Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

45 találat a megadott felmondás indoka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Végkielégítésre való jogosultság kizárása és a felmondás indoka

Kérdés: Ha a munkavállalónk határozatlan idejű munkaviszonyát felmondjuk, és abban több felmondási indokot is feltüntetünk oly módon, hogy egyszerre hivatkozunk a munkavállaló nem egészségi okkal összefüggő képességeire és a kialakult gazdasági helyzet által szükségessé tett létszámcsökkentésre, kell-e fizetnünk a munkavállaló részére végkielégítést?
Részlet a válaszból: […]szabály. Ennélfogva, ha önmagában ez utóbbi lenne a felmondás oka, járna végkielégítés a munkavállalónak.Álláspontunk szerint a helyes jogértelmezés ebben a kérdésben az, hogy amennyiben a felmondás indokolása tartalmaz olyan okot, amely az Mt. 77. §-a (5) bekezdésének b) pontjának megfelel, a munkavállaló részére nem jár végkielégítés, így a kérdésben felvetett esetben sem illeti meg az a munkavállalót. A végkielégítés kifizetését kizáró szabály célja ugyanis az, hogy a munkavállaló számára felróható okokon nyugvó munkáltatói felmondás esetén ne terhelje a munkaadót e munkaviszony-megszüntetéssel járó többletköltség. Éppen ezért, ha a felmondás jogszerű indoka - akár csak részben - a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége, akkor a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4242

2. találat: Oktatáson való részvétel megtagadása és következményei

Kérdés: Ha a munkavállalónk egyszerűen nem hajlandó részt venni a munkájához elengedhetetlen szoftver kezelésével összefüggő egy-két napot igénylő oktatáson, annak ellenére, hogy a programot már lassan háromnegyed éve nem használja megfelelően, és az ebből fakadó hiányosságok és az általa vétett hibák folyamatos többletmunkát adnak a kollégáinak, megszüntethetjük-e felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyát?
Részlet a válaszból: […]felmondását a határozatlan tartamú munkaviszony esetében [Mt. 66. § (1) bek.]. A munkavállalónak ugyanis munkaviszonyból származó kötelezettsége, hogy a munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezze [Mt. 52. § (1) bek. c) pont]. Ebből következően kötelezettsége az is, hogy az azzal kapcsolatos ismereteket - melyek megszerzését a munkáltató lehetővé teszi - elsajátítsa. A munkáltató által biztosított idő minden bizonnyal elegendő lett volna az ismeretek megszerzésére, e körben nem lehetséges Önöknek felróni, hogy ezt az állapotot az elmúlt időszakban eltűrték, hiszen ezzel csupán egyfajta "türelmi időt" biztosítottak a munkavállalónak, hogy az ismereteket elsajátítása. Ezen túlmenően a munkavállaló munkavégzése során tapasztalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4225
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Minősíthetetlen hangnem következményei a munkahelyen

Kérdés: Egy évtizede nálunk dolgozó munkavállalónk sokszor minősíthetetlen hangnemben beszél azokkal a kollégáival, akik a véleménye szerint szakmai szempontból nem jártak el helyesen, vagy hibáztak a munkájuk során. Az is előfordul nemegyszer, hogy emberi méltóságukban is megsértve őket, személyeskedő hangnemben kritizálja a neki nem tetsző (egyébként teljesen elfogadható) öltözködési szokásaikat. A munkáját egyébként jól végzi, az ügyfelekkel udvarias. Mivel volt már olyan kollégánk, akinek a távozása mögött az említett munkavállaló viselkedése állt, és újabban többek is jelezték, hogy amennyiben nem változik a viselkedése, ők is kénytelenek lesznek megszüntetni a munkaviszonyukat, mert nem bírják a munkahelyi légkört, a munkavállaló említett magatartása megalapozhatja-e a munkáltatói felmondást?
Részlet a válaszból: […]általában elvárható magatartást [Mt. 6. § (1) bek.], másfelől a munkatársaival való együttműködés követelményének sem tesz eleget [Mt. 52. § (1) bek. e) pont]. E magatartások kötelezettségszegés jellegét alátámasztja az is, hogy az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani [Ptk. 2:42. § (2) bek.], így a munkavállaló sem tanúsíthat olyan magatartást, amely e követelménybe ütközik.Ilyen helyzetben a munkáltatótól általában alappal várható el, hogy a munkaviszonyban állók személyiségi jogait maga is védelmezze, az e követelményt megsértők magatartását megpróbálja maga is befolyásolni, végső megoldásként - ha ennek törvényi feltételei fennállnak - ezeket szankcionálni. Adott esetben az érintettek munkaviszonyát megszüntetni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki "mérgező" munkahelyi légkör. Ebből következően a - vélhetőleg határozatlan idejű munkaviszonyban álló - munkavállaló munkaviszonyát a kérdésben vázolt magatartásokra - mint kötelezettségszegésekre - figyelemmel felmondással is megszüntethetik [Mt. 66. § (2) bek.]. Emellett az is elképzelhető, hogy azonnali hatályú felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4189

4. találat: Részmunkaidő kötelező kikötése és az utóhatások

Kérdés: Az Mt. 61. §-ának (3) bekezdése a munkaszerződés kötelező módosításának esetét nevesíti. Eszerint, ha az ott leírt feltételek fennállnak, a munkáltató hozzájárulása nélkül is, a munkaszerződés 4 órás részmunkaidőre módosul. Amennyiben a munkáltató a munkaszerződés szerinti munkakörben részmunkaidőben nem tudja a munkavállalót foglalkoztatni, mivel a munkavállaló vezetőként egyedül tölti be az adott munkakört, amelynek feladatait (mennyisége, sajátossága miatt) nem lehetséges részmunkaidőben ellátni, a munkát pedig másként nem tudja megszervezni, hiszen más munkavállaló ugyanezt a munkakör nem tölti be, tehát a feladatokat nem lehet szétosztani, felmondással [az Mt. 66. § (6) bekezdésének megtartásával] megszüntethető-e a munkavállaló munkaviszonya? Ha igen, akkor a végkielégítés alapjául szolgáló távolléti díjnál a részmunkaidőre megállapított alapbérrel kell számolni?
Részlet a válaszból: […]vezető beosztást betöltő munkavállalóról van szó - köteles eleget tenni a munkavállaló kérésének. Ennek megtagadása a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megszegésének minősül megítélésünk szerint. Ajogalkotó nem teszi lehetővé az egyedi szempontok mérlegelését, így például nem lehetséges a munkakörből fakadó feladatok mennyiségére, sajátosságaira hivatkozni annak alátámasztásaként, hogy a munkáltató miért nem tud eleget tenni a munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatának.A munkavállaló munkaviszonya álláspontunk szerint jogszerűen nem szüntethető meg felmondással önmagában arra hivatkozással, hogy részmunkaidősként a munkáltató nem tudja őt foglalkoztatni. Ez nyilvánvaló módon jogellenes, hiszen a felmondás indokolása nem lenne okszerű [Mt. 64. § (2) bek., MK 95.]. Ha pedig okszerű is lenne, és az a munkavállaló valamely védett tulajdonságával (anyaságával, apaságával) függene össze, sértené az egyenlő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4118

5. találat: Engedély nélküli kivitt dobozok

Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalónk munkaviszonyát jogszerűen megszüntethetjük-e felmondással, ha bizonyítékaink vannak rá, hogy több alkalommal engedély nélkül vitt ki a telephelyünkről tisztázatlan tartalmú dobozokat annak ellenére, hogy a munkáltatói szabályzat rögzíti, hogy enélkül semmilyen tárgyat nem lehet kivinni vagy a munkahelyről elszállítani? A munkavállaló nem tárta fel, hogy a dobozokban mi volt.
Részlet a válaszból: […](1) bek. a) pont]. Amint azt a munkáltatói szabályzat is rögzíti, a munkavállaló a munkáltató telephelyéről a munkáltató engedélye nélkül nem szállíthat el tárgyakat. E belső szabály megsértése már önmagában kötelezettségszegésnek minősül, és úgy tűnik, a munkavállaló magatartása lényeges kötelezettség jelentős mértékű és szándékos megszegésének is tekinthető egyben. Emellett annak a munkavállalói kötelezettségnek sem felel meg a munkavállaló eljárása, mely előírja, hogy a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani [Mt. 52. § (1) bek. d) pont]. Az ítélkezési gyakorlat szerint, ha a munkavállaló a munkahelyről engedély nélkül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4054

6. találat: Munkavállalói lopás - a lehetséges következmények

Kérdés: Munkavállalónkról kamerafelvétel készült, amint az árukészletből eltulajdonít több dolgot. Közös megegyezéssel kívántuk megszüntetni a munkaviszonyát, de a munkavállaló azzal állt elő, hogy ha így teszünk, a munkaügyi hatóságnál bejelentést tesz a munkaidővel és a pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt. Hátrányos jogkövetkezményt sajnos nem tudunk alkalmazni, mert kollektív szerződésünk nincs, a munkaszerződésekben sincs erről szó. Az biztos, hogy a munkavállalónkat a továbbiakban nem kívánjuk alkalmazni. Mit tehetünk ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]mértékben megszegi [Mt. 8. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. Úgy tűnik, ezt - feltételezve, hogy a rögzített kamerafelvételek mindezt alátámasztják - Önök bizonyítani is tudják. Kulcsfontosságú azonban, hogy megtartsák a vonatkozó törvényi határidőket. Az azonnali hatályú felmondás jogát csak az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni, ha pedig bűncselekményről van szó ez utóbbi határidő a büntethetőség elévülési ideje [Mt. 78. § (1)-(2) bek.]. Jogukban áll továbbá a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással is megszüntetni a magatartására alapozva, bár ez esetben a felmondási idő szabályait is meg kell tartaniuk. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a határozott idejű munkaviszonynál ez utóbbi lehetőség nem áll rendelkezésre. Ezenfelül tehetnek büntetőfeljelentést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3923

7. találat: Munkavállalói felmondás - az indokolás indokolatlansága

Kérdés: Meg kell indokolni a határozatlan idejű munkaviszonyban a felmondás okát? Ha igen, akkor lehet indok az, hogy a munkaviszonyban fizetett díjazás összege nagyon alacsony, és már a korábbi munkaviszonyomban is többet kerestem évekkel ezelőtt, mint most?
Részlet a válaszból: […]felmondását, megítélésünk szerint ezt nem célszerű megtenni. A gyakorlat értelmében ugyanis a munkavállaló is helytállni tartozik mindazokért a kijelentésekért, amelyeket a felmondólevélbe foglal. Így amennyiben Ön anélkül indokol, hogy ez kötelessége lett volna, az abban foglaltak valóságtartalmáért - amennyiben azokat a munkáltató vitatja - felelősséggel tartozik. Az, hogy a munkaviszonyában a díjazás mértéke elmarad egy korábbi munkaviszonyában kapott mértéktől, önmagában - még ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3865

8. találat: Felmondás a járványügyi helyzettel összefüggésben

Kérdés: Sajnos a járvány elérte a vállalkozásunkat: a tevékenységünkből eredően a forgalmunk jelentősen lecsökkent, és a bevételeink elapadni látszanak. Néhány munkavállalóval tovább tudjuk vinni a céget, de egyesek munkaviszonyának a megszüntetése az egyetlen megoldás számunkra. Mire hivatkozhatunk ilyenkor, jogszerűen felmondhatjuk a határozatlan időre létesített munkaviszonyokat a járványhelyzetre hivatkozással?
Részlet a válaszból: […]szüntetni, akiknek a munkáját, munkakörét ez a döntés érinti. Ebből a szempontból különös jelentősége van annak, hogy a felmondás oka világos, valós és okszerű legyen [Mt. 64. § (2) bek., Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 95. számú állásfoglalása]. A munkavállalók személyes körülményei, helyzete függvényében a munkavállaló bizonyos élethelyzetekben felmondási védelem alatt áll [Mt. 65. § (3)-(5) bek., 66. § (4)-(7) bek.], ezért különös gondot kell fordítani annak megállapítására, hogy az adott helyzetben felmondási tilalom vagy korlátozás irányadó-e.Ez ugyan a kérdésből nem derül ki, de érdemes megemlíteni, hogy amennyiben a munkáltató működésével összefüggő megszüntetések (tipikusan a felmondások, de idetartoznak többek között a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezések is) a csoportos létszámcsökkentésre irányadó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak, a munkáltatónak az Mt. által előírt, többirányú tájékoztatási, illetve tárgyalási kötelezettségeknek is eleget kell tennie. Ha ugyanis a munkáltató a létszámcsökkentésről szóló döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3864

9. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása - az indokok

Kérdés: A határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondással történő jogszerű megszüntetésének kritériuma az is, hogy a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Az Önök egyik válasza alapján, figyelemmel arra, hogy a korábbi Mt. ilyen módon nem tette lehetővé a határozott idejű munkaviszony megszüntetését, nincs bírói gyakorlata annak, hogy mely okok tekinthetők megfelelő súlyúnak. Megítélésük szerint ilyen indoknak minősül-e az, hogy a munkavállaló határozatlan idejű munkaszerződéses munkahelyet talált?
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Egyrészről, ha a munkavállaló a fennálló határozott idejű munkaviszonya helyett talál egy olyan határozatlan idejű munkaviszonyt, amelyben őt egy másik munkáltató foglalkoztatná, ez nem tekinthető olyan oknak, mely a meglévő munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné. A lehetetlenülés ugyanis objektív módon értelmezendő, a munkaviszony fenntartása ebben az esetben semmiképpen nem válik számára lehetetlenné. Másrészről az új, határozatlan idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás lehetőségének az elmulasztása vonatkozásában számos tényező, így például a munkavállaló személyes, családi körülményeinek, egészségi állapotának, élethelyzetének a mérlegelése szükséges, és csak ezek alapján lehet megítélni, hogy e lehetőség elmulasztása a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna-e.Figyelemmel azonban arra, hogy a munkavállaló élethelyzetét és körülményeit nem ismerjük, ebben a kérdésben egyértelmű választ adni a tényállás alapján nem tudunk. Megítélésünk szerint az aránytalan sérelem csak szűk körben állapítható meg, ugyanis az esetek többségében a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3843

10. találat: Írásbeli figyelmeztetés - ha kizárja az azonnali hatályú felmondást

Kérdés: Munkavállalónk jelentős összeget "kivett" a kasszából (büntetőbíróság ugyan nem hozott még ítéletet, de egyértelmű, hogy ez történt, ezt el is ismerte). Sajnos még mielőtt a munkaviszony megszüntetéséről intézkedhettünk volna, munkahelyi felettese (aki egyébként jogosult erre) figyelmeztetésben részesítette. Megszüntethetjük-e a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]bizonyos összeget abból a célból, hogy azt eltulajdonítsa, súlyosan sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, szándékos és jelentős mértékű kötelezettségszegés [Mt. 78. § (1) bek.]. Ebből következően általában alkalmas arra, hogy a munkáltató azonnali hatállyal felmondja a munkaviszonyt. Az ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanakkor, amennyiben a munkáltató ezért a magatartásért korábban írásbeli figyelmeztetésben részesítette a munkavállalót, ez önmagában nem képezheti utóbb a munkaviszony megszüntetésének indokát. Ahhoz, hogy a munkáltató megszüntethesse a munkaviszonyt, a munkavállalónak egy újabb, hasonló súlyú magatartást kell elkövetnie. A jövőben az ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3777
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 45 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést