogviszonya felmentéssel 2012. I. félévben megszűnik, jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra, akkor is, ha a 25 éves jogosító ideje 2012. december 8-án lenne meg? Azért gondolom, hogy jogosult, mert egyébként mi szükség lenne erre a kitételre?
1235. kérdés  
Kötelesek vagyunk-e pótlékot fizetni éttermi szakmunkásainknak (pincérek, szakácsok) - állandóan változó napokra eső beosztással -, ha munkaszünetre, ünnepre esik a munkanapjuk?
1236. kérdés  
2010. január 13-án született gyermekem. Óvónő vagyok, évente 45 nap alapszabadság jár. 2012 januárjában letelik a 2 év, azaz a GYED időszaka (ez idő alatt gyűlt a szabadságom). Azt szeretném tudni, mennyi szabadságot vehetek ki a GYES helyett? A munkáltatóm azt mondja, ez fizetés nélküli szabadság, mert helyettem is dolgozik most valaki, és egy munkahely betöltéséért nem fizethet ki két bért, nekem szabadságot, a helyettesnek meg fizetést. Lehet kérni pénzben is a szabadságot? Ha igen, havonta a GYES mellé vagy egy összegben? Hány nap szabadság halmozódhat fel ily módon?
1237. kérdés  
Milyen jogi lépéseket tehetnék mint volt munkavállaló annak érdekében, hogy fizetésképtelenné vált korábbi munkáltatómtól megkapjam háromhavi, 2011. július, augusztus és szeptember havi munkabérem? Gondolom, ez már állami kifizetés lesz, de mikor várhatom? Hogy jutok a pénzemhez?
1238. kérdés  
1953-ban születtem. Az új nyugdíjtörvény szerint remélhetőleg elmehetek nyugdíjba. Pedagógusként dolgozom. Kérdésem, hogy mennyi a felmondási idő, és mikor kell ezt a főnökömnek benyújtanom?
1239. kérdés  
Megszakítás nélküli munkarendben, munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló munkaidejének számítása hogyan történik helyesen? A teljes munkaidő mértéke napi 8 óra. 2012. évben 252 munkanap (252 x 8 = 2016 óra) és 9 munkaszüneti nap (9 x 8 = 72 óra) van, ez összesen 261 nap (2088 óra). 2012-ben az általános 5+2-es munkarendben 2016 órát kell ledolgozni, és 9 ünnepnap lesz, amely hétköznapra esik, ezekre a napokra megkapjuk a besorolási bérünket munkavégzés nélkül. Például, 2012. március hóban 21 munkanap és 1 ünnep van, a havidíjas munkavállaló 22 napra kapja meg a havi munkabérét. A megszakítás nélkül dolgozó munkavállaló esetében, ha ő ünnepen nem végez munkát, akkor az ünnepet eleve ledolgozottnak kell tekinteni, és neki is 22 (21+1) nap az osztószáma, vagy a ténylegesen ledolgozott idejét veszem alapul, és a 21 nap lesz az osztószáma? Munkaidőkeret alkalmazásakor megszakítás nélküli munkavégzés esetén a munkaidő számításánál a munkaszüneti nap miatti távollét időtartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az erre eső napokat a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni, azaz a munkaidő elszámolásakor eleve ledolgozottnak kell tekinteni?
1240. kérdés  
Elveszíthetem a GYES-t, ha mellette 6 órás munkaidőben dolgozom?
Kapcsolódó címkék:  
1241. kérdés  
52 nap szabadság pénzbeli megváltása esetén mennyit fizetnek ki? Minimálbérre voltam bejelentve.
1242. kérdés  
Felmondhat-e nekem a munkáltató? Nálunk rendszeres a feketemunka, a feketén alkalmazott munkások hibája miatt engem tesz felelőssé a munkaadó. Nekem semmilyen jogköröm nincs a feketemunkásokkal szemben!
1243. kérdés  
Folyamatos munkavégzésnél a szabadság idejére jár-e a folyamatos pótlék?
Kapcsolódó címkék:    
1244. kérdés  
Az üzemi tanács elnökének - aki nyugdíjas - munkaviszonyát rendes felmondással meg lehet-e szüntetni? Mik ennek az előfeltételei?
1245. kérdés  
2012. január 1-jétől módosult az Mt. 132. §-ának (2) bekezdése, amely a gyermek után járó pótszabadságról rendelkezik. Jól értelmezzük, hogy a jogszabály szerint valamennyi 16 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalót alanyi jogon megilleti ez a pótszabadság? Feltétele-e a jogosultságnak, hogy a gyermeket a szülő saját háztartásában nevelje, vagy az elvált és gyermekétől külön élő - szélsőséges esetben gyermektartást nem fizető - szülőnek is jár? Különbség van-e a vér szerinti és a nevelőszülők megítélésében? Amennyiben alanyi jogon jár a pótszabadság, akkor milyen tartalommal célszerű nyilatkoztatni a munkavállalót?
1246. kérdés  
Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
1247. kérdés  
Próbaidő alatti munkáltatói felmondásba kötelező-e beleírni a jogorvoslatra vonatkozó kioktatás tényét?
Kapcsolódó címkék:    
1248. kérdés  
Délután háromtól este kilencig dolgozom mint takarító. Kérdésem, hogy erre az időszakra jár-e nekem a délutáni műszakpótlék?
1249. kérdés  
Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
1250. kérdés  
Önkormányzati irányítású, önállóan működő és gazdálkodó közművelődési költségvetési szerv 20 éve dolgozó gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltató, az önkormányzat vagy a költségvetési szerv vezetője adja ki?
1251. kérdés  
A munkáltatómnak felróható okból egészségkárosodást szenvedtem, melynek következtében 2002 decemberétől rokkantnyugdíjas lettem. Emiatt eddig kétszer nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a munkáltatómat a bíróság. A legutóbbi bírósági eljárásban - 2009-ben - a munkáltató tudomást szerzett az állapotom romlásáról, valamint arról, hogy rokkantnyugdíjas lettem, s mégsem hívott fel a káraim előterjesztésére. A vagyoni kártérítés ügyében eddig a bíróság nem ítélkezett. Igényelhetem-e a munkáltatótól a vagyoni kártérítésemet, a rokkantnyugdíjam és az elvárható kereset különbözetét havi járadékként? Valamint ez esetben visszamenőlegesen a rokkantnyugdíjba helyezéstől igényelhetem-e a fenti összeget, hiszen a munkáltató - tudomása ellenére - nem szólított fel a káraim elő­terjesztésére? A bíróság elfogadja-e bizonyítékként, hogy a 2009. évi bírósági eljárásban a munkáltató tudomást szerzett a rokkantságomról, az állapotromlásomról? A bíróság mire kötelezheti a munkáltatót?
1252. kérdés  
Temetkezési vállalkozást szeretnénk indítani, aminek egyik feltétele, hogy legyen egy megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott a cégünkben. Az ilyen képesítéssel rendelkező személlyel munkaszerződést kell-e kötnöm, vagy más jogviszonyban is foglalkoztathatom?
1253. kérdés  
Bár klinikánkon a leterheltség miatt nincs lehetőség a szabadságok kiadására, a közalkalmazottak (orvosok, ápolónők) jogviszonyának esetleges megszűnése esetén arra sincs pénze a klinikának, hogy a szabadságmegváltást kifizesse. Mivel a belső ellenőrzés a jogszerű működést is megkívánja, ezért most mindenkivel aláíratnak egy papírt, hogy az éves szabadságának meghatározott részéről - esetemben 20 munkanapról - lemond. Érvényes ez?