Keresés eredménye

32 találat a megadott felmondás indoka tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
Kérdés: Egyházi intézményben dolgozom 2013 óta. Egészségi állapotom kicsit megromlott, az utóbbi időben sokat voltam táppénzen emiatt. Ezt a főnökség és egyes kollégáim nehezményezték és szóvá is tették. Az intézmény lakói szeretnek, kollégáim nagyobb részével jól kijövök, a munkámat rendesen elvégzem. Az egyik kollegina viselkedése azonban bántó és sértő már egy ideje. A főnökségnek ezt több ízben jeleztem is, de semmi nem történt az ügyben. Eddig sokszor megtörtént már, hogy a főnökség előtt valótlan dolgokat állított mind a lakókkal, mind pedig velem kapcsolatban, ezért jeleztem nekik, hogy így nem szeretnék itt tovább dolgozni, és szeretném beadni a felmondásom, de pontos dátumot nem mondtam. A főnököm már a munkám során is azzal zaklat, hogy "akkor adjam be a felmondásom már holnap", és ne is indokoljam meg, végkielégítést se kérjek, ő eltekint a harminc nap felmondási idő felének letöltésétől. Táppénzre azonban nem mehetek addig, mert az idő alatt is felmondhat nekem, és ő meg is fogja indokolni, hogy miért. Ez számomra nagyon zavaró, illetve kínos. Egyes nővér kollégáim viselkedése mind velem, mind a lakókkal szemben is sok kívánnivalót hagy maga után. Emiatt a lakók sokat panaszkodnak, de a főnökség nem hisz sem nekem, sem a nekik - utóbbiakra ráfogják, hogy demensek (ész, értelem nélküli állapot). Sajnálom őket, nem mernek már szólni sem, mert félnek, hogy csak rosszabb lesz nekik. Én már ezt nem bírom sokszor nézni, és szóvá szoktam tenni, ami miatt haragszik rám négy-öt kolléga. A többi kollégám sem szól, mert féltik a munkahelyüket, így nincs bizonyítékom. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy mik a lehetőségeim. Várjam meg, hogy a főnököm mondjon fel? Mit lehet tenni, ha a felmondás indokolásában számomra elfogadhatatlant ír? Köteles vagyok ilyenkor az indokolást elfogadni?
Részlet a válaszból: […]annak érdekében, hogy az adja be a felmondását. Ha a munkaviszonya határozatlan idejű, az Mt. alapján nem kell (és nem is tanácsos) megindokolnia a felmondását. Ha azonban határozott időre szól, azt csak abban az esetben tudja megszüntetni jogszerűen felmondással, ha annak oka olyan körülmény, amely az Ön számára lehetetlenné tenné a munkaviszony fenntartását, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Megjegyezzük, ha Ön mond fel, a felmondási idő az Mt. általános szabálya szerint harminc nap, amit le is kell dolgoznia. Azaz, nincs kötelező felmentési idő. A munkáltató azonban dönthet úgy, illetve meg is állapodhatnak arról, hogy a felmondási idő egy részét nem köteles munkavégzéssel tölteni. Szintén érdemes utalni arra, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3454
2. találat: Felmondás munkavállalói kérdés miatt
Kérdés: Felmondhat-e a munkáltatóm azért, ha tudni szeretném, miért köteleztek arra, hogy megszerezzem az érettségit, ha erre nem volt szükség, és nem is emelték meg a munkabéremet az iskola elvégzése után? Korábban nyolc általánossal rendelkeztem, az érettségi vizsgát 53 évesen tettem le.
Részlet a válaszból: […]fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (2) és (8) bek.]. Ezen túlmenően a felmondás okának világosan ki kell tűnnie az indokolásból. A felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania vita esetén [Mt. 64. § (2) bek.]. A fentiekre tekintettel megállapítható, amennyiben a munkáltatójánál afelől érdeklődne, hogy miért volt szükség az Ön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3396
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: "Problémás" munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
Kérdés: A munkavállalónk 17 éve áll munkaviszonyban egészségügyi szolgáltató cégünkkel. Én - mint vezető - már 6 éve "kínlódom" vele. Az idők során sok probléma adódott vele, számos alkalommal megszegte az együttműködési kötelezettségét, nem teljesítette a munkáltató kérését, utasítását. Ha például megkérem, hogy mindennap sepregessen össze, és vigye ki a szemetet, az a válasz, hogy már kedden megcsinálta, holott megítélésem szerint alapvető fontosságú, hogy mindennap rend legyen magunk körül. Van egy súlyos beteg kolléganőnk, aki annak ellenére, hogy alig tud mozogni, erején felül teljesít, neki sem segít. Több beteg panaszkodott arra is, hogy arrogáns. A recepteket nem készíti el időben, ezért a betegeknek többször vissza kell jönniük azokért. Ha szóvá teszem, miért nem készítette el a betegnek, amit kér, azt mondja, a beteg hazudik. Amikor beteg lett, és megkértem, menjen haza pihenni, mert nem fertőzheti meg a többieket, és persze betegen nem dolgozhat, az arcomba kiabálta, hogy nem megy haza, mert nincs pénze. Ez az állapot tarthatatlan, minden kérésre nem a válasz, és sok a vita is. A cégünk így nem tud fejlődni. Szerettük volna, ha képezi magát, de erre is nemleges volt a válasz. Ezenfelül nem tudom otthagyni egyedül a cégnél, mert utóbb mindig ki kell javítani a hibákat, amiket vét. Hogyan tudnék megválni tőle?
Részlet a válaszból: […]hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (1) és (3) bek.]. Ha a kötelezettségszegés folyamatos vagy rendszeresen ismétlődik, a gyakorlat értelmében a tudomásszerzéstől számítandó 15 napos határidő nem kezdődik el mindaddig, amíg ez az állapot fennáll.Mindazonáltal a leírtak nagyobb valószínűséggel alapozhatják meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával indokolt felmondást [Mt. 66. § (2) bek.]. Az alkalmazott által elkövetett, rendszeresen ismétlődő kötelezettségszegések (az együttműködési kötelezettség megszegése, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3364
4. találat: Elvágyódó munkaerő - munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében
Kérdés: Társaságunk "8+4-es konstrukcióban" (8 hónap támogatás, 4 hónap tovább foglalkoztatás) foglalkoztatási támogatással alkalmaz egy munkavállalót oly módon, hogy a jelzett időtartam alatt a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással és közös megegyezéssel a munkaviszonyt. A munkavállaló a foglalkoztatási kötelezettség négy hónapos időszaka alatt azonban szeretné felmondani a munkaviszonyát, lehetőleg úgy, hogy azonnal el tudjon menni. Mivel közös megegyezéssel nem lehetséges megszüntetni a munkaviszonyt, elegendő indok-e számára a "külföldi munkavállalás" és a "jobb fizetés" a felmondáshoz? Ha igen, akkor elfogadható-e a felmondás, illetve elengedhető-e a munkavállaló felmondási idő nélkül? Esetleg, ha az indok elfogadható, akkor mennyi a felmondási idő (30 nap, vagy a határozott időből még hátralévő idő)?
Részlet a válaszból: […]indokokat jelölné meg a felmondásában, vagy azt egyáltalán nem indokolná, illetve a felmondási idő letöltése nélkül - jogellenesen - szüntetné azt meg azonnali hatállyal. Ennek a magyarázata az, hogy a munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről egyoldalú jognyilatkozat, mely a címzett, azaz jelen esetben a munkáltató általi elfogadásától függetlenül a munkaviszony megszűnését eredményezi.Elvileg nem kizárt, hogy eltekintsenek a felmondási idő munkavállaló általi letöltésétől, azaz a munkavégzési kötelezettsége alól akkor is mentesíthetnék a távozni kívánó munkavállalót, ha felmondással szünteti meg a munkaviszonyt. Azt azonban, hogy ez a lépés milyen hatással lenne a támogatásra, illetve annak visszafizetésére, a támogatás részletes szabályainak, illetve az arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3347
5. találat: Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
Kérdés: Munkavállalónk több hónapja táppénzes állományban volt, de egy hónapja az orvosi igazolása értelmében keresőképessé nyilvánították. Miután nem jelent meg munkavégzés céljából, felszólítottuk, jöjjön be dolgozni, ám ő kifejezetten megtagadta a munkavégzést. Tekintettel arra, hogy a felhívás szerinti napon igazolatlanul távol maradt, és azóta sem jelent meg, azonnali hatállyal megszüntettük a munkaviszonyát, mivel nem tett eleget rendelkezésre állási, munkavégzési kötelezettségének, és a tájékoztatási kötelezettségét sem teljesítette. Most perrel fenyegetőzik, ezért szeretnénk megkérdezni: mennyi esélye van a bíróságon?
Részlet a válaszból: […]gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.].Az igazolatlan távollét tipikusan olyan lényeges kötelezettségszegés, amelynél a munkavállaló munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége sérül. A kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3312
6. találat: Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetése
Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönző cég alkalmazásában állok, közel négy évig dolgoztam a foglalkoztatómnál, amikor egyik napról a másikra "kirúgtak", anélkül hogy bármit is mondtak volna. Megtehetik ezt? Ha jól tudom, a foglalkoztatóm nem köteles indokolni, de a kölcsönbe adónak elvileg kellene, nem? Soha nem késtem, minden hónapban 20 órát túlóráztam, az egyik legjobb munkaerő voltam. Mit tudok tenni?
Részlet a válaszból: […]kikölcsönzés megszűnésére hivatkozva mondta fel.Az Mt. 220. §-ának (1) bekezdése értelmében a kikölcsönzés megszűnése a kölcsönbe adó működésével összefüggő oknak minősül [Mt. 66. § (2) bek.], ennélfogva a kölcsönbe adó által közölt felmondásnak elegendő a kikölcsönzés megszűnésére hivatkoznia. E körben irreleváns, hogy Ön egyébként kiválóan dolgozott. A kölcsönbe adó ugyanakkor köteles megindokolni a felmondást, e nélkül az jogellenes lesz. A kölcsönbe adó nem köteles a felmondás mögöttes okát, motivációját Ön előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3160
7. találat: Felmondás jogszabályi hivatkozás nélkül
Kérdés: Négyéves határozott idejű munkaviszonyomat vétkes kötelezettségszegés és a munkáltató gazdaságos és eredményes működésére hivatkozással szüntették meg. Az indokolás alapján ez azonnali hatályú felmondásnak hat, mégis felmondási idővel és végkielégítéssel mondtak fel nekem. A felmondás nem tartalmaz egyetlenegy jogszabályi hivatkozást sem arra nézve, hogy az "sima" vagy azonnali hatályú-e, illetve a felmondási idő, valamint az utolsó munkában töltött nap sem szerepel benne, csak annyi, hogy felmentenek a munkavégzés alól a felmondási idő felére, a másik felére meg beszámítják a "bent ragadt" nagyszámú szabadnapjaimat a megkérdezésem nélkül. Eséllyel támadhatom-e meg jogellenességre hivatkozással a felmondást, amely mellett egyebekben versenytilalmi ellenértéket is követelnék munkáltatómtól, illetve hogyan szólíthatom fel a munkáltatót, hogy a felmondási időm felére önkényesen kiadott szabadságom ellenértékét adja ki?
Részlet a válaszból: […]időarányosan járó, de korábban ki nem adott szabadságát a munkáltató jogosult a felmondási idő munkavégzési kötelezettséggel érintett részében kiadni. Ez nem minősül jogellenesnek, és a munkavállaló megkérdezésére vagy beleegyezésére sincs szükség, mivel a szabadságot a munkáltató joga és kötelessége kiadni. Az Mt. ugyan előírja, hogy a kiadás előtt a munkáltató köteles a munkavállalót előzetesen meghallgatni, ennek elmaradása ebben a helyzetben azonban nem teszi jogellenessé a munkáltató intézkedését [Mt. 122. § (1) bek.]. A szabadság kiadásának időpontját ugyanakkor a munkáltatónak a munkavállalóval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3147
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Felmondás és végkielégítésre való jogosultság 62 évesen
Kérdés: Igaz-e, hogy 62 éves kor után a munkáltató különösebb indok és végkielégítés kifizetése nélkül felmondhat a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]pontja állapítja meg. (Lásd részletesen a "2907. Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése" című cikkünket!)A 62. életév betöltése épphogy az átlagosnál magasabb szintű védelmet nyújt a határozatlan tartamú munkaviszonyban álló munkavállalónak, feltéve hogy nem minősül nyugdíjasnak. Ha e munkavállaló a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül van, a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak akkor élhet, ha- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 66. § (4) bek., 78. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2910
9. találat: Munkahelyi félelemkeltés mint felmondási ok
Kérdés: Cégünk egyik osztályáról több munkavállaló panaszkodott egy bizonyos kollégára. Elmondásuk szerint furán viselkedik, több alkalommal erőszakos dolgokról beszélt nekik, ezért mindig szoronganak a közelében. Előfordult, hogy állatkínzásról vagy valaki megveréséről is fantáziált, amit többeknek hangoztatott. A munkavállalók azt kérték, hogy távolítsuk el, mert lassan nem mernek vele egy szobában tartózkodni. A fentiek szolgálhatnak-e alapul egy munkáltatói felmondáshoz?
Részlet a válaszból: […]munkáltató felmondását. Ugyanakkor álláspontunk szerint a kérdésben leírt tényállás olyan súlyú, mely akár a munkáltató azonnali hatályú felmondását is megalapozná [Mt. 78. § (1) bek. b) pont]. A félelemkeltés és fenyegetés ugyanis olyan magatartás, mely a többi munkavállaló védelme érdekében a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Arra azonban a munkáltatónak figyelemmel kell lennie, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2749
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Felmondás átszervezéssel indokolva
Kérdés: Jogszerű-e az átszervezésre alapított felmondása "A" cégnek "X" munkavállalóval szemben a következő esetben? "A" cég és "B" cég Magyarországon honos, kapcsolt vállalkozások. "X" munkavállaló kizárólag "A" céggel áll munkaviszonyban logisztikai vezető munkakörben, azonban "A" cég és "B" cég vonatkozásában egyaránt ellát logisztikai vezetői feladatokat. "A" cég átszervezésre hivatkozással, felmondással megszünteti "X" munkavállaló munkaviszonyát, tekintettel arra, hogy ezt követően kiszervezés (megbízási jogviszony) keretében "B" cég (és annak munkavállalója) fogja ellátni a logisztikai vezetői feladatokat "A" cégnél. "A" cégnél a logisztikai vezető munkakör megszűnik. A kiszervezésre tekintettel "B" cég logisztikai vezető munkakörben munkaszerződést köt "Y" munkavállalóval, aki azonban "A" cég és "B" cég vonatkozásában egyaránt el fogja látni a logisztikai vezetői feladatokat.
Részlet a válaszból: […]telepítése, azaz kiszervezése is átszervezésnek minősül. Az a tény, hogy valamely munkakörbe tartozó feladatokat a munkáltató úgy szervez ki, hogy azokat a jövőben egy másik független vagy - mint esetünkben relatíve független - külső szervezet látja el, megalapozhatja az átszervezésre alapított felmondást. E körbe tartozik az ítélkezési gyakorlat szerint, amikor az adott tevékenység munkaviszony helyett a továbbiakban más, polgári jogi (például megbízási vagy vállalkozási) jogviszony keretében kerül elvégzésre (BH1995. 609., BH2001. 38.).A kérdés szerint: "X" munkavállaló "A" munkáltató alkalmazottja - de "A" mellett "B" cég vonatkozásában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2708
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés