Fenntartóváltás kihatása az intézményvezető jogállására

Kérdés: Az Ötv. alapján működő társulás fenntartásában lévő idősek otthona a székhely önkormányzat fenntartásába fog hamarosan átkerülni. Az idősek otthona intézményvezetőjét a társult önkormányzatok polgármestereiből álló társulási tanács bízta meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően öt évre, amely 2020-ban fog lejárni. A fenntartóváltás hogyan érinti az intézményvezető megbízását? Szükséges-e új pályázatot kiírni, vagy maradhat a korábban megbízott intézményvezető? A fenntartóváltás semmilyen további átszervezéssel nem jár, a létszám, az intézményi felépítés, a feladatok, az intézmény megnevezése változatlan marad, közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozik továbbra is.
Részlet a válaszából: […] ...eset nem minősül a munkáltató személyében bekövetkező változásnak, hiszen nem az önkormányzati intézmény változik meg, hanem a fenntartó személye. Ebből esetleg névváltozás eredhet, de a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszonyok - beleértve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Munkáltatóváltás azonos fenntartójú költségvetési intézmények között

Kérdés: Városunkban egy óvoda üzemel (1-es óvoda), és szeptember 1-jétől egy újabb fogja megkezdeni a működést (2-es óvoda). Mindkettő fenntartója a települési önkormányzat. Az 1-es óvodában több óvodapedagógus is jelezte, hogy szeptembertől a 2-es óvodában szeretné folytatni a pályafutását; az óvodavezető azonban csak egy hónapot adott számukra, hogy nyilatkozzanak, maradni vagy távozni szeretnének. Kell-e ilyen tartalmú nyilatkozatot tenniük, és ha igen, annak van-e határideje? Mi a legjobb megoldás a közalkalmazott érdeksérelme nélküli jogviszonyváltásra? Az egyik lehetőség a lemondás, és új jogviszony létesítése; ekkor az új közalkalmazotti jogviszonyban elismerhető-e az 1-es óvodánál eltöltött idő a pedagógusi életpálya szempontjából, alkalmazható-e a Kjt. 26. §-ának (3) bekezdése? A másik megoldás az áthelyezés; ekkor viszont felmerül a kérdés, hogy ezt az 1-es óvoda vezetője megakadályozhatja-e, ha ahhoz nem járul hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...mint munkáltatóhoz átkerülhessenek, valamiféle jognyilatkozat tétele vagy megállapodás kötése szükséges. Annak, hogy a második óvoda fenntartója is ugyanaz az önkormányzat, ebből a szempontból nincs jelentősége, úgy lehet tehát eljárni, mint bármely más esetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Gazdasági vezető megbízása

Kérdés: Önkormányzati irányítású, önállóan működő és gazdálkodó közművelődési költségvetési szerv 20 éve dolgozó gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltató, az önkormányzat vagy a költségvetési szerv vezetője adja ki?
Részlet a válaszából: […] ...a közművelődési intézmény gazdasági vezetőjénekkinevezésére nem az intézmény vezetője, hanem át nem ruházható hatáskörében afenntartó képviselő-testület jogosult.Ezt erősíti meg a 150/1992. Korm. rendelet is. Ennek 3.melléklete szerint a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Pályázat kiírása közalkalmazotti vezetői megbízásra

Kérdés: A Kjtm. 7. §-a átmeneti szabályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy a 2011. január 1-jétől vezetői megbízássá "visszaalakuló" vezetői munkakörökkel kapcsolatosan a munkáltatónak hogyan kell eljárnia. A 7. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kapcsán a fenntartó döntési jogosítványa kiterjed-e azon magasabb vezetői, vezetői megbízásokra kiírandó pályázatokra is, amelyek esetében a munkáltatói jogokat nem a fenntartó gyakorolja, hanem a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...fogva átalakultak határozott idejű megbízássá. A 7. § (3)bekezdésébe foglalt speciális szabály kivételt fogalmaz meg: amennyiben afenntartó döntése alapján 2011. január 1-je és 2011. február 28-a közöttpályázatot írtak ki, akkor a pályázaton nyertes személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.